Ett ståtligt bröllop

firades under lördagen i Hogrän, då fröken Ruth Lidqvist, dotter till skomakarmästare Reinhold Lidqvist, Eskelhem, och mans maka, född Gustavsson, sammanvigdes med hemmansägare Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän. Under tonerna av en gotländsk bröllopsmarsch, spelad på fiol av herr Bertil Söderström, Dalhem, tågade brudparet, följt av elva par tärnor och marskalkar samt brudnäbbar, in i kyrkan, där pastor Artur Eriksson på orgeln spelade Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelhson, varefter herr Söderström sjöng ”Kom till mig Jesus” av Hannikainen.
Vigseln förrättades av komminister Erik Ceder, vilken i anslutning till densamma höll ett varmhjärtat tal till de nyogifta. Efter vigseln sjöng hrr Söderström och Erikson Bröllopssång av A. Hed, varefter bröllopsföljet uttågade ur kyrkan under tonerna av Wagners ”Brudkör ur Lohengrin”.
Ett hundratal gäster hade efter vigseln inbjudits till middag i hemmet vid Gervalds, där de unga hyllades med tal av bruttbonden, pastor A. Sandberg, Linde, pastor Herbert Nordanås, Hogrän, missionär Lidqvist, Norrköping, och herr Bertil Söderström, Dalhem. Under aftonens lopp anlände en hel mängd telegram, där vänner från när och fjärran bringade de nygifta sin hyllning. I den vackra sommarkvällen hade skaror, både äldre och yngre, infunnit sig för att ”se brud”, då brudfolket hyllades med salut och hurrarop. Under aftonens lopp avbrändes ett ståtligt fyrverkeri till de nygiftas ära.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro följande: Anna-Lisa Jansson-Samuel Lidqvist, Ingrid Palmqvist-Bertil Lidqvist, Edith Gustavsson-Sune Pettersson, Ingrid Gustavsson-Henry Grönhagen, Judith Pettersson-Effe Palmqvist, Mairy Jakobsson-Evert Olsson, Ellen Grönhagen-David Gustavsson, Ketty Vennman-Torsten Gustavsson, Asta Gustavsson-Erik Grönhagen, Anna-Lisa Olsson-Paul Palmqvist och Barbro Hagman-Malte Pettersson. Bruddnäbb var Vanja Lidqvist och Stig Jakobsson. Som bruttöverska tjänade fru Helny Jakobsson, Djupbrunn och bruttbonde pastor Arnold Sandberg.

Hr Otto Bolin, Bjers i Stenkyrka, sammanvigdes i lördags i Lärbro kyrka med fröken Alva Liljeström, dotter till lantbrukaren Albin Liljeström, Liffride, och hans maka, född Pettersson.
Under bröllopsmusik från orgeln intågade brudparet i kyrkan, varefter vigselakten inleddes med ps. 306. Kyrkoherde G. Coldemo förrättade därpå vigseln och höll ett vackert lyckönskningstal till de nygifta. Sedan ps. Härlig är jorden sjungits, utförde 11-åriga Inger Fredricsson från läktaren ett musikstycke på fiol, ackompanjerad på orgeln. Efter aktens skut uttågade brudparet ur kyrkan till bröllopsmusik på orgeln.
På kvällen gavs middag för ett sjuttiotal inbjudna, därvid flera tal höllos. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, och som bruttöverska lärarinnan fröken Hjördis Svensson, Lärbro.
En stor skara av bygdens ungdom hade på kvällen samlats för att se brud och därvid hyllades brudparet med salut och leven och vidare avbrändes ett vackert fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Karin Jacobsson-Harald Liljeström, Elsa Liljeström-Erik Bolin, Margareta Jacobsson-Knut Eriksson, Ingrid Karlsson-Gunnar Liljeström, Anna Jansson-John Liljeström, Kally Wiman-Nils Nyström, Elsa Gardelius-Sven Liljeström, Karin Jansson-Gösta Kindberg, Brudnäbb var Inga Liljeström, Gunnel Grefberg, Gunvor Bolin och Karin Karlson.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Skytte

Hellvi skytteförening
hade i söndags fältskjutning vid S:t Olofsholm, till vilken Lärbro, Rute och Fleringe skytteföreningar inbjudits.
Skjutningen hade samlat ett 70-tal deltagare. Vädret var vackert och målen fyra till antalet, nämligen: 1) sjättedelsfigur, 100 meter, stående, en minuts skjuttid, 2) åttondedelsfigur, rörligt mål, som visades 6 gånger och 5 sekunder varje gång, avstånd 90 m., 3) rapporthund i profil, 170 m., 1 minuts skjuttid, och 4) ringad tredjedelsfigur, 250 m., 1 minuts skjuttid. ’Sex skott lossades mot varje mål.
Prislistan fick följande utseende:
Huvudskjutningen: Klass IV: 1) Harry Wahlån, Lärbro, 21 träffar, 2) Valfrid Karlsson, Fleringe, 21, och 3) Henning Larsson, Lärbro, 21.
Klass III: 1) Knut Westerlund, Hellvi, 19 träffar, 2) Thure Ahlqvist, Rute, 19, 3) Hilmer Jönsson, Rute, 19, 4) Bertil Ekman, Fleringe, 17, 5) John Sundgren, Fleringe, 16, och 6) Bertil Johansson, Rute, 15.
Klass II: 1) Edvin Svensson, Hellvi, 22 träffar, 2) Gösta Wahlån, Lärbro, 21, 3) Åke Svensson, Rute, 21, 4) Hilmer Olofsson, Hellvi, 19, 5) Allan Söderdahl, Lärbro, 19, 6) Ingvar Nyberg, Hellvi, 17, 7) Harry Eklund, Lärbro, 17, 8) Sigvard Nyberg, Hellvi, 17, 9) 21 Hansson, A 7, 17, 10) B. Karlsson, Rute, 17, 11) Sven Pettersson, Lärbro, 17, och 12) Alf Thorsson, Hellvi, 16.
Klass I: 1) Magne Pettersson, Lär-bro, 17 träffar, 2) Karl Martin Olsson, Rute, 15, 3) Nils Nordström, Fleringe, 15, och 4) Tage Johansson, Hellvi, 14.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 10 träffar, och 2) Folke Pettersson, Lärbro, 6.
Extra insatsskjutning mot ringad tredjedelsfigur: Klass IV: 1) Valfrid Karlsson, Fleringe, 6/20, 2) Harry Wahlån, Lärbro, 6/20, och 3) John Hellström, Lärbro, 6/18.
Klass III: 1) Bertil Ekman, Fleringe, 6/15, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 6/14, 3) John Karlsson, Hellvi, 5/18, och 4) Hilmer Jönsson, Rute, 5/15.
Klass II: 1) Ingvar Nyberg, Hellvi, 6/21, 2) Åke Svensson, Rute, 6/20, 3) B. Karlsson, Rute, 6/19, 4) Leonard Johansson, Hellvi, 6/17, 5) Hilmer Olofsson, Hellvi, 6/16, 6) Yngve Siltberg, Hellvi, 6/17, 7) Georg Karlsson, Rute, 6112, 8) Edvin Svensson, Hellvi, 6/11, 9) P. A. Ostman, Lärbro, 6/7, 10) Gösta Wahlån, Lärbro, 5/13, 11) Sture Eng-kvist, Hellvi, 5/11, och 12) Adrian Andersson, Hellvi, 5/10.
Klass I: 1) Tage Johansson, Hellvi, 4/11, 2) Nils Nordström, Fleringe, 4/7, och 3) Åke Pettersson, Lärbro, 4/7.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 3/12.
Centimeterskjutunig, stående, 5 skott, 120 meter: Klass IV: 1) H. Larsson, Lärbro, 24 cm., 2) Gustaf Karlsson, Rute, 51, och 3) J. Hellström, Lärbro, 69.
Klass HI: 1) John Karlsson, Hellvi, 72, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 73, 3) Bertil Johansson, Rute, 83, och 4) Erik Levin, Fleringe, 88.
Klass II: 1) G. WahMn, Lärbro, 42, 2) Sture Engkvist, Hellvi, 49, 3) Arne Fagerlund, Hellvi, 56, 4) Åke Svensson, Rute, 59, 5) Leonard Johansson, Hell-vi, 59, 6) Niklas Olsson, Rute, 60, 7) Ingvar Nyberg, Hellvi, 61, 8) 20 Pettersson, A 7, 79, 9) Harry Eklund, Lärbro, 82, och 10) Sigvard Nyberg, Hellvi, 105.
Klass I: 1) M. Pettersson, Lärbro, 68, och 2) Ake Pettersson, Lärbro, 87.
Rekrytklassen: 1) Folke Pettersson, Lärbro, 85, och 2) Stig Pettersson, Lärbro, 123.
Ett extra pris till dagens bäste skytt i huvudskjutningen tillföll Edvin Svensson, Hellvi, ett dito i insatsskjutningen Ingvar Nyberg, Hellvi.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Landsbygden.

HOGRÄN.
Missionsmöte hölls i söndags av Klinte-Hogräns distrikt av gotländska missionsförbundet i parken vid Ger-valds. Omkring trehundra personer hade hörsammat inbjudan och kommit dit. Efter gemensam sång och sång av en kör sammansatt av sångare från Klinte-Hogräns distrikt, läste Hogräns distrikts ordförande, lantbrukare Rudolf Palmqvist något ur den sextiofemte psalmen och hälsade talare och sångare välkomna till mötet. Sedan kören sjungit ytterligare ett par sånger lämnades ordet åt pastor Artur Steiner, vilken med text från 1 Petr. 1: 1 och följande höll en innehållsrik och uppfordrande predikan. Efter predikan sjöng kören ännu ett par sånger, varefter pastor Rune Bloom, Klintehamn, talade om Kristi tillkommelse. Kören under paston Blooms ledning sjöng ytterligare några sånger och pastor Herbert Nordanås avslutade det alltigenom goda mötet.

VÄTE.
Sångstund. En sångstund rik på uppbyggelse hölls på söndagskvällen i Missionshuset, under medverkan av Klinte Missionsdistrikts sångare och pastor Rune Bloom. Stunden begynte med att gemensamt sjöngs: ”Stäm in med dem som prisa Gud”. Sedan tonade evangeliets budskap ut i lovsånger, frälsningssånger och hemlandssånger, och i varje avdelning skilde sångarna sig med heder från uppgiften. Särskilt må här nämnas sången: Underbar nåd av Jesus”, som blev ett gripande vittnesbörd om den personligt upplevda frälsningen. Pastor Bloom talade över ämnet ”Livets sång” och fr. Dagmar Gustavsson och Vera Björkqvist avlade personliga vittnesbörd. En god kollekt upptogs för inköp av nya sångböcker.

LÄRBRO.
En lyckad sommarfest hölls i söndags vid Skär av Lärbro godtemplare. Deltagarna hälsades välkomna av skräddarmästare John Ahnqvist, varefter KA 3:s musikkår under musik-dir. Skoglöfs ledning gav en livligt upp-skaffad konsert. Ett föredrag om ungdomen och hembygden hölls av redaktör Bertil Kahlström, som slöt med ett kraftigt besvarat leve för fosterlandet, följt av fanfarer och folksången. Därpå fortsatte konserten, varvid musik-dir. Skoglöfs gossar visade att de kunna spela saxofon som amerikanska jazzmusiker och inte heller äro främmande för att sjunga och joddla.
I fortsättningen följde sång till luta av folkskollärare Simeon Jakobsson, som gjorde stor lycka med både allvarliga och glada bitar samt allsång, och till sist spelade Lärbrologens amatörer en teaterpjäs i tre akter, ”När Per-Niklas blev storbonde”, som väckte stort jubel bland de församlade. Aktörerna voro också väl värda bifallet, de bidrogo alla till det goda humöret.
Festen gynnades av vackert väder, och publiken fick god valuta för inträdesavgiften.
På lördagskvällen förekommo sedvanliga basaranordningar. Inalles uppgick publiken till —800 betalande de båda dagarna.

ANGA.
Dalhems missionsföre ning höll i söndags sitt halvårsmöte vid Arne Pettersson, Stenstu. Mötet inleddes av 0. Pettersson, Dalhem, som även ledde mötesförhandlingarna. Vid förhandlingarna beslöts bland annat att nästa möte skall hållas i Gothem den sista söndagen i september.
Efter förhandlingarna predikade pastor Gösta Arnström över dagens högmässotext. Evangelist Artur Eriksson sjöng dessutom solosång vid mötet, som avslöts med nattvardsfirande. Vid eftermiddagens möte, som var offentligt, hade samlats mycket folk. Det inleddes av H. K. Söderström, Dalhem. Evangelist Artur Erikson predikade med text ur Hebr. 13 kap. Sång utfördes av sångare från distriktet samt av evangelist Erikson och past. Arnström. Sist avslöts det uppbyggliga mötet med ett kort tal av distriktets pastor.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Födelsedagshyllningar.

— Småbrukaren Karl Peter Arvid Brobäck, Lärbro, fyllde sextio år den 4 juli. På högtidsdagen blev han uppvaktad dels av sina två hemmavarande söner, och dels av några vänner inom Elimförsamlingen, Rute, vilka med sin pastor i spetsen med sång, gåva och tårta i ’tidig morgonstund hyllade sextioåringen, som ända sedan 1924 varit medlem av Elimförsamlingen. Längre fram på dagen kemoro släkt och övriga vänner tillstädes och gratulerade.
Hr Brobäck har varit och är alltfort en stillsam man med en allvarlig kristen tro. Medlem av frikyrklig församling har han varit alltsedan 1910. Hr B. är även snickare till yrket. I många år var han anställd som timmerman på. Furillen, men lantställe i Lärbro.

— Som förut nämnts fyllde fru Emma Pettersson, Bjers i Lärbro, sextio år i går. Den verksamma sextioåringen, som alltjämt är i selen från arla morgon till särla om aftonen och som gjort sig känd som en framstående jordbrukarkvinna, bor alltjämt på gården, vilken numera innehas av äldste sonen, som gjort den till något av en mönstergård. Med anledning av bemärkelsedagen blev hon i går uppvaktad av anhöriga, släktingar och vänner vilka överräckte presenter o. blommor. Vid en festlighet i hemmet på kvällen för ett antal inbjudna släktingar och vänner blev hon givetvis föremål för ytterligare hyllningar bl. a. i form av tal, i vilka hon tillönskades en lyckosam och ljus levnad i fortsättningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Födelsedagar.

Förre kronojägaren i Lojstaheds bevkningsrakt J. E Landers, Klinte fyller torsdagen den 8 dennes sjuttio år. Han är född i Kuddby socken, Östergötlands län, och blev efter anställning vid andra livgrenadjärregementet samt studier vid Bjurfors skogsskola vid sekelskiftet antagen som extra skogsvakt inom Östkinds härads allmänning i Södermanland. Kronojägare på Gotland blev han 1901 och var såsom sådan under en lång följd av år bosatt i Hejde. När han för några år sedan lämnade tjänsten flyttade han till Klinte. Jubilaren åtnjuter stor aktning och har genom sitt redbara väsen och sina personliga egenskaper i övrigt förskaffat sig sympatier och uppskattning i skilda läger.

Hemmansägaren Arvid Olsson, Bjärges i Lau, fyller på torsdag sjuttio år. Han är född i Lau och övertog i unga år Bjärges, som han för några år sedan överlämnade till en son. Denne dog emellertid för något år sedan och hr Olsson brukar nu en del av gården tillsammans med sonhustrun. En del är utarrenderad. Jämsides med jordbruket har sjuttioåringen skött en hel del kommunala och allmänna uppdrag. Sålunda har han varit ordförande i valnämnden, kommunalnämnden och pensionsnämnden, i vilken senare han skötte ordförandeklubban i inte mindre än tjugo år. Vidare har han tillhört fattigvårdsstyrelsen och skogsvårdskommittén samt var på sin tid även under flera år ordförande i lokalavdelningen av bondeförbundet. Också i taxeringsnämnden, barnavårdsnämnden och byggnadsnämnden har han varit ledamot. I skolstyrelsen har han varit kassör ett dussin år.

Sextio år fyller på torsdag den 8 dennes fru Emma Pettersson, Bjers i Lärbro, änka efter lantbrukaren Arvid Pettersson. Jubilaren, som gjort sig känd som en duktig husmor och gästfri värdinna i det trevna hemmet vid Bjers, är en arbetsmänniska som få. Hon har helt ägnat sig åt sitt hems skötsel och vård och i hemmet utför hon fortfarande sin dagliga gärning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Gotlänning korad till riksspelman.

Svante Pettersson från Lärbro gjorde succé på spelmansstämma i Linköping.

Till vänster delar professor Kjellström ut prisen. Till höger mottar
Svante Pettersson silvermärket.

Som tidigare i annat sammanhang omnämnts har det varit stor spelmansstämma med dito tävlingar i Linköping, där ett sextiotal spelmän från Västerbotten i norr till Skåne i söder samlades. I en radioutsändning fick man f. ö. höra hela denna väldiga orkester spela några låtar, däribland en gotländsk, och som solist framträdde bl. a. den ende gotländske deltagaren kassör Svante Pettersson från Lärbro.
Svante Pettersson blev förresten en av stämmans mest uppmärksammade spelmän, berättar artisten Ture Carlsson i en kort intervju för gotlandspressen. Han väckte det allra största uppseendc med sina låtar, sin skicklighet och sitt musikaliska kunnande och han fick också mottaga Zornmärket i silver, med vilket följer titeln riksspelman. Det är inom parentes den förste gotlänningen som erövrat denna utmärkelse, och den fick ett alldeles speciellt värde genom att hr Pettersson icke tidigare tilldelats bronsmärket, ty det är mycket sällsynt att juryn på detta sätt ”hoppar över” det lägsta märket. Det var vissreligen ytterligare två personer vid Linköpingsstämman, som fingo silvermärket direkt, men det rörde sig här dels om ordföranden i Östergötlands spelmansförhund, som väl närmast fick märket som tack för gott värdskap, dels om en blind spelman, som ju måste anses stå i en särskild klass.
Silvermärket utdelas för ”intresse för folkmusikens utförande på det äktsvenska sättet”, och juryns ord, förande professor Sven Kjellström yttrade, då han vände sig till Svante Pettersson, att han aldrig tidigare varit med om, att en spelman visat sig stå så högt, att han direkt kunnat tilldelas silvermärket. I det åtföljande diplomet står också ”för ett utmärkt spel, inlevelse och goda låtar”. Ett sådant diplom fick ingen annan i Linköping!
De låtar hr Pettcrsson spelade vid tävlingen voro en tidigare aldrig upptecknad gammalvals från Grodda i Fleringe, ”Galna Britens polska” samt en egen polska, som komponerades till riksspelman Östs bröllop här på Gotland år 1940. ”Galna Britens polska” har f. ö. sin egen historis, berättar hr Pettersson. Den har fått sitt namn efter en gammal, smått velig gumma, som i början på 1800-talet gick omkring från gård till gård i Lärbro och tiggde. Hon brukade roa sig med att spela på läppen och sjunga en entonig, vemodig melodi, som vid något tillfälle uppmärksammades av en bygdespelman, vilken i sin låt sedan fått fram både utbrotten av galenskap och de ljusa mellanstunder ”galna Briten” hade.
Det är litet svårt att få den ny-vordne riksspelmannen att tala om sig själv, men så mycket lyckas vi i alla fall locka ur honom, att han alltid hyst ett brinnande intresse för folkmusiken och att han själv lärt sig spela. Nu är han som nämnts även kompositör och förklarar helt blygsamt, att han komponerat 6-7 låtar plus en hel del ”som det inte är något bevänt med”.
Det där sista kan man ju tro så mycket man vill — faktum kvarstår i alla fall, att Gotland åter fått en bygdespelman, som låtit tala om sig utanför vår ös gränser.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148

Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO.
Vägome tjurförening höll på tisdagen ett talrikt besökt årsmöte hos lantbrukare Ahnqvist, Vägome i Lärbro, under ledning av kontrollassistent John W. Andersson. Årsberättelsen föredrogs och godkändes och anasvarsfrihet beviljades. Av årsberättelsen framgick bl. a., att betäckningsavgifter för 169 kor erlagts under året. Föreningens inkomster och utgifter balanserade på en summa av 1,211 kr. Till styrelse för 1943 valdes hrr Lars Lindström, Hammars, ordf., Adolf Falk, Vägome, vice ordf., Svante Ahnqqvist, Vägode, kassör, samt till suppleanter hrr Otto Kellgren, Norrbys, och J. Nilssön, Hammars. Revisorer blevo hrr K. Ahlberg„ Vägome, och Emrik Söderström, Vägome, med Aron Herlitz, Vägome, som ersättare.
Foderlegan för tjuren bestämdes att utgå oförändrad med 400 kr. per år räknat. Betäckningsavgiften bestämdes till 4: 50 kr. för medlemmarnas kor och till 5 kr. för icke medlemmars kor. Vidare förekom diskussion om en del aktuella jordbruksproblem, och värdfolket bjöd samtliga de närvarande på kaffe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Bröllop

I lördags sammanvigdes i Lärbro kyrka stenarbetaren Karl Henrik Ekedahl från Hangvar och fröken Margareta Heijdström från Norder Ihre, Lärbro, dotter till hr Selim Heijdström och hans hustru därstädes. Brudparet tågade in i kyrkan under tonerna till Mendelssohns Bröllopsmarsch, spelad av organisten Fredricson. Efter psalmen ”Jag lyfter mina händer” förrättade kyrkoherde Coldemo vigseln och höll även ett lyckönskningstal till brudparet.
Tidigare på dagen sammanvigdes i prästgården trafikbilägare Folke Ahlqvist, Nyhamn, och fröken Greta Gunborg Nilsson från Fårö. Denna vigsel förrättades också av kyrkoherde Coldemo, som i ett hjärtligt tal önskade de nygifta lycka till i deras äktenskap.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43

Lösöreauktion i Lärbro.

TISDAGEN DEN 23 FEBR. kl. 11 f. m. låter Sigfrid Lundin, Nyhamn, till följe fastighetens försäljning medelst offentlig auktion försälja: 1 bra mjölkko, 2 st. 3 mån. grisar, 2 får, 15 st. höns, fjäder-och arbetsvagnar, arbetskälkar, harvar och plogar, vindmaskin, bord, sängar, stolar, symaskin, tvättmaskin, radioapparat och mattor, ett mindre parti potatis och betor samt halm.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll för godkände köpare till 1 sept. 1943 eller vid anfordran.
Hall i februari 1943.
OSKAR PETTERSSON. Tel. Hall 4.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41