Landsbygden.

OTHEM.
En lyckad söndagsskolfest hölls söndagen den 4 juli kl. 2 e. m. på byggmästare K. Olssons tomt, Stenstuge. Det vackra vädret utgjorde naturligtvis ett stort tillskott till all trevnad som en var fick erfara. Det var den första söndagsskolfesten som blivit hållen inom Lärbro och Othem av Elimförsamlingen, som under den gångna vintern startade söndagsskola såväl i Lärbro som i Othem. Arrangörer och lärare kunna nu glädja sig åt, att redan under den första terminen tjugoåtta barn blivit inskrivna.
Barnen från Lärbro fingo åka i lövskrinda till festen i Othem, som ock hade samlat en hel del äldre personer. Söndagsskolornas föreståndare lantbr. Einar Jakobsson, Lärbro, läste ett inledningsord ur bibeln och hälsade samtliga välkomna. Och efter gemensam bön och sång följde sedan ett synnerligen omväxlande program, för vilket barnen mestadels själva svarade. De äldsta som medverkade med sång och uppläsning voro i fjortonårsåldern ,och den minsta var inte äldre än fyra år, en liten flicka som efter att ha blivit ställd på en stol, mycket frimodigt sjöng en liten sång. En av söndagsskollärarna från Rute, Martin Johansson, talade så en stund till barnen. Barnen såväl som de övriga blevo också bjudna på kaffe ute i parken, varefter en stunds friluftslek förekom. Så talade pastor A. Waldenwik en kort stund till festens deltagare över ämnet ”Glädje”. Vid avslutningen av festen fingo barnen inte allenast en vacker sommartidning, utan en del särskilt duktiga barn fingo premier, och alla fingo till sin stora förtjusning mottaga en gottpåse. Den utomordentligt goda festen avslutades med att hr K. Olsson riktade några ord till barnen samt tackade Gud för samvaron.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Netzels lag återigen segrande varplag på Stångaspelen.

Hablingarna togo storslam i pärken. — Spännande finaler på båda håll. — Väldig anslutning till den strålande idrottsfesten.
Stångaspelen var gårdagens största idrottsevenemang inte bara för Gotlands del utan säkerligen också för Sverige och lite till, åtminstone vad deltagarantalet beträffar. Där kämpade nämligen inemot ett tusental gotlänningar i de urgamla, idrotterna pärk och varpa och deras bedrifter beundrades eller kritiserades — av 4-5,000 skådelystna, som kommit dit pr cykel, till fots, i bil eller med extratåg. Så nog var det en stor dag i Stånga alltid och som vanligt hade arrangören, hr Dahlgren, tur med vädret.
Årets tävlingar på Gumbalde äng.gåvo ett ovedersägligt bevis för de gamla gotlandsidrotternas livskraft och framåtgående just nu. Pärkspelet var bättre än på mången god dag med både många och välspelande lag, och i varpa utkämpades en final, som i spänning och säkerhet söker sitt motstycke. Netzels lag från Visby kunde slutligen foga ytterligare en seger till sina många föregående, men fråga är om inte denna dust mot Lennart Karlssons lag i Väskinde är den som krävt mest i fråga om koncentration och noggrannhet. Netzlarna vunno som bekant även i fjol och för några år sedan togo Karlssönerna hem segerlönen i denna kolossalt ansträngande dagslångt turnering.
Spelen inleddes som alltid med en kort idrottsgudstjänst, vilken förrättades av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. Omedelbart därefter sattes tävlingarna i gång och kunde avslutas i god tid före mörkrets inbrott. Det är en synnerligen krävande uppgift att få hela detta maskineri att gå i lås, men det lyckades, även om det blev en del dröjsmål här och där. På Stångaspelen måste man också prata med goda vänner och ha en bit mat då och då mellan slagen, varför ”efterlysningarna” bli legio. Men allting ordnade som sagt upp sig, om inte förr så skedde det hos folkskollärare Dahlgren, där alla trådar löpte ihop och alla frågor besvarades. Han fungerade som överledare, mottagningskommitte, speaker, prisdomare och generalsekreterare på en gång. Ändå hann han med att sköta om otaliga andra små detaljer, som han ordnat upp, och det är avått att tänka sig hut det hela egentligen skulle kunnat genomföras utan honom.

Dubbelseger i pärken för Hablingbo.
En avsevärd del av pärkspelet hade som bekant klarats av vid förra söndagens förtävlingar och man hade alltså att nu fortsätta på den gruppindelning som gjorts. I bakpärkens klass II hade Fårösund, östergarn och Fårö två segrar vardera att fortsätta med. Fårösundspojkarna med Gustav Kellström vid pärken visade sig vara i prima slag och vunno först över östergarn, varefter de också besegrade Fårö. I andra gruppen segrade Silte med Rune Hansson som pärkkarl.
Sandapojkarna som gjort bra i från sig vid tidigare pärkspel vunno i går juniorklassen genom att slå Stånga i finalen. övriga segrar i denna klass hemfördes av Lye och östergarn.
Frampärken blev en spännande historia, där segern hängde på. håret. De tre lagen i grupp I voro Burs, När
I och Hablingbo och gången på det hela blev den att När slog Burs, Hablingbo slog slog När och Burs slog Hablingbo, alltså vardera en seger och ett nederlag, varför antalet vunstpärkar och stick fick avgöra. Hablingbo Låg bäst till och tog här sitt första segerpris för dagen. Visby bollkubb vann en av de följande grupperna i frampärk efter segrar mot Gothem och Stånga. Spelet mellan Burs och När refererades av hr Dahlgren och han samlade på så sätt drygt tusentalet åskådare till pärken.
Som avslutning på dagen fick man se finalen i bakpärk mellan Burs och Hablingbo. Burs hade avancerat dit efter segrar över Gothem och Lau förra söndagen samt i går med seger över Visby bollklubb rrted två raka. Hablingbo vann förra söndagen över När II och hade sedan frilott. I finalen Burs-Hablingbo gick det jämnt om jämnt men Hablingbo fick in det avgörande hugget i första pärken och vann den. Lika jämnt stod det i andra och spelet gick med väldiga driv över planen. Också nu visade sig hablingarna vara snabbast och mest påpassliga – Manne Booberg var den ledande själen och hade ett kolossalt tillslag på bollen samt mötte allt som kom i hans väg. Burs fick sträcka vapen efpen efter en jämn och vacker strid men i gengäld tilldömdes de priset för ärligaste spel och det är också något värt att få vid Stångaspelen.
En svårighet för spelarna var de påträngande åskådarna, som ofta storlo i vägen vid de långa och skeva huggeri och om det inte möter överstigliga svårigheter så borde till en annan gång en del avspärrningar ordnas, vilket skulle vara till fördel för samtliga parter.

Tävlingsplatsen i varpa förstoras årligen.
En sådan mängd varpkastare som besökte Stångaspelen i år har förmodligen aldrig tidigare förekommit och det märktes också att nya platser för kastarna hade måst tas i anspråk bortåt järnvägen till. Mästarklassen omfattade 32 lag liksom klass II, de 49 lagen i klass III delades på två avdelningar och detsamma skedde i rekryt-klassen, där 64 lag tävlade. I stenklassen drabbade 33 lag ihop och oldboys ställde upp med fyra lag, summa summarum 214 lag.
Mästareklassen följdes givetvis av en intresserad publik hela dagen och man fick speciellt inrikta sig på den, varför de övriga klasserna följaktligen inte kunna få så stor publicitet eller så många åskådare.
Redan i mästareklassens första omgång kom det till hårda strider och på åtskilliga håll blev det 12-11. Netzels lag och likaså Blomberg, Gothem, visade sin klass genom att vinna var sin kula med 12-2 och det hjälpte inte att motståndet hårdnade i fortsättningen. Bland de lag som här blevo utslagna kan antecknas Leimers lag från Stockholm, som kom upp mot Knut Johansson, Bara och förlorade med 12-11, 12-8. Em. Eriksson i Hellvi åkte ut jämte Birger Olssons lag i Fole och Herman Olssons i Eksta, som kom upp mot Netzels. Karlssönerna i Väskinde manövrerade ut Svärd, Visby, vilket var det enda förlorande av fem stadslag i första omgången.

Baraborna togo en kula på Netzels.
I andra omgången fortsatte Blombergs lag, likaså Netzels och Knut Johansson att segra. Netzels fck dock släppa en kula till Hansson, Bara, med 125 men sedan blev det 12-10 och 12-3 till Netzlarna, som i fortsättningen blev enda stadslag i klassen. I den förlorande gruppen blev det ett nytt nederlag för Leiners, som kom upp mot Eriksson, Hellvi.
De båda Gothemslagen som gått vidare till tredje omgången lottades där tyvärr mot varandra. Blomberg gick fortfarande vidare i den vinnande gruppen, Karlssons Väskinde slog Karlsson Stenkyrka, Netzels vann över H. Nilsson, Garda, och Pettersson, Stånga, slog ut Knut Johansson, Bara, i samtliga fall blev det två raka kulor med klara differenser.
Vid semifinalerna i fjärde omgången lottades Blombergs lag mot Karlsson, Väskinde och det senare laget vann med två kulor på 12-10. Netzels klarade ganska lätt Stångalaget med 12 —6, 12-9. I kampen om 5-8 pris vann Karlsson, Stenkyrka och Kristiansson, Gothem.

Segersiffrorna blevo 12-11, 11-12, 12-10.
Finalen i mästarklassen blev en fenomenalt jämn uppgörelse och det var bortåt 500 intresserade som trängdes omkring målet för att se en skymt av de perfekta kasten. De båda bröderna Netzel samt Wille Pettersson pressades synnerligen hårt för första gången under dagen och det var bröderna Lennart och Oskar Karlsson samt Fred Pettersson, som levererade denna utmärkta match.
Visbylaget tog ledningen i första kulan med 5-2 och 6-3 men Väskinde utjämnade till 6-6, ett nytt ryck av Netzels utjämnades till 8-8 efter en fullkomligt enastående serie bortslagningar och sedan följdes de båda lagen åt till 11-11. Sista sticket hölls av Harry Netzel, men Lennart Karlsson hade hans varpa i gungning och det fattades endast några millimeter för att den skulle ha slagit över och rullat ifrån. Andra kulan blev den första lik med ledning för Netzel med hela 5-1. Oskar Karlsson i Väskinde var den klart bäste av alla sex kastarna och med honom som föregångsman hämtade Väskindeborna än en gång upp visbylaget vid 6-6. Så följdes man åt på nytt med vartannat stick och denna gång var det Väskindes tur att vinna vid 11-11, det var Oskar Karlsson som lade ett s. k. lock och det låg kvar, trots att Netzlarna var i obehaglig närhet.
Oskar Karlsson fortsatte i samma goda stil på tredje kulan och tog fyra raka stick. Sedan kom en liten downperiod, vadan visbyborna i stället spottade upp sig och tog sex stick i rad, 6-4 alltså. Karlssönerna kom med ett nytt ryck på fyra stick, men Netzels kom lika punktligt också nu med fyra raka. Ställningen var alltså 10-8 till visbylaget, men än var inte slaget över. Karlsönerna utjämnade till 10-10 och på nästa kast blev det två nollor och alltså bortslag. Spänningen steg för varje kast. Nu lämnades ingenting åt slumpen, ty det gällde att sätta in den avgörande stöten. 11-10 till Netzels blev det och denna gången klickade Väskindebornas nerver, när det gällde att göra 11-11, ty Netzlarnas tolva kunde man inte göra något åt.
Publiken kunde andas ut efter en sällsynt spännande uppgörelse och de säkra kämparna tackade varandra för god match, säkerligen den svåraste som Netzels lag har utkämpat på mycket länge. Laget vann tack vare sin stora jämnhet och det var ingen skam att förlora mot denna fruktansvärt vältrimmade kastartrio. Det var en final som var värdig denna stortävling på Gumbalde äng.

K. G. Larsson segrade åter i femkampen.
I den bekanta inhägnaden hade under eftermiddagen diverse spännande saker avgjorts. Man började med tävlingen i stångstörtning om dr Bolins vandringspris och här tog K. G. Larsson ledningen med 8,92 i första kastet, Erik Hellström låg närmat till en början men blev sedan passerad av Arne Möllerström. Larsson försökte förgäves öka i de följande kasten, han tog till för mycket och orkade aldrig över. Desto bättre lyckades Möllerström som i sista försöket lyckades få stången runt vid 9-metersgränsen och vann därmed tävlingen. Inte mindre än 14 man startade i denna gren.
Femkampen följde sedan omedelbart och tio man ställde upp varför det blev två man utslagna varje gång. På 100 m. föllo Broman, Fårö, och Gannholm, Burs, ur och detta öde drabbade sedan Bertil Möllerström, Roma, och Evald Ronström, Othem, i längdkastet. K. G. Larsson hade längsta kastet och därnäst följde Dahlström.
I höjdhoppet blev det en jämn tävling, där alla sex klarade upp till 1,40. På 1,45 klarade Larsson med mycket luft emellan och även Krusell, Levide, och lille Dahlström seglade över. K. E. Jakobsson, Levide, Arne Möllerström, Roma, och Nordström, Fårösund revo alla försök och det blev skiljehopp, där Jakobsson klarade sig vidare. I fjärde grenen, stångstörtning, blev K. G. Larsson bäste man och Dahlström låg två ända till sista kastet, i vilket Krusell tog hem andraplatsen och således gick till finalen i ryggkast tillsammans med Larsson.
Här hade Levidebon inte mycket att säga till om och snart låg han där i gräsmattan på föreskrivet sätt. Jakobsson och Dahlström tävlade om tredjeplatsen och där måste Dahlström ge sig på grund av en sträckning. Segrare blev liksom i fjol K. G. Larsson och det kan nämnas att samtliga fyra man i ryggkastet blevo pristagare även förra året.
I fortsättningen blev det extratävlingar i ryggkast samt skämttävlingar, vilka givetvis blevo upphovet till många hjärtliga skratt.

Prisutdelning av kommendör Hägg.
När samtliga klasser i varpa avverkat sitt program och den spännande finalen i bakpärk avslutats i skymningen drog sig allt folket till dansbanan, där dansmusikens sprittande toner steg över sorlet. På kvällen stillnade det ut alldeles och den stora folkfesten fortgick ännu några timmar fram på nattkröken innan det var alldeles lugnt på valplatsen Gumbalde äng.
Under kvällen hölls prisutdelning för dagens tävlingar och det var som vanligt en ståtlig och värdefull prissamling som bytte ägare. Allt som allt beräknades samtliga priser vara värda något över 3,000 kr. Som prisutdelare fungerade kommendör Arv. Hägg och hr Dahlgren erinrade i sitt avslutningstal om hur kommendör Hägg under Stångaspelens tidigare år varit en synnerligen välvillig prisdonator, som bl. a. skänkt pris till bästa lag och till bäste man på plan i fram- och bak-pärk. Hr Dahlgren framhöll också det stora pärkintresse som kommendör Häggs far, amiral Jaques Hägg, visat under hr Dahlgrens pojkår i östergarn och som sporrade till stordåd vid pärken.
Kommendör Hägg avslutade prisutdelningen med ett anförande om den gotländska idrottens betydelse när det gäller att stärka kroppen så att den som rätt bedriver sin idrott kan få kraft och beslutsamhet för mera betydelsefulla uppgifter som svensk medborgare.
Hr Dahgren riktade ett tack till kommendör Hägg och tackade alla idrottsmän för att de kommit till Stånga samt uttalade också sin stora glädje över att den gotländska idrotten gjort en sådan framryckning och uppvisat ett sådant pånyttfött intresse.

Bakpärk.
Mästareklassen.
Grupp I.
1) Hablingbo, Pärkkarl Manne Booberg, Nya A/B Visby Bryggeriers hederspris, Visby Bollklubbs vandringspris, Stefanigillets vandringspris, Mästerskapsplaketter till varje man i laget.
2) Burs, pk Albert Alvengren, Hederspris, Gotlands Idrottsförbunds vandringspris; 3) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren.
Grupp II:
1) När II, pk Fritz Pettersson, Konsul E. Lundbergs hederspris; 2) Lau, pk
Ragnar Larsson.
Grupp III:
1) Alva, pk Hugo Gardell, Apotekare Niklas Sandströms hederspris; 2) Stånga, pk Allan Pettersson.
Grupp IV:
1) Gothem, pk Gösta Hellberg.

Klass II.
Grupp I:
1) Fårösund, pk Gustaf Keliström, Gotlands Allehandas hederspris; 2) östergarn, pk Magnus Bendelin; 3) Fårö, pk Herbert Liljegren.
Grupp II:
1) Silte, pk Rune Hansson, Slite cements hederspris; 2) Näs, pk Hans Karlsson.
Grupp III:
1) Levide, pk Alfons Nilsson; 2) I 18 107:e komp., pk vpl K. G. Berg.
Grupp IV:
1) Vänge, pk Hans Persson.

Juniorer.
Grupp I:
1) Sanda, pärkkarl Tore Karlsson,. Gotlänningens hederspris; 2) Stånga, pk Sixten Wallin.
Grupp II:
1) Lye, pk Martin Hansson, Gotlands Andedsmejeriförenings hederspris; 2) När III, pk Ture Häglund.
Grupp III:
1) östergarn, pk Rune Nilsson.
Frampärk.
Grupp I:
1) Hablingbo, pk Rune Mattsson, Konsul C. G. Björkanders hederspris, Kungapokalen i vandringspris, Mästerskapsplakett till varje man i laget.
2) När I, pk Ivar Häglund, Hederspris, Gotlänningarnas i Gävle vandringspris; 3) Burs, pk Hilding Havdell.
Grupp II:
1) Lau, pk Ragnar Larsson, Gotlands Mejeriförbunds hederspris; 2) När II, pk Ture Nilsson.
Grupp III:
1) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren, A/B 0. S. Björkmans hederspris; 2) Stånga, pk Erik Karlsson; 3) Got-hem, pk Henning Gahnström.
Till bäste pärkkarl i bakpärk, mästareklassen, A/B Gust. Lövqvists hederspris (fåtölj) tilldelades Albert Alven-gren, Burs.
Dir. Carl E. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i bakpärk klass II har tilldelats Rune Hansson, Sina,
Dir. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i juniorklassen: Tore Karlsson, Sanda; d:o d:o i frampärk Hilding Havdell, Burs.
Knut Östergrens vandringspris till den socken som deltagit med största antal lag gick till Närs I. F.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Födelsedagshyllningar.

Sextio år fyllde i går fru Ann Smedberg, maka till lantbrukaren V. Smedberg, Othemars i Othem, och blev därvid föremål för stora och hjärtliga hyllningar.
Tidigt på morgonen uppvaktade den närmaste släkten med presenter och blommor samt Othems kyrkliga syförening med ett tennfat med församlingens kyrka ingraverad. I samband härmed framförde fru Elli Wernberg församlingens tack för det goda och intresserade arbete fru Smedberg nedlagt i föreningen, som hon tillhört sedan sin ungdom, samt önskade henne många lyckliga och ljusa år bland vännerna i föreningen.
Under dagens lopp uppvaktade ytterligare vänner och bekanta med blommor och presenter, varav nämnes en fåtölj samt silver- och keramikarbeten m. m.
På eftermiddagen och kvällen voro släkt och vänner inbjudna till en festlighet i jubilarens hem.
Sjuttio år fyllde i går änkefru Augusta Sandström, Garda, änka efter framlidne urmakaren Vilhelm Sandström. Fru Sandström är alltjämt synnerligen pigg och kry och klarar sig på egen hand i sin fastighet. Hon blev under bemärkelsedagen uppvaktad av släktingar och goda vänner med värdefulla presenter, blommor och telegram.
På sin sjuttioårsdag den 25 juni blev förra lärarinnan i Hejnum, fru Anna Rosén, Katrineholm, föremål för storartade hyllningar. Trots att hon rest ut till sin dotter och måg letade sig representanter för vänkretsen samt för släktingar på Gotland dit, uppvaktande med blommor, presenter och penningar. Även barnen lyckönskade med kärkomna presenter.
Under dagens lopp anlände vidare ett flertal telegram samt en myckenhet blommor från såväl föreningar som enskilda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening

höll sitt ordinarie sammanträde i går under f. folkskollärare Aug. Höggrens ordförandeskap. Ur årsberättelsen kan meddelas att föreningen omfattar 25 socknar med en försäkringssumma av 707,180 kr. Uttaxeringen har utgjort 1 kr. för hästar och 50 öre för nöt på 100 kr :s försäkringsvärde utom årsavgiften. Ansvarsfrihet beviljades.
De avgående styrelseledamöterna Sigurd Björkegren och Artur Widin omvaldes Styrelsen består således av Aug. Höggren, Visby, H. Klingvall, Hejdeby, Sigurd Björkegren, Endre, Karl Ekedahl, Ekeby, och Artur Widin, Fole. Styrelsesuppleanter äro Arvid. Björkegren, Hejnum, Herman Collberg, Follingbo, och Gustav Glifberg, Endre.
Till revisorer omvaldes Ernst Klintbom, Laxarve, Boge, och J. Lövgren, Bondarve, Fole. Suppleanter blevo O. W. Smedberg, Othemars, och Hugo Jakobsson, Hejnum.
Åt styrelsen lämnades i uppdrag att gå i författning om ändring av stadgarna så att föreningen skall betala en del av veterinärskostnaden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Födelsedagshyllningar.

— Sjuttiofem år fyllde i tisdags hemmansägare Fredrik Ahlström, File i Othem, och han blev därvid föremål for livliga hyllningar. Redan i arla morgonstund uppvaktade släkten och överlämnade blommor och presenter. Under dagen anlände blommor och &Tor från ytterligare släktingar och Wainer och pa kvällen inbjöds den närmaste vänkretsen till en festlighet hos jubilaren, varvid ytterligare hyllningar förekommo.

— Landsfogde G. A. Broms tillbringade som bekant sin sextioårsdag i Stockholm, och vid återkomsten därifrån i går kommo en del hyllningar honom till del. Sålunda blev han vid en liten högtidlighet i sessionssalen uppvaktad av en deputation från länsstyrelsen med landshövding Nylander i spetsen, varvid landshövdingen överlämnade ett presentkort från länsstyrelsens tjänstemän och jubilaren närstående vänner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Slite

Fullt hus på scoutfesten.
Slite Scoutkår hade på onsdagen anordnat en synnerligen lyckad fest på biograflokalen. Den som inte varit omtänksam nog att redan på förhand försäkra sig om biljett, fick vackert vända om hem med den trösten att programmet skulle ges ännu en gång —nästkommande måndag.
Festen inleddes med en scoutsång, varefter kyrkoherde And. Wernberg besteg podiet och i ett hälsningsanförande erinrade om att Slite Scoutkår, som bildades den 29 febr. 1940 och således i dagarna fyller sina tre år, redan kunnat glädja sig åt en mycket snabb utveckling. Den omfattar f. n. ett 70-tal scouter och vargungar. Men lokalfrågan har vållat stora bekymmer, då man hittills varit hänvisad till folkskolans korridorer. Och så har planer och förhoppningar på möjligheten att anskaffa en egen stuga småningom vuxit fram. För att skaffa medel härtill hade denna fest anordnats. Sliteborna hade också genom frikostiga gåvor och på annat sätt visat sin förståelse för saken. Med Slite Flickscoutkår, som bildades först i fjol, skulle kvällens behållning delas lika. Efter att till sist ha beklagat, att så många måst vägras inträde på grund av platsbrist, hälsade talaren alla välkomna och riktade sig därvid särskilt till kvällens huvudtalare biskop T. Ysander.
”När jag står här som scout bland scouter, vill jag rikta mig till dem, som ännu besitta det rätta pojklynnet”, började biskopen sitt fängslande och med stort intresse avlyssnade föredrag, som kryddades med en del upplevelser och minnen från från egna tidigare levnadsår. I fortsättningen koncentrerade biskopen sitt anförande kring semiternas lösenord ”Var redo”. Till denna andliga spänst höra tre ting: vakenhet, självdisciplin och träning. En bra karl behöver ej blott starka nävar utan även en god ryggrad för att kunna förverkliga sina goda föresatser. Självdisciplin är nödvändig för den, som vill bli sin egen herre. Hövlighet och artighet ge en andlig vinning på ett andligt plan. I scouternas redobogenhet ingår också ordet renhårighet. Till sist ville biskopen som symbol för tapperhet och tjänande uppställa en f. d. slitebo och herde i denna församling, vilken i ett främmande land tappert kämpat mot rasande bränder efter fientliga bombflottors anfall för att skydda sin kyrka eller talat tröstens ord till lidande människor utan hänsyn till olikhet i trosuppfattning.
Efter föredraget, som mottogs med varmt bifall, följde ett underhållningsprogram, i vilket ingick ett flertal smärre sketcher samt sånger och musik, allt utfört av scouterna själva, vilkas prestationer livligt belönades med applåder.
Till sist frambar kyrkoherde Wernberg scouternas tack till alla frikostiga givare och främst till biskop Ysander för dennes värdefulla medverkan, varefter som avslutning sjöngs scoutsången.

Nykterhetsnämnden
framhåller i sin nu avgivna berättelse för år 1942, att nykterhetstillståndet inom köpingen i jämförelse med närmast föregående år synes ha förbättrats, i vad det gäller antalet avdömda fylleriförseelser, vilka nedgått från 21 till 8. Dock gör sig onykterheten alltjämt märkbar särskilt bland ungdom, som saknar motböcker, samt besökande sjömän. Liksom tidigare har polismyndigheten i stor omfattning måst ingripa mot berusade personer. Berusningen, säger nämnden, torde till stor del härröra från restaurangbesök. I stort sett anser därför nämnden nykterhetstillståndet som oförändrat. Ordningen vid nöjesplatserna inom köpingen har dock varit god.
Enligt nämndens uppfattning skulle förhållandena förbättras, om utskänkningskvantiteten minskades till 2/3 av den nuvarande.
Nämnden har behandlat 16 motboksärenden, varvid anmärkning i nykterhetshänseende förekommit i 3 fall. 8 personer ha erhållit nykterhetsintyg för erhållande av körkort. På grund av spritmissbruk ha 5 personer varit föremål för nämndens ingripande, vilket lett till att 2 personer erhållit varning varjämte en blivit såväl varnad som avstängd. Antalet fylleriförseelser har uppgått till 8.
I statsanslag har nämnden erhållit 100 kr., varjämte köpingen bidragit med 75: 35 kr.

Vid bastun i Othem
har badfrekvensen under föregående år ökat, framgår av nu föreliggande rapport. Med uppehåll för tiden mitten av juni till slutet av augusti har bastun hållits öppen under 42 baddagar, varunder serverats sammanlagt 1,868 bad, varav 920 för vuxna (män: 545 och kvinnor: 375) och 948 för skolbarn. Männen synas således ha utnyttjat badmöjligheterna flitigare än kvinnorna. 32 karbad ha serverats, varav damerna begagnat sig i 26 fall och männen i endast 6 fall. De senare ha tydligen föredragit bastubad, som betalats med 25 öre, medan karbadet kostat det dubbla, vilket trots detta är mycket billigt. Ungdom under 16 år ha haft fria bad.
Inkomster och utgifter balansera på en summa av 1,003 kr. med en brist på 765 kr. Den uppkomna bristen beror huvudsakligen på de omfattande reparationer, som måst företagas, sedan föregående års stränga vinter förstör en del av anläggningen. Varje bad har i genomsnitt kostat 54 öre, varvid inkomsten uppgått till 13 öre, varför en brist på 41 öre uppstått för varje bad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Söndagsskolorna

inom ELIMFÖRSAMLINGEN, RUTE, börja sin vårtermin sönd. d. 14 febr. med följande tider och platser:
Rute, Elim: 9,30 fm.; Hellvi, Malms: 1,30 em.; Lärbro, E. Jakobssons, Koparve: 1 em.; Othem, G. Petterssons, Norrbys: 9,30 fm.
Alla barn hälsas hjärtligt välkomna.
ELIM, RUTE.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35

Födelsedag.

F. lantbrukaren Anton Magnusson, Norrbys i Othem, fyller den 7 februari sjuttio år. Han har prövat på flera yrken och bl. a. varit med om att bygga järnvägen till Gällivare. Under några år arbetade han i stenbrotten på norra Gotland men slog sig sedan ned såsom jordbrukare vid Norrbys i Othem, som han numera överlämnat till en måg. Han är medlem av Slita baptistförsamling.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28

Fältskjutning

anordnar TINGSTÄDE SKYTTEGILLE söndagen den 7 febr. vid Rosarve fr. kl. 9-12.
Anmäln. kl. 9-10.
Allmänheten varnas att beträda området som begränsas av i söder landsvägen Tingstäde—Othem och norr Gullauser—Ronkelsmyr.
Skottriktning ost och nordost mot Kussmyr.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1943
N:r 27

Brandväsendet under år 1942.

Årsberättelse över köpingens brandkårer ha nu upprättats av brandchefen lotsförman K. A. Dahlbeck.
Enligt densamma har köpingen numera tre brandkårer, vilka i händelse av behov intimt samarbeta. Äldst är borgarbrandkåren, vilken vid årsskiftet bestod av 32 man förutom befäl. Luft-skyddsbrandkåren räknade vid samma tidpunkt 24 man jämte befäl. Som en tredje brandkår får räknas det manskap, som inregistrerats för skogsbrandsläckning, och som omfattar ej mindre än 135 man. Brandsläckningsmaterielen är enligt luftskyddsinspektionens föreskrifter uppdelade på tre stationer.
På grund av anbefalld sparsamhet med drivmedel ha endast 4 övningar hållits under sista året. Den första övningen hölls i maj och var huvudsakligen avsedd för borgarbrandkåren. Den 20 augusti gällde det luftskyddsbrandkåren, och den 22 i samma månad var det skogsbrandövning. Då denna sistnämnda med hänsyn till sättet för alarmering var den första i sitt slag inom köpingen, lämnas här en kort redogörelse för densamma.
Övningen gällde de skogsbrandsläckningsskyldiga inom köpingens övre del. Förutsättningen var, att eld utbrutit i Prästhagen vid Othems kors. Elden observerades av kyrkoherden, som omedelbart satte sig i förbindelse med Othems telefonväxel, varifrån enligt föreliggande plan uppringdes brandfogde, vice d:o, förman och uppbådare. Larmet gavs kl. 18, och 10 min. senare voro förmän och ett 20-tal släcknings-skyldiga på platsen. Samtidigt utryckte även 8 man av borgarbrandkåren med motorspruta, skumsläckare och diverse andra redskap. Kl. 18,45 företogs upprop, och därvid visade det sig, att 94 man av de 135 släckningsskyldiga infunnit sig. Övningen gav således belägg för att inkallelsesättet genom såväl telefon som uppbådare fungerat väl.
Någon nyanskaffning för brandväsendets behov har ej under året förekommit, endast några moderna slangklämmare ha inköpts. I övrigt ha motorsprutorna varit föremål för översyn och smärre reparationer företagits. Även övriga materiel har ägnats nödig tillsyn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 januari 1943
N:r 19