Idrott och sport.

Varpkastning om greve von Rosens vandringspokal
för Torsburgskretsen hölls i söndags vid Sandviken i Östergarn.

I det vackra vädret tävlade icke mindre än 15 lag, där pokalen erövrades av Östergarns Idrottsförening.
Prislistan fick följande utseende:
1) Ture Timgrens lag, Östergarn, 2) Ville Nilssons lag, Östergarn, 3) Knut Söderströms lag, Ljugarn.
Tröstpris: 1) Arvid Johanssons lag, Ljugarn, 2) Mats Thomssons lag, Kräklingbo.

Fardhem—Alva 2-1.
I söndags spelade Alva IK:s juniorlag en vänskapsmatch i fotboll på hemmaplan mot Fardhems IF:s seniorlag, varvid resultatet blev en knapp seger för Fardhemslaget med 2-1. (1-0).
I början dominerade det gästande Fardhemslaget. Många ypperliga målchanser uppenbarade sig framför hemmaburen. I mitten av halvleken hade hemmalaget så när tagit ledningen. Laget drog från högersidan upp ett vackert anfall med resultat, att centern från nära håll sköt rakt i stolpen. Strax före paussignalen fingo gästerna sitt länge väntade ledningsmål genom K. E. Jacobsson, och med 1-0 slöt första halvleken.
Andra halvleken blev den första i stort sätt lik med stundvis markant övertag i spel från gästernas sida och i 22 min. kunde också K. E. Jakobsson på ett bra skott från vänsterkanten öka de svartvitas ledning till 2-0. Al-va reducerade emellertid strax därpå genom sin center Rickard Larsson till 1-2, och detta resultat stod sig matchen ut. I det gästande laget var hb. Gunnar Sjöberg och ch. K. Ronander som vanligt bra. Hemmaalget var i stort sätt ganska jämt. Matchen dömdes av Einar Nilsson, Alva.
I Hemse spelades en skolmatch mellan Hemse och Fardhems folkskolor, varvid resultatet blev oavgjort med 33, halvtid 1-0 till Fardhemspojkarna.
Pege.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Gotlands Blåbandsungdom

anordnar sommarmöte i Kräklingbo om söndag, såsom framgår av annons i onsdagens tidning. Samling sker vid kyrkan med högmässa kl. 12 midd., varefter kaffeservering anordnas i prästgårdens äng.
Kl. 3 e. m. hålles offentligt möte på Torsburgen med föredrag om Torsburgen av direktör K. A. Hall samt tal av kyrkoherde A. Laurell, Kräklingbo, över ämnet ”Vårt folks värnkraft”. I händelse av regn hålles även detta möte i kyrkan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Gotlands Blåbandsungdom

anordnar sommarmöte i Kräklingbo söndagen den 18 augusti med högmässa i kyrkan kl. 12 midd., varefter kaffeservering anordnas i prästgårdens äng.
Kl. 3 e. m. hålles offentligt möte på Torsburgen med föredrag om Torsburgen av direktör K. A. Hall samt tal av kyrkoherde A. Laurell, Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Gotlands Skytteförbunds

fältskjutningar söndagen den 16/6.
NORRA KRETSEN: Samling 1½ km. nordost Lärbro kyrka. Anmälningstid: Lärbro skyttegille kl. 08,00, Slite kl. 08,30, Hellvi kr. 09,00, Rute kl. 09,30, Hangvar kl. 10,00, Lummelunda kl. 10,30, övriga kl. 11,00. Terrängen Lärbro kyrka—Staplebacke skola— (3 km. norr kyrkan)—Vikers—Kvarnen (1 km. nordost kyrkan)—Lärbro kyrka, avlyses kl. 07,00-17,00.
ÖSTRA KRETSEN: Anmälningstid: 09,00-11,00 vid Bringsarve i Ardre (östra gården). Terrängen Ardre kyrka—nordvästra delen av Torsburgen, norra delen av Torsburgen—Gloser—bron vid Fyrväga avlyses kl. 08,00-17,00.
VÄSTRA KRETSEN: Anmälan vid Nasume i Tofta kl. 09,0011,00. Tofta skjutfält mellan Marsängen—Blåhäll avlyses kl. 08,0017,00.
Varje skyttegille inom respektive kretsar äga anmäla en 5-mannagrupp att tävla om pokalerna, gr skjuter samtidigt och före annan skytt från eget gille. I skyttegillena inskrivna skyttar erhålla 18 fria skott. Tomhylsor och laddramar återlämnas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 26 april.
Torsburgs erkända sjukkassa hade i går årsmöte i Turistpaviljongen under ordförandeskap av hr P. V. Johansson, Alskog. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Torsburgs erkända sjukkassa bildades vid sammanträde i Ardre småskola den 13 april 1936 och godkändes och registrerades den 1 juni samma år. Medlemsantalet vid kassans början var 175 men ökades till 198 vid årsskiftet. 19 medlemmar ha under året avgått. Kassans omsättning under sista halvåret var 2,402: 58 kr., varav för lokalkassans räkning 1,008,88 kr. och för centralkassans 1,393: 70. I sjukhjälp har under halvåret utbetalats 540 kr. och för läkarvård 82:96 kr. Kassabehållningen var 230: 43 kr.
Till styrelseledamöter omvaldes hrr R. Pettersson, Egon Arvidsson, Ala, och Villy Gustafsson, Ljugarn, och nyvaldes hrr V. Johansson, Alskog, och G. Johansson, Ardre, med hrr Fritz Pettersson, När, Yngve Nilsson, Garda, och Harry Wallin, Katthammarsvik, såsom suppleanter. Revisorer blevo som förut hrr Frithiof Bergman och S. Thimgren. Till i att representera kassan vid centralföreningens årsmöte i Stockholm den 13 juni utsågs hr Villy Gustafsson med hr V. Johansson som ersättare.
Kassans expedition i Ljugarn hålles öppen varje måndag mellan kl. 18-20.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Gotländsk urskog naturskyddas.

Av den utredning, som igångsatts inom domänstyrelsen angående beredande av skydd för framtiden åt vissa områden och föremål på kronans mark, framgår bl. a. att för Gotlands län upptagits Torsburgen på kronparken Tjängvide samt en sektor med 100 meters bredd runt borgen och vidare Engemansskiftet, varav omkring hälften icke övergåtts med avverkning och därför företer en god bild av östgotländsk urskog.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282

Trafikbilägareföreningen

hade i går företagit en sommarutflykt, som anträddes i bussar och bilar från staden med uppehåll vid Dalhems kyrka, Torsburgen, Östergarn och Sandviken, där uppehåll giordes för bad och kaffedrickning. Därifrån ställdes kosan till Ljugarn, där. middag intogs, varefter man samlades å Turistpaviljongen, där aftonen tillbragtes med dans och angenäm samvaro. Deltagarne, som uppgingo till ett 50-tal, voro glada och nöjda med sina upplevelser under dagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Viman, Mats Johan Henrik, Hemmason.

Torsburgs skytteförening.
Hogrummet, Kräklingbo. Född den 22 november 1929 i Hogrummet. Föräldrar: Henrik Viman o. h. h. Edit Viman. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör rekrytklassen.

Gotländska skyttar 1944.
Torsburgs skytteförening.

Olofsson, Oskar Olof, Jordbruksarbetare.

Torsburgs skytteförening.
Sutarve, Kräklingbo. Född den 1 december 1914 i Sutarve, Kräklingbo församling. Föräldrar: Hjalmar Olofsson o. h. h. Hulda Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1927, kassör i fem år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Torsburgs skytteförening.