Auktion å skog.

Fredagen den 18 innev. nov. kl. 10 f. m. låter E. Montelius sterbhus, Gutenviks i Östergarn, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja omkring 500 kbm. stämplad skog belägen i de s. k. ”Bränderna”. Stämplingslista finnes hos ägaren. Tel. Katthammarsvik 8.
Samling vid vägen å Högbacke. Betalningsanstånd till den 1 juli 1939.
Östergarn den 11/11 1938.
C. A. Östergren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Lysning

har avkunnats mellån apoteksbitr. Elis Danbert, Stockholm, och fröken Arvida (Diddie) Hansson, dotter till hr K. A. Hansson, Katthammarsvik, och hans maka, född Forslund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Evenemanget i Katthammarsvik.

En glimt av nya fiskehamnen.

Söndagen var som bekant en stor dag för Östergarn och Katthammarsvik. Då var det, under talrik anslutning från allmänhetens sida, stort fiskareting med fiskehamnsinvigning som främsta punkt på programmet, vilket även upptog tal, musik och allsång samt sist nämnt men ingalunda sämst motorbåts- och varptävlingar.

”Håll rätt kurs!” sa’ landshövdingen.

Här ett par bilder från begivenhederna, den större visande ett avsnitt av ’den nyinvigda fiskehamnen och den mindre förevigande en situation under prisutdelningen för motorbåtstävlingen. Landshövdingen står just beredd att till en av de lyckliga pristagarna överlämna en kompass.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Förlovning

har eklaterats mellan hr Elis Danbert, Strängnäs, och fröken Arvida (Diddie) Hansson, dotter till hr K. A. Hansson, Katthammarsvik, och hans maka, född Forslund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Hamninvigning och sommarting i Katthammarsvik.

Festligheter med omfattande program på lördag och söndag.
Nu på lördag och söndag väntas det mycket folk till det gamla idylliska Katthammarsvik i anledning av den nya båthamnens invigning och fiskareförbundets årligen återkommande sommarting.
Hela veckan ha förberedelser pågått I på hamnområdet, där man nu fått rymlig och vacker festplats mot havet.
Festligheterna under söndagen påbörjas med motorbåtstävling kl. 12. Tävlingen ordnas som precisionstävling å en triangelbana, som köres i två omgångar. Till tävlingen har över 20talet motorbåtar anmält sig, och tävlingsledningen — består av fiskarena Bengt Arweson, Gothem, Helm. Larsson, Sanda och handl. Sune Lindahl, Katthammarsvik. Men redan kl. 10 f. m. börjar en uppgörelse i varpa mellan lag från olika fiskareföreningar under H. V. Klingwalls ledning.
Under det motorbåtstävlingen pågår blir det simuppvisning av Rone simklubb under hr Karl Petterssons ledning. Det blir uppvisning i livräddning, simhopp och vattenlekar. Tävlingarna väntas vara avslutade kl. 3 e. m., och då börjar själva hamninvigningsfesten med invigningstal av landshövding Rodhe, hembygdsföredrag av redaktör Mauritz Enander, allmogemusik av Bäckstädetrion med Karl Hägg samt sång av de sjungande gesällerna. Det är även meningen, att deltagarna skola få tillfälle att pröva sina röster i allsång under agronom Wald. Ericssons ledning. Klockan 6 e. m. beräknas det bliva prisutdelning i tävlingarna.
På lördag kväll svara De sjungande gesällerna för underhållningen. Båda kvällarna blir det dans under musik av ”Stormvågen”. Likaså avbrännes båda kvällarna vackra fyrverkerier.
Fiskareförbundets sommarting har med åren kommit att anses som en trevlig och underhållande sommarfest, som i år får särskilt högtidlig prägel genom hamninvigningen. Tinget i Katthammarsvik kommer säkert att bliva lyckat och få god tillslutning från allmänhetens sida. Det kommer även att fylla en god uppgift, då det bl. a. anordnats till förmån för en fiskarenas samlingslokal i Herrvik, som även skall kunna användas som dagrum för fiskare från andra håll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Dödsfall.

Efter en tids sjukdom avled i går i Katthammarsvik fru Fredrika Elisabeth Sidén, född Gustafsson, i en ålder av 62 år. Som närmast sörjande efterlämnar hon make, förre fyrmästaren på Sydostbrotten Frans Sidén.
— Kaptenen Erik Guston avled i fredags, 49 år gammal. . Den bortgångne var född i Stockholm, blev student i Visby 1908, underlöjtnant vid Norrlands trängkår 1910, 1ijtnant vid intendenturen 1917 och kapten 1919. Han var regementsintendent vid Gotlands artillerikår 1917—1919, vid Norrbottens regemente 1923—1926 och vid Upplands artilleriregemente 1926—1927. År 1933 förordnades han att tjänstgöra hos rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Dödsfall Fredrika Elisabeth Sidén

Härmed tillkännagives att min älskade maka Fredrika Elisabeth Sidén stilla och fridfullt avled i sitt hem i dag i sitt 62 levnadsår, djupt och innerligt sörjd av mig, syskon, övriga släktingar och vänner.
Katthammarsvik den 2 maj 1938.
FRANS SIDÉN.

Metodistpsalmb. nr 91 v. 1.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder….

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Dödsfall Carl Schvan

Vår käre fader Carl Schvan avled den 24 mars 1938 i en ålder av 77 år. Sörjd och saknad av syster, barn och barnbarn, släkt samt övriga vänner.
Katthammarsvik den 26 mars 1938.
MARGIT född Schvan och THURE NYBERG.
Sture.
AGNES. DAGMAR.
Mats. Majken.

Lycklig far, som nu fått sluta denna världens kamp och strid och sitt trötta huvud luta i en stilla ostörd frid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Att bouppteckning

efter aflidne handlanden J. A. Lindström vid Katthammarsvik i Östergarns socken kommer att förrättas måndagen 28 i innevarande månad, kl. 10 f. m. får jag såsom anmodad utredningsman tillkännagifva. Till denna förrättnings öfvervarande kallas alla den aflidnes närmaste arfvingar och sterbhusdelegare, och torde de, hvilka med den aflidne i lifstiden haft oafslutade affärer, sådant före tiden anmäla antingen för hr kamreraren O. Melin i Visby eller undertecknad.
Kräklingbo,2 Aug. 1876.
CARL NORDAHL, kronolänsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Lanthamnstaxorna.

I länskungörelsen serien B nr 60 för 1937 har utgivits taxa å hamnavgifterna i Visby samt i de allmänna lanthamnarna å Gotland, nämligen Kappelshamn, Fårösund, Kyllej, Slite, Katthammarsvik, Ljugarn, Rona, Burgsvik, Klintehamn och Västergarn, gällande från den 1 jan. 1938 tillsvidare intill utgången av år 1942.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8