Idrott och sport.

Dyster och dimmig simborgarsöndag.
Endast ett fåtal prov under gårdagen.

Söndagens simborgarväder lämnade en hel del övrigt att önska, ty dagen bjöd som bekant på duggregn och dimma och kylig luft. Likadant var det på många andra håll i landet och talet om att sim-borgarveckorna förföljas av regn synes vara väl berättigat. Nu står hoppet till den avslutande veckan och söndagen den 25, då alla, såväl arrangörer som provtagare, måste försöka ta igen vad som förlorades i går.
En del arrangörer ha arbetat under veckan och i Slite har man kommit upp till 34 provtagare och 20 märken, därav fyra 5-års. I går blev det endast tre prov. Under denna vecka fortsätta proven i hamnen och söndagen den 25 blir det prov såväl vid badstranden som vid Tjelderviken, där man tar prov kl. 1-4.
Klintehamn har fått ihop 19 prov och märken, varav tre 5-årsmärken, 14 prov har man fått i veckan och under gårdagen blev det 5. Fortsättning följer nu på tisdag, torsdag och söndag.
I Etelhem har man f. n. 9 prov och i Ljugarn 4.
I Tingstäde har hittills ett 30-tal personer passat på att klara simborgarvärdigheten och man fortsätter nu i veckan på eftermiddagar och kvällar.
Detta är också fallet med Visby, där det finns möjligheter att ta simborgarmärket nere i Simstadion under simsällskapets kontroll.

Idrottsföreningen Varpa
hade i går sin traditionella tävling om hedersprispokalerna. 45 kastare ställde upp när uppropet förrättades kl. 12,15. Tävlingen som gäller kulkastning tillgår på följande sätt: Föreningens handicapslista följes varvid de medlemmar som vid uppropet befinna sig på den övre halvan av listan bilda klass I och övriga klass II. Sedan hopsättas lagen så, att när som i går 24 man gingo i klass I, de som ligga på 1, 16 och 24 plats bilda ett lag, de som ligga som resp. 2, 15 och 23 bilda ett o. s. v. Sedan mötas de nu bildade lagen en kula alla mot alla. Av dessa preludier framgår att tävlingen måste bli oerhört jämn och så var fallet även i år. Mycket vacker kastning presterades över lag och de s. k. ”billiga” huggen kunna säkert räknas på ena handens fingrar.
I klass I triumferade Folke Fredin, Henning Gardelin och A. Eklund, vilka genomförde tävlingen utan någon förlust. överlägsenheten kanske inte var så stor som prislistan utvisar, men laget tog sina tolvor också och det är ju det som är huvudsaken.
I klass II genomförde Henry Engström, Gottfrid Johansson och Gust. G. Johansson även tävlingen utan förluster och segrade klart.
Klass I: 1) Folke Fredin, Henning Gardelin, A. Eklund 7 segrar, 2) Villy Pettersson, Erik Söderdahl, Gustav Johansson 4 segrar, 79 stick, 3) John Palmgren, K. G. Karlsson, Karl Palmgren 4 segrar, 75 stick.
Klass II: 1) Henry Engström, Gottfred Johansson, Gust. G. Johansson 6 segrar, 2) Artur Björkman, Gösta Åstrand, Manne Hohnkr 5 segrar, 3) G. Wennerström, Karl Engström, Erik Lundberg 4 segrar.
De medlemmar som skola deltaga i Stockholm uppmanas infinna sig på ”Kajsarn” på tisdag kväll, då biljett- och logifrågan skola ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Femtio år

fyller den 20 juli fabrikör Svante Pettersson, Slite.
Svante Pettersson är född i Hellvi och arbetade i unga dagar på en smidesverkstad i Visby. Han övergick snart till byggnadsfacket och bedrev även en kort tid byggnadsverksamhet på egen hand. Efter fullgjord exercis innehade Pettersson anställning som snickare vid Ruteverken, och vid slutet av förra världskriget flyttade han till Slite och började där sin bana hos framlidne sågverksägaren Karl Pettersson. Efter några års arbete hos denne var P färdig att på andra sidan gatan starta en egen fabrik, som han alltsedan dess ägnat hela sitt intresse. Fabriken sysselsatte till en början tre man, men har nu under normala förhållanden omkring tio man.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall.

I en ålder av 72 år har förre lantbrukaren Victor Johansson, Hogrän, avlidit på lasarettet. Den avlidne har innehaft Enbjenne i Hogrän, vilken gård han emellertid överlämnat till fosterdotter och måg. Han var på sin tid en duktig jordbrukare och intresserad medlem av Valls baptistförsamling. Förutom av de nämnda sörjes han närmast av syster och svåger.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm har skräddarmästaren Karl A. Bäck avlidit, 67 år gammal. Han var Östgöte till börden och innehade skrädderirörelse i Abrahamsberg i Stockholm. Han har tidigare varit verksam i Visby och sörjes närmast av maka, bosatt härstädes, samt en broder i Vingåker.

Verkmästaren vid Slite cement Johan Rickard Andersson, Slite, har avlidit i Stockholm. Han hade varit i Norrland och hälsat på en dotter, men blev på hemresan sjuk och måste intagas på sjukhus i Stockholm, där han i natt avled.
Den bortgångne, som var född i Lerbäck i Örebro län 1879, kom år 1917 såsom verkmästare till Slite cement efter att förut ha varit anställd vid Visby cementfabrik. Det var en synnerligen kunnig och uppskattad yrkesman, personligen glad och vänsäll, varför hans oväntade frånfälle väckt förstämning i vida kretsar. Änkeman sedan i fjol sörjes han bosatt i Holmsund, en privatsekreterare vid Slite cement och gift med köpman Erik Linder i Slite samt en kassörska vid Gotlands banks avdelningskontor i Slite.

Prostinnan Naima Ekström, född Holmgren, har avlidit i sitt hem i Falun nära 81 år gammal. Närmast sörjes hon av make, kontraktsprosten Gunnar Ekström, tre söner, däribland Martin, folkhögskollärare, Hemse, samt två döttrar, däribland Gunnhild, gift med fältläkare Nils Carlson, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Slite.

Om Hemvärnets sommarfest
i Slita badhuspark om lördag och söndag kl. 18 resp. 15 har man bett oss erinra. Bland festanordningarna märkas stor tombola med fina vinster, skjutbana samt kabaret båda kvällarna. Dessutom får man tillfälle att ta sig en svängom, varjämte kaffe- och läskedrycksservering förekommer. På söndag kl. 16 hålles ett föredrag av kapten S. Hedengren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Idrott och Sport.

Ernst Andersson, I 18, 8,42,2. på 3,000 igår.
Klemming vann 200 ny och längd.

Vid VIF:s tävlingar i går kväll nåddas flera goda resultat, bl. a. fick man se Ernst Andersson och Söderström tillsammans på 3,000 m., vilket resulterade i några utmärkta noteringar. Söderström hängde med till näst sista varvet men måste sedan släppa inför Anderssons hårddragning på spurtvarvet. I 18-furiren noterade 8,42,2 medan Söderström nådde 8,54,2. Åtta man startade i detta lopp och trea blev Richard Broman, Nynäshamns IF.
En annan av sevärdheterna var Gösta Klemming, Sleipner och A 7, som löpte 100 m. i bästa stil och ledde klart re?? nere i kurvan. Lemne låg bra till men mäktade inte med någon finish utan passerades av Olofsson, AIK. På 800 m. startade endast två VIF-are, där Bert Andersson vann klart utan någon konkurrens.
Kvällen inleddes med ett häcklopp, där östergren segrade före Tell. I kula var det Åbom som bestämde takten och han tog genast ledningen med en stöt på 13,46 samt hade ytterligare fyra stötar över 13 meetr. Almqvist hade en stukad fot och kunde inte alls konkurrera. Tiokampsmästaren Lindfors ökade sin personliga notering till 11,91.
I längdhoppet hade Klemming hela tiden ledningen med en mycket jämn serie, där sista hoppet mätte 6,35. Klasån och Johansson, A 7, hade båda 6,21. VIF hade en ny man i spjutkastning, som höll sig vid 50-metersgränsen och vidare fick man se Gerhard Dyrssen, f. d. Gutegrabb, i F 8:s tävlingsdress.
3,000 m. var givetvis kvällens slagnummer och det var som nämnts inte mindre än åtta startande i denna gren. Ernst Andersson höll fart på första varvet, som gick ganska makligt, och sedan gick Klabben upp och drog de båda följande. Varvtiden höll sig ungefär vid 68 sek. och enligt ”ritningarna” skulle det ha gått någon sekund snabbare. Farten var emellertid mer än nog för en del löpare och det utbildade sig en tätgrupp bestående av Andersson, Söderström och Broman. 800 m. gick på 2,16 och 1,500 m. på 4,27. Andersson återtog ledningen på fjärde varvet och behöll den sedan loppet ut. Klabben hängde envist med fram till näst sista varvet, då han måste ge tappt. Andersson ledde vid ingången till sista varvet med 30 meter och Broman låg i sin tur c:a 100 m. efter Klabben. Andersson ökade takten på sista rundan, varvade där två man, och bröt målsnöret omkring 70 m. före Söderström.
Dessa båda löpare torde komma alt mötas inom kort igen, troligen i nästa vecka, då Gute anordnar kvällstävlingar, och distansen blir då 1,500 m.
110 m. häck: 1) K. 0. östergren, VIF, 18,7, 2) K. E. Tell, AIK, 19,5.
200 m.: 1) G. Klemming, A 7, 23,5, 2) Evert Olofsson, AIK, 24,3, 3) C. G. Lemne, Gute, 24,7, 4) Hans Larsson, I 18, 25,0.
800 m.: 1) Bert Andersson, VIF, 2,05,3, 2) Knut Larsson, VIF, 2,17.
3,000 m.: 1) Ernst Andersson, I 18, 8,42,2, 2) K. A. Söderström, Gute, 8,54,2, 3) Richard Broman, Nynäshamns IF, 9,16,8, 4) Allan Jacobsson, I 18, 9,26, 5) K. E. Svensson, VIF, 9,33,2) 6) Rune Runsten, I 18, 10,01,4.
Kula: 1) Leif Abom, Gute, 13,46, 2) Göte Almqvist, VIF, 12,11, 3) Erik Lindfors, AIK, 11,91.
Längd: 1) G. Klemming, A 7, 6,35, 2) S. VIF, 6,21, 3) S. Johansson, A 7, 6,21, 4) E. Hägvall, VIF, 5,95, 5) K. 0. Östergren, VIF, 5,92.
Spjut: 1) G. Örtberg, VIF, 49,34, 2) Gerhard Dyrssen, F 8, 46,11, 3) M. Johansson, F 8, 45,64, 4) Göte Almqvist, VIF, 43,97, 5) Erik Lindfors, AIK, 40,44.

Simborgarproven fortsätta.
Utnyttja de goda möjligheterna till provtagning!

Simborgarpropagandan gynnas alltjämt av vackert väder och våra ”badande vänner” av båda könen och alla åldrar över 10 år ha alltså goda möjligheter att vara med på de prov som anordnas på olika håll. I de större ”metropolerna” Visby och Slite finns det möjligheter att avlägga provet varje dag och på andra platser är det företrädesvis söndagarna som komma i fråga. Proven pågå som bekant till den 25 juli och kraven på deltagarna är att man utan tidsbegränsning skall simma 200 m. Detta gäller såväl herrar som damer och åldersgränsen nedåt är satt till tio år.
I Visby hamn kan man avlägga simborgarprovet såväl på för- som eftermiddagar samt på kvällarna efter 18,30, då kand. Lars Hellsing fungerar som kontrollant. Simsällskapet anordnar även prov på flera platser om söndag, sålunda blir det nya prov på Toftastranden och på Snäckgärdet.

Simborgarprov i Tingstäde träsk.
Vidare har Simsällskapet en representant i Tingstäde, nämligen Erik Hellström, som varje vardag kontrollerar vid flygbryggan i Tingstäde träsk. Tiderna för proven bli kl. 15-16,30 och efter kl. 17,30.
I Slite kunna simborgarna vända sig till simläraren, gymnastikdirektör Bengt Magnusson, som finnes i hamnen varje dag kl, 12-14 samt på kvällarna mellan 18,3019,30. På söndagarna förläggas proven till badstranden mellan kl. 14-16.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Ingen dispens.

En ansökan från fänrik Åke Danielsson, Slite, om dispens för inträde vid gymnastiska centralinstitutet i höst bör inte föranleda någon k. m:ts åtgärd, utan avstyrker av institutets direktion, enär inte ens alla kompetenta sökande kunnat antas.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Idrott och sport.

VIF anordnar kvälls tävlingar
nästa onsdag den 14 juli, varvid 110 m. häck, 200 m, 800 och 3,000 m. samt kula, spjut och längd stå på programmet.

DM i stafett och tiokamp
anordnas på lördag och söndag i Visby med I 18:s IK som arrangör. Sista anmälningsdag är fredagen.

Juniorernas klubbmatch.
Resultat av klubbmatchen VIF—AIK, juniorer i fri idrott, som började i går kväll:
100 m. 1) Tore Johansson AIK 12,0, 2) Arne Sandin AIK 12/1, 3) Yngve Ronqvist AIK 12,1, 4) Lasse Hellström VIF 12,4, 5) Rune Johansson VIF 12,7, 6) Mats Dyplin VIF 13,6.
400 m.: 1) Arne Sandin AIK 57,1, 2) Tore Johansson AIK 57,3, 3) Lasse Hellström VIF 60,0, 4) Bertil Vesterling VIF 61,8, 5) Mats Dyplin VIF 62,2, 6) Bertil Vahlgren AIK 64,8.
Höjdh. 1) Arne Sandin AIK 1,55, 2) Rune Johansson VIF 1,50, 3) Lasse Hellström VIF 1,50, 4) Yngve Ronqvist AIK 1,38, 5) Erik Johansson AIK 1,38, 6) Mats Dyplin.
Kula 1) Verner Nordström VIF 10,81, 2) Lasse Hellström VIF 10,56, 3) Erik Johansson AIK 10,33, 4) Gillis Nilsson VIF 9,77, 5) Åke Stenbom AIK 8,99, 6) Mats Dyplin.
Kula 1) Verner Nordström VIF 10,81, 2) Lasse Hellström VIF 10,56, 3) Erik Johansson AIK 10,33, 4) Gillis Nilsson VIF 9,77, 5) Åke Stenbom AIK 8,99, 6) Yngve Ronqvist AIK 8,71.
Poäng: AIK 45, VIF 39.
Tore Johanssons och Arne Sandins placeringar före Ronqvist var en av kvällens överraskningar, i övrigt blevo resultaten de väntade. VIF hade sina två bästa juniorer, Ulle Stenbom och Lars-Erik Larsson på sjuklistan.
Tävlingarna fortsätta på torsdag kväll med längd, diskus, tresteg och spjutkastving.

Instruktörerna.
Gymnastikdirektör — Gösta Löfgren kommer att verka som instruktör i Hemse under tiden 9—12 juli, vilket bör observeras. Slite får i stället tiden 13—16.

VIF på Stockholmsfärd.
Visby IF företar fredagen den 16 juli en Stockholmsfärd med friidrottsmännen för en klubmatch mot Idrottsklubben IRIS. Tävlingen kommer att gå på söndagen den 18 på Kristinebergs idrottsplats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Slite köping får betala undersöningen?

Riksantikvarien vidhåller sitt kvar.
Riksantikvarieämbetet föreslår k. m:t lämna utan avseende de klagomål Slite köpings kommunalnämnd anfört över att ämbetet krävt köpingen på en summa av 302 kr. för undersökning av skelettgravar i Slite i februari i år i samband med nedschaktningen av en väg vid torget.
Enligt lagen om fornminnen skall kostnaden för en sådan särskild undersökning, varom nu är fråga, åvila företaget, såvitt det inte på grund av särskilda förhållanden finnes obilligt, förklarar ämbetet. I detta avseende hänvisar ämbetet till ett uttalande i en proposition till 1942 års riksdag. Däri heter det bl. a., att undersökningskostnad av detta slag bör tagas i beräkning såsom en omkostnad för företaget. Det kan visserligen sägas, att en undersökning kanske i allt fall bör ske vid lämpligt tillfälle. Häremot måste emellertid invändas, heter det i propositionen, att det varken är önskvärt eller möjligt att genom utgrävning eller dyl. genomforska samtliga fornlämningar i landet. Detär ur skilda synpunkter bäst, att huvudparten av dessa få ligga ostörda. Utforskandet av fornlämningar genom utgrävning bör ske endast för att lösa vissa bestämda vetenskapliga problem och måste utföras efter en viss plan. Det är inte rimligt, att denna plan för att tillgängliga anslag inte skola överskridas, skall behöva övergivas, därför att ett visst företag hotar ett fornminne.
I propositionen framhölls emellertid vidare, att förhållandena kunna vara synnerligen skiftande. Det kan sålunda tänkas fall, då undersökning av fornlämning redan varit planerad, liksom då fornlämningen är av så ringa betydelse att det inte synes påkallat att vidtaga någon särskild åtgärd för dess bevarande. Om fornlämningen inte förut varit känd, kan det också verka betungande att ålägga företaget kostnaden ifråga. Man torde därför böra göra undantag från ersättningsskyldgihet, om det på grund av särskilda förhållanden skulle framstå som obilligt att låta företaget betala kostnaden.
Riksantikvarieämbetet anser, att några sådana särskilda förhållanden, som åsyftades i propositionen, inte varit förhanden i detta fall, då vederbörande ortsmyndigheter redan år 1936 kände till förekomsten av fornlämningarna i fråga. De kostnader, som ämbetet debiterat köpingen motsvara de utgifter ämbetet haft att vidkännas för den särskilt anlitade förrättningsmannens rese-och traktamentskostnader jämte vissa smärre utlägg i samband med undersökningen. Det debiterade beloppet är följaktligen i själva verket mycket sparsamt tillmätt. För övrigt anser ämbetet, att en anhållan från dess sida om betalning för havda utgifter inte är att hänföra till sådan åtgärd eller sådant beslut, som kan överklagas. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Gotlands hemslöjdsförenings årsmöte.

Intressant föredrag av hemslöjdsinstruktör Mattis Hörlén.
Gotlands hemslöjdsförening har i dag hållit sitt årsmöte på stadshotellets terrass under ordförandeskap av landshövdingskan Anna Nylander, som hälsade de till ett sextiotal personer uppgående mötesdeltagarna välkomna och särskilt vände sig till statens hemslöjdsinstruktör fru Mattis Hörlén, som var närvarande vid sammanträdet.
Landshövdingskan framhöll, att intresset för hemslöjden är stort här på Gotland och att det därför är med stort intresse man genom fru Hörlén vill höra hur förhållandena gestalta sig på fastlandet. Hon erinrade också om, att inventeringen av gamla textilier åter skall upptagas här på Gotland och uppmanade föreningens medlemmar att hålla ögonen öppna beträffande gamla mönster o. d. Vidare planeras kurser i vävning, växtfärgning och stickning — kurser, som äro mycket önskvärda ur hemslöjdsarbetets synpunkt.
I styrelseberättelsen omnämnes bl. a att arbetsutskottet under året sammanträtt 7 gånger. Vintersammanträde med styrelsen hölls den 7 febr. och ordinarie årsmöte den 27 juni. Föreningen har vid slutet av år 1942 250 medlemmar, därav 232 årligen betalande, 15 ständiga och 3 stödjande.
Vid styrelsens vintersammanträde höll statens hemslöjdsinstruktör fru Mattis Hörlén ett orienterande föredrag i om den förestående hemslöjdsutställningen i samband med 1942 års distrikt-lantbruksmöte. Till detta sammanträde voro alla föreningens sockenombud kallade för att erhålla instruktioner om insamlingen av bygdeslöjden till lantbruksutställningen. Vid årsmötet höll fru Ulla Melin ett föredrag om sina intryck från 4:de allmänna distriktlantbruksmötet i Norrköping.
Gotlands läns landsting har tilldelat föreningen ett anslag på 300 kronor. Från statens hemslöjdsanslag har föreningen erhållit 400 kronor.
Försäljnings- och verkstadslokalerna äro som förut belägna i portikhuset S:t Hansgatan 21Försäljningen genom Hemslöjdsförbundet i Stockholm har fortgått och visat gott resultat med en omsättning av 6,260 kronor.
Genom Svenska Hemslöjdsföreningens riksförbund har föreningen deltagit i den av Svenska Slöjdföreningen i mars 1942 i Köpenhamn anordnade utställningen ”Svensk Form”. Utställningen torde ha givit en representativ bild av svensk hemslöjd av i dag genom utställningsföremålens konstnärlighet och högt stående kvalitet. Gotlands Hemslöjd utställde plädar, filtar samt korgslöjd. Utställningsföremålen sändes genom Hemslöjdsförbundet, som ordnade hemslöjdsutställningen.
På inbjudan av Svenska Fåravelsföreningen deltog Gotlands Hemslöjd genom Hemslöjdsförbundet i en av Får avelsföreningen i november månad anordnad propagandautställning i Stockholm, benämnd ”Fåret i kristid”. Utställningen omfattade uteslutande färdiga produkter av svensk ull av olika typer. Gotlands Hemslöjds utställningsalster utgjordes av filtar, plädar, kostymtyger samt stickade saker.
På lantbruksmötet i Norrköping sommaren 1942 deltog Gotlands Hemslöjd tillsammans med de till distriktet hörande hemslöjdsföreningarna, Östergötlands läns hemslöjdsförening, Jönköpings läns hemslöjdsförening, Södra o. Norra Kalmar Läns hemslöjdsföreningar, med en stor och kvalitativ högtstående kollektion slöjd från hela länet, vilket belönades med 5 hederspriser, 20 1:a pris, 35 2:a pris, 53 3:e pris. Föreningens egen utställning, som den, rönte även mycket god kritik. Försäljningen var livlig och många beställningar gjordes. Hela hemslöjdsavdelningen på lantbruksmötet betecknades såsom ett av de bästa framträdanden hemslöjden här i landet någonsin gjort.
Mellan 23 okt.-1 november deltog Gotlands Hemslöjd i en utställning i Visby kallad ”Hus och hem”, som arrangerats av ungdomsorganisationerna i staden. Utställningen var ordnad i bilfirman Appelqvists nya affärslokaler vid Söderväg. Utställningen var livligt besökt och intresset för hemslöjdens avdelning stort.
Föreningen har under året hållit en spånadstävling i ull i Tingstäde med 16 deltagare samt en uttagningstävlan i ull för lantbruksmötet med 18 deltagare. Två av de bästa spinnerskorna i uttagningstävlingen fingo på hemslöjdens bekostnad resa till Norrköpings-utställningen och där tävla med de två bästa spinnerskorna från de övriga fem deltagande länen.
Bland föreningens större beställningar under året kan nämnas möbelty- ger, gardiner och mattor till Åkermanska Stiftelsen samt flera stora mattor till Gotland och fastlandet.
I samband .med hemslöjdsutställningen i Norrköping belönades sex stycken av föreningens väverskor med Svenska Hemslöjdsföreningens Riksförbunds bronsplakett för det gagnerika arbete, som dessa utfört till föreningens fromma.
Den konsultativa verksamheten har på grund av den rådande knappheten på material ej varit så livlig som före’ gående år, men tack vare den inhemska i ullen har dock vävverksamheten varit relativt god och hemslöjden har i många fall kunnat bistå med råd och upplysningar. SLU har under vintern haft en livlig propaganda för handspinning och ordnat flera spånadstävlingar, där föreningens föreståndarinna varit prisdomare. Föreningens v. ordförande har på inbjudan av SLU-föreningen i Tingstäde hållit ett föredrag där om ”Hemslöjdens utveckling genom tiderna.”
Inberäknat de i försäljningen sysselsatta har föreningen under året givit arbete åt 59 personer. Arbetslöner har utgått med 20,323 kronor. Omsättningen under året har uppgått till 91,428 kronor.
Följande tablå över utförda arbeten belyser verksamheten under året: 16 st. stora trasmattor över 3 kvm., 31 st. små trasmattor under 3 kvm., 1 st. ryamatta 160 X 260, 1 st. ryamatta 200 X 300, 3 st. ryamattor 120 X 200, 2 st. halvryor 150 X 210, 4 st. röllakansmattor över 6 kvm., 4 st. röllakansmattor över 2,4 kvm., 59 mtr trasmattor i längd, 2 st. skyttlade mattor 130 X 200, 106 st. plädar, 106 st. filtar, 79 st. axelschalar, 423 st. halsdukar, 34 m. barnfiltar, 429 par tumvantar, 563 par fingervantar, 112 par barnvantar, 242 par sockor, 5 par sportstrumpor, 79 par herrstrumpor, 119 st. mössor, 532 m. band, 2,055 m. dräkt-, ulster och kostymtyger, 870 m. gardiner, 292 m. möbeltyg, 206 m. duktyg, 482 m. bomullstyg, 105 m. sållväv, 85 m. handduksväv, 113 m. linneväv, 5 st. jumpers, 10 m. duktyg, 48 st. tabletter, 17,8 m. tablettväv, 37 m. serv. väv, 52 st. kuddar, 49 st. dukar, 11 st. västar, 15 st. barnkragar, 16 st. näsdukar, 24 st. förkläden, 58 st. dukar, 80 damasttabletter, 26 st. tevagnsdukar, 163 st. underlägg, 132 st. servetter.
Ävenrevsionsberättelsen föredrogs, varefter ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes i tur avgående landshövdingskan Anna Nylander, fruar Ulla Melin, Erica Ekman och Brita Löfvenberg samt fröken Dagny Alfvén, samtliga från Visby, fröken Brita Forslund, Bro, fru Alice Nilsson, Endre, fröken Naima Björkander, Hörsne, fröken Judith Lithberg, Kräklingbo, fruarna Elin Sjögren, Hogrän, Helny Mattsson, Hablingbo, Agnes Nilsson, Hemse, Ruth Stengård, Burs, Anna Lindström, Öja, samt A. Andersson, Slite — den sistnämnda nyvald efter fru. Märta Myrsten, som undanbett sig återval. Revisorer blevo husdjurskonsulent B. Ljunggren och fröken Maria Kolmodin, Visby, supplerade av rektor B. Nordlander, Hemse, och disponent C. 0. Kolmodin, Visby.
Sedan föredragningslistan därmed genomgåtts framförde ordföranden ett tack till föreningens föreståndarinna fröken Magda Larsson för hennes nitiska arbete samt till de övriga anställda och till de duktiga väverskorna.
Om hemslöjdens framtida uppgifter talade därefter fru Hörlén, som först uttryckte sin glädje över att åter ha fått komma till Gotland ett hemslöjdslandskap med gamla traditioner.
När kriget bröt ut hyste vi en stor oro för hemslöjdens öde — man fruktade materialbrist m. m., men det har sedermera visat sig, att farhågorna voro ogrundade. Hemslöjden har tvärtom fått ett verkligt uppsving, vilket egentligen icke är så underligt, om man betänker dess betydelse just för de enskilda hemmen.
Störst har intresset givetvis varit på landet, där de naturliga möjligheterna finnas att ta vara på det egna materialet, men också andra befolkningsgrupper börja få upp ögonen för hemslöjdens värde. Det bör också i detta sammanhang påpekas, att hemslöjd icke är en stil utan ett tillverkningssätt, som i sig innesluter både de mest utsökta kvalitetsvaror och den enklaste bruksvara. Tidigare har speciellt industribefolkningen haft föga intresse över för hemslöjden’, men även här har en stor förändring skett — intresset för det i hemmet tillverkade har stigit ofantligt och här synes hemslöjden ha fått ett tacksamt fält för sitt framtida arbete.
Men mest hoppfullt är det faktum, att ungdomens intresse för hemslöjden befinner sig i stigande. Det måste dock undervisning till för att hålla detta intresse vid liv och alldeles särskilt bör kännedomen om materialet utvecklas. Man må också i detta sammanhang ha rätt att hoppas på myndigheternas kraftiga stöd — inte minst till ullhanteringen efter kriget.
I fortsättningen framhöll tal. också hur hon vid besök på SLU-utställningen i Västerås och JUF-kongressen i Uppsala konstaterat hemslöjdens höga standard och icke minst fäst sig vid de vackra arbetena från Gotland. Hon uppmanade vidare den gotländska hemslöjdens ledare att utnyttja de anslag, som skolöverstyrelsen beviljar för kursverksamheten. Det är visserligen endast längre kurser, som äro anslags-berättigade, men det går ju bra att’ kombinera ihop flera olika grenar, så’ att tiden sammanlagt uppgår till 4050 timmar.
Ett intimt samarbete mellan hemslöjden och allmänheten liksom med andra institutioner i synnerhet hushållningssällskapet rekommenderades liksom, att vävkurser startades i städerna och att bygdegårdarna på landsbygden tages i anspråk för hemslöjdsändamål.
I anslutning till föredraget visades också en liten trevlig utställning från SLU-tinget i Västerås, varvid tal. poängterade vikten av att tillverka en bra bruksvara och ej blott mera konstfärdiga alster.
Till sist ägnades några ord åt den manliga slöjden, där ännu mycket återstår att uträtta just i fråga om tillverkningen av vardagens bruksvaror i Sedan ordf. framfört ett tack till talarinnan, avslutades sammanträdet med gemensam kaffedrickning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Idrott och sport.

JM-tävlingar på fördes och söndag.
DM på 25,000 m. avgöres i morgon kväll.

IF Gute arrangerar i morgon och på söndag årets juniormästerskap i fri idrott och samtidigt därmed avgöres också DM på 25,000 meter, Deltagandet är inte över sig livligt, ty det har blivit 56 starter på juniorernas 13 grenar, där löpningarna äro mest välbesatta medan det är svagt i hoppen och ännu sämre i kast. På 25,000 m. äro tre man anmälda.
På 100 m. starta 8 man med Lemne, Gute, som knapp favorit före Ronqvist, AIK, och L. E. Larsson, VIF. 400 m. får fyra startande med Ulle Stenbom som trolig segrare och samme man lär även ta hem 800 och 1,500 m., där det är 3 resp. 10 startande. Om Stenbom ej startar på 1,500 bör Bengtsson, Burgsvik, ta hem segern. Rune Runsten, I 18, ställer upp på 3,000 m. och torde vinna denna gren. Korta häcken får sex deltagare, bl. a. Hellström, VIF, och Lemne, Gute. I höjd är Rune Johansson, VIF, favorit bland fyra startande och i längdhoppet har Esklund, Vamlingbo, chanser till seger. I tresteg finns endast tre man och här vinner Ulle Stenbom, medan Liljeborg bör vinna stav före Sandin. I kula och diskus endast vardera två anmälda och spjut får tre man.
I senior-DM på 25,000 meter, som startas kl. 18, ha endast Eifel Rosendahl och Einar Norrby, Gute, samt vpl Johansson, A 7, anmälts. Rosendahl får hållas som knapp favorit före Norrby medan artilleristen är ett okänt kapitel.
Tävlingarna börja lördag kl. 18 med löpning 100, 400 försök, 800 och 3,000, vidare höjd, längd och kula. På söndag kl. 10,30 blir det 400 m. final, 1,500 m., 110 m. häck, tresteg, stav, diskus och spjut.

Sven Dahlén till Gotland som instruktör 20—29 juli.
Gösta Löfgren ger råd åt landsbygdens idrottsmän.

Som tidigare meddelats kommer folkskollärare Sven Dahlén, Kalmar, en av Sveriges f. n. bästa kulstötare och diskuskastare att verka som kast- och hoppinstruktör å Gutavallen tiden 20—29 juli.
Distriktets kastare och hoppare uppmanas därför att inrikta sig på denna kurs och ordna i tid med ledighet. För kursdeltagare från landsbygden kan idrottsförbundet bestrida vissa kostnader.

Gymnastikdirektör Gösta Löfgren, Visby, kommer att verka som instruktör på landsbygden å följande tider och platser: Fårösund 5—8 juli, Slite 9—12 juli, Hemse 13—16 juli samt på en del andra platser under augusti, vilket senare kommer att meddelas.
Då nu så kvalificerade instruktörer ställas till förfogande vädjar Gotlands idrottsförbund till alla idrottsmän och föreningsledare att göra sitt bästa för att deltaga i resp. kurser och inhämta lärdomar. Vidare upplysningar lämnas av Sven Nordberg, tel, 509.

Semifinal 9 juli i DM-fotbollen.
Finalen går onsdagen den 21 juli.

Det har nu bestämts att semifinalen mellan VIF och AIK i årets DM-turnering i fotboll skall gå nästa fredag den 9 juli på Gutavallen; Med säkerhet blir denna match en av säsongens mest spännande matcher, ty mötena mellan dessa båda gamla ”arvfiender” bruka vara starka publiknummer och bjuda på rafflande saker. VIF har revansch att fordra för nederlaget i serien men AIK har kanske planer på att göra en come back i cupen och släpper väl inte godvilligt den chansen. F.ö. har inte heller I 18 sagt sista ordet i den saken men det sker på onsdagen den 21 juli, då finalen går mellan I 18 och segraren i fredagens match.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148