Femtio år

fyller i morgon kaptenen vid Gotlands artillertkår Fritz Begselin, och på måndag fyller grosshandlare Edvard Snöbohm å Klintehamn likaledes 50 år.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 April 1913
N:r 95

Till alla,

som vid min älskade makes REINHOLD SNÖBOHMS bortgång visat deltagande och hedrat hans minne med blommor, frambäres härmed mitt och mina barns hjärtliga tack.
DORA SNÖBOHM,
född Cramér.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Klintehamn.

Jordfästningen al framlidne grosshandlaren Reinhold Snöbohms lik äger rum nästa onsdags middag i Klinte kyrka, dit processionen afgår kl. 1 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 April 1913
N:r 83

Dödsfall Johan Reinhold Snöbohm

Min innerligt älskade make Handlanden R. W. O. Johan Reinhold Snöbohm, född den 16 jull 1829, Insomnade stilla I dag, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn, barn barn, svägerska, öm vårdarinna, öfriga släktingar och många vänner.
Klintehamn den 9 april 1913.
Dora Snöbohm,
född Cramér.
Sv. Ps. 491. v. 2.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 April 1913
N:r 81

Auktion i Hablingbo.

Lördagen den 29 mars från kl. 10 f. m. låter landtbrukaren Albin Snöbohm, Lukase i Hablingbo, med anledning af hemmanets utarrendering genom auktion till — den högstbjudande försälja ett par draghästar, däraf en 4 år halfardenner, den andra af norsk ras, 5 mjölkkor, däraf 2 kalffärdiga, en kviga och en tjur passande till slakt, en 5 månaders gris, en resvagn, en lasthäck på fjädrar, 2 arbetsvagnar, kälkar och foderhäck, vänd- :; och spetsplogar, fjäder- och slätharf, en klösharf, en ny hästräfsa, andelar i rot- och frösåningsmaskiner, ett par nya arbetsselar, en bättre enbetssele, svänglar, oxok och kätting, diverse handredskap, en separator, smörkärna, transportflaska, 3 sängställen, 2 soffor, däraf en resårstoppad, en byrå, bord och stolar, 1,000 kg. fint utsädeskorn, 500 kg. potatis, Up to. date, 6 kaster, torr löfved, ett parti stumlar, hö, tåg och vårsädeshalm samt ax och ämnesvirke m. m.
Af mig godkände inropare lämnas anstånd med betalningen till den I okt 1913.
Hafvor i Hablingbo den 15 mars 1913.
MÅRTEN PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1913
N:r 65

Skepparegillet

hade i lördags eftermiddag sitt årssammanträde å Arbetareföreningeus lokal, hvarvid förhandlingarna leddes af ordiöranden, konsul Carl E. Ekman.
Till ledamöter af gillet invaldes kapt. F. Höök samt styrmännen A.
H. Häglund och B. Pettersson. Därefter föredrogs revisionsberättelgen, af hvilken inhämtades, att gillets kassa under året ökats med kr, 1,119: 04, Antalet ledamöter vid senaste årsskiftet var 81.
Sedan ansvarsfrihet beviljats, återvaldes till direktiongmedlemmar kaptenerna A. Snöbolm, H. Gardsten och I. Wulferona med styrman D. Calissendorff samt kaptenerna C. A. Sellin och D. Herlitz som suppleanter. Till revisorer valdes kaptenerna G. Tigerhielm, Edm. Smitterberg och Melcher Smitterberg med styrman A. Sandqvist och kaptenerna H. Enström och G. Myrsten som ersättare.
Därefter fick direktionen i uppdrag att till nästa sammanträde framlägga förslag till ändring af stadgarna, så att dessa komma i öfverensstämmelse med gällande författningar.
Med anledning af det till årets riksdag väntade förslaget om allmän folkpensionering beslöt gillet att ingå till k. m:t med en skrifvelse med anhållan, att frågan om sjöfolkets pensionering måtte wutbrytas ur det stora förslaget och bli föremål för en särskild lagstiftning med anledning af det material, som ligger bakom 1904 års sjömanspensioneringsbetänkande och på grundvalen af den utredning, som dessutom kan synas k. m:t erforderlig.
Värdskapet för dagen vid det skepparlag, som efter förhandlingarnas slut vidtog, utöfvades af kaptenerna E. Smitterberg och J. Siltberg. Ungskeppare voro styrmännen J. Kronman och C. Westberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Militärt.

Till elever i 1947-48 års officerskurs vid krigsskolan har från Gotlands infanteriregemente uttagits officersaspiranterna Dörne, Ferdfelt, Snöbohm och Palm samt från Gotlands artillerikår Holmdahl.
Från gotlandstrupperna har ej uttagits några elever till studentlinjen vid försvarets läroverk.
Löjtnanten Creutzer, A 7, skall under ett år fr. 1 okt. vara aspirant vid generalstabskåren. Kommenderingen av löjtnanten vid kåren Å. M. Eriksson att vara elev vid artilleriofficersskolan 1947-48 har upphävts på grund av sjukdom.
Löjtnanten Fohlin, I 18, skall vara lärare vid kurser i hundtjänst för officerare ur flygvapnet, vilka kursen anordnas i Uppsala från 1 okt.
Löjtnanten vid Gotlands artillerikår S. Arnell skall till 1 okt. 1948 stå till förfogande åt generalfälttygmästaren för tjänstgöring vid arms förvaltningens tygavdelning m. m.
Anstånd till 1 april 1949 med av skedet har av k. m:t beviljats inskrivningschefen överstelöjtn. Lindh, Gotlands inskrivningsområde. (P.)
Löjtnanterna Creutzer och Arnell, A 7, ha genomgått högre artillerikursen 1945-47 vid AIHS med placering 2 resp. 1 av 28 elever.
Kapten Molins tjänstgöring som regementsintendent vid I 18 upphör den 30 sept. och kapten Henmark har placerats i nämnda befattning fr. o. m. 1 okt.
Till försvarets läroverk ha beordrats furirerna 8056-18-41 Stenberg och 8060-18-44 Almqvist, 8076-18-43 Wallin och 8041-18-44 Gunnfält och 8056-18-43 Holmgren. Inryckning äger rum den 3 okt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Ryttarklubbens tävlingar på Halner.

Gotlands civila ryttarförening hade igår tävling i orientering och dressyrritt på Halner gård i Bro. Till denna tävling hade även militära ryttare inbjudits, varför den fick större omfattning än någon av klubbens förut hållna tävlingar. Femton ekipage ställde således upp på fältet norr om gården, där dagens värd, godsägare Gustav Fohlin, hälsade ryttarna välkomna. Domare och starter var kapten Axel Hullberg, A 7.
Banan var medelsvår och ganska knepig, men klarades mer eller mindre felfritt av samtliga utom tre ryttare. I orienteringstävlingen segrade Daniel Pettersson, som klarade den 8 km. långa banan på 40 min. (idealtid 40 m.). Som tvåa kom Olof Olofsson 43 m. och trea kadett Rolf Snöbohm 45 m.
Det var en mycket krävande ritt, men alla deltagare var ense om, att tävlingen var mycket intressant.
Efter uppvisning i avdelningsridning skedde prisutdelning. I dressyrritten blev Erie Lindahl god etta och Daniel Pettersson tvåa.
Efter tävlingarna bjöd hr och fru Fohlin ryttare och funktionärer på té och smörgås, vilket naturligtvis mycket uppskattades efter de krävande tävlingarna. Så blev det förstås prat om hästar och hästsport och om planer för kommande tävlingar.
Nästa tävlingar hållas i Hemse under stortorgdagen, då även russryttare ställa upp till tävling.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210

Idrott och sport.

Tennis-DM i Slite.
Lindwall och Rönqvist singelfinalister.
Slite dominerade herrdubbeln.

Årets DM-tävlingar i tennis påbörjades i går med Slite Tennisklubb som arrangör. Tävlingarna omfattade herrsingel och herrdubbel under det att damsingel o. mixed-dubbel få vänta till nästa weekend.
I herrsingel hade anmält sig inte mindre än 11 spelare, varav 4 från Visby Tennisklubb och resten från Slite. Efter lördagens och söndagens spel kvarstå till finalen, som går nästa söndag, två Visbyspelare, nämligen A. Lindwall och E. Rönqvist.
Om herrsinglen blev en visbyuppgörelse så blev herrdubbeln en Slitetriumf. Fem lag startade, två från Visby och tre från Slite och till finalen kvarstå Hermod-Nilsson och von Kantzow,—D. Eriksson och E. Rothstein, vilka mötas på lördag eller söndag.
Tävlingarna ha varit mycket lyckade och gynnades av ett strålande sommarväder. Publiken var efter Sliteförhållanden talrik, vilket kanske i någon mån berodde på banornas utmärkta läge på badstranden endast några meter från det solglittrande havet, där både spelare och åskådare kunde svalka sig mellan slagen.
Spelet var överlag tämligen gott om än den förstärkta försvarsberedskapen lagt hinder i vägen för någon mera rationell träning. Lindwall, Visby, hårt-slående och temperamentsfull, torde ha alla utsikter att bli DM-mästare i singel. Han mötte först Slites bäste, Hermod-Nilsson, som emellertid tycktes vara ur slag för dagen, och vann med 6-4, 6-3. I semifinalen skulle han ha mött Snöbohm, Visby, som dock på grund av en mindre armjustering lämnade walk-over. En alltför lätt finalplacering för en sådan kraftspelare! Bland de övriga matcherna i singel såg man gärna matchen mellan Borgström, Visby, och Ekman, Slite, som höll på i nära 2 timmar i den stekande solen. Det var långbollning i ett, ingen vågade sig på några risker och Borgströms bollsäkerhet tog till slut ut sin rätt och han vann med 6-4, 7-9, 8-6. Efter dessa 40 games blev Borgström besegrad i semifinalen av Rönqvist med 6-3, 8-6.
Av dubbelmatcherna gladde man sig åt paren Lindwall—Snöbom, Visby, och Hermod-Nilsson—von Kantzow, där de förra ledde med 5-1 i första set men förlorade matchen med 10-8, 6-3. Det var omväxlande spel, välplacerade bollar, omöjliga upphämtningar och direkt dödande smashar, vilket allt fick publiken att ödsla med applåderna.
Arrangörerna, Slite Tennisklubb och enkannerligen dess energiske ordförande, ing. Laurell, skola även ha en eloge för ett gott arbete, god ordning, bra läktare och sist men inte minst härliga banor. Slite önskar Visbyspelarna välkomna igen nästa lördag—söndag, då finalerna gå och damerna få visa sig på styva linan.

En match i fotboll
mellan Slites och AIK:s juniorlag utkämpades i går på Gutavallen. Slitepojkarna vore i gott slag och slogo gladeligen stadsborna med 4-2.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
beträffande Hablingbo Handelsförening u. p. a., vars styrelse har sitt säte i Hablingbo: till ledamöter i styrelsen efter Herman Laurentius Thomsson och Karl Oscar Andersson, vilka avgått, hava valts Ernst Jakob Gunnar Ronander, Medebys, och Adolf Fredrik Klintbom, Prästgården, båda i Hablingbo. Firman tecknas numera av Tomas Konrad Tomsson och ovannämnde Klintbom gemensamt samt vid förfall för endera av dem av den andre gemensamt med Carl Jacob Gotthard Snöbohm.
Visby i landskansliet den 26 juni 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147