Idrott och sport.

Dyster och dimmig simborgarsöndag.
Endast ett fåtal prov under gårdagen.

Söndagens simborgarväder lämnade en hel del övrigt att önska, ty dagen bjöd som bekant på duggregn och dimma och kylig luft. Likadant var det på många andra håll i landet och talet om att sim-borgarveckorna förföljas av regn synes vara väl berättigat. Nu står hoppet till den avslutande veckan och söndagen den 25, då alla, såväl arrangörer som provtagare, måste försöka ta igen vad som förlorades i går.
En del arrangörer ha arbetat under veckan och i Slite har man kommit upp till 34 provtagare och 20 märken, därav fyra 5-års. I går blev det endast tre prov. Under denna vecka fortsätta proven i hamnen och söndagen den 25 blir det prov såväl vid badstranden som vid Tjelderviken, där man tar prov kl. 1-4.
Klintehamn har fått ihop 19 prov och märken, varav tre 5-årsmärken, 14 prov har man fått i veckan och under gårdagen blev det 5. Fortsättning följer nu på tisdag, torsdag och söndag.
I Etelhem har man f. n. 9 prov och i Ljugarn 4.
I Tingstäde har hittills ett 30-tal personer passat på att klara simborgarvärdigheten och man fortsätter nu i veckan på eftermiddagar och kvällar.
Detta är också fallet med Visby, där det finns möjligheter att ta simborgarmärket nere i Simstadion under simsällskapets kontroll.

Idrottsföreningen Varpa
hade i går sin traditionella tävling om hedersprispokalerna. 45 kastare ställde upp när uppropet förrättades kl. 12,15. Tävlingen som gäller kulkastning tillgår på följande sätt: Föreningens handicapslista följes varvid de medlemmar som vid uppropet befinna sig på den övre halvan av listan bilda klass I och övriga klass II. Sedan hopsättas lagen så, att när som i går 24 man gingo i klass I, de som ligga på 1, 16 och 24 plats bilda ett lag, de som ligga som resp. 2, 15 och 23 bilda ett o. s. v. Sedan mötas de nu bildade lagen en kula alla mot alla. Av dessa preludier framgår att tävlingen måste bli oerhört jämn och så var fallet även i år. Mycket vacker kastning presterades över lag och de s. k. ”billiga” huggen kunna säkert räknas på ena handens fingrar.
I klass I triumferade Folke Fredin, Henning Gardelin och A. Eklund, vilka genomförde tävlingen utan någon förlust. överlägsenheten kanske inte var så stor som prislistan utvisar, men laget tog sina tolvor också och det är ju det som är huvudsaken.
I klass II genomförde Henry Engström, Gottfrid Johansson och Gust. G. Johansson även tävlingen utan förluster och segrade klart.
Klass I: 1) Folke Fredin, Henning Gardelin, A. Eklund 7 segrar, 2) Villy Pettersson, Erik Söderdahl, Gustav Johansson 4 segrar, 79 stick, 3) John Palmgren, K. G. Karlsson, Karl Palmgren 4 segrar, 75 stick.
Klass II: 1) Henry Engström, Gottfred Johansson, Gust. G. Johansson 6 segrar, 2) Artur Björkman, Gösta Åstrand, Manne Hohnkr 5 segrar, 3) G. Wennerström, Karl Engström, Erik Lundberg 4 segrar.
De medlemmar som skola deltaga i Stockholm uppmanas infinna sig på ”Kajsarn” på tisdag kväll, då biljett- och logifrågan skola ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Idrott och sport.

D. M. i tennis på lördag och söndag.
Tretton man starta i herrsingle.

På lördag kl. 1 sätter Visby TK i gång årets DM-turnering i tennis på sina banor vid Kallbadhuset. Antalet deltagare är förhållandevis stort trots att Slite helt uteblir från årets turnering.
I herrsingle starta 13 man med Welander, Ljungberg och Ljunggren som främsta namn. Att tippa slutsegern är svårt men vi våga hålla Ljunggren som knapp favorit.
Damsinglen upptar endast 5 namn. Berit Ahlquist är storfavorit, men får se upp för A. L. Gottfridsson.
Sex lag få göra upp om segern i herrdubbel. Som segrare utgår troligen Ljunggren—Ljungberg, vilket par torde vara bättre än Hellsing—Welander och Manhem—Rönquist.
Mixedklassen har samlat 5 par som synas vara lika starka och därför våga vi inte nämna någon favorit.
Lördagens spelschema:
Kl. 7. Gunilla Lindberg—I. Löndahl. Domare: Elfversson. i
Kl, 12, Erik Philipsson—Björn Dahlin. Domare: Gun Enquist.
Kl. 13. H. O. Ljungberg—Lennart Ljunggren. Domare: Söderstedt.
Kl. 14. B. Freborg—M. Söderstedt. Domare: Ulfsparre.
Kl. 15. Berit Ahlquist—A, L. Gottfridsson. Domare: S. Manhem.
Kl. 16. H. O. Ljungberg, L. Ljunggren —C. G. Ulfsparre, M. Söderstedt. Domare: Philipsson.
Kl. 17. Seth Manhem—Lars Hellsing. Domare: Björn Dahlin.
Kl. 18. EK. H. Keller—C: G. Ulfsparre: Domare: Fredborg.
Kl. 18. Erik Rönquist—Gösta Dahlin. Domare: Lars Hellsing.
Kl. 19. B. Ahlquist, L.. Hellsing—G. Enquist. B. Dahlin. Domare: :Welander.
Kl. 19. Elfversson, Zackrisson — segraren i matchen Ljungberg, LjunggrenUlfsparre, Söderstedt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Idrott och Sport.

Ernst Andersson, I 18, 8,42,2. på 3,000 igår.
Klemming vann 200 ny och längd.

Vid VIF:s tävlingar i går kväll nåddas flera goda resultat, bl. a. fick man se Ernst Andersson och Söderström tillsammans på 3,000 m., vilket resulterade i några utmärkta noteringar. Söderström hängde med till näst sista varvet men måste sedan släppa inför Anderssons hårddragning på spurtvarvet. I 18-furiren noterade 8,42,2 medan Söderström nådde 8,54,2. Åtta man startade i detta lopp och trea blev Richard Broman, Nynäshamns IF.
En annan av sevärdheterna var Gösta Klemming, Sleipner och A 7, som löpte 100 m. i bästa stil och ledde klart re?? nere i kurvan. Lemne låg bra till men mäktade inte med någon finish utan passerades av Olofsson, AIK. På 800 m. startade endast två VIF-are, där Bert Andersson vann klart utan någon konkurrens.
Kvällen inleddes med ett häcklopp, där östergren segrade före Tell. I kula var det Åbom som bestämde takten och han tog genast ledningen med en stöt på 13,46 samt hade ytterligare fyra stötar över 13 meetr. Almqvist hade en stukad fot och kunde inte alls konkurrera. Tiokampsmästaren Lindfors ökade sin personliga notering till 11,91.
I längdhoppet hade Klemming hela tiden ledningen med en mycket jämn serie, där sista hoppet mätte 6,35. Klasån och Johansson, A 7, hade båda 6,21. VIF hade en ny man i spjutkastning, som höll sig vid 50-metersgränsen och vidare fick man se Gerhard Dyrssen, f. d. Gutegrabb, i F 8:s tävlingsdress.
3,000 m. var givetvis kvällens slagnummer och det var som nämnts inte mindre än åtta startande i denna gren. Ernst Andersson höll fart på första varvet, som gick ganska makligt, och sedan gick Klabben upp och drog de båda följande. Varvtiden höll sig ungefär vid 68 sek. och enligt ”ritningarna” skulle det ha gått någon sekund snabbare. Farten var emellertid mer än nog för en del löpare och det utbildade sig en tätgrupp bestående av Andersson, Söderström och Broman. 800 m. gick på 2,16 och 1,500 m. på 4,27. Andersson återtog ledningen på fjärde varvet och behöll den sedan loppet ut. Klabben hängde envist med fram till näst sista varvet, då han måste ge tappt. Andersson ledde vid ingången till sista varvet med 30 meter och Broman låg i sin tur c:a 100 m. efter Klabben. Andersson ökade takten på sista rundan, varvade där två man, och bröt målsnöret omkring 70 m. före Söderström.
Dessa båda löpare torde komma alt mötas inom kort igen, troligen i nästa vecka, då Gute anordnar kvällstävlingar, och distansen blir då 1,500 m.
110 m. häck: 1) K. 0. östergren, VIF, 18,7, 2) K. E. Tell, AIK, 19,5.
200 m.: 1) G. Klemming, A 7, 23,5, 2) Evert Olofsson, AIK, 24,3, 3) C. G. Lemne, Gute, 24,7, 4) Hans Larsson, I 18, 25,0.
800 m.: 1) Bert Andersson, VIF, 2,05,3, 2) Knut Larsson, VIF, 2,17.
3,000 m.: 1) Ernst Andersson, I 18, 8,42,2, 2) K. A. Söderström, Gute, 8,54,2, 3) Richard Broman, Nynäshamns IF, 9,16,8, 4) Allan Jacobsson, I 18, 9,26, 5) K. E. Svensson, VIF, 9,33,2) 6) Rune Runsten, I 18, 10,01,4.
Kula: 1) Leif Abom, Gute, 13,46, 2) Göte Almqvist, VIF, 12,11, 3) Erik Lindfors, AIK, 11,91.
Längd: 1) G. Klemming, A 7, 6,35, 2) S. VIF, 6,21, 3) S. Johansson, A 7, 6,21, 4) E. Hägvall, VIF, 5,95, 5) K. 0. Östergren, VIF, 5,92.
Spjut: 1) G. Örtberg, VIF, 49,34, 2) Gerhard Dyrssen, F 8, 46,11, 3) M. Johansson, F 8, 45,64, 4) Göte Almqvist, VIF, 43,97, 5) Erik Lindfors, AIK, 40,44.

Simborgarproven fortsätta.
Utnyttja de goda möjligheterna till provtagning!

Simborgarpropagandan gynnas alltjämt av vackert väder och våra ”badande vänner” av båda könen och alla åldrar över 10 år ha alltså goda möjligheter att vara med på de prov som anordnas på olika håll. I de större ”metropolerna” Visby och Slite finns det möjligheter att avlägga provet varje dag och på andra platser är det företrädesvis söndagarna som komma i fråga. Proven pågå som bekant till den 25 juli och kraven på deltagarna är att man utan tidsbegränsning skall simma 200 m. Detta gäller såväl herrar som damer och åldersgränsen nedåt är satt till tio år.
I Visby hamn kan man avlägga simborgarprovet såväl på för- som eftermiddagar samt på kvällarna efter 18,30, då kand. Lars Hellsing fungerar som kontrollant. Simsällskapet anordnar även prov på flera platser om söndag, sålunda blir det nya prov på Toftastranden och på Snäckgärdet.

Simborgarprov i Tingstäde träsk.
Vidare har Simsällskapet en representant i Tingstäde, nämligen Erik Hellström, som varje vardag kontrollerar vid flygbryggan i Tingstäde träsk. Tiderna för proven bli kl. 15-16,30 och efter kl. 17,30.
I Slite kunna simborgarna vända sig till simläraren, gymnastikdirektör Bengt Magnusson, som finnes i hamnen varje dag kl, 12-14 samt på kvällarna mellan 18,3019,30. På söndagarna förläggas proven till badstranden mellan kl. 14-16.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Idrott och sport.

Spännande final i juniorklubbmatchen.
VIF:s reservIagsmålvakt hoppade in på 1,500 och räddade segern till klubben.
Klubbmatchen mellan AIK och VIF juniorer i friidrott avslutades igår kväll och resulterade i seger för VIF med sammanlagt 109 poäng mot 105 för AIK. Gårdagens grenar omfattade stafett 4×100 m., stavhopp och löpning 1,500 m. Stafetten tog AIK hem på tiden 49,2 och ledde från start till mål och var aldrig hotade. Stavhoppet blev som väntat seger för Sandin, AIK, som nöjde sig med 3,10. Rune Johansson i VIF blev lika klar tvåa med 3 mtr jämt. AIK hade nu tagit in VIF:s poängförsprång sedan förra gången och ledde med en poäng före 1,500 m. och slutseger till AIK låg närmast till, enär VIF endast hade en säker man på sträckan, Ulle Stenbom.
VIF:s B-lagsmålvakt, Hasse Broman, ställde emellertid till med en liten sensation genom att pressa Ulle Stenbom ända fram till mållinjen och och notera en så skaplig tid som 4,29,4. Det var först på de sista meterna som Stenbom lyckades pressa sig förbi Genom Bromans goda insats räddades segern åt Visby.
Stafett 4X100 m. 1) AIK 49,2, 2) VIF 51,2. Poäng AIK 3, VIF 1.
Stavhopp: 1) Arne Sandin, AIK, 3,10, 2) Rune Johansson, VIF 3,00, 3) Nils Karlsson, AIK 2,70, 4) Lars Hellström, VIF 2,60, 5) Rune Kviström, AIK 2,60, 6) Sture Svärd, VIF 2,50. Poäng AIK 12, VIF 9.
1,500 m. 1) Ulle Stenbom, VIF 4,29,2, 2) Hans Broman, VIF 4,29,4, 3) Arne Sandin, AIK 4,52,2, 4) Tore Johansson, AIK 4,53,0, 5) Bertil Vesterling, VIF 4,54,2, 6) Nils Karlsson, AIK 5,00,0. Poäng AIK 8, VIF 13.
Slutresultat: 1) Visby IF 109 poäng, 2) Visby AIK 105 poäng.

Korporationstävling i bakpärk.
Fårösunds Gymnastik- och Idrottsklubb har beslutat inbjuda korporationer och sammanslutningar inom Bunge kommun till tävlan i bakpärk. Tävlingsbestämmelserna äro följande:
1) Tävlingen sker om ett av Bunge sparbank uppsatt vandringspris.
2) Startavgifter 3,50 pr lag.
3) Tävlingen sker i serieform med en höst- och en våromgång.
4) Spelare äger representera startande lag oavsett bytande utav arbetsplats under pågående serie.
5) Anmälan om deltagande sker till G. Dahlström före den 20 juli.
6) Tävlingsledningen förbehåller sig rätt att starta serien vid lämplig tidpunkt under hösten.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Idrott och sport.

VIF:s kvällstävlingar.
Visby IF anordnar i morgon kväll allmänna tävlingar i följande grenar: 110-m. häck, 200 m., 800. m., 3,000 m., kula, spjut och längdhopp.
Anmälan i kväll per tel. 509 efter kl. 20,30 eller vid starten.
Tävlingarna taga sin början kl. 19,00 och kunna åses mot en entréavgift av 50 öre.
— — — Juniormatcechen mellan AIK o. VIF avslutas i kväll med stafett 4X100 m., stavhopp och löpning 1,500 m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Idrott och sport.

I 18 prövar formen.
I 18 Hade sitt fotbollslag i farten under gårdagen för att pröva spelarna inför den stundande DM-finalen och det blev en seger med hela 9—1 över Flottan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Idrott och sport.

Idrottsförbundets andra årsmöte.
Hålles i Visby på söndag f. m.

Med anledning av Riksidrottsförbundets tidigare meddelade beslut kommer Gotlands Idrottsförbunds årsmöte att Helt och hållet göras om och denna procedur skall ske instundande söndag, då ombuden samlas till stadsfullmäktiges lokal kl. 10,45.
Därvid kommer samma föredragningslista som vid årsmötet den 26 april att användas och det blir alltså samma frågor som skola avgöras ytterligare en gång. Några nya ärenden torde inte ha tillkommit sedan det förra årsmötet. Den fråga som uppväckte speciellt intresse vid förra årsmötet var valet av styrelseledamöter och det är den saken, som förmodligen även nu kommer att bli brännbar.

Ernst Andersson på Stadion i kväll.
Löper 2 eng. mil mot Hellström m. fl.

Vid de stora Stadiontävlingarna i kväll, då Brandkåren, Polisen och Spårvägen stå som arrangörer och då de svenska elitlöparna åter mötas i ett par synnerligen intressanta lopp, kommer även I 18-furiren Ernst Andersson att delta. Han väckte som bekant sensation redan i korta SM-terrängen, där han blev sjätte man och efter söndagens lopp i Nynäshamn, då han bjöd Bror Hellström strid ända till målsnöret har han givetvis blivit ett särdeles aktuellt namn.
Arrangörerna för Stadiontävlingarna ha passat på att försäkra sig om honom och han kommer där att löpa två engelska mil tillsammans med Bror Hellström, Gösta Jacobsson, Borås, Bratt och Östbrink, Spårvägen, Runo Rahm, Nynäshamn, m. fl. Det återstår nu att se om vår lovande storlöpare kan få revansch för det ytterst knappa nederlaget i söndags; han har i varje fall de bästa lyckönskningar med sig över från Gotland. Intressant blir det också att se om Häggs Chicagotid på 9,02,8 skall stå sig på Stadion.
Vår senaste världsrekordman Arne Andersson skall göra en attack mot Häggs rekord på 1,500 m. tillsammans med Ahlsén och Spånga och på 800 m.
går Hans Liljeqvist in för att avliva Nys gamla rekord på 1,50,4, som stått nu sedan 1934. Sven Malmberg och Bertil Andersson, Sundbyberg, starta även.
I Idrottsbladets Europastatistik för 3,000 m. återfinnes på fjärde plats E.
Andersson, Sverige, på tiden 8,28,4. I täten ligger Hellström på 8,26,2, därnäst följa Åke Durkfeldt och Gösta Jacobsson med 8,26,4 resp. 8,28,0.
— Apropå fastlandstävlingar kan det nämnas att två gotlänningar anmälts till junior-SM i Norrköping den 18 juli, nämligen Arne Sandin, AIK, och Detlow Liljeborg, Gute, vilka båda starta i stavhopp.

AIK eller VIF till fotbollsmästerskapet?
Semifinalen går i morgon kväll kl. 7.

Den -brännande frågan bland stadens fotbollsentusiaster just nu rör sig givetvis kring: fredagens semifinal i DM-fotbollen, där de kända kombattanterna VIF och AIK skola mötas. Hur den matchen skall sluta har man svårt att bedöma, lika svårt som det alltid varit att spå något när dessa lag spelat, och även denna gång torde allmänheten kunna ställa in sig på en match med rivande fart och spänning från början tillslut. ”En gång blev det som bekant 5—5 och förlängning innan allt var klart och senast de båda lagen möttes vann AIK med 2—1. AIK ställer upp med Rune Schmidterlöw i mål, Karl-Erik: Pettersson som högerback, G. Forsman som vänsterback, Abbe Claesson högerhalv, ”Plåtarn” Eriksson, centerhalv, ”Greven” Nilsson vänsterhalv, Glyn Persson högerytter, Bror Nilsson högerinner, Inge Claesson center, Al!an Persson vänsterinner och Nils Josefsson vänsterytter.
VIF torde komma med ordinarie lag med undantag av hi Larson, som är bortrest och ersättes med reserv. Kl. 19 går matchen med Sandström som domare.
Det har stått en del diskussion om vem som skulle arrangera matchen och Fotbollförbundet har därför avgjort frågan genom det salomoniska beslutet att intäkterna skola delas lika klubbarna emellan.

Korpfotbollen.
Två cupmatcher i korpfotbollen spelades i går kväll, varvid Kommunalanställda slogo ut pressen med en klar seger på 4—0. Affärsanställda slogo ut Rörarbetarna med 4—2 sedan det sistnämnda laget haft ledning med 2—1 trots decimering till nio man.

DM i tiokamp och stafett
anordnas som. bekant på Gutavallen i veckoskiftet med I 18:s IK som arrangör. Tävlingarna börja kl. 18,30 på lördagen och kl. 19 beräknas stafetten 4X 400 m. äga rum. På söndagen börjar man på nytt med tiokampen kl. 14 och 14,30 går stafetten 4X100 m. samt omkring kl. 15 4X1,500 m. Om försök måste tillgripas komma dessa att avverkas före de nu bestämda tiderna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 juli 1943
N:r 153

Idrott och sport.

VIF anordnar kvälls tävlingar
nästa onsdag den 14 juli, varvid 110 m. häck, 200 m, 800 och 3,000 m. samt kula, spjut och längd stå på programmet.

DM i stafett och tiokamp
anordnas på lördag och söndag i Visby med I 18:s IK som arrangör. Sista anmälningsdag är fredagen.

Juniorernas klubbmatch.
Resultat av klubbmatchen VIF—AIK, juniorer i fri idrott, som började i går kväll:
100 m. 1) Tore Johansson AIK 12,0, 2) Arne Sandin AIK 12/1, 3) Yngve Ronqvist AIK 12,1, 4) Lasse Hellström VIF 12,4, 5) Rune Johansson VIF 12,7, 6) Mats Dyplin VIF 13,6.
400 m.: 1) Arne Sandin AIK 57,1, 2) Tore Johansson AIK 57,3, 3) Lasse Hellström VIF 60,0, 4) Bertil Vesterling VIF 61,8, 5) Mats Dyplin VIF 62,2, 6) Bertil Vahlgren AIK 64,8.
Höjdh. 1) Arne Sandin AIK 1,55, 2) Rune Johansson VIF 1,50, 3) Lasse Hellström VIF 1,50, 4) Yngve Ronqvist AIK 1,38, 5) Erik Johansson AIK 1,38, 6) Mats Dyplin.
Kula 1) Verner Nordström VIF 10,81, 2) Lasse Hellström VIF 10,56, 3) Erik Johansson AIK 10,33, 4) Gillis Nilsson VIF 9,77, 5) Åke Stenbom AIK 8,99, 6) Mats Dyplin.
Kula 1) Verner Nordström VIF 10,81, 2) Lasse Hellström VIF 10,56, 3) Erik Johansson AIK 10,33, 4) Gillis Nilsson VIF 9,77, 5) Åke Stenbom AIK 8,99, 6) Yngve Ronqvist AIK 8,71.
Poäng: AIK 45, VIF 39.
Tore Johanssons och Arne Sandins placeringar före Ronqvist var en av kvällens överraskningar, i övrigt blevo resultaten de väntade. VIF hade sina två bästa juniorer, Ulle Stenbom och Lars-Erik Larsson på sjuklistan.
Tävlingarna fortsätta på torsdag kväll med längd, diskus, tresteg och spjutkastving.

Instruktörerna.
Gymnastikdirektör — Gösta Löfgren kommer att verka som instruktör i Hemse under tiden 9—12 juli, vilket bör observeras. Slite får i stället tiden 13—16.

VIF på Stockholmsfärd.
Visby IF företar fredagen den 16 juli en Stockholmsfärd med friidrottsmännen för en klubmatch mot Idrottsklubben IRIS. Tävlingen kommer att gå på söndagen den 18 på Kristinebergs idrottsplats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Idrott och sport.

AIK och VIF mötas i DM-semifinal.
Spännande fredagsmatch på Vallen.

Nu är det klart för en ny match mellan Visby IF och AIK, för vilken gång i ordningen är inte så lätt att säga men nog torde det röra sig om ett 40-tal viktiga uppgörelser mellan dessa lag i serie eller, mästerskap under det dussintal år som AIK funnits till och bjudit gamla VIF jämbördig konkurrens.
Den här gången gäller det DM dock inte final som det brukar vara utan ”endast” semifinal eftersom I. 18 redan kvalificerat sig för slutmatchen. Hur som helst så bör det i alla fall bli en av årets mest spännande matcher, ty de bästa spelarna på båda sidor äro i fullt trim efter den senaste tidens flitiga matchande i gotlandskombinationen och böra kunna åstadkomma god fotboll.
Kl. 19 på fredag går matchen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151