ANBUD å installation

av shuntventiler och tillbehör för värmeledningspannor samt några smärre värmeledningsreparationer infordras för Roma prästgård, Roma skola, Björke skola, Björke lärarbostad samt Roma ålderdomshem.
Anbud inlämnas före den 23 innevarande juni beträffande Roma ålderdomshem till Direktionen, adr. Romakloster, beträffande övriga till undertecknad, adr. Gotl. Karby, som lämnar nödiga upplysningar.
ARTVID RUHR.
Kyrkoherde (Rt Roma 31 B).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Fridlysning av mark för Roma flygfält.

Länsstyrelsen har på framställning av flygförvaltningen beslutat att tills vidare vid vite av 25 kr. förbjuda envar obehörig att utan tillstånd av vederbörande befälhavare det område av fastigheten 3 5/8 mantal Roma klosters kungsgård, vilket står under domänstyrelsens förvaltning.
Området begränsas i norr av Kungsgårdens (Kohagens) gräns mot Dede skjutbana med c:a 700 m. och mot Karby med c:a 400 m.; i öster av Kungsgårdens (Kohagens) gräns mot den s. k. Myren med c:a 800 m. och mot Norderäng med c:a 300 m.; i söder av Dammbacken och Kungsgårdens gårdsområde med c:a 700 m. samt i väster av Kyrkallén med c:a 700 m. och Gotlands järnväg med c:a 400 m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

En ringmärkt fiskmås

hittades i lördags i en åker vid Karby i Roma, där den blivit dödad av en hök. Fågeln hittades av: jordbruksarbetaren Albin Björk, och ringen var märkt ”Museum, Göteborg, Sweden, C 35, 460.”

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Röda Kors-basar i Karby.

Romakretsen av Röda Korset och Mellersta Gotlands Nationalbevärings Kvinnoförbund anordna basar i Karby skyttepaviljong nu om lördag och söndag. Det blir mångahanda attraktioner, och arrangörerna hoppas givetvis också på publiksuecé.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Försvarets byggnadsarbeten.

Arméförvaltningen har anvisat Gotlands trupper 25,000 kr. för utförande av en del större reparationsarbeten, varav 7,000 kr. skola avses för militärbefälhavaren direkt underställda byggnader och befästningar, 10,000 kr. för Gotlands infanteriregemente och 8,000 kr. för Gotlands artillerikår.
— Arméförvaltningen har beslutat antaga ett av byggmästaren K. Holmberg i Visby avgivet anbud om att för 13,895 kr. uppföra tvenne förrådsbyggnader av trä å Fårö. Ytterligare fyra anbud från byggmästare i Visby, Tingstäde, Gotlands Karby och Lärbro hade inkommit. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Widing, Karl Olof Vilhelm, Byggmästare.

Dede skyttegille.
Larsarve, Gotlands Karby. Född den 14 januari 1896 i Västergarns församling. Föräldrar: Nils Widing o. h. h. Hulda f. Söderberg. Gift 1922 med Anna Kristoffersson. Medlem i gillet sedan 1922. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm s, SkolskytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Wiman, Nils Edvard, Hemmason.

Dede skyttegille.
Prästgården, Roma, Gotlands Karby. Född den 4 januari 1918 i Roma församling. Föräldrar: Oskar Wiman o. h. h. Hulda f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem lisp br, Skidskyttern s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Widing, Karl Olof Vilhelm, Byggmästare.

Dede skyttegille.
Larsarve, Gotlands Karby. Född den 14 januari 1896 i Västergarns församling. Föräldrar: Nils Widing o. h. h. Hulda f. Söderberg. Gift 1922 med Anna Kristoffersson. Medlem i gillet sedan 1922. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm s, SkolskytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Svensson, Ernst David, Kontorist.

Dede skyttegille.
Diskarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 22 september 1919 i Roma. Föräldrar: Ernst Svensson o. h. h. Hedvig f. Karlsson. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Pettersson, Valter Elias, Hemmason.

Dede skyttegille.
Busarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 12 april 1925 i Roma församling. Föräldrar: Elis Pettersson o. h. h. Hilda f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.