Skolbygget i Burgsvik.

Regeringen har tilldelat Hoburgs skoldistrikt ytterligare statsbidrag med 10.600 kr till den nya skolanläggningen i Burgsvik.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Ett mycket välkommet regn

har under de senaste dygnen kommit över Gotland, men ännu behövs det mycket mera. Sammanlagt under båda dygnen har Roma fått 8 mm, Hoburgen 7, Visby och Fårö 3, Katthammarsvik och Gotska Sandön 1 mm.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Fårö, Karlsö och Hoburgen lockar flesta turisterna.

Det är som förgjort, menar turist-byråföreståndare Axel Nyberg, när han i dag omtalade för Gotlänningens turistguide att bussutflykter till Gothem—Tjelders inte lockar flera turister.
Till resan i dag var bara en anmäld. Det ser dåligt ut med anmälningar till turen i morgon Mästerby —Djupvik också. Det är konstigt, då platserna som besöks är väl utvalda och faktiskt tillhör de naturskönaste platserna på Gotland och givetvis finns det mycket också att berätta därom. Övriga turer går med fullsatta bussar.
Förmodligen är det väl så att turisterna har fått Karlsö, Fårö och Hoburgen som främsta platser inpräntade och enda utflyktsorter. Gotland har mycket mera att bjuda på.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Hembygdskursen på Solbergaskolan.

Den kurs i hembygdskunskap som federationen Sveriges allmänna folkskollärarförening hållit på Solbergaskolan sedan i torsdags avslutades i dag då distriktsöverlärare Holger Nilsson, Östergötland, höll en föreläsning över ämnet »Litteraturen i folkskolan». Innan kursdeltagarna skiljs åt blir det gemensam middag på Snäckgärdsbaden i kväll.
Programmet har varit skiftande och lärorikt med en rad föreläsningar av kända föreläsare, bl. a. dr John Nihlén. Excursioner och utfärder har även ingått i programmet. Det är fil, lic.. Bengt Pettersson som svarat för dessa. Utfärder har företagits till bl. a. Katthamra och Ho-burgen och i går var man i Fårösund med kursledaren, folkskollärare Uno Persson som färdledare. Med,i kursbestyrelsen har också fru Margareta Pettersson varit.
— Jag måste säga att kursen givit mycket av värde, berättar en av deltagarna, Ingvar Gustafssson, Backaryd i Blekinge. För min personliga del blev vistelsen här på Gotland så mycket mer givande som jag har ,tillgång till bil. Jag tänker förresten utforska ön ett tag till, min fru och jag stannar nämligen ett par dagar till.
Belåtenheten med kursen är f. ö. allmän såväl bland deltagarna från fastlandet som bland de tre gotlänningar som varit med. Kursledningen har lagt ned ett gott arbete på att göra allt så trevligt som möjligt och det har de också till fullo lyckats med.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Hoburgs fyr

kommer efter ombyggandet att visa en blänk hvar femte minut med en ljusstyrka af 500,000 Hefnerljus, hvadan dess optiska lysvidd blir 37 latitudsminuter. Samtidigt kommer vid Hoburg att anordnas en mistsignalstation, hvarest medels exploderande bomullskrutpatroner skall signaleras med ett skott hvar ferite minut.
I sammanhang härmed kommer mistsignaleringen vid Faluddens fyr att ändras från kanon till mistsirén för komprimerad luft, med 3 tätt på hvarandra följande ljud hvarannan minut.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

De nya sjöfartssäkerhetsanstalterna.

Lotsstyrelsen har nu ingått till k. m:t med begäran om bemyndigande att få uppföra dels två 4:e ordningens linsfyrar på Gotska Sandön, den ena på Hamnudden och den andra på Kyrkudden, sammanlagd kontnåd af 26,000 kr.; och dels en 4:e ordningens linstyr mellan Faluddens och Hoburgs fyrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1913
N:r 59

Det faller regn över Gotland,

ehuru några större kvantiteter ha ännu inte setts av. Men i natt fick i alla fall Visby 2 och Hoburgen 5 mm. och regnet dugger litet jämnt, varför det gör god nytta, om det också är för litet ännu.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Nattens regn

var obetydligt Hoburgen och Stora Karlsö fick 2 mm. och Roma 0,1.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Gotlands Järnvägar.

Bussförbindelse med Hoburgen
är tillsvidare anordnad varje söndag från och till Burgsviks järnvägsstation i anslutning till ordinarie morgon- och kvällståg från och till Visby.
Busslinjen Kappelshamn—Visby.
För den busstur, som i samband med skolskjutsarna är anordnad från Stenkyrka till Visby på eftermiddagarna ändras avgångstiden på lördagar sålunda:
från Lummelundsbruk kl. 14,15
” Nors ” 14,20
” Stenkrogen ” 14,30

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214