Baptisternas juniorläger i Tofta.

I tisdags e. m. öppnades i Gnisvärd i Tof ta Gotlands baptisters Söndagsskol- och Ungdomsförbunds traditionella juniorläger. I år är lägret kombinerat med ett G. K.-läger, som hålles fredag t. o. m. söndag på samma] plats. G. K. eller ”Goda Kamrater” som sammanslutningen kallas, är, som bekant, en ungdomlig sammanslutning inom juniorrörelsen och omfattar ungdomar i åldern 8-12 år.
Vid lägrets öppnande i tisdags hade närmare 100-talet deltagare anlänt och i tältstaden var rest över ett 40-tal tält. Till lägret äro anmälda c:a 150 ungdomar från hela ön. Lägerledare i år är past. Holger Carlesäter, Klintehamn, och vice ledare pastor Josef Gustafsson. Vid lägrets enskilda öppnande visade sig att de unga redan från början ägde god skolning och drill i lägerlivets detaljer.
Vid det offentliga välkomstmötet i den stora lägerkyrkan hade en stor skara ungdom mött upp. Mötet leddes av pastor II. Carlesäter, som i ett varmhjärtat anförande hälsade de närvarande välkomna. Pastor S. Nahlbom, Näs, läste 2 Tim. 4: 4-16 och höll ett kort tal. Pastor Manne Lundgren, Stockholm, höll därefter ett inspirerande och livfullt tal över orden i Ordspråksboken 4: 18-19 framhållande vikten och glädjen av att i ungdomens dagar komma in på rätt väg.
Juniorerna sjöngo en för tillfället författad välkomstsång och ett flertal andra vackra ungdomssånger. Den givande mötesstunden avslöts med bön av pastor J. Gustafsson.
Lägret fortsätter under veckan och avslutas på söndag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Visby Rödakårskrets med kår.

De kårsamariter och rödakorsmän, som besöka Tofta badstrand, kunna anmäla sig till beredskapstjänst vid Granlunds kafé, där sjukvårdslåda och rödakorsflagga finnas tillgängliga ävensom bok för införande av tjänstgöringsitd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Skärmbildsundersökningarna.

Skärmbildsbussen besökte i torsdags förmiddag Hogrän, där det var mycket god tillslutning från sockenbornas sida och ingen uteblev utan anledning. På eftermiddagen besöktes Vall och där var likaledes tillslutningen god — endast fyra personer uteblevo. Även fredagens resultat blev gott. Då besöktes på förmiddagen Barlingbo, där man endast hade tro skolkare, medan i Akebäck, som besöktes på eftermiddagen, samtliga infunno sig för undersökning.
Tiden för undersökningen i Tofta den 9 juli har ändrats till kl. 9-12 och 13-17 på grund av att även sommargäster och en militärförläggning vill vara med.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Auktion i Tofta

TORSDAGEN DEN 25 FEBR. kl. 12 m. varvid fru VENDLA OLSSON, DYPLE, på grund av gårdens utarrendering försäljer 4 st. hästar, 5 st. mjölkkor, 4 st. kalvar, svin, maskiner och redskap.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Auktion i Dyple, Tofta.

MÅNDAGEN DEN 1 MARS kl. 12 midd. låter F. PETTERSSON, DYPLE, på grund av gårdens försäljning genom auktion avyttra: Maskiner och redskap: 1 Fordson traktor med 2-skärig plog, slåttermaskin ”Deering” med skördeapparat, 13-pinn. svenskharv, hästhacka, hästräfsa, ringvält, fjäder-, krok- o. slätharvar, vänd- o. spetsplogar, mullskopa, sättare och foderhäckar, lastdragare, arbetsvagn och arbetskälkar, selar, hackelsemaskin, svänglar m. m. Möbler: chiffonier, byrå, skänkar, bord, soffa, gungstol, kommoder, speglar, kistor, tavlor m. m.
Betalningsanstånd till den 1 aug. 1943 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 24 febr. 1943.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Auktion i Tofta.

TORSDAGEN DEN 25 FEBR. kl. 12 midd, låter fru Vendla Olsson, Dyple, på grund av gårdens utarrendering genom auktion försälja: Kreatur: 4 st. hästar, därav 1 sto, 8 år, 3 vallacker, 2, 3 och 5 år, 5 st. mjölkkor, 4 st. kalvar, 3 st. betäckta ungsuggor, grisar från 6 veck. till 2 mån. Redskap: slåttermaskin, cambridgevält, 1 60-pinn. harv, sladd-, krok- o. fjäderharvar, vänd- och spetsplogar, åkvagn, arbetsvagnar, kälkrack, arbetskälkar, 1 40-lit. transportflaska, herrcykel m. m. Ett parti foderbetor och potatis.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1943 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 19 febr. 1943.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Förlovade

Harry Gullberg och Maj Jacobson
Visby.

Verner Olofsson och Lena Bäckström
Tofta. Västerhejde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36

Födelsedagshyllningar.

— Hemmansägaren Ragnar Larsson, Kroks i Tofta, blev på sin femtioårsdag i går hjärtligt hyllad. Sålunda uppvaktade tidigt på morgonen en representant för baptistförsamlingen och överlämnade en blomsteruppsats, och söndagsskolans elever hade också sänt blommor. Hr Larsson har nämligen söndagsskolan i sitt hem. Vidare gratulerade grannar och övriga vänner med ett silverfat samt blommor, från släktingar i staden och på fastlandet fick han mottaga en svensk flagga och från sin familj en telefonapparat. Förutom blommor och presenter ingingo även telegram till femtioåringen, som på aftonen hade inbjudit en del gäster till samkväm i sitt hem.

— Åttio år fyllde i lördags fru Lovisa Pettersson, Lugnet i Lärbro, maka till snickaren John Pettersson, och hon blev därvid föremål för varma hyllningar i form av presenter och blommor från släktingar och minnesgoda vänner. Åttioåringen, som är ovanligt rask och pigg för sin ålder, deltager ännu dagligen med sysslorna i hemmet. Sedan många år tillhör hon metodistförsamlingen i Kappelshamn. På eftermiddagen var en festlighet anordnad i hennes hem för en skara inbjudna.

— Många hjärtliga hyllningar kommo i går lantbrukaren Johan Johansson, Larsarve i Roma, till del på dennes åttioårsdag. Vid 7-tiden på morgonen uppvaktade familjen med minnesgåvor, och ett par timmar senare kom kyrkoherde Artvid Ruhr och framförde sina personliga lyckönskningar. Vidare infann sig vid samma tidpunkt lantbrukaren Arvid Hellström, Vellarve, och överlämnade till jubilaren en subskriberad gåva från släktingar och vänner. Vid 17-tiden samlades ett fyrtiotal inbjudna till supa i jubilarens hem, och under kvällans lopp höllos lyckönsknings tal av lantbrukarna Hans Endrell, Bäcks i Akebäck, och Arvid Hellström, Vellarve, samt landstingsman Per Svensson, Stenkyrka. Ett trettiotal telegram ingingo under dagens lopp, och vidare fick åttioåringen mottaga en stor mängd blomsterhyllningar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34