Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på onsdag änkefru Anna Jakobsson, Ojmunds i Hamra. Hon är född vid Ojmunds och änka efter lantbrukaren Hans Jakobsson. Den gamla är ännu ganska pigg och följer med intresse vad som händer och sker.

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Tekla Högberg, född Abrahamsson, Risungs i Rute. Hon är född i Göteborg och änka efter laboranten Carl Högberg, som avled 1945. Trots sin höga ålder är hon vid ganska god vigör.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag förre hemmansägaren Theodor Andersson, Hemmor i Lau. Andersson, som är född i Lau, har där varit verksam under hela sitt liv och med intresse och framgång ägnat sig åt fädernegården, som han på sin tid övertog. Gården brukas nu av sonen och jubilaren deltar alltfort med väl bibehållna krafter i arbetet. Han deltar med intresse i Lau friförsamlings verksamhet och är alltfort dess ordförande. Under många år var han också ledamot i styrelsen för Gotländska missionsförbundets östra distrikt. Kommunalt har han bl. a. varit ledamot i pensionsnämnden.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag hemmansägaren Viktor Jakobsson, Hemdarve i Silte. Jubilaren, som, är född vid Hemdarve o. för några år sedan övertog fädernegården, har gjort sig känd som en präktig man och därför blivit allmänt uppskattad av sin omgivning.

På onsdag fyller fru Julia Nilsson, Galls i När, femtio år. Hon är född vid Frigges i När och maka till lantbrukaren Axel Nilsson.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller i morgon änkefru Emma Engfeldt, Othemarsgatan 14, Visby. Åttioåringen är änka efter målaremästare Oscar Engfeldt.

SJUTTIOFEM ÅR fyller å onsdag fru Anna Wahlbäck, maka till förre lantbrukaren Fredrik Wahlbäck, Haga i Mästerby. Fru W. är född vid Haga. Hon har gjort sig känd som en arbetsam och duktig människa.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag nämndeman Axel Wahlby, Roes i Rone.
Jubilaren, som är född i Rone och genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse, har praktiserat i Danmark. År 1911 övertog han gården efter sin fader, och skicklig och kunnig har han också drivit upp den till en mönsteranläggning, för vilket han erhållit flera utmärkelser. År 1937 överlät han gården till en son.
Nämndeman Wahlby har varit flitigt anlitad för olika värv inom hemkommunen. Sålunda var han ledamot av valnämnden 1914-33 och ordförande i samma nämnd 1918-28. I Autsarve mejeri AB har han varit räkenskapsförare samt ledamot av styrelsen. Vidare har han beklätts med uppdragen som ordförande i kommunalstämman och kommunalfullmäktige samt pensionsnämnden och därjämte har han varit ordförande i kristidsnämnden. I kommunalnämnden har han varit ledamot samt vidare överförmyndare, ordförande i Rone sparbank m. m. Nämndeman blev han 1934.
Men Axel Wahlby har inte blott ägnat sig åt lantbruket och skötseln av allmänna angelägenheter. Han har också ideella intressen och ända sedan 1902 har han med intresse deltagit i nykterhetsarbetet som medlem av IOGT, där han en följd av år var vice templare i gotlandsdistriktet och ett 20-tal år deputerad i Ronelogen.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Helga Martell, Unghanse i Öja. Jubilaren, som är småländska till börden men redan i unga år kom till Gotland, är änka efter stenhuggaren Gustav Martell. Hon har gjort sig känd som en duktig och arbetsam kvinna.

På onsdag fyller lantbrukaren Karl Nyberg, Follingboväg 43, Visby, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Ellen Blomberg, maka till lantbrukaren Axel Blomberg, Nors i Rute.

På onsdag fyller fru Fredrika Sofia Broberg, maka till snickaremästare Karl Broberg, Ducker i Bunge, sextio år.

Fru Ebba Nordström, Rodarve i Östergarn, fyller på onsdag sextio år. Hon är född i Gammelgarn och maka till hr Edvard Nordström.

SEXTIO ÅR fyller i morgon f. vägarbetaren. Conrad Sandberg, Lännaplan la, Visby. Han är född i Malmö och kom 1919 till Visby där han arbetat hela sitt liv. Först som arbetare inom cementindustrien, men 1929 slöt han och var sedan anställd som kommunalarbetare, där han sysslade mest med vägarbete. För några år sedan slöt han dock arbeta på grund av sjukdom.

FEMTIO ÅR fyller hemmansägaren och kyrkvärden Carl Ahlberg, Bjästavs i Sanda, fredagen den 18 juli.
Femtioåringen, som är född vid Bjästavs och övertog fädernegården för ett tiotal år sedan, åtnjuter ett stort förtroende och har också fått mottaga en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han har praktiskt taget tillhört samtliga nämnder o. styrelser inom hemkommunen. Numera är han bl. a. vice ordf. i storkommunens nykterhetsnämnd. Vidare är han sedan 25 år tillbaka kassör i Sanda hembygdsförening och han tillhör också hemvärnet. Därjämte kan erinras om att femtioåringen i många år varit distriktsstudieledare för JUF:s gotlandsdistrikt. Han är ledamot av styrelsen för Gotlands hembygdsförbund och är även med i Folkbildningsförbundet samt riksantikvarieämbetets ombud i Klinte storkommun. Han är också ledamot av kyrkorådet. Personligen är han en rejäl och präktig människa som tillvunnit sig allmän uppskattning både inom och utom, hemkommunen.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag förre hemmansägaren Herman Segerdahl, Mariahemmet i Visby. Jubilaren är född i Hangvar och har i många år innehaft Stora Tollby i Fole. Under sin hälsas dagar var han bl. a. spelman och en glad och humoristisk person, som kunde konsten att ta folk på rätta sättet.

ÅTTIO ÅR fyller förre byggmästaren Anton Lorén, Södra Murgatan 39 i Visby, på lördag.

SJUTTIO ÅR fyller fru Maria Elisa Andersson, Korsgränd 6 i Visby, i morgon.

På lördag fyller fru Hulda Lagergren, maka till hemmansägaren Axel Lagergren, Stenstugu i Björke, sjuttio år. Hon är född i Björke och tillhör kyrkliga syföreningen.

SEXTIO ÅR fyller på lördag hemmansägaren Hilding Johansson, Ljungby i Ala. Jubilaren, som är född på Öland och tidigare innehaft en gård vid Loggarve i Klinte, kom för några år sedan till Ala, där han förvärvat gården vid Ljungby. Han är bl. a. ledamot av kyrkorådet och kyrkvärd. Sextioåringen har gjort sig känd som en synnerligen duktig lantbrukare, som förbättrat sin gård i avsevärd grad under årens lopp.

Änkefru Hermanna Larsson, Rofinds i Vamlingbo, fyller på lördag sextio år. Sextioåringen, som är född i Vamlingbo och änka efter hemmansägaren Karl Larsson, tillhör kyrkliga syföreningen.

Sextio år fyller på lördag fru Rosa Olofsson, maka till lantbrukaren Mauritz Olofsson, Gjärungs i Rute. Hon är bördig från Estland, men har i många år varit bosatt på Gotland. Hon är en duktig och rejäl kvinna, allmänt omtyckt och uppskattad av sockenborna.

Sextio år fyller metodistpastor Arthur Nilsson, Göteborg i dag. Han är född i Östervåla, Västmanlands län. Till teol. skolan kom han 1912, avlade studentexamen 1917 och har sedan bl. a. betjänat församlingen i Visby och sedan 1946 Emanuelsförsamlingen i Göteborg. I Visby var han verksam 1924-28. Metodistkyrkan har tagit pastor Nilssons kunnande och villighet i anspråk i en mångfald uppgifter, bl. a. i styrelsen för Metodistkyrkan, finanskommittén, examensutskottet och nykterhetskommitten.
Den jubilerande prästmannen var under sin tid i Visby verksam på olika områden och vi kan erinra om att det var på hans initiativ som Sjömanshemmet kom till.

FEMTIO ÅR fyller på fredag slakteriarbetaren Gustaf Annas, Vinkelgatan 12 i Visby.

Fru Astrid Holmert, Strandgatan 4 i Visby, fyller på lördag femtio år.

Femtio år fyller på lördag hemmansägare Arvid Jakobsson, Utalskog i Alskog. Han är född vid Utalskog och har övertagit fädernegården efter föräldrarna. Jubilaren har även fått mottaga ,en del allmänna uppdrag bl. a. son ledamot i skolrådet och taxeringsnämnden. Han är en gemytlig och hjälpsam man och därför också uppskattad av sin omgivning.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Gammal disponentbostad blev trevligt vandrarhem

VALLEVIKEN — den idylliska orten i Rute — var i går platsen för ett trevligt turisti,kt evenemang när det nya vandrarhemmet invigdes i närvaro av en hel del prominenta gäster både från fastlandet och Gotland. Det var inte någon invigning med pompa och ståt, utan en enkel improviserad träff där man gick husesyn och drack kaffe och hade det trivsamt på alla sätt. Lika enkelt och trevligt som man vill ett vandrarhem skall vara och som säkert föreståndarinnan, fru Ulla Svensson, ser till att det blir. Det intrycket fick man i alla fall.

Med både den blågula och turistföreningens blåvita flaggor i topp och en leende föreståndarinna på trappan hälsades gästerna välkomna. Där fanns sålunda direktör Knut Ewerlöf, expeditionschef Carl Uggla med fru, och kanslichef Sehlin från Svenska turistföreningen, landstingsman Arvid Andersson, som representerade kommunen, förvaltare Svensson och kamrer F. 0. Olofsson från Slite Cement, representanter för det gotländska turistväsendet m. fl.
— Vi öppnade redan den 15 juni, berättar fru Svensson, men ännu har vi inte haft mer än 29 gäster, vilket väl beror på att vädret ännu inte varit det bästa och så är det ju så nytt ännu. Vi har plats för 24 gäster på , en gång, hälften manliga och hälften kvinnliga, fördelade på fem rum. Herrarnas rum, två stycken, är i bottenvåningen och damerna har tre rum i den andra våningen.

ALLTING ÄR ENKELT och trevligt ordnat kunde man konstatera vid en rundvandring i huset. Ett modernt kök, med både el-spis och annan köksutrustning, står till gästernas förfogande. Det finns badrum med dusch att tillgå om man inte vill hoppa i sjön, som bara ligger ett par minuters väg från vandrarhemmet. Det trevligaste av allt är ändå det ljusa sällskapsrummet med en liten altan utanför och vill man inte sitta inne kan man gå ut i den härliga naturen som finns in på knutarna. Inredningen till huset har till stor del hämtats från det gamla vandrarhemmet vid Borgvik.
— Detta är inte det första vandrarhemmet i Valleviken, sade turistintendent Stig Sundahl vid kaffebordet, redan 1935 fanns det ett och det har ambulerat. Nu senast var det i Hellvi, men det lades ner förra sommaren. Det var därför en stor glädje när vi fick den här gamla disponentbostaden vid Ruteverken till förfogande av Slite Cement. Den har inte varit bebodd på tio år. Det är en idealisk mellanstation, när man åker från den större anläggningen i Katthamra och upp till Sudersand. Den ligger alldeles vid det stora stråket, men ändå på en plats som är lugn och skyddad.
Kanslichefen Sehlin talade sedan om vandrarhemmens historia i Sverige och nämnde bl. a., att i fjol besöktes vandrarhemmen av 70.000 personer som tillbringade 310.000 nätter i dem. Han önskade till sist lycka till. Landstingsman Arvid Andersson lyckönskade också turistföreningen till den nya anläggningen.

ETT FEL HAR dock vandrarhemmet, och det är att inga utlänningar kan få komma och se hur fint det är. Det ligger nämligen precis innanför gränsen till det militära skyddsområdet. Nåja, mycket folk blir det nog ändå och de som kommer ångrar säkert inte besöket.
Rune

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Gudstjänstsammanlysning

med Rute pastorat får pingstdagen äga rum till Bunge kyrka, där konfirmation af årets nattvardsungdom då äger rum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 April 1913
N:r 95

Till deltagande i årets studieresa till fastlandet

har hushållningssällskapets förvaltningsutskott i dag utsett följande småbrurkare, nämligen Hugo Olsson, Digeråkra i Barlingbo, Rud. Österberg, Snovalds i Roma, Otto Nyström, Bläsungs i Veskinde, Aug. Stengård, Smiss i Stenkyrka, Gunnar Ström, Gerungs i Rute, Aug, Pettersson, Hallbjens i Guldrupe, Arv. Gustafsson, Jufves i Sanda, J. E. Fredriksson, Västerväte i Väte, Konr. Karlsson, Fride i Lojsta, H. S. Vestberg, Kruse i Alfva, Arv. Johansson, Storms i Vamlingbo, och Hj. Larsson, Sutare i Garda.
Inalles hade 50 ansökningar inkommit.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Från landsbygden. Rute.

RUTE, 12 april.
Igenyrade äro idag alla vägar, och postskjutsen härifrån norr har ej kunnat afgå i den ordinarie tiden, utan måste afbida. tiden tills vägarne hunnit göras trafikabla. Posten kunde därför ej afgå från Tingstäde förrän med eftermiddagståget.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Auktion vid Norrvange i Lärbro.

Fredagen den 18 innevarande april kl. 10. f. m. låter byggmästaTen H. Olsson, Norrvange i Lärbro, i anledming af tilltagande ålder och sjuklighet genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja hela sin i godt och välvårdadt skick befintliga snickareverkstad med därtill hörande delvis nya verktyg, hvaraf nämnas: en 4 hästars fotogenmotor, en planhyfvel, sågbänk, kant, spån- och bandsåg, svarfstol, vedkross, en albionkvarn, flera st. hyfvelbänkar, flera st. sågar däribland en löfsågningsmaskin, en hel mängd hyflar af olika slag, skruftvingar knektar, torrt virke af såväl ek som björk, uppsågadt dels till plank dels bräder, furubräder olika tjocklek och bredd, 2 par nya ytterdörrar till ett boningshus, en kamin med rör, en del finare möbler, soffor, stolar olika slag, större och mindre speglar, ett salsbord med 5 lösskifvor, flera andra bord, en lavoar, kommoder, en zittra, finare väggtaflor, 2 st. lampkronor, vackra bordsprydnader, något silfver och malmsaker, ett parti begagnade taktegel jämte mera an nat. Med betalningen lämnas vederhäftige inropare anstånd till 1 september detta år.
Rute den 7 april 1913.
TYCHO LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Auktion vid Utöja i Fleringe.

I anledning af fasta egendomens försäljning och afflyttning från Stället låter hemmensägaren O. H. Stenbom, Utöja i Fleringe, genom offentlig auktion därstädes lördagen den 19 innevaramde april från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja alla sina yttre inventarier äfvensom en del inre lösegendom, hvaraf nämnes: res- och arbetsvagnar, kälkar, slädar, foderhäckar, slät-, klös- och fjäderharfvar, Dplogar, – hästräfsa, mullfösa, vindmarskin, diverse ketting, selar; kreatur: ett par hästar, 2:ne mjölkkor, en kviga, en tjur, en gris 6 mån., en kalf och 138 st. gamla får; af inre lösöret: flera st. sängställen, 2:ne soffor, flera st. bord däraf ett bättre salsbord, stolar, 2me större skåp, byrå, kommoder, skänk, häng- och fotlampor, taflor, speglar, väggur, diverse golfmattor, koppar, järn- och blecksaker, glagoch porslin, drickskärl och bunnär, en separator, diskbänk, rännvind, väfstol, strykugn m. m. Med betalningen lämnas godkämda inropare anstånd till 1:sta nästkommande september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Rute den 7 april 1913.
TYCHO LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Förmånlig höskörd och betesrätt.

Vid kronoparken Skenholmen i Rute socken utarrenderas i gin helhet till en enda arrendator all höbärgning och betning. Anbud emottagas af undertecknad jägmästare intill den 19 april 1913, och skola anbuden vara skriftliga samt förseglade med påskrift »anbud å Skenholmens slått och bete». Arrendetiden är tre (3) år, nämligen för 1913, 1914 och 1915. Afgiften, som skall vara lika för hvarje år, erlägges till Riksbankens afdelningskontor i Visby, senast den 15 september årligen. Anbuden äro bindande tills desamma inom den 25:te i denna månad pröfvats, och är anbudsgifvare, hvars anbud antagits, skyldig att inom 14 dagar efter utgången af den för pröfning förbebållna tiden aflämna af Konungens befallningshafvande eller domare till vederhäftighetenstyrkt borgen för sarrendets behöriga erläggande och förbindelsensfullgörande i öfrigt. Köpeaftalet skall genom kontrakt afslutas för närmare bestämmelser. I arrenderätten ingår icke en mindre slåtterplats, som tillhör kronans vaktare, icke rätt till begagnande af kronans bygnader å platsen, icke jakt, fiske, ägg- eller eiderdunsingamling. Däremot betalar kronan all skatt och landsvägsgrusning. Den 31 december 1915 icke bortförd gröda tillfaller kronoparken, så vidt icke innan dess arrendetiden möjligen blifvit förlängd. För öfrigt lända till efterrättelse föreskrifterna i kap. 3i Nådiga förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadsystem m. m. den 17/11 1893.
Lägenheten får beses genom hänvändning till och under uppsikt af P. Nordlund vid Nors iRute eller af honom befullmäktigadt ombud under den 11 och 15 april. Närmare underrättelser erhållas genom jägmästareexpeditionen, telefon Bierges 10.
Bjerges den 5 april 1913.
A. Malmborg,
Jägmästare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 April 1913
N:r 78