Landsbygden. Martebo.

MARTEBO.
Ordinarie kommunalstämma hölls här i lördags i kommunalrummet under ordförandeskap av lantbr. John Johansson, Prästgården.
Därvid godkändes utgifts- och inkomststaterna och beslöts en utdebitering för den borgerliga kommunen å kr. 3: 70. För kyrkan har tidigare fastställts en utdebitering på 3: 30 och för skolan på 2: 20, varför den totala debiteringen blir kr. 9: 20 mot kr. 10: 30 föregående år. Skogsaccisen bestämdes till 2 kr.
Vidare fastställdes ett brandstodsreglemente för kommunen samt utsågs till brandfogde för fyra år lantbr. Otto Ekström, Myra, och till vice brandfogde lantbr. Ivar Sillen, Myra. Till mantalsskrivningsombud valdes kommunalnämndens ordförande Sigurd Björke-gren, Pajse, samt kommunalstämmans ordförande John Johansson med lantbr. Johan Johansson, Martebo utgård, som suppleant. Till sockenombud vid val av styrelse i Gotlands norra härads brandstodsförening utsågs lantbrukare Oscar Björkander, Pajse.
Man beslöt slutligen söka skatteutjämningsbidrag, och till att sköta om denna angelägenhet utsågos hrr John Johansson och S. Björkegren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Kommunalskatterna.

Martebo kommun har beslutat en uttaxering för 1939 med 9:20 kr. ???? 10:30 i år, Ardre 7:60 mot 6:70 kr., Fole 11:40 mot 14:20 kr., Lye 11:75 mot 10 kr., Hogrän 5:50 i likhet med 1938, Linde 7:00 mot 7:20 kr., Martebo 9:20 mot 10:30 kr., Fide 13:60 mot 13 kr., Grötlingbo 10 kr. liksom föregående uttaxering, och Lärbro 15:90 mot 15:35 i år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Skogsauktion.

Åtskilliga poster osålda.
Kronoskogsauktion har i dag hållits å stadsfullmäktiges lokal under ledning av överjägmästare S. G. Tisell, Linköping. Försäljningslängden upptog sammanlagt 5,348 kbm. virke fördelade på 14 poster.
Försålda blevo en post vid Tjängvide i Kräklingbo om 1,259 träd på sammanlagt 697 kubikmeter till hr V. Jakobsson, Visby, för 6,000 kr., en post vid Skogsholm (Oxhagen) om 354 träd och 206 kbm. till hr Oskar Johansson, Lilla Hästnäs, för 1,775 kr., en post vid. Skogsholm om 1,192 träd och 886 kbm. till hr Nils Forslund, Etebols, Martebo, för 7,975 kr., en post likaledes vid Skogsholm om 960 träd och 671 kbm. till samme köpare för. 5,200 kr., en post vid Skogsholm om 790 träd och 436 kbm. till hr Arthur Enström, Visby, för 3,100 kr., ytterligare en post vid Skogsholm om 1,543 träd och 528 kbm. till hr Oskar Johansson, Lilla Hästnäs, för 4,625 kr., en post vid Skogsholm om2,152 träd och 358 kbm. till samme köpare för 2,000 kr., samt en post vid Häftings i Hall om 946 träd och 220 kbm. till hr Carl Persén, Vestöös i Hall, för 1,200 kr. Sex poster i Skogsholm, Roma, Hangvar och Tingstäde förblevo osålda, liksom en extrapost avverkat ekoch björktimmer i Roma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Hemse

Folkhögskolan
har i dag börjat en ny 5-månaders första årskurs med upprop kl. 1. Följande 20 elever deltaga i årets kurs:
Berit Ahlsten, Koparve i Alva, Bengt Bergström, Hemse, Märta Claesson, Pajse i Martebo, Lisa Englund. St. Västergårda i Fide, Ivar Grönström, Frixarve i Rone, Tryggve Hellström, St. Vällarve i Roma, Gunnar Larsson, Mattsarve i Lau, Lennart Mökrer, Larsarve i Stenkumla, Karl-Johan Nilsson, Sallmunds i Mästerby, Gösta Nylander, Burge i Lummelunda, Bertil Olsson, Nora i Vamlingbo, Martin Olsson, Gustafs i Fröjel, Axel Pettersson, Asarve i Hemse, Karl-Johan Pettersson, Smissarve i Rone, Vivi Pettersson, Gräne i Väte, Hans Rasmusson, Mejeriet i Dalhem, Evald Söderdahl, Dalbo i Halla, Ejnar Svensson, Diskarve i Roma, Nils Viman, Prästgården i Roma, Gösta Widén, Mejeriet i Vamlingbo.
Som synes är antalet kvinnliga elever fyra.

Lantmannaskolan
har även börjat sin nya 5-månaderskurs med upprop. kl. 1 i dag, vilket förrättades av rektor B. Nordlander. Inte mindre än 31 elever deltaga i denna kurs, vilken alltså blir den största hittills. Som extralärare under kursen, på grund av att parallellundervisning måste anordnas, tjänstgör agronom Nils Dannborg, gotl., som nast kommer från Hushållningssällskapet i Uppsala.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Idrott och sport.

Gotlandsfotbollen.
Slite upp till fjärde plats.

AIK mötte i går I. 18 på Gutavallen och tog i första halvlek ledningen med 3-0. Efter pausen ökade AIK på med ytterligare ett mål. Spelet var ingalunda vackert och blev stundtals hänsynslöst och hårt.
Slite utjämnade det stora underskottet i sin målkvot i ett tag genom en 7-0-seger över Hemse och gick direkt upp till fjärdeplatsen. Roma och Othem delade poängen genom att spela 1-1. Othem fick därmed sin första poäng medan Hemse fortfarande är utan.
I södra serien blevo resultaten följande:
Alva—Burgsvik 3-0
Drott—Hablingbo 1-7
Fardhem—Grötlingbo 1-1
Ljugarn—Rone 3-2
I norra serien nåddes följande resultat i matcherna:
Västkinde—Stenkyrka 2-1
Klintehamn—Bro 4-3
Martebo—Vänge 5-0
Reservlagsmatcherna:
AIK—A. 7 1-4
Gute—VIF 0-4
Matchen I. 18—Hemse blev uppskjuten och kommer att spelas efter det att det ordinarie serieprogrammet slutförts.

Tabellerna.
Div. I.
AIK 3 3 0 0 21-3 6
VIF 2 2 0 0 10-2 4
I. 18 3 1 1 1 7-6 3
Slite 2 1 0 1 7-7 2
Roma 3 0 2 1 5-10 2
Othem 3 0 1 2 2-16 1
Hemse 2 0 0 2 2-10 0

Södra.
Hablingbo 3 3 0 0 18-3 6
Alva 3 3 0 0 10-5 6
Ljugarn 3 1 1 1 7-12 3
Rone 3 1 0 2 12-9 2
Burgsvik 3 0 2 1 2-5 2
Drott 3 1 O 2 5-14 2
Fardhem 3 0 2 1 1-4 2
Grötlingbo 3 0 1 2 3-6 1

Norra.
Västkinde 3 3 0 0 11-2 6
Klintehamn 3 2 1 0 9-5 5
Martebo 3 1 2 0 7-2 4
Bro 3 1 0 2 6-13 2
Stenkyrka 3 0 1 2 3-5 1
Vänge 3 0 0 3 1-10 0

Reservlagsserien.
A. 7 3 3 0 0 29-3 6
VIF 3 2 0 1 9-4 4
AIK 3 2 0 1 11-6 4
I. 18 2 1 0 1 5-7 2
Gute 3 0 0 3 4-19 0
Hemse 2 0 0 2 2-21 0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta hur många mål det blir på Vallen om söndag när AIK möter I. 18.
AIK bör nog vinna med ett par tre måls övervikt, om allt utvecklar sig normalt. Roma spelar mot Othem, som har hemmaplan, och vi gissa att Othem rycker upp sig en smula och tar chansen till poäng. Slite får åka till Hemse och det gäller för Slite att ordna sitt spel på ett bättre sätt än i söndags så att det inte får ett nytt nederlag på halsen. Slite bör vinna, men oavgjort är inte heller omöjligt.
I södra serien spela Alva—Burgsvik, Drott—Hablingbo, Fardhem—Grötlingbo och Ljugarn—Rone; i norra mötas Västkinde—Stenkyrka, Klintehamn—Bro och Martebo—Vänge. Slutligen spela reservlagen från AIK och A. 7 kl. 10,20, I. 18 möter Hemse kl. 2 och Gute spelar mot VIF kl. 4,30.
De som äro intresserade av motorsport ha en viktig dag om söndag, då årets andra jordbanetävling äger rum på A. 7-banan. Det blir en förnämlig samling svenska raceråkare som kommer hit, bl. a. Gunnar Bartelsson och Bertil Karlsson, som båda varit med om årets EM-tävlingar. Börje Haag var här i våras också och även han kommer nog att gasa på vad han kan för att slå Fritz Lövqvist, som inte hade någon respekt för honom sist utan slog Sigtunabon. Fritz får det svårare att klara sig den här gången; men han kommer säkert att återfinnas någonstans i toppen på prislistan.

Och så var det skolungdomens. Med all säkerhet kommer den lilla gruppen från Visby inte att göra något väsen av sig bland storstädernas stjärnor, varav några redan varit landslagsmän, men bara det att vara med i högen bör ge en knuff framåt för pojkarnas fortsatta framgångar inom idrotten.

Till rundbaneloppet om söndag
på A 7:s idrottsplats har Gotlands motorcykelklubb träffat överenskommelse med följande fastlandsförare: Gunnar Barthelson, Erik Berglind och Lennart Östberg från Stockholm, Bertil Karlsson och Eskil Karlsson från Djursholm samt Börje Haag från Sigtuna.
Bertil Karlsson och Barthelson deltogo i söndags i E. M. i Prag och fingo då hedersamma placeringar, och Karlsson segrade f. ö. i juni vid tävlingar i Gislaved över Englands bästa förare. Eskil Karlsson nådde vid S. M. i Gävle samma tid som segraren Torsten Sjöberg, varför dessa två måste köra ett extra heat, där den senare segrade med endast någon tinodedels sekund. Även Berglind och Östberg ha gjort goda prestationer denna säsong, och Haag har särskilt begärt få komma hit till Gotland, då han har revansch att fordra över Fritz Lövqvist. Han blev f. ö. svensk mästare i 350 cc.klassen i Gävle. Av gotländska förare starta Fritz Lövqvist, A. Blomgren, Sven Pettersson och Sven Johansson, vilka samtliga nu ha fått sina maskiner så pass vältrimmade, att de av allt att döma inte behöva ligga i kön utan komma att placera sig.
Det ser alltså ut att bli spännande taävlingar från början till slut, och för publikens information svarar en Aga-Baltic högtalareanläggning. Musiken börjar kl. 12 och tävlingarna kl. 1. Man har bett oss uppmana publiken att inte infinna sig i sista minuten, så att det.inte blir rusning just i startögonblicket.

Orienteringsträning
— söndagens lösen.

Om söndag, som för orienterarnas del är fri från större evenemang, passa dessa emellertid på att skaffa sig den sista avslipningen före D. M.-tävlingen den 2 okt. Gute och VIF ämna träna på en gemensam bana under det AIK avverkar en ny etapp i sin serie, med förra söndagens segerherre, ”Löken”, som banläggare. Träningssugna Klintehamnare ha inbjudits att starta med och kunna således infinna sig kl. 8 vid Österport, där AIKarna samlas. De senare medförande cykel. Visbybladet eller förläggningsorterna kunna användas.
Löken lägger även en kortare bana för flickor och som vanligt är även övriga föreningars töser välkomna till en liten luffning. Samma utrustning, förstås.
Roligt att se att även flickorna tycks fångas av orienteringssportens dragningskraft. I motsats till en del grabbarhade i söndags ingen enda tös försovit sig, utan fulla antalet anmälda ställde upp. Roligt var också att se hur pigga de voro vid målet. Samtliga flickor passade på tillfället att efter fullbordad löpnig få sig ett dopp i Östersjöns för dagen synnerligen svala böljor. Endast drygt hälften av grabbarna gjorde likadant. Det är inte farligt med ett litet dopp så här års även om man är svettig och uppvärmd, bara man kravlar sej upp med detsamma. Och har torra kläder till hands. Uppe i kolmårdsskogarna, där vintern kommer tidigare än här, har undertecknad många gånger efter fullbordad löpning med svetten ångande om kroppen hoppat i bland isstyckena i närmaste tjärn. Jämför kallduschen efter badstubad. Kall avrivning är nyttigt, men som sagt, det skall hållas måtta.
Sign. Gebe skrev i veckan i Gotlänningen att bakom AIK:s seger i söndags ligger säkerligen mycken träning. Det gör det visst, men frågan är väl om vi gotlänningar i allmänhet träna med den intensitet, som till slut gör det till sådant nöje att kilometer efter kilometer sprniga både länge och fort. Det räcker inte med bara söndagsträningen, en ordentlig gnuggning ett par kvällar i veckan skall det nog också till.
Kom ihåg grabbar, och flickor med för den delen, att på ”Älgjakten” den 9 okt. ställas ni mot verkliga konditionsfenomen! Passa på att ni kunna hänga med där.
Bk.

Gutes och Visby IF:s orienterare
samlas till söndagens träningslöpning kl. 8 vid Österport. Visbybladet skall användas och dessutom behövs det cykel, ombyte och baddräkt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta hur fotbollen härnere kommer att arta sig under söndagen. I gotlandsseriernas Div. I mötas I. 18 och Othem här i Visby och det är inte otroligt att också denna debutantmatch kommer att sluta oavgj ord. Othem har förra söndagens tvåsiffriga bakslag att ta igen och måste ta chansen att få poäng i tabellen. Slite, som hade ”frirond” förra söndagen, kommer nu med i seriemaskineriet och spelar hemma mot Visby IF. Det vill till att VIF-arnas spelhumör har stigit under veckan för att de inte skola bli överraskade av slitespelarna, som säkert inte spara på krutet. Tredje matchen går mellan Roma och AIK och det kanske blir något i stil med förra söndagens målskörd.
I norra serien spelas följande matcher: Västkinde—Bro, Vänge—Klintehamn o. Stenkyrka—Martebo, samt i södra: Hablingbo—Ljugarn, Burgsvik—Fardhem, Rone—Alva och Grötlingbo—Drott. Reservlagsserien upptar matcherna VIFI. 18, A. 7—Gute och Hemse—AIK.
Samtliga matcher ta sin början kl. 2 utom reservlagsseriens matcher mellan VIF och I. 18 (kl. 10,30) och A. 7—Gute (kl. 4,30).
DM-finalerna i tennis skola spelas nu i veckoskiftet. I morgon eftermiddag kl. 4 går finalen i herrsingle mellan 0. Jacobsson och Gunnar Dahlin. Det blir säkert en snabb och god match, men Jacobsson är nu alltför överlägsen för att Dahlin skall kunna hota honom. Men Dahlin har inte varit med så länge än, och han kommer säkert att vara med i flera finaler.
Om söndag börja racketkämparna kl. 10 med de matcher som återstå i herrdubbeln Rothstein och och Linder (ev. Enström) möta S. Johansson och Lind-wall och det bör bli en klar seger för det senare paret, som omedelbart efter skall spela mot paret Dahlin—Jacobsson. Det matte bli ea fight! Ärade tennisvänner, försaka inte den matchen, som kommer att bjuda på snabbt och vackert spel, om vi känna de medverkande rätt. Detta är emellertid bara semifinalen och segråsen i den nyss nämnda matchen kommer senare på dagen att möta E. Rönqvist och en partner, som ännu skall utses. Hellman har nämligen rest och lämnat sin partner i sticket.
Förmiddagens match kommer dock att bli den moraliska finalen, och vinnarna där — vilka det nu blir — torde vara ganska säkra på sin titel. Finalen i mixed double mellan G. Holmqvist—A. Lindwall och M. Borenz-0. Jacobsson går kl. 1 och torde också den bli intressant. Det senare paret, som vid det laget torde representera årets båda singlemästare, har givetvis de största förutsättningarna för att ta hem också denna titel.

”Treklubbars”
söndagens stora orienteringstävling, är väl, fotbollen i all ära, det som nu tilldrar sig största uppmärksamheten inom det idrottsintresserade Visby. Och tydligen drar det ihop sig till en extra förnämlig kraftmätning mellan de tre klubbarnas f. n. mycket jämnstarka orienterare.
Vi lovade i förra veckans fredagsnummer att återkomma med ett litet förhandstips beträffande årets inteckning i det Appelquistska vandringspriset, men frågan är väl om man inte därvid gav sig ut på s. k. hal is. Av förra söndagens träningstävling att döma, blir det absolut jämnt. Individuellt vann då en AIK-are men de följande fyra platserna delades broderligt av VIF- och Gute-pojkar, under det den sjätte återigen var från AIK. Två man vardera bland de sex bästa således. Det kan inte gärna vara jämnare. Då det nu gäller så små lag som tre man, håller undertecknad emellertid VIF som ytterst knapp favorit tack vare sina mera garvade oldtimers. Under sina försök att undvika jumboplatsen kommer emellertid Gute och AIK att pressa sig och VIF till det yttersta. Vi tippa ”alla tiders” träskluffarkrig om söndag! För det lär visst bli en del träsk också. Både stora och små!
Individuell segrare? Precis lika svårt att förutsäga som lagsegrare. Utan tanke på ordningsföljden skulle vi i alla fall vilja hålla på att en av följande 6 mannar troligen kommer att trona högst i prislistan: Gust. Carlsson, John Eklund, VIF, Jan Silven, Anders Dahlin, Gute, Gösta Lövkvist, Robert Ahrling, AIK. Med maximal utdelning från fru Fortuna kan emellertid vem som helst klara hem största ”bucklan”, det är just tjusningen med orientering.
Inte mindre spännande skall det bli att se vem som ror (eller gnor) hem Allehandas nyuppsatta vandringspris i damklassen. Gutes flickor få nog finna sig i att hållas som små favoriter. De ha sin position från korporationen att försvara och göra det nog också. Men de andra flickorna lära ha fått i sitt huvud att det skal krigas om saken, så man kan aldrig veta! Plats för överraskningar.
Men för att få vara med om allt detta roliga gäller det att vara morgonpigg om söndag. Kl. 7 samlas vi vid Österport och då skall samtliga medföra Visbybladet, kompass, fullständigt ombyte, gott humör samt helst även baddräkt. Kr. 1: 50 kostar bussen. Kontrollanterna be vi komma upp till samma plats redan kl. 6. Väl klädda!
Anmälan till deltagande skall vara resp. kommitterad till handa senast kl. 8 i kväll. Prissamlingen kan beskådas i Juv. Swenssons fönster.
Vi återkomma med startlistan i morgon.
Bk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Auktion i Martebo.

MÅNDAGEN DEN 12 SEPT. kl. 1 e. m, låter ERIK ANDERSSON genom offentlig auktion som förrättas hos PETTERSSON, KVIE, försälja: 4 st. goda mjölkkor, 3 kvigkalvar, 2 bra arbetshästar, arbetsvagn, kälkar, fjäderharv, skjuthacka, ett par selar, 2 st. 50 liters nya transportflaskor, 14 tnld foderbetor, 2 tnid rovor, 32 tnld höstpotatis m. m., m. m.
Betalningsanstånd till 1 aug. 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 37.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 September 1938
N:r 206

Landsbygden. Martebo.

MARTEBO.
Sudermyrs dikningsföretag hade i går eftermiddag ordinarie sammanträde under ledning av hr J. Gardell, Kvie. Till ledamöter av styrelsen utsågos hrr John Malmros, Kvie, ordförande, E. Lönngren, Kvie, kassaförvaltare, och major Fr. Nyström, Visby. Vid sammanträdet fattades även beslut om upprensning av kanalen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Femtio år

fyller på söndag den 21 dennes hemmansägaren Viktor Björkander, Kassle i Hangvar. Född i Martebo socken 1888 utexaminerades han från Klagstorps lantbruksskola i Västergötland 1911 och blev sedan ägare till Kassle. Åren 1918—24 arrenderade han därjämte Vestöös i Hall. Jubilaren är en duktig lantbrukare och även intresserad för allmänna frågor. Han har också tagits i anspråk för en del offentliga värv och sålunda bl. a. varit ordförande i kommunalstämman. Vidare är han ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188