Från hamnen.

I går avgingo ms. Ingeborg, Andersson, till Uppsala med cement och ångf. Irene, Holmqvist, till Nyköping med styckegods.
I dag inkommo ångf. Österklint, Fisch, från Stockholm, tom, och ms Siri, Johansson, från Stockholm med olja samt avgick ms. Nitro, Smedberg, till Kylley, tom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Tullen.

Ett förordnande som tullöveruppsyningsman vid tullstationen i Burgsvik sökes vid ansökningstidens utgång hos generaltullstyrelsen av tulluppsyningsmännen O. G. Söderholm, Helsingborg, E. R. Wickström, Köping, och G. S. Meuller i Halmstad samt tillsyningsmannen K. E. A. Kahlström i Visby. (P.)
En tillsyningsmanstjänst vid tullen i Stockholm sökes av bl. a. tullvakten K. G. Sjöblom, Kylley.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223

Tullverket.

Tullvakten K. G. Sjöblom i Kylley har anmält sig som sökande till en av fyra ledigförklarade tillsyningsmanstjänster vid centraltullkammaren i Stockholm. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Från Hamnen.

I går inkommo ms. Bertha, Ödman, från Stockholm med bensin och olja och motorkuttern Svanhild, Olani, från Ljugarn, tom, samt avgingo ms. Gustav, Olsson, till Gävle, ms: Otelia, Mattsson, till Södertälje och ms. Verona, Nilsson, till Stockholm med cement.
I dag ha inkommit ms. Komet, Petersson, från Stockholm, tom, ms. Otelia, Mattsson, från Södertälje, tom, mf. Soya, Johansson, från Stockholm med fotogen och ms. Elsa, Johansson, från Stockholm med styckegods samt avgått ms. Bertha, Ödman, till Kylley, tom, och ångf. Titania, Höglund, till Nyköping med styckegods.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Dödsfall Sofia Petterson.

Tillkännagives att vår kära moder Sofia Petterson, född Östergren, stilla avled i dag i en ålder av nära 76 år. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, syster, övrig släkt och värmer.
Kylley i Hellvi den 13 sept. 1938.
BARNEN.
Gamla Sv. Ps. 479.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212

Från hamnen.

I går avgick ms. Siri, Johansson, till Kylley, tom.
I dag ha inkommit ms. Otelia, Mattsson, och ms. Verona, Nilsson, båda från Stockholm, tomma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Från hamnen.

I går avgingo ångf. Vestanvik, Jarnt, till Gdynia, tom, ångf. Brandenburg, Krüger, till Stockholm med passagerare och ms. Elsa Johansson, till Kylley, tom.
I dag inkom ms. Otelia, Mattsson, från Västerås, tom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Pojkläger i Strandridaregården.

Det gamla huset öppnas för ungdomen.
Stiftsrådet planerar ett pojkläger för norra Gotland vid Kylej i nästa vecka, närmare bestämt den 5—7 augusti, ett läger liknande det, som tidigare år hållits vid Varvsholm i Klintehamn och nu senast för ett par veckor sedan i Östergarn.
Vi träffade den blivände lägerchefen, kyrkoherde Carl Söderberg i Othem, som just i går varit nere vid Kyllej för att bese den blivande lägerplatsen och gripits av entusiasm inför de möjligheter, som denna lägerplats öppnar.
— Pojklägrets deltagare bli de första invånarne i den nu restaurerade Strandridaregården, säger kyrkoherden.
Denna bekanta byggnad har som bekant kunnat övertagas av Bungemuseet och detta har just nu i sommar hunnit bereda densamma en genomgripande restaurering. Utvändigt har huset snyggats upp och det gamla korsvirket har tagits fram i dagen. Och invändigt har man fått fram de gamla salarna i ett mycket presentabelt skick. De väldiga öppna spisarna i köket och salen ha restaurerats och en del gamla inventarier av högre-ståndstyp ha också placerats i rummen. Strandridaregården framträder i ny glans efter många års förfall.
Och de första gästerna där bli som sagt deltagarna i det kyrkliga pojklägret, för vilket den stora salen ställts till disposition. Straridridaregårdens läge är utmärkt för det avsedda ändamålet. Den ligger nere vid stranden med en ypperlig badstrand alldeles intill — för de simkunniga finns också i närheten Kyllejs hamn med dess brygga. Ovanför ligger raukberget, på vilket pojkarna ämna tända sitt lägerbål.
Och runt omkring i trakten finns det en mängd platser, som lämpa sig för små utflykter.
Programmet kommer huvudsakligen att uppta bad samt idrotts- och friluftsliv, men också praktisk undervisning i sjukvård, matlagning m. m., som kan vara bra för en pojke att kunna, kommer att anordnas. Biskop arhål kommer att besöka lägret under en av kursdagarna för att hålla ett föredrag för pojkarna. På söndagen |blir det ett stort friluftsmöte på berget då intendenten Th. Erlandsson håller föredrag och allmänheten är välkommen.
Som biträdande ledare vid läbret tjänstgör pastor Åke Hultmark i Rute.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Tullverket.

En tillsyningsmanstjänst vid tullstationen i Slite, till vilken ansökningstiden utgår i dag, sökes hittills av e. o. tullvakterna H. E. K. Gahnström, Visby, och P. A. W. Andersson, Hälsingborg samt e. o. tullbevakningsbiträdena N. I. B. Engström och B. O. E. Brantmark, båda i Malmö kustdistrikt.
Tullvakten K. E. Sjöblom, Kylley, söker en tillsyningsmanstjönst vid centraltullkammaren i Stockholm. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Tullens legoanslag.

Generaltullstyrelsen har nu beslutat rörande storleken av legorna tili tullplatser och gränsposteringar för 1938—39, varvid bl. a. bestämts, att i båtlegor skola utgå till tullförvaltaren K. Berggren i Visby 60 kr., tullöveruppsyningsman .K. J. Karlsson i Kappelshamn 192 kr., tillsyningsmännen K. H. Andersson i Kylley och H. G. Ahlberg i Slite 156 resp. 216 kr. samt till tullöveruppsyningsmännen K. I. Blidmark i Burgsvik 132 kr. och W. A. Engqvist i Klinte 204 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162