Häst i sken slog huvudet i träd, dog omedelbart.

En skeningsolycka, som slutade så illa att en häst sprang sig till döds, inträffade i går i Vall. Det märkliga är att den vettskrämda hästen sprang rakt mot ett träd och slog i huvudet så hårt, att hon efter en kort stund dog.
Lantbrukaren Holger Linhatte i Vall höll på med att köra sten från en åker och använde sig därvid av ett par hästar och ett stensläp.. Han höll just på att lassa av vid stenröset, då släpet gick i höjden på några hasselbuskar, och svänglarna slog hästarna på bakbenen. En av hästarna blev då skrämd och drog den andra med sig i vilt sken, innan Linhatte hann få tag i tömmarna som låg på marken. En kultivator stod i vägen, o. när släpet fastnade i denna blev hästarna ännu räddare. Deras vilda framfart stoppades då den ena hästen rände huvudet rakt in i ett träd, föll omkull och dog så gott som omedelbart. Den förolyckade hästen var ett nära 20-årigt oförsäkrat sto, ett fromt och pålitligt djur, som säkert hade stått sig bra ännu några år, om nu inte olyckan varit framme. Det kan tilläggas, att det var den andra hästen som ,satte i gång I skenfärden.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Ko dödades av blixten i Sanda.

En av sina två kor förlorade på söndagseftermiddagen lantbr. Hellmuth Johansson, Bjästavs i Sanda i det åskväder som drog fram över gotländska västkusten söder om Visby. Kon befann sig på öppna fältet.
Ett strömavbrott inträffade samtidigt i trakten, och det förefaller som om blixten skulle ha följt ledningen.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Skutan blev läck.

Motorseglaren Carency, hemmahörande i Klintehamn och ägd av H. Ekelund, Tofta, avgick i går från Klintehamn till Norrköping med last av slipers i rummet och ekstockar på däck. Då den kom ut till sjöss blev den emellertialäck och med hjälp av en laxkutter bogserades den in till Västergarn, där den förtöjde vid kajen.

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Bil fällde telegrafstolpe.

En telegrafstolpe fälldes men fordonet fick obetydliga skador när en bilist från Lärbro natten till torsdagen vid vägkorset i Othem körde i diket. Den skadade telegrafstolpen medförde en hel del trassel för abonnenterna inom Othemars. Situationen klarades dock hjälpligt via andra stationer. Bilisten avvek först från platsen men anmälde sig senare för polisen som befarat rattfylleri. Något sådant var det dock inte.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Gotland-runtbåt skadad till Visby.

Med funktionsodugligt roder kom i går eftermiddag den tyska segeljakten Roland von Bremen in till Visby hamn. Jakten hade deltagit i Gotland runtseglingen och var på hemväg, kryssande mot Ölands norra udde, när en bult i rorkulten plötsligt lossnade. Man befann sig några sjömil utanför Visby när olyckan inträffade och lyckades också ta sig in till hamnen utan missöden.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Fyllerist stöp

i gatan efter fyra krogbesök Visbypolisen fick i går kväll ta hand om en berusad man. Mannen som enligt egen uppgift gjort fyra besök på stadens restauranger gick sedan ut på stan. Vid Södra Slottsgränd stöp han. Det blev en ordentlig smäll på nosen, och polisen fick omgående forsla ut mannen på lasarettet. Han blödde också ur sår i pannan.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Jolle räddade Visbyfiskare

från stor trålare i lågor.
Fiskebåten VY 95, tillhörig fiskaren Bo Pettersson, Visby, totalförliste på lördagskvällen utanför Furillen sedan den härjats av eld. Besättningen, hr Petterssn själv, hans son Bengt samt en fiskare från Sysne, Ingvar Östman, kunde tack vare att båten var utrustad med jolle rädda sig i land till lotsplatsen på Bungeör. Hur elden uppstått vet man inte, men troligen har det blivit överslag i de elektriska kopplingarna ombord.

VY 95 var den största båten i fiskeflottan i Visby. Den var en blekingetrålare och hr Pettersson köpte den i fjol våras. Senaste tiden hade ägaren haft den uthyrd, men båten hade nu varit på slip i Visby för genomgång och skulle nu åter ut till Sysne via fiskaretinget i Katthammarsvik, vilket hölls i går. Maskinen, en 80 hkr Skandia, var i gott skick och utrustningen i övrigt hade noggrant setts över.
Olyckan inträffade sedan man passerat Fårösund och kommit ut en bit till havs igen. Rök började plötsligt tränga ut från lastrummet och då man öppnade luckan brann det för fullt innanför. På några ögonblick var båten övertänd och besättningen hade inget annat att göra än att kasta’ sig i jollen och komma bort från den brinnande båten som efter en stund försvann i djupet. Det blåste vid tillfället ca 12 sekm och regnbyar försämrade avsevärt sikten. Det tog nära tre timmar att nå land vid Bungör där man övernattade hos lotsarna.
Varken från lotsplatsen eller någon annanstans har olyckan observerats — hade inte båten varit utrustad med jolle hade förmodligen en ännu allvarligare olycka inträffat.
VY 95 var försäkrad, men förluster blir det ändå på grund av att en del dyrbar utrustning ombord inte kunde räddas. Denna var nu också nyimpregnerad och blev hastigt lågornas rov.

Kutter strandade vid Västergarns utholme.
En kutter, tillhörig Henning Wiman, Tofta, gick i går på grund vid Västergarns utholme. 17 personer var på väg till Lilla Karlsö men på grund av det dåliga vädret måste turen avbrytas och i stället gick man in till Utholmen. När återresan skulle anträdas kastades kuttern av vågorna in mot holmens nordända där den fastnade. De »skeppsbrutna» på Utholmen måste hämtas i mindre, flatbottnade båtar och togs sedan i land av två Västergarnsbåtar. Försök att dra loss haveristen misslyckades då trossarna brast. Till en början var det inte så mycket vatten i kuttern men under natten har vågorna mått över den och på förmiddagen i dag gick sjön över. Vinden är västlig med en dragning till nordväst. Skulle vinden gå över helt till nordväst hyser man farhågor för att kuttern inte skall kunna bärgas.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

En krock

mellan två personbilar inträffade ungf. 17.30 i går i korsningen Brömsebroväg—Vallgravsgatan—Kung Magnus väg. Båda bilarna erhöll en del skador på karossen.

Gotlänningen
Lördagen 12 Juli 1952
Nr 158

70-åring föll av hölass i Bro.

En olyckshändelse inträffade i förmiddags vid Ytlings i Bro då man höll på att köra hö. 70-årige arbetaren John Pettersson, anställd vid lantbr. Ivar Bolin, föll av ett hölass och skadade sig så svårt att han måste föras till lasarettet.
Pettersson satt uppe på ett förspänt hölass som stod stilla, men troligtvis har hästen blivit skrämd och ryckt till så att Pettersson ramlade ner från den drygt tre meter höga lasset. Troligtvis har Pettersson skadat sig i högra benet.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Gammal stenarbetare föll på sin post i Storugns stenbrott.

Stenarbetaren J. O. Hägvall, boende vid Norrvange, Nyhamn i Lärbro, omkom i går vid en olycka i Storugns stenbrott. Han hade till uppgift att skjuta ner sten, som hängde upp sig efter storskotten, och i går, då han efter ett skott skulle titta efter hur det stod till med ett stenparti, kom plötsligt raset emot honom.
Han fick en törn av ett stenblock, så att han föll omkull och rullade ned mot bottnen på brottet, följd av stenraset. Till sist blev han liggande med ett stenblock på 300-400 kg över nedre delen av kroppen. Hågvall hade tydligen slagit huvudet i en skarp stenkant och fått allvarliga inre skador. Ambulans från Visby eftersändes och kom snabbt till platsen, men då hade redan döden inträtt.
Den omkomne, som sålunda stupade på sin post, var född 1889 och hade arbetat vid Storugns sedan år 1928. Han var rejäl och känd som en strävsam människa. Närmast sörjes han av fem barn, av vilka den äldste f. n. fullgör sin värnplikt.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155