Engelsk gräddkola

och engelsk hallonnougat å 40 öre hekto, 1/4 kg. 95 öre.
H. G. ENGSTRÖM, ST. TORGET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278