Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

På förslag

till två ordinarie småskollårarinnetjänster har folkskolestyrelsen i Visby uppfört i nämnd ordning lärarinnorna Anna Olofsson, Vänge, Valborg Förare och Ragnhild Holiström, Visby, Ingalill Jacobsson, Stenkyrka, Helena Andersson, Eskilsäter, och Astrid Carlson, Gnosjö.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Idrott och sport.

I 18 överträffade alla tips:
Slutfacit blev 2,552 poäng.

Depåkompanierna skötte sig efter beräkning men ”landsorten” gjorde tusen poäng mer än väntat.
Minst 1,500 poäng var parollen för I 18, när regementet gick till strids på den fria idrottens dag. Summan verkade i början vara tilltagen i överkant, men när sergeant Erixon på söndagskvällen började räkna ihop poängen från de olika förläggningarna ön runt, så visade det sig, att även hans mest optimistiska förhoppningar hade överträffats inte mindre än 2,552 poäng hade infanteristerna skrapat samman. Toppgränsen var överskriden med tusen poäng!
Depåkompanierna på Visborgs slätt kommo upp till sammanlagt 864 poäng — vilket var ungefär efter beräkningar —men utifrån landet kommo på söndagen undan för undan allt mer och mer glädjande rapporter och de cirka 600 poäng, man hade räknat med, växte ut till 1,688. Det är tydligt, att det varit ett enastående intresse och flitigt deltagande överallt. Några mer utförliga meddelanden om resultatet och bättre prestationer ha ännu inte inkommit — från ett håll kommer emellertid uppgift om att en värnpliktig skuttat 6,25 m. i längd.
På 1,500 m. gjorde Anders Dahlin på Gutavallen ett så pass fint resultat som 4,12,6 min. o. på I 18:s idrottsplats löpte Carl Svensson o. Fransson på resp. 4,23 och 4,29,5 min.

Småland och Jämtland i toppen.
Det är än så länge omöjligt att överblicka denna Svenska Idrottsförbundets och Stockholms-Tidningens väldiga jättetävling — så mycket kan man dock redan nu konstatera, att fjolårets fenomenala rekord 116,000 starter och 130,000 poäng inte ha några möjligheter att stå sig. De bli slagna med mycket bred marginal.
Följande distrikt ha hittills kunnat lämna dessa rapporter:
Småland: 19,659 startande — över 20,000 poäng;
Jämtland: 11,287 startande — dubbelt mot i fjol;
Värmland: 9,928 startande — rapporter saknas från 20 platser;
Västergötland: 8,923 startande — rapporter saknas från 33 platser;
Västmanland: 5,500 startande;
Södermanland: 5,307 startande — rapporter saknas från ett 20-tal platser.
Småland och Jämtland ha tydligen arbetat synnerligen duktigt och dessa båda landskap komma säkerligen att återfinnas i toppen, när det stora slutresultatet en gång föreligger klart.

Blir Svea Liv bästa regemente?
Förra året hade bästa regemente knappa 2,000 poäng — I 18 har alltså eftertryckligt överträffat den noteringen men den siffran förslår inte långt denna gång.
Från Stockholm uppges, att Svea Livgarde överskridit 5,000 poäng och att Svea Artilleri har plockat ihop ungefär lika många poäng. Enbart dessa två regementen ha alltså tillfört huvudstaden cirka 10,000 poäng — ett glänsande tillskott.
Bland de civila klubbarna har Karlstads-Göta, som varit bäst de två senaste åren, ånyo gjort en göd insats med omkring 500 poäng och det kanske kan räcka till en tredje slutseger.

Vem vinner längdhopp?
Följande tre grenar äro redan avgjorda:
200 m.: Åke Stenqvist, Sleipner, 22,3 sek;
1,500 m.: Arne Andersson, Örgryte, 3,53,6 min.;
Kula: Gunnar Bergh, Göteborg, 14,76 meter.
Däremot råder det ännu en smula oklarhet, vilken som vunnit längdhoppet. St. T. uppger i dag, att Åke Stenqvist har bästa resultatet med 7 m. jämnt — men på söndagen hoppade en ny förmåga från örgryte, H. Johansson, 7,08 m. vid tävlingar i Gislaved, och Eliaesson, Mode, noterade 7,02 m. vid Skuruspelen och tog revansch för encentimetersnederlaget mot Stenqvist vid fredagens Stadiontävlingar. Nu vart Stenqvist slagen med lika mycket!
Men att Stenqvist är årets bästa ”friidrotts-dags-man” är ställt utom varje tvivel — han har tagit 12 poäng både på 200 m. och i längd!

Boxningen på Gutavallen
blev till största delen uppvisning.

Visby boxningsklubb hade som förut meddelats, anordnat boxningar på Gutavallen i går kväll med deltagande av boxare från Sparta och Örnen i Stockholm, Viking i Nynäshamn samt en värnamoboxare. Några av klubbens egna förmågor fick nian däremot inte se i aktion.
Ledningen hade utlovat domslut i halva antalet matcher, men när det kom till kritan blev detta fallet i endast en match, vilken dessutom kan betecknas som kvällens sämsta. Publiken hade anledning att känna sig mindre belåten med arrangemanget, allrahelst som biljettpriset låg i överkant. Som alltid hade boxningen dragit mycket folk, över 300 personer bevistade uppvisningen.
Sedan den akademiska kvarten gått skedde presentation och boxningen korn så småningom i gång. Det blev först två ronder, uppvisning mellan K. E. Nyström, Viking, och Brandt, Sparta. Nyström var en god boxare, som fick in de allra flesta slag och som hade ett perfekt fotarbete. Hans vänster var synnerligen effektiv och besvärande för motståndaren.
I nästa match blev det domslut, ja t. o. m. knockout-seger. För den prestationen svarade Sundvall, Örnen, som slog Persson, Sparta, båda gotlänningar från huvudstaden. Sundvall, som var den starkare och mest offensive, fick Persson i däck med en högerswing redan under första ronden. Trots sin goda räckvidd höll sig Persson mest på defensiven i fortsättningen och fick stryk efter noter. Han stod dock andra ronden ut men i tredje rondens början stöp han för en hård solarplexus och domaren, Nils Hägglund, bröt matchen.
Sedan blev det uppvisning igen mellan welterviktaren Nyström och bantainviktaren Burgman från Sparta, en liten teknisk och smidig herre, och Nyström gick sedan en tredje match mot klubbkamraten Renlund. Den sene slarvadr, med garden och blev mot slutet ganska utpumpad av Nyströms snabba slag, som ramlade in alltför lätt.
Värnamoboxaren Karlsson gick till sist två matcher, den första mot tungviktaren Englund från Viking och den andra mot Levin, Norrköping. Englund fick in några goda träffar i andra ronden, men båda matcherna voro annars ganska jämna.
I kväll anordnas träning på Vallen precis kl. 6,30.

Visby Cykelklubb
hade i går anordnat tävling på en bana som gick från Visby över Stenkyrka, Tingstäde och åter till Visby och mätte ungefär 6 mil. Tävlingen var öppen för klasserna B och C, och banan kördes ett varv.
Resultaten blevo följande:
Klass B: 1) Gösta Booberg, Visby C. K., 1,33,10,4, 2) Gunnar Forssman, C. K. Hymer, 1,45,24,5;
Klass C: 1) Bert Andersson, Visby C. K., 1,35,21,6, 2) K. E. Carlsson, Visby C. K., 1,44,24,5.

Gotlands Allehanda
Måvdagen den 17 juni 1940
N:r 137

24 sökande till lärarinnetjänster i Visby.

Till två ledigförklarade ordinarie småskollärarinnetjänster i Visby ha ansökningar av följande 24 småskollärarinnor inkommit: Astrid Andersson, Älvsered, Helena Andersson, Eskilssäter, Hanna Brännlund, Nätra, Astrid Carlsson, Gnosjö, Margit Cederlund, Othem, Marie Louise Enström, Stockholm, Linnea Eriksson, Järvsö, Greta Fotmeijer, Arjeploug, Valborg Förare, Visby, Ragnhild Hollström, Visby, Astrid Jakobsson, Västkinde, Ingalill Jakobsson, Stenkyrka, Astrid Jonasson, Barlingbo, Kerstin Löfgren, Hedemora, Greta Mörk, Hallstavik, Anna Olofsson, Vänge, Dagny Orrhammar, Vittsjö, Anna Paulsson, Ljungbyhed, Evelina Reinholtz, Visby, Carin Seigerlund, Hemse, Ragnhild Selinus, Knivsta, Elin Sundström, Gellivare, Ingeborg Svensson, Tingstäde, och Ulla Törnquist, Skillingaryd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Röda korset har största anslutningen på Gotland.

Sv. röda korset har under tiden 1 jan. 1939-1 maj i år ökat sitt kretsantal inom Gotlandsdistriktet från 49 till 59 och antalet medlemmar från 4,051 till 4,905, meddelas i den föreliggande fjolårsberättelsen. Sistnämnda antal innebär, att 8,44 proc. av Gotlands läns invånare numera äro anslutna till rödakorsverksamheten; motsvarande riksmedeltal är 3,58. Bland de, till numerären största kretsarna märkas: Visby 310, Vamlingbo 115, Stenkyrka 138, Slite 101, Lokrume 100, Klintehamn 110, Hörsne 109, Hellvi 133, Hablingbo 190, Follingho 120 och Eksta 102:
Gotlandsdistriktets tillgångar redovisas till närmare 144,156 kr., varav 10,000 kr. äro nedlagda i krigssjukvårdsmateriel.
Det kan tilläggas, att Gotlandsdistriktet kommer främst bland alla rödakorsdistrikten i landet, när det gäller befolkningens anslutning till rödakorsverksamheten. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126

Auktion i Stenkumla.

Genom auktion, som förrättas hos ALBERT KARLSSON, GARDRUNGS lördagen den 26 nov. kl. 12 midd. kommer att för vederbörandes räkning försäljas: Kreatur: 2 st. arbetshästar, 2 st. mjölkkor, 1 kalv, 1 grissugga, betäckt. Redskap: slåtter- och såningsmaskiner, hästräfsa, kultivator, cambridgevält, fjäderharv, 60 pin.-harv, foder-och bethäckar, vändplog, sladd, arbetsvagn, arbetsselar, vind m. m. En del av redskapen så gott som nya. 6 ton hö, 3 ton halm, 3 ton rovor, 500 kg. foderhavre.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1939 med vanligt äganderättsför behåll eller vid anfordran.
Visby den 22 nov. 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Stenkyrka skoldistrikt.

Domkapitlet har till k. m:t avgivit utlåtande angående tidpunkten för tillämpning inom Stenkyrka kommun av lagen om skolstyrelse inom vissa kommuner och därvid i likhet med folkskoleinspektören föreslagit den 1 jan. 1939.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
år 1938 den 30 oktober antogos stadgar för Gotlands Skogsägareförening u. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas gemensamma räkning idka kommissions- och handelsrörelse med skogsprodukter och driva propaganda för ändamålsenlig produktion och ökad användning av sådana produkter samt i övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Visby, utgöres av lantbrukaren Ernst Karl Ivar Hoppe, Valla, Klintehamn, med inspektorn Nils Adolf Dahlbäck, Ihre i Hangvar, som suppleant, godsägaren Gunnar Johannes Nilsson, Halner i Bro, med nämndemannen Lennart Ingvar Otto Pettersson, Gudings i Vallstena, som suppleant, agronomen Gösta Viktor Gradelius, Bjers i Lärbro, med lantbrukaren Nils Karl Hugo Fransson, Anglarve i Träkumla, som suppleant, bruksägaren Gustaf Ekstrand, Ahrs bruk i Fleringe, med lantbrukaren Ejnar Karl Johan Thomsson, Skäggstäde i Källunge, som suppleant, samt landstingsmannen Per Gustaf Ansgarius Svensson, Sorby i Stenkyrka, med godsägaren Carl Magnus Munthe, Stenstugu i Västerhejde, som suppleant. Föreningens firma tecknas av ovannämnda Hoppe och Ekstrand var för sig utom vid uppgörande av affärer eller lånetransaktioner, då firman tecknas av Hoppe och Ekstrand i förening eller av endera av dem i förening med annan styrelseledamot. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningssammanträde sker genom kungörelse minst 14 dagar förut i tidning eller tidningar, som styrelsen bestämmer. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons eller cirkulär.
Visby i landskansliet den 19 november 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Skogsauktion Stenkumla.

Lördagen den 26 november 1938 kl. 2 e. m. försäljes medelst offentlig auktion i Stenkumla skola, skog utstämplad i mindre poster inom Stenkumla pastorat.
Betalningsanstånd till 1 juni 1939 mot avlämnande av godkänd borgen.
Stämplingslängder tillgängliga hos A. Carlsson, Kube, Stenkumla, tel. Visby 912 B, C. Munthe, Stenste, Västerhejde, tel. Visby 210 A, och N. Johansson, Hardings, Vall, tel. Vall 19.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Sjuttiofem år

fyller i morgon den 12 nov. direktör Pehr Gyllenhammar i Göteborg. Han är född i Stenkyrka som son till kaptenen och t. f. tygförvaltaren Viktor C. Gyllenhammar och dennes maka, f. Berggren. Efter studentexamen i Visby 1882 var han först anställd vid telegrafverket och avlade telegrafistexamen. Han var därefter i många år tjänsteman i försäkrings A. B. Ocean i Göteborg och blev 1916 verkställande direktör i återförsäkrings A. B. Ainphion i nämnda stad. Direktör Gyllenhammar, som är en av stiftarna av Gotlands gille i Göteborg har även på annat sätt givit bevis på att han ej glömt bort sin fosterö, bl. a. genom att för en del år sedan skänka en sidenfana till Förbundet Gotlands nationalbeväring, varjämte han årligen i fyra års tid anslog ett belopp av 1,000 kr. till nämnda förbunds verksamhet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262