Striden om Kullens fyrplats.

Fyrmästaren vid Hoburgs fyrplats A. S. Barck har nu även överklagat lotsstyrelsens beslut att till fyrmästare vid Kullens fyrplats utnämna fyrmästaren vid Östergarns fyrplats A. O. Kylberg.
Hr Barck erinrar till en början att ban ha r omkring fyra år längre tjänstgöringstid i statstjändt än hr Kylberg. Vidare anser Barek, att hans militärtjänst i yngre år utgjort en långt bättre utbildning än vad som fordras av ett extra fyrbiträde vid samma tidsperiod i ynglingaår. I sin tjänst i lotsverket har han även genom anställning vid ett stort antal av fyrarna vunnit ingående yrkeskännedom. Härtill kommer en del expeditioner och sjökommenderingar inom såväl marinen som lotsverket, som Kylberg icke kan räkna sig till godo. ”Skulle icke ett flertal år i militärtjänst med mångsidig utbildning få tillgodoräknas för vinnande av en befordran och i förening härmed en bättre pensionsnivå, kan denna tid anses som förspilld och till ingen nytta, detta till trots att man offrat sina bästa år i fosterlandets tjänst för att under ofredens dagar ställas i främsta ledet till dess försvar.” Barck yrkar därför upphävande av utnämningen och att han utses till innehavare av fyrmästarbefattningen vid Kullen. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Blåsvädret i går

var tidvis ganska kraftigt och högst torde vindsiffrorna ha varit på eftermiddagen. I Visby blåste det då 14 sekundmeter och vid öns fyrar har vindstyrkan uppmätts till mellan 14 och 18 m/sek. Vinden har svängt mellan V och NV och mojnade i dag på morgonen. Då föll också en del regn, som tycks ha varit starkast söderöver. Hoburgen hade 3,3 mm., i Visby föll 1,8 och på Östergarnsholm 2,4 mm. Eskelhem fick 2 mm. och Fårö endast 0,2 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212

Gårdagens strålande högsommarväder.

som lockade massor av människor ut i naturen, har efterträtts av regn och mulen himmel. Under den gångna natten har nederbörd fallit litet varstans på ön, men det kan knappast sägas att vätad för ögonblicket, särskilt med hänsyn till höbärgningen, inte är så särskilt välkommen. Här i Visby uppmättes för natten en regnmängd av 5,7 mm., i Roma hade man före kl. halv 2 fått 6 mm., vid Hoburgen till kl. 8 i morse 2,7, i Västerhejde 7, i Follingbo 6, på Fårö 1 och i Eskelhem 7 mm. I Linde fick man 6 mm. med kraftig åska. I Eskelhem hade man även sett blixtar men ej iakttagit någon åska. I detta sammanhang kan meddelas att man igår på Fårö inte blott hade säsongens finaste sommarväder utan också en formlig invasion av gäster från när och fjärran. Båda färjorna voro under hela dagen oavlåtligen igång och på Sudersand myllrade det av badande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Mera regn.

Även den senast gångna natten har medfört regn, som på sina håll fortsatt också i dag. Nederbörden har nu varit så pass riklig att man i vissa trakter inte vill ha mera just nu.
I Visby började det regna vid 2tiden i natt och fortsatte utan uppehåll till 9-tiden i morse. Kl. 8 uppmättes i staden 7,8 mm.
På Fårö hade man vid samma tid fått 6,1 mm., i Östergarn 14, i Hemse 12 och i Eskelhem 6 mm. På sistnämnda plats uppmättes igår morse 10 mm.
Nederbördsmängden i Hoburgen var i morse 1,5 mm. och i Roma 9 mm., medan man i Källunge till kl. 4 i morse fått inte mindre än 20,5 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

En regnig veckohelg

har det varit över hela Gotland, och nederbörden, som var efterlängtad av alla lantmän, har på sina håll medfört en riktig rotblöta, som väl skall åstadkomma, att växtligheten tar riktig fart. För den höskörd, som ännu inte stackats, var väl dock blötan mindre lämplig.
Då Fårö har man under de namnda dagarna fått sammanlagt 20 mm., vilket dock betraktas som väl litet därute, då ju som bekant Fårö ingenting fick med av regnet för ett par dagar sedan. I Rute fick man inte mindre än 30,7 mm., medan det i Visby regnade 17,6 mm. I. Roma föll. 11,2 mm. nederbörd, och Östergarns fyr hade 12,8 samt en ganska besvärande tjocka, som höll i sig ännu i dag på förmiddagen. Längre söderut blev man något mindre gynnad av regnets gud, och i Hemse uppmättes sålunda endast 8,2 mm., medan Linde hade 11 och Hoburgen 7 mm. På flera platser mullrade åskan på avstånd, men den torde icke kommit upp över landet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

En välkommen nederbörd

har i natt och i dag fallit över stora delar av vår ö. Den kom i grevens tid, ty jorden var nu alldeles uttorkad, och på sina. håll var vattenbristen inte långt borta. Regnet har också fallit stilla och vackert och har väl därigenom gjort ytterligare nytta.
I synnerhet de södra delarna av ön tyckas ha fått väta, medan däremot t. ex. Fårö inte fått mera än ett par stänk. Därute är man därför inte alls lika belåten som på andra håll. I Roma regnade det sedan i morse och man kunde på förmiddagen uppmäta 2,8 mm., även det alldeles för litet. Det såg dock ut att bli mera under dagens lopp. I Östergarn föll nederbörd mellan 3 och 5 i morse, och efter ett uppehåll på några timmar började det igen. Här i Visby regnade det ihållande men icke särdeles häftigt ända sedan 12-tiden i natt, och kl. 8 i morse uppmättes 4,7 mm. På förmiddagen har det dock säkerligen kommit minst lika mycket om inte mera. I Eskelhem har man slutligen fått 16 mm., i Linde 6 och vid Hoburgen 16 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Hoburgs fyrplats.

Fyrbiträdet vid Hoburgs fyrplats E. V. Sandelin har beviljats fortsatt sjukledighet till den 7 juni. Befattningen uppehålles såsom förut av ett tillfälligt biträde. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Hoburgs fyrplats.

Statsutskottet tillstyrker hos riksdagen anvisande för nästa budgetår av 41,500 kr. till förbättring av bostadsförhållandena vid Hoburgs fyrplats på Gotlands södra udde. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1938
N:r 65

Fyrplatserna.

Vid Hoborgs fyrplats är fyrbiträdet E. V. Sandelin sjukledig t. o. m. den 8 april.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58