Dödsfall Edla Augusta Katarina Söderberg.

Vår älskade lilla mor och mormor Edla Augusta Katarina Söderberg född den 10/11 1859, insomnade idag efter ett långt och tåligt buret lidande i tron på Frälsaren.
Klintehamn den 25 juni 1940.
Alma Nema o. August Olsson
Einar Elsa Henry

Hon har kämpat, hon har vunnit, hon har livets krona funnit.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Dödsfall.

Den 20 d:s avled helt hastigt hr Carl Fernqvist i Molinders konservfabrik i Stockholm, här på Gotland i vida kretsar, bland affärsmän och ärtodlare i synnerhet, mera och väl känd som Molinders Fernqvist. I omkr. ett 30-tal år har den bortgångne arbetat i sin bransch här på Gotland och därunder gjort sig känd som en glad, vänsäll och redbar man. Han sörjes närmast av maka och två söner.

I en ålder av 80 år avled igår änkefru Edla Augusta Katarina Söderberg, Klintehamn. Den gamla har under en längre tid lidit av ohälsa och vårdades hos en ogift dotter, där hon nu fick lägga sitt gamla huvud till ro. Under en lång följd av år, omkring femtio, har den nu bortgångna tillhört Klintehamns metodistförsamling. Hon sörjes närmast förutom av den nämnda dottern av en gift dotter i Eskelhern.

F. hemmansägaren Johan Oskar Jakobsson, Haltarve i Väte, har avlidit i en ålder av 87 år. Han innehade i sin krafts dagar en gård Vid Mölner men har nu på senare år bott och vårdats hos en svåger vid Haltarve. Tidigare innehade han också flera kommunala uppdrag, bl. a. var han ledamot av kyrkorådet i församlingen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Vigde

Gunnar Endrell och Vera Karlsson.
Klintehamn.
Midsommardagen.

Hilding Jakobsson och Betty Johansson.
Fröjel den 23/6 1940.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Förlovning

har tillkännagivits mellan ex. sjökaptenen Arne Thuresson, Visby ,och fröken Dagny Ekdahl, dotter till förste expeditionsvakten vid länsstyrelsen i Visby Valfrid Ekdahl och hans maka, född Lundgren.

mellan hemmansägaren Einar Thomsson, Skäggstäde i Källunge, och fröken Agnes Svensson, dotter till brobyggaren Hjalmar Svensson, Källunge, och hans framlidna maka.

mellan byggnadsingenjören Hilding Hanimarsträni, Visby, och fröken Laila Sunesson, Stockholm.

mellan affärsbiträdet Bengt Lundgren, Klintehamn, och fröken Ruth Melin, dotter till skepparen Anders Melin, Klintehamn, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Kyrkbröllop

firades härstädes i lördags mellan lantbrukaren Nils Mattias Cedergren, Havdhem, och fröken Vivi Maria Lindström, dotter till f. folkskolläraren Hugo Lindström och hans framlidna maka.
Under tonerna av bröllopsmarschen ur Bröllopet på Ulfåsa av Söderman trädde brudparet fram till altaret, där vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett varmhjärtat tal till de nygifta. Efter vigseln sjöngs en bröllopshymn av Vretblad från orgelläktaren av brudens broder, folkskolläraren Karl Lindström, Etelhem. Efteråt gavs middag i brudens hem för de närmaste anhöriga. Ett 60-tal lyckönskningstelegram anlände under dagen.

Midsommarafton sammanvigdes i domkyrkan kamreraren Tor Bergström, Visby, och fröken Göta Jakobsson, Visby. Vigseln förrättades av pastor Öberg.

Midsommardagen sammanvigdes filialföreståndaren Gunnar Endrell, Klintehamn, och affärsidkerskan Vera Karlsson, Klintehamn.

I Fårö kyrka sammanvigdes på midsommarafton lantbrukaren Herbert Söderdahl, Broa, och fröken Sonja Hammarström, dotter till lantbrukaren Erik Hammarström, Hammars, o. hans maka, född Enström.
Brudparet färdades i hästskjuts till kyrkan, där vigseln förrättades av pastor H. Edlund. Denne sjöng också brudmässan och furir Hemborg sjöng från läktaren ”To maa man vare”. Som bruttbonde fungerade folkskollärare Birger Larsson och bruttöverska, var fru Anna Broström, Friggårds. Brudparet uppvaktades av nio par tärnor och marskalkar nämligen: Lisa Hammarström—Erik Söderdahl, Karin Söderdahl—Karl-Erik Hammarström, Ellen Broman—Bertil Broman, Märta Söderdahl—Bertil Brogren, Birgit Johnason—Stig Verkelin, Ebba Sandelin—Karl Verkelin, Valborg Söderdahl—Adolf Karlström och Margit Ekman—Birger Olsson. Brudnäbbar voro Gösta Hammarström och Lilian Johnsson.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för ett 60-tal personer ech det blev en trevlig och gemytlig bröllopsfest. Hr John Andersson fungerade som spelman och det blev dans kring majstången till in på småtimmarna.
Mycket folk hade kommit för att se brud och en hel del skyttar svarade för bröllopssaluten vid de tillfällen som brudparet visade sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Klinte högre folkskola.

Skolöverstyrelsen har beviljat rektorn vid högre folkskolan i Klintehamn Albin Åkesson semester under tiden 8-28 juli.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Lösöreauktion i Klintehamn.

Torsdagen den 27 juni kl. 11 låter skeppare Aug. Hederstedts sterbhus, Strands, försälja större delen av boets lösegendom, därav: soffor, byråer, 2 skrivbord, mat- och andra bord, hörnskåp, kommod, 2 sängar, gungstol, korgstol, andra stolar, elektr. armatur, trädgårdsmöbel, husgerådssaker, lampor, kamin, grammofon med skivor, oljekläder, fiskredskap, dragkärra, div. handredskap, korkmatta m.
Betalning skall erläggas den 1 oktober 1940, eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 17 juni 1940.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Högre folkskolan i Klintehamn.

Rektor Albin Åkesson vid högre folkskolan i Klintehamn har begärt semesterledighet 8-28 juli. Skolans styrelse anser, att något behov av vikarie under tiden, inte föreligger.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 juni 1940
N:r 140

Förlovning

har tillkännagivits mellan byråbokhållaren vid Klintehamn—Roma järnväg Ingemar Flemming, Klintehamn, och fröken Anna Lisa Gustafsson, dotter till lantbrukaren Karl Gustafsson och hans maka, Myrände i Atlingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Anslagen till landsfiskalernas biträden.

Länsstyrelsen begär hos socialdepartementets landsstatsbyrå anslag för senare halvåret 1940 för tillgodo, seendet av oundgängligt behov av tjänstebiträden inom landsfiskalsdistrikten i länet. Arvodet åt bitr. landsfiskalen i Slite beräknas till 1,500 kr. och biträdesanslagen till en var av landsfiskalerna i Visby, Klintehamns och Hemse distrikt böra utgå med minst 600 kr. för ifrågavarande period.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138