Gotlands Motorförenings

orienterings- och tillförlitlighetstävling
äger rum lördagen den 26 nov. med start från vägen utanför J. Erik Siltbergs affär vid Kung Magnus väg. Till deltagande inbjudas medlemmar av alla å Gotland verksamma motormannasammanslutningar. I denna tävling tävla motorföreningens medlemmar om Björkanders vandringspris, men därjämte utdelas en hel del priser, bl. a. i en grupptävling, där varje grupp består av fyra deltagare, av vilkas resultat de tre bästa medräknas.
Anmälningstiden utgår den 18 nov. och anmälan skall lämnas i J. Erik Siltbergs automobilaffär.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Idrott och sport.

Cadier har kommit.
Inför uppvisningarna i kväll.

I kväll har den brottningsintresserade visbypubliken ett stort evenemang att ägna sig åt; som var och en vet: brottningsuppvisningen på Gutavallen.
De gästande brottarna ha anlänt i dag på morgonen och begagna dagen att se närmare på staden. I kväll kl. 7 ta matcherna sin början och uppvisningen ordnas troligen på Gutavallens träningsplan. Förutom de tre förut omnämnda fastlandsbrottarna, Cadier, Rydström och Alexisson, kommer Karl Pettersson från Nybro att ställa upp. Han är f. n. i kronans tjänst här på Gotland. Den gotländska brottningen representeras av Axel Pettersson och K. A. Booberg. Vid uppvisningen skola alla brottas mot alla och det blir således ett ganska stort antal uppgörelser att se på. Alla komma att gå i samma viktklass — lätt tungvikt.
På måndag ha brottarna som nämnts uppvisning i Hemse kl. 8 och på onsdag besökes Slite, där uppvisningarna börja kl. 7.

D. M. i tiokamp och stafett
kommer i år att äga rum den 9—10 juli på Gutavallen med Visby AIK som arrangörer.
Man har bett oss påpeka att annonsen i Svensk Idrott fått en felaktig lydelse med avseende på stafetterna; där står nämligen att stafett 1,000 meter ingår i DM:et, men det skall i stället vara 4X100 meter som vanligt.

En juniormatch
som ingår i pokalserien spelas i morgon kl. 10,30 på Gutavallen mellan Slite IF och Visby IF.

Tävlingen om Fylgiapokalen
går i morgon med start kl. 8 från Siltbergs bilaffär. Inalles nio förare ha anmält sig till deltagande och lottningen har givit följande resultat: 1) Aron Persson, Ford, 2) Fritz Lövqvist, Ford, 3) A. Blomgren, Ford, 4) Stig Kuhlau, Opel, 5) Åke Larsson, Ford, 6) Gösta Falck, Ford, 7) Stina Falk, D. K. W., 8) Bror Fritz, Ford, och 9) Gust. Henriksson, Ford.
Ungefär vid halv 1-tiden kan man nog få se bilarna komma i mål och det skall bli spännande att se hur det lyckas för pokalförsvararen från i fjol, Gösta Falck, som har två inteckningar i pokalen. Ingenjör Fritz kan också räknas till pokalförsvararna, ty även han har två inteckningar i priset. Frågan är nu vem av de två som kan försvara bäst eller om det kommer en ny stjärna i toppen.

Levede—Eksta 4—3.
En vänskapsmatch i fotboll spelades i torsdagskväll på Eksta idrottsplats mellan Eksta IF och Levede IF. Slutresultatet blev en seger för det gästande laget med 4—3 sedan ställningen i halvtid varit 4—0. Ekstalaget var för dagen förstärkt med några spelare från Hablingbo IK, vilka också voro de 1edande spelarna i kedjan. Efterhand började gästerna fullständigt dominera och anfallen kommo ofta och i tät följd. Efter 8 min. spel gav hi. Tore Matsson ledningen åt Levede efter en retur från målvakten. Hy. Bertil Johansson skallade in ett vackert mål efter hörna, det var även han som efter 15 min. spel ökade till 3—0. Halvtidsresultatet fastställde cf. Knut Matsson efter 35 min. spel genom ett perfekt skott från 20 meters håll. I andra halvlek pressade hemmalaget febrilt, men det dröjde dock ända tills i 23 min. innan laget kunde reducera. Spelet jämnade åter ut sig något, men 5 min. före full tid var hemmalagets 3 mål ett faktum. De sista minuterna voro oerhört spännande, hemmalaget pressade hårt, men gästernas försvar red ut stormen och slutresultatet blev således 4—3 till gästernas favör, ett efter spelfördelningen rättvist resultat.
Pege.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

För dem,

som önska följa J. Erik Siltberg på hans sista färd, sker samling i Odd Fellowhuset lördagen den 30 april kl. 2 e. m.
Maja Siltberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95

Dödsfall.

I går avled härstädes, cykelförsäljaren Einar Thomsson i en ålder av 36 år. Thomsson var född i Visby och började sin verksamhet i facket hos Siltbergs, men startade för ett 10-tal år sedan egen affär för cykel, radio m. m. på Österväg. Under de sista åren har hr Thomsson lidit av en svår sjukdom, som nu ledde till döden.
Han sörjes närmast av maka, född Johansson, samt av föräldrar och en syster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Legala notiser.

Död:
Handlanden Johan Erik Siltberg 45 år, 10 dagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Gotlands Motorcykelklubb.

Årsmöte med föredrag på lördagen.
Den pigga och livskraftiga Gotlands motorcykelklubb hade på lördagskvällen årssammankomst å stadshotellet under ledning av sin ordförande hr Gustaf Falk. Klubben, som nästa år kan fira tioårsjubileum, kunde se tillbaka på ett om icke ekonomiskt lysande så dock verksamt år och något fel på framåtandan och humöret kunde icke förmärkas.
Sammankomsten inleddes med att ordföranden hälsade de närvarande välkomna och samtidigt höll parentation över den samma dag framlidne hedersledamoten J. Erik Siltberg. Hr Falk yttrade:
Motorkamrater, det är med st??? och beklämning vi samlats har till ???sammanträde. En länk har brustit i kamratringen och för alltid försvunnit. Det är första gången, åtminstone mig veterligen, en av våra kamrater och medlemmar, gått bort med döden. Så mycket svårare känns det då, när därtill kommer att det är en av klubbens bästa kamrater. Vi kunna säga och intyga att just denne John Erik Siltberg, som så hastigt och oförväntat lämnat oss i dag, var den gode kamraten. Vi efterlevande i Gotlands Motorcykelklubb, skola alltid minnas honom, icke endast som den gode kamraten, utan även såsom den gode läromästaren i motorsporten. Frid över hans minne.
Efter några tysta sekunder övergick man till förhandlingarna. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av styrelseberättelsen framgick bl. a. att klubben under året hållit två sammanträden och styrelsen ett tjugutal. Klubben har anordnat ett jordbanelopp och två orienteringstävlingar samt hade även planerat en tolkningstävlan, som emellertid måste avlysas av brist på snö. Under jordbaneloppet inträffade den första olyckan i klubbens historia, en olycka, som dock dess bättre icke hade svårare eller långvariga följder. Segrare i jordbaneloppet blev som bekant Gösta Andersson, Stockholm. I orienteringstävlingarna tävlades om bl. a. Fylgiapokalen och vid desamma ha Bror Fritz och Gösta Falk erövrat var sin inteckning i pokalen. Vid K. A. K:s landsförbunds årsmöte var klubben representerad av hr Helge Beckman. I den här sammansatta Gotlands väg- och trafikkommitté har klubben insatt hrr Gustaf Falk, Helge Beckman och Gösta Harding. Till sina första hedersledamöter har klubben under året kallat handl. J. Erik Siltberg och ingenjör J. D. Driessen. Klubbens affärer ha under året balanserat på kr.. 2,769: 29.
Sedan hr Gösta Harding avsagt sig uppdraget som tävlingsledare utsåg klubben vid sammanträdet hr Th. Sterner till tävlingsledare och till hans efterträdare som sekreterare hr Gösta Jakobsson. Till revisorer utsågos hrr Karl Wahlgren och Åke Larsson med hrr Fritz Löfqvist och Emil Nilsson som suppleanter.

Flygsektion och TT-lopp.
På grund av uttalade önskemål om bildandet av en flygklubb på Gotland, beslöts på förslag av styrelsen att tillsätta en kommitté för utredande av frågan om inrättande av en flygsektion inom klubben. Till ledamöter i denna kommitté utsågos hrr Axel Pettersson, Gösta Falk och Åke Larsson.
Klubbens energiska styrelse hade icke tappat kuraget, trots de ekonomiska motgångarna vid senaste TT-lopp, utan framkom nu åter med förslag till anordnande i höst, förslagsvis 22 sept. av ett nytt TT-lopp, varvid ett flertal banor kunde komma ifråga; den gamla med ”sadelplats” vid Tjutet, en annan Allekvia i Endre—Kvie—Tibbles i Hejdeby, en i Ekeby, i Fole m. fl. platser. Efter en stunds diskussion beslöts utreda frågan, inhämta myndigheternas utlåtande samt sondera stämningen bland storåkarna på fastlandet. Sedermera skall ett extra sammanträde inkallas.

Föredrag om Albatross.
Sedan förhandlingarna så avslutats höll hr Rich. Woldt, Västerhejde, ett särdeles intressant och underhållande föredrag om sina krigsminnen, minkryssaren Albatross strid vid Östergarn etc.
Tal. gav inledningsvis någon statistik till belysande av världskrigets omfattning och skildrade sedan sina öden från det han på Albatross låg med tyska Atlantflottan i de norska fjordarna i juli 1914 till dess han med den övriga besättningen internerades här på Gotland, sedan Albatross slutat sin krigssaga på Kuppen i Östergarn den 2 juli 1915.
Det med intresse åhörda föredraget gav en realistisk bakgrund för det nu oroliga läget i världen, men rörde sig uteslutande om det upplevda och var sålunda välgörande fritt från politiska betraktelser. Klubben är ju också, som ordföranden framhöll, en helt opolitisk sammanslutning. Föredragshållaren belönades med kraftiga applåder och ordförandens tack.
Efter förhandlingarna följde en animerad supé i Hansarummet, varvid ett flertal tal höllos, ordföranden hr Falk drog en versifierad motorkrönika och prisutdelning förrättades. Kvällen präglades av den bästa stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93