Dödsfall

Pastor Simon Themnér, Tofta, har avlidit i en ålder av 67 år.
Han var född i Tierp i Uppland, genomgick 1906 en evangelistkurs i Örebro och Svenska missionsförbundets missionsskola 1909-1912. De första åren därefter fick han sin arbetsuppgift som pastor inom missionsförsamlingarna i Harmånger och Norrala i Hälsingland samt i Floda i Södermanland. Under åren 1921-1927 verkade han som föreståndare och pastor inom missionsförsamlingen i Rådmansö samt därefter till 1939 i Klintedistriktet på Gotland. På Gotland togs pastor Themners kunnighet och begåvning i anspråk för många olika uppgifter utom den ordinarie. Sålunda var han under ett 10-tal år ledamot av Gotl. missionsförbundet, en tid som dess sekr. och under samma tid ledamot av Gotlands predikantförbunds styrelse samt ledamot, och under senare delen av arbetsperioden, ordf. i Gotl. frikyrkliga samarbetskommitte. I Klintehamn var han bl. a. ordf. i Klinte allmänna nykterhetskommitte. Från Gotland flyttade pastor Themner till Dannemora södra m. fl. missionsförsamlingar, och verkade sedan inom Tortuna predikantdistrikt i Västmanland.

Överste Henrik Tillberg, Göteborg, avled på måndagen 72 år gammal.
Han var född på Totebo i Kalmar län, blev student i Norrköping 1898 samt tre år senare underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet. Han genomgick Gymnastiska centralinstitutet och Krigshögskolan och blev 1926 major vid Svea livgarde. Fyra år senare blev han överstelöjtnant vid Gotlands infanterikår och 1934 överste i reserven.
Han sörjes närmast av maka, två söner, en dotter, sonhustrur, svärson och barnbarn.

Efter en tids sjukdom har fru Jenny Melin, Hemmungs i Sanda, avlidit. Hon var född 1878 i Konga församling i Småland. Närmast sörjes hon av make, f. skepparen Anders Melin, en son, Gottfrid, linjeförman i Klintehamn, tre döttrar, Sara, maka linjemästare Albert Eriksson, Klinte-hamn, Signe maka till köpman Alfred Persson, Klintehamn, och Ruth, maka till avdelningschefen vid GLC i Visby Bengt Lundgren, syskon och sonhustrur samt barnbarn.

I en ålder av 71 år har byggnadssnickaren Severin Andersson, Visby, avlidit. Han hade i sin ungdom varit sjöman och farit vida omkring. På äldre dagar har han haft olika yrken i land och senast prövat på byggnadssnickarens. En god och glad människa och en stor humorist var han och var därför omtyckt, och uppskattad både inom och utom arbetarkretsar.
Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Under ett besök hos sin dotter och måg i Hablingbo avled natten till i dag fru Hanna Blom, född Wahlström, Gävle, i en ålder av 75 år. Hon var född i Östervåla, Västmanlands län, och har under många år varit en verksam och intresserad medlem av Gävle första baptistförsamling. Närmast sörjes hon av make, slöjdläraren Johan Axel Blom, och dottern Ragnhild, maka till folkskollärare Lennart Kjellberg, Hablingbo.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Många fina gåvor från Fårö

till fiskemuseet i Sanda.
En enmansbåt och en mängd fiskegrejor av skilda slag — kutjärn, olika sorters garn, ljustrar, vattenkikare m. m., alltsammans hemgjort och högst intressant — har Gotlands fiskerimuseum vid Kovik i Sanda fått från Landsnäsa på Fårö. Det blev så mycket, att den nitiske museivårdaren, fiskaren och konstnären Erik Olsson, måste låna traktor och bilvagn, för att få ned alltsammans till Broa.
Om detta och mycket annat som rör vårt gotländska fiskerimuseums utveckling kunde Erik Olsson med glädje och stolthet berätta, då museiföreningen i går höll årsmöte på ort och ställe, dvs på museiområdet vid »Korumpen». Man kunde också med egna ögon konstatera, att den »garnskur» som kommit från Sproge nu byggts upp, och att entren till det gamla fiskeläget fiffats upp och prytts med en krokig trädgren, som förträffligt symboliserar »Korumpu». Bredvid stora grinden har också tagits upp en mindre öppning försedd med s. k. rist, som gör att cyklister inte behöver stiga av när de skall ned till fiskeläget och att betande kreatur undviker att försöka ta sig ut på vägen.
Över 200 personer hade samlats, och de hade en trevlig eftermiddag tillsammans. Flertalet var sockenbor, och bland de utsocknes såg man landsantikvarie Gunnar Svahnström, Jönköping, och fotograf Andersson från riksantikvarieämbetet. Sandabor bjöd på vacker folkmusik, och fiskargeneralen Arvid Andersson från Fårö berättade underhållande och trevligt om kutjakt m. m. Även en sudergute bidrog till den goda stämningen med historier. Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes hela den gamla styrelsen, i vilken Arvid Andersson är ordförande, Edvin Norragård sekreterare och Helmer Larsson kassör, och dessutom invaldes Edvin Lindkvist, Solstäder i Havdhem. Man beslöt bygga upp ett båtskjul efter förebild från Norsta i Hall — virket härtill har skänkts av intresserade Sandabor och vidare fick styrelsen i uppdrag att om möjligt komplettera museet med en flistaksbod. En sådan behövs också av den anledningen, att man nu fått ihop så mycket saker, att bodarna börjar bli överfulla.
Kaffe dracks under gemytlig stämning, och vädret blev allt vackrare under samvaron på det lilla idylliska fiskeläget. Arrangörerna kunde också glädja sig åt ett påtagligt intresse bland besökarna för Koviksmuseet, som hittills utvecklats på ett mycket löftesrikt sätt.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Till vik. folkskollärare

och kantor i Klinte under höstterminen har antagits folkskollärare Per Nanstad, Vemdalen, och i Sanda folkskollärare Per Westin, Tingstäde.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Ko dödades av blixten i Sanda.

En av sina två kor förlorade på söndagseftermiddagen lantbr. Hellmuth Johansson, Bjästavs i Sanda i det åskväder som drog fram över gotländska västkusten söder om Visby. Kon befann sig på öppna fältet.
Ett strömavbrott inträffade samtidigt i trakten, och det förefaller som om blixten skulle ha följt ledningen.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Hyllningar

Hjärtliga hyllningar kom hemmansägaren och kyrkvärden Carl Ahlberg, Bjästavs i Sanda, till del på hans femtioårsdag. Uppvaktningarna började tidigt på morgonen och inleddes med salut. Familjen uppvaktade med en penninggåva, armbandsur, flagga m. m., medan släktingarna överlämnade en bokhylla och blommor. Vännerna uppvaktade med en subskriberad penninggåva, Sanda hembygdsförenings styrelse med ett träsnitt av konstnären Erik Olsson, och kyrkorådet, företrätt av kyrkoherde Åke Hultmark, med en blomstergrupp. Med blomn)or uppvaktade också JUF:s distriktsstyrelse genom direktör Axel Pettersson, Visby, och vidare Rödakorskretsens styrelse genom fru Vera Appelgren. Därjämte ingick blommor och presenter från andra håll under dagens lopp. En del av gåvorna åtföljdes av textade adresser. Ett trettiotal telegrafiska lyckönskningar kom vidare jubilaren till del.
På kvällen gavs middag i femtioåringens hem för ett hundratal gäster, varvid han blev föremål för ytterligare hyllningar.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Auktion i Sanda.

LÖRDAGEN DEN 19 JULI kl. 11.30 f. m., varvid KVARNÄGARE HOLGER BURMANSSON, PETARVE, på grund av fastighetens utarrendering och avflyttning till fastlandet försäljer yttre inventarier samt största delen av det inre lösöret, delvis antikt.
Se annons införd i denna tidning måndagen den 14 juli.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Lärartjänsterna.

En ord. folkskollärar- och kantorstjänst i Klinte med placering vid Klinte kyrkskola söks av folkskollärare Nils Åkerbäck, Stenkyrka.
— En liknande tjänst vid Sanda folkskola söks av folkskollärare Per Westin, Tingstäde.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Auktion Sanda.

LÖRDAGEN DEN 19 JULI kl. 11.30 f. m. låter KVARNÄGARE HOLGER BURMANSSON, PETARVE, på grund av fastighetens utarrendering och avflyttning till fastlandet genom auktion försälja samtliga yttre inventarier samt största delen av det inre lösöret, delvis antikt, varav nämnes:
YTTRE: 1 god arbetshäst, sto, 2 st, goda mjölkkor, 2 st. modersuggor, en grisf. i aug., 4 st. 5 mån, och 8 st. 3 mån. grisar, därav 6 gyltor, passande till avel. Cirka 150 st. höns. Slåttermaskin. Ny potatisupptagare. 1 VED-panna. Gummihjulsvagn. Plogar och harvar, Rotfruktskärare. Åkvagn. Åksläde och kälkar. 2 cykelkärror på gummihjul. Skottkärra på gummihjul. Skjuthackor. Hyvelbänk. Smidesstäd. Skruvstycke. Transportflaskor. Div. laggkärl. Handredskap m. Isärtagbart kycklinghus. i 1/2 fat smörjolja. 1 personbil »Chevrolet».
INRE: Matsalsmöbel, best. av buffe, bord och 10 stolar. Taffel. 1 vit möbel, best. av byrå, soffa och 2 stolar. Soffa »Carl Johan». Chiffonier i alm, antik. Almbyrå. Större satsspegel med bord, lampetter. Skrivbord. Mat-, spel- radio- och rökbord. Ny bäddsoffa. Ett flertal soffor, sängar och stolar. Fåtöljer. Gamla väggklockor, en del antika. Skänkar. Klädskåp. El. armatur. Golvlampa. Tavlor m. m. Glas och porslin. Gammalt koppar. Vävar och spinnrockar Manglar. 2 kaminer. Div. köksinventarier m. m.
3 mån. betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 14 juli 1952.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Föreningen Gotlands kontrollassistenter

höll i lördags i samband med en utflykt sitt årsmöte vid Sudersand på Fårö under ledning av John W. Andersson, Lärbro, som även omvaldes till ordf. Ragnar Sjödell, Halla, blev vice ordf., C.-E. Calamnius, Stenkyrka, kassör, och Arel Kahl, Endre, styrelsesuppl. Till revisorer valdes Karl Bengtsson, Hörsne, och Gillis Gustafsson; Sanda.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller i morgon änkefru Emma Engfeldt, Othemarsgatan 14, Visby. Åttioåringen är änka efter målaremästare Oscar Engfeldt.

SJUTTIOFEM ÅR fyller å onsdag fru Anna Wahlbäck, maka till förre lantbrukaren Fredrik Wahlbäck, Haga i Mästerby. Fru W. är född vid Haga. Hon har gjort sig känd som en arbetsam och duktig människa.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag nämndeman Axel Wahlby, Roes i Rone.
Jubilaren, som är född i Rone och genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse, har praktiserat i Danmark. År 1911 övertog han gården efter sin fader, och skicklig och kunnig har han också drivit upp den till en mönsteranläggning, för vilket han erhållit flera utmärkelser. År 1937 överlät han gården till en son.
Nämndeman Wahlby har varit flitigt anlitad för olika värv inom hemkommunen. Sålunda var han ledamot av valnämnden 1914-33 och ordförande i samma nämnd 1918-28. I Autsarve mejeri AB har han varit räkenskapsförare samt ledamot av styrelsen. Vidare har han beklätts med uppdragen som ordförande i kommunalstämman och kommunalfullmäktige samt pensionsnämnden och därjämte har han varit ordförande i kristidsnämnden. I kommunalnämnden har han varit ledamot samt vidare överförmyndare, ordförande i Rone sparbank m. m. Nämndeman blev han 1934.
Men Axel Wahlby har inte blott ägnat sig åt lantbruket och skötseln av allmänna angelägenheter. Han har också ideella intressen och ända sedan 1902 har han med intresse deltagit i nykterhetsarbetet som medlem av IOGT, där han en följd av år var vice templare i gotlandsdistriktet och ett 20-tal år deputerad i Ronelogen.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Helga Martell, Unghanse i Öja. Jubilaren, som är småländska till börden men redan i unga år kom till Gotland, är änka efter stenhuggaren Gustav Martell. Hon har gjort sig känd som en duktig och arbetsam kvinna.

På onsdag fyller lantbrukaren Karl Nyberg, Follingboväg 43, Visby, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Ellen Blomberg, maka till lantbrukaren Axel Blomberg, Nors i Rute.

På onsdag fyller fru Fredrika Sofia Broberg, maka till snickaremästare Karl Broberg, Ducker i Bunge, sextio år.

Fru Ebba Nordström, Rodarve i Östergarn, fyller på onsdag sextio år. Hon är född i Gammelgarn och maka till hr Edvard Nordström.

SEXTIO ÅR fyller i morgon f. vägarbetaren. Conrad Sandberg, Lännaplan la, Visby. Han är född i Malmö och kom 1919 till Visby där han arbetat hela sitt liv. Först som arbetare inom cementindustrien, men 1929 slöt han och var sedan anställd som kommunalarbetare, där han sysslade mest med vägarbete. För några år sedan slöt han dock arbeta på grund av sjukdom.

FEMTIO ÅR fyller hemmansägaren och kyrkvärden Carl Ahlberg, Bjästavs i Sanda, fredagen den 18 juli.
Femtioåringen, som är född vid Bjästavs och övertog fädernegården för ett tiotal år sedan, åtnjuter ett stort förtroende och har också fått mottaga en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han har praktiskt taget tillhört samtliga nämnder o. styrelser inom hemkommunen. Numera är han bl. a. vice ordf. i storkommunens nykterhetsnämnd. Vidare är han sedan 25 år tillbaka kassör i Sanda hembygdsförening och han tillhör också hemvärnet. Därjämte kan erinras om att femtioåringen i många år varit distriktsstudieledare för JUF:s gotlandsdistrikt. Han är ledamot av styrelsen för Gotlands hembygdsförbund och är även med i Folkbildningsförbundet samt riksantikvarieämbetets ombud i Klinte storkommun. Han är också ledamot av kyrkorådet. Personligen är han en rejäl och präktig människa som tillvunnit sig allmän uppskattning både inom och utom, hemkommunen.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159