Idrott och sport.

Djurgården möter Slite i dag, VIF i morgon.
Ramstark innertrio i gästernas lag.

Djurgårdens IF gör även denna sommar Gotland den äran och just i dag har ett fotbollslag från klubben anlänt hit. Som förut nämnts blir det två matcher, en i Slite i kväll kl. 7 och en i Visby kl. 6,30 i morgon.
Djurgårdens lag blir från mål till vy: Nils Andersson — Nils Borg, Carl Larsson — Alf Wilhelmsen, Bertil Alm, Bertil Bråhde — Lennart Persson, Sten Jihde, Knut Gustafsson, Sture Larsson, Åke Linder.
I målet återfinnes alltså Hagelins närmaste efterträdare och på högerhacken står en av A-lagsspelarna. Alm tillhör även A-laget f. n. och var med i den segerrika värmlandsturnén. Jihde, höger-innern, var med här nere i fjol och spelade då i juniorlaget. Sedan dess har han gjort många goda matcher och är än bättre i fråga om ishockey. Stubben Larsson var också här i .fjol och visade sina tekniska färdigheter. Som kedjeledare har Djurgården fått låna Reymersholms målfarlige center Kinna-Gustafsson, som i de senaste kvalmatcherna mot Norrköping gjorde tre mål. En innertrio alltså av en kapacitet som inte är alltför vanlig på gotländska fotboll-arenor.

Boxningar på Vallen 14 juli.
Visby boxningsklubb förbereder en ny uppvisning, som har bestämts till den 14 juli. Träning äger rum på Vallen i morgon kl. 10, varvid det gives tillfälle för boxare, även från militären, att anmäla sig.

Lottat för DM i fotboll.
Lottningen för DM i fotboll har nu företagits och givit följande resultat vad seniorlagen beträffar: AIK-I 18, Slite—Gute, segraren i matchen AIK—I 18 – A 7, segraren i matchen Slite—Gute — VIF.
Bland juniorlagen mötas i första omgången Alva—I 18 och VIF—Slite. Segraren i första matchen möter sedan AIK och segraren i andra matchen kommer upp mot Gute.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Medgivna fastighetsförvärv.

Regeringen har medgivit amerikanska undersåten H. G. A. Peterson i Slite att få förvärva fastigheterna Närs 115, 1241 och 1242, vilka han köpt av sin moder. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

SLITE.

Distriktsmöte
hölls midsommardagen med Norra Gotlands missionsförening hos Qvibergs, Närs.
Förmiddagens möte, som var enskilt, inleddes av Hj. Tillander med ett kort anförande över Ps. 103 samt bön. Från förhandlingarna som följde må nämnas: Styrelsen fick i uppdrag att ordna med installationshögtid för pastor Sigv. Österberg, som tillträder platsen som distriktets pastor den 1 aug. Vidare beslöts att hålla ett missionsmöte den 4 aug., om möjligt i Othem. Nästa distriktsmöte bestämdes att hållas i Martebo på tid som styrelsen finner lämplig. Förmiddagsmötet avslöts med en bönestund.
Eftermiddagens möte var offentligt och hölls ute i den vackra parken. Tal hölls av Hj. Tillander och pastor J. T. Karlsson. Sångare från Fårösund och Slite medverkade med mycken och god sång och musik.

Slite baptistförsamlings 80-årshögtid
var bestämd att firas under midsommarhelgen, men på grund av kapellets upptagande för annat ändamål har själva högtidligheten uppskjutits tills bättre tider inträda. En mindre jubileumsfestlighet hölls dock. Av de främmande predikanter, som inbjudits, var blott pastor O. Sollerman närvarande. Han hade varit Slite baptistförsamlings predikant och föreståndare åren 1902-1907, då han mottog kallelse från distriktföreningen att bli dess helårsarbetare.
Mötena höllos i lilla salen samt i pastorns rum. På söndagen efter förmiddagsmötet gjordes en utflykt till havsstranden vid Tjälder i Boge, där en högtidsstund hölls med tal, bön och sång samt kaffe i det gröna. Midsommardagen — församlingens traditionella högtidsdag — höllos två möten, dels i kapellet och dels i trädgården. Församlingens pastor D. Karlsson ledde båda mötena. Pastor O. Sollerman talade och berättade särskilt minnen från sin Slitetid, som varit både givande och dyster. Det hade varit väckelse och många hade kommit till församlingen, men även sjukdom och sorger.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Idrott och sport.

Tio femkampare anmälda.
Bara fyra man till DM på 10,000 m.

I morgon kväll avgöres distriktsmästerskapet i femkamp och millöpning på Gutavallen. Tävlingarna skulle eljest ha hållits för två veckor sedan men man har från högre ort erhållit uppskov och i morgon skall alltså slaget stå.
Till femkampen ha tio man anmält sig; I 18 ställer upp med fänrik Ljunggren, B. Johansson och K. Svensson, den halländske elitmannen, AIK kommer med G. Eriksson och Erik Lindfors, Gute med Leif Åbom och Åke Nilsson, Tingstäde med G. Booberg och E. Viklund samt VIF med Stig Andersson.
På 10,000 m. starta fyra man, nämligen Esse Pettersson, Tingstäde, Einar Norrby och Sven Booberg,’ Gute, samt Sten Jacobsson, Lau. Det skall bli intressant att se de båda veteranerna i kamp mot varandra och lika spännande blir det att avvakta laupojkens insats, i fråga om terränglöpningar har han ju redan skaffat sig ett känt namn.
Distriktsmästare i femkamp i fjol blev Curt Svensson, Roma, på 2,473 poäng och på milen Einar Norrby, Gute, med 35,18,8.
Tävlingarna börja kl. 6 på lördag eftermiddag.

Dragkamp och handgranatkastning
vid söndagens tävlingar på Gutavallen.

samband med den triangelmatch i allmän idrott som skall hållas på Gutavallen om söndag kommer också tävlingar i dragkamp och handgranatkastning att äga rum. Till dessa tävlingar, som börja kl. 10,30, ha anmälts fyra dragkampslag, två från I 18, ett från VIF och ett från A 7, i handgranatkastningen delta tre lag, ett från vardera I 18, A 7 och VIF. Flottan har också haft planer på att ställa upp men frågan har ännu ej kunnat lösas. För dragkampen blir det åtta-mann/lag-senretil-heupp-och 4-elen andra grenen tävla tro man i varje lag. Det blir tre kast med granaten och placeringen avgöres genom kastarnas platssiffror från de olika omgångarna.

Djurgårdens besök.

”Stubben” Larsson,
känd som en av Stockholms mest lovande halvbackar, kommer med i Djurgårdens lag, som spelar i Slite och Visby under veckohelgen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

SLITE

Vid kommunala mellanskolan
har till vakansvikarie i kristendom, modersmål och tyska för nästa läsår förordnats fil. mag. Ruth Spångberg, Lund.
Teol. och fil. kand. Ivar Dahne, Slite, har anhållit hos k. m:t om behörighet att söka ordinarie befattning vid kommunal mellanskola och högre folkskola utan hinder av att han inte genomgått stadgad provårskurs.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

En kraftig åskby

gick mellan 12 och 1 i natt över Visby och delar av landsbygden. Skrällarna voro på sina håll ganska kraftiga och åtföljdes även av regnskurar, som dock i det stora hela voro alltför obetydliga för att ge den törstande jorden någon lisa. Det är egentligen blott inom ett litet område på ön man fått någon nederbörd att tala om, nämligen i Lye, Garda, När och trakterna däromkring, där det blev ett veritabelt skyfall, som nog gav jorden tillräcklig fuktighet åtminstone för några dagar framåt. Det lär t. o. m. ha stått blankt med vatten på vägarna där nere, och ännu i morse syntes färska spår av vätan.
I övrigt blev Gotland – som vanligt – missgynnat av regnets makter. Söderut t. ex. i Vamlingbo kom det bara några stänk, i Stånga hade man 0,4 mm., Roma 0,2 och här i Visby 0,4, vilket föll i en kort men iniensiv skur vid halvettiden. Norrut i Slite, Lärbro och på Fårö har man inte fått en droppe regn, och åskan har heller inte hörts annat än som ett mycket avlägset mullrande.
Väderleksrapporten i morse lovade emellertid nederbörd över stora delar av landet inklusive Gotland, varför vi väl få hoppas, att det blåser ihop till en verkligt välgörande rotblöta inom en icke alltför avlägsen framtid., I annat fall går förvisso växtligheten dystra framtidsutsikter till mötes. Senare meddelas, att Hörsne fått hela 12 mm. regn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Till överlärare

inom Slite skoldistrikt utsågs vid skolstyrelsens sammanträde i går kväll folkskolläraren Per Björk, Othem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Idrott och sport.

Djurgården kommer lördag — söndag.
Matcher i Visby och Slite.

Ett fotbollslag från Djurgårdens IF kommer att gästa Gotland under den stundande veckohelgen enligt en uppgörelse som träffats i dagarna. På lördag kväll kommer laget att spela i Slite och under söndagskvällen blir det match mot Visby IF på Gutavallen.
Som målvakt i Djurgårdens lag kommer Nils Andersson, Alm blir högerback och Julin vänsterback. I kedjan spela bröderna Jihde och ”Stubben” Larsson och som center ämnar man värva Kinna-Gustafsson, som tillhör den gotländska neutralitetsvakten.

Tremilasimning vid skånekusten.
Kristianstad—Åhus på 16 timmar.

Långdistanssimningen på den över 30 km. långa sträckan Kristianstad—Åhus ägde rum på midsommaraftonen. Två man startade av vilka Gustaf Friberg, Kristianstad, anlände till målet i Åhus efter att ha simmat i 15 tim. och 55 min. Den andre deltagaren Birger Buhre, Malmö, tvingades ge upp efter sex timmar. Han hade då avverkat sträckans svåraste del, Hammarsjön, och hade ungefär 13 km. kvar till målet. Friberg är den förste, som lyckats simma från Kristianstad till Åhus. Han försökte även i fjol men måste då ge upp två kilometer från målet.

Nytt simrekord av Ingrid Wallin.
Gävle. Vid simtävlingar i Harnäsbadet på midsommaraftonen satte Ingrid Wallin, Stockholm, nytt svenskt rekord i 400 meter bröstsim för damer med tiden 6,29,9. Hon förbättrade därmed sitt tidigare rekord med drygt 11 sekunder.

Ny riksmarsch i höst.
Gångpropagandan skall nyorganiseras.

Svenska gångförbundets styrelse beslöt vid sammanträde under midsommarhelgen i Borlänge, att omedelbart föranstalta om skyndsam utredning om möjligheterna för bildandet av en särskild organisation för förbundets propagandaverksamhet. En framställning från hundratals idrottsföreningar om att den andra stora riksmarschen skall anordnas i höst bifölls. Härvid komma prov för marschmärket i silver att få avläggas. Propagandamarschen anordnas troligen under de tre sista söndagarna i september. Verkställande utskottet fick i uppdrag att fastställa bestämmelser för marschtävlingar, vilka bestämmelser skola gälla intill förbundets möte i november.
Fredrikshofs IF fick i uppdrag att anordna SM på 50 km. söndagen den 21 juli.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Avstyrkta besvär.

Länsstyrelsen avstyrker de besvär Gotlands läns trafikbilägareförening anfört över att Slite—Roma järnvägsbolag lämnats tillstånd att insätta ytterligare en lastbil i sin länstrafik för godsbefordran nied station i Slite köping.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Jordfästning.

Skräddarmästaren O. A. Sjöström, Slite, fördes i lördags eftermiddag till griftero på Othems kyrkogård. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde A. Wernberg, som också höll en dödsbetraktelse över orden i Jes. 38: 12. Förutom anhöriga och släktingar hade många samlats för att bevista Sjöströms sista färd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143