Automobilskattemedel till Stenkumlaväg.

K. m:t har bifallit en framställning från drätselkammaren i Visby om utbyte av ett företag som ingår i den av k. m:t tidigare fastställda planen för tilldelning till städerna för åren 1940-41 från utjämningsandelen av anslagen till väg- och gatuarbeten i städerna. Det projekterade arbetet med omläggning och breddning av Endreväg från Hejdebyvägs väg till Österby-väg får sålunda utbytas mot omläggning och förbättring av vägen Visby—Hemse, delen från Söderväg till stadsgränsen (Stenkumlaväg-Träkumlaväg.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Visborgs försvarade Visbykannan.

Tävling på I 18:s banor i går.
Under gårdagen avgjordes tävlingen om Visbykannan och här segrade återigen Visborgs tremannatrupp, varigenom priset stannade inom gillet ytterligare ett år. Laget bestod av G. Tallqvist, E. Källström och Å. Erben, vilka nådde 93, 86 resp. 85 poäng. Gruppen erhöll förutom vandringspriset även de sex laginsatserna som hederspris. Närmast efter Visborg kom Ekeby med Em. Glifberg samt tredjeklassarna B. Nilsson och K. J. Ekedahl. Här sköt Nilsson bäst med 93 poäng, medan Glifberg hade 84 och Ekedahl 81. Visby skyttegille följde härnäst med 257 poäng, här hade V. Stengård 87, A. Herlitz 86 och Holger Olsson 84. Den bästa gruppen blev egentligen Visborgs reserver, Nilsson, Tvås och Holmstrand, som sköto utom tävlan och nådde 268 poäng, alltså två bättre än segrarna. Individuellt bäst blev Birger Larsson, Fårö östra, med 95 poäng och i en extra omgång efter tävlingen sköt han 96. Båda fårölagen voro f. ö. ojämna och kunde inte konkurrera om priset denna gång.

Enskild insats: Klass 5:
B. Larsson, Fårö Ö. 95 p. …… 7: —
Tallqvist, Visborgs, 93 …… 5: 50
J. H. Emilsson, KA 3 91 …… 4: 50
C. E. Nilsson, Visborgs 90 …… 4: —
A. Larsson, Hemse 89 …… 3: —
I. Tvås, Visborgs 89 …… 3: —

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Idrott och sport.

VIF anordnar kvälls tävlingar
nästa onsdag den 14 juli, varvid 110 m. häck, 200 m, 800 och 3,000 m. samt kula, spjut och längd stå på programmet.

DM i stafett och tiokamp
anordnas på lördag och söndag i Visby med I 18:s IK som arrangör. Sista anmälningsdag är fredagen.

Juniorernas klubbmatch.
Resultat av klubbmatchen VIF—AIK, juniorer i fri idrott, som började i går kväll:
100 m. 1) Tore Johansson AIK 12,0, 2) Arne Sandin AIK 12/1, 3) Yngve Ronqvist AIK 12,1, 4) Lasse Hellström VIF 12,4, 5) Rune Johansson VIF 12,7, 6) Mats Dyplin VIF 13,6.
400 m.: 1) Arne Sandin AIK 57,1, 2) Tore Johansson AIK 57,3, 3) Lasse Hellström VIF 60,0, 4) Bertil Vesterling VIF 61,8, 5) Mats Dyplin VIF 62,2, 6) Bertil Vahlgren AIK 64,8.
Höjdh. 1) Arne Sandin AIK 1,55, 2) Rune Johansson VIF 1,50, 3) Lasse Hellström VIF 1,50, 4) Yngve Ronqvist AIK 1,38, 5) Erik Johansson AIK 1,38, 6) Mats Dyplin.
Kula 1) Verner Nordström VIF 10,81, 2) Lasse Hellström VIF 10,56, 3) Erik Johansson AIK 10,33, 4) Gillis Nilsson VIF 9,77, 5) Åke Stenbom AIK 8,99, 6) Mats Dyplin.
Kula 1) Verner Nordström VIF 10,81, 2) Lasse Hellström VIF 10,56, 3) Erik Johansson AIK 10,33, 4) Gillis Nilsson VIF 9,77, 5) Åke Stenbom AIK 8,99, 6) Yngve Ronqvist AIK 8,71.
Poäng: AIK 45, VIF 39.
Tore Johanssons och Arne Sandins placeringar före Ronqvist var en av kvällens överraskningar, i övrigt blevo resultaten de väntade. VIF hade sina två bästa juniorer, Ulle Stenbom och Lars-Erik Larsson på sjuklistan.
Tävlingarna fortsätta på torsdag kväll med längd, diskus, tresteg och spjutkastving.

Instruktörerna.
Gymnastikdirektör — Gösta Löfgren kommer att verka som instruktör i Hemse under tiden 9—12 juli, vilket bör observeras. Slite får i stället tiden 13—16.

VIF på Stockholmsfärd.
Visby IF företar fredagen den 16 juli en Stockholmsfärd med friidrottsmännen för en klubmatch mot Idrottsklubben IRIS. Tävlingen kommer att gå på söndagen den 18 på Kristinebergs idrottsplats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Förlovade

Lennart Nilsson och Britta Norman
Roma. Halla.

Folke Hellström
Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg och Kerstin Olofsson
Stockholm, Rone.
28/6 1943.

Einar Söderlund
Ninnie Pettersson
Hemse. Linde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Gotlands hemslöjdsförenings årsmöte.

Intressant föredrag av hemslöjdsinstruktör Mattis Hörlén.
Gotlands hemslöjdsförening har i dag hållit sitt årsmöte på stadshotellets terrass under ordförandeskap av landshövdingskan Anna Nylander, som hälsade de till ett sextiotal personer uppgående mötesdeltagarna välkomna och särskilt vände sig till statens hemslöjdsinstruktör fru Mattis Hörlén, som var närvarande vid sammanträdet.
Landshövdingskan framhöll, att intresset för hemslöjden är stort här på Gotland och att det därför är med stort intresse man genom fru Hörlén vill höra hur förhållandena gestalta sig på fastlandet. Hon erinrade också om, att inventeringen av gamla textilier åter skall upptagas här på Gotland och uppmanade föreningens medlemmar att hålla ögonen öppna beträffande gamla mönster o. d. Vidare planeras kurser i vävning, växtfärgning och stickning — kurser, som äro mycket önskvärda ur hemslöjdsarbetets synpunkt.
I styrelseberättelsen omnämnes bl. a att arbetsutskottet under året sammanträtt 7 gånger. Vintersammanträde med styrelsen hölls den 7 febr. och ordinarie årsmöte den 27 juni. Föreningen har vid slutet av år 1942 250 medlemmar, därav 232 årligen betalande, 15 ständiga och 3 stödjande.
Vid styrelsens vintersammanträde höll statens hemslöjdsinstruktör fru Mattis Hörlén ett orienterande föredrag i om den förestående hemslöjdsutställningen i samband med 1942 års distrikt-lantbruksmöte. Till detta sammanträde voro alla föreningens sockenombud kallade för att erhålla instruktioner om insamlingen av bygdeslöjden till lantbruksutställningen. Vid årsmötet höll fru Ulla Melin ett föredrag om sina intryck från 4:de allmänna distriktlantbruksmötet i Norrköping.
Gotlands läns landsting har tilldelat föreningen ett anslag på 300 kronor. Från statens hemslöjdsanslag har föreningen erhållit 400 kronor.
Försäljnings- och verkstadslokalerna äro som förut belägna i portikhuset S:t Hansgatan 21Försäljningen genom Hemslöjdsförbundet i Stockholm har fortgått och visat gott resultat med en omsättning av 6,260 kronor.
Genom Svenska Hemslöjdsföreningens riksförbund har föreningen deltagit i den av Svenska Slöjdföreningen i mars 1942 i Köpenhamn anordnade utställningen ”Svensk Form”. Utställningen torde ha givit en representativ bild av svensk hemslöjd av i dag genom utställningsföremålens konstnärlighet och högt stående kvalitet. Gotlands Hemslöjd utställde plädar, filtar samt korgslöjd. Utställningsföremålen sändes genom Hemslöjdsförbundet, som ordnade hemslöjdsutställningen.
På inbjudan av Svenska Fåravelsföreningen deltog Gotlands Hemslöjd genom Hemslöjdsförbundet i en av Får avelsföreningen i november månad anordnad propagandautställning i Stockholm, benämnd ”Fåret i kristid”. Utställningen omfattade uteslutande färdiga produkter av svensk ull av olika typer. Gotlands Hemslöjds utställningsalster utgjordes av filtar, plädar, kostymtyger samt stickade saker.
På lantbruksmötet i Norrköping sommaren 1942 deltog Gotlands Hemslöjd tillsammans med de till distriktet hörande hemslöjdsföreningarna, Östergötlands läns hemslöjdsförening, Jönköpings läns hemslöjdsförening, Södra o. Norra Kalmar Läns hemslöjdsföreningar, med en stor och kvalitativ högtstående kollektion slöjd från hela länet, vilket belönades med 5 hederspriser, 20 1:a pris, 35 2:a pris, 53 3:e pris. Föreningens egen utställning, som den, rönte även mycket god kritik. Försäljningen var livlig och många beställningar gjordes. Hela hemslöjdsavdelningen på lantbruksmötet betecknades såsom ett av de bästa framträdanden hemslöjden här i landet någonsin gjort.
Mellan 23 okt.-1 november deltog Gotlands Hemslöjd i en utställning i Visby kallad ”Hus och hem”, som arrangerats av ungdomsorganisationerna i staden. Utställningen var ordnad i bilfirman Appelqvists nya affärslokaler vid Söderväg. Utställningen var livligt besökt och intresset för hemslöjdens avdelning stort.
Föreningen har under året hållit en spånadstävling i ull i Tingstäde med 16 deltagare samt en uttagningstävlan i ull för lantbruksmötet med 18 deltagare. Två av de bästa spinnerskorna i uttagningstävlingen fingo på hemslöjdens bekostnad resa till Norrköpings-utställningen och där tävla med de två bästa spinnerskorna från de övriga fem deltagande länen.
Bland föreningens större beställningar under året kan nämnas möbelty- ger, gardiner och mattor till Åkermanska Stiftelsen samt flera stora mattor till Gotland och fastlandet.
I samband .med hemslöjdsutställningen i Norrköping belönades sex stycken av föreningens väverskor med Svenska Hemslöjdsföreningens Riksförbunds bronsplakett för det gagnerika arbete, som dessa utfört till föreningens fromma.
Den konsultativa verksamheten har på grund av den rådande knappheten på material ej varit så livlig som före’ gående år, men tack vare den inhemska i ullen har dock vävverksamheten varit relativt god och hemslöjden har i många fall kunnat bistå med råd och upplysningar. SLU har under vintern haft en livlig propaganda för handspinning och ordnat flera spånadstävlingar, där föreningens föreståndarinna varit prisdomare. Föreningens v. ordförande har på inbjudan av SLU-föreningen i Tingstäde hållit ett föredrag där om ”Hemslöjdens utveckling genom tiderna.”
Inberäknat de i försäljningen sysselsatta har föreningen under året givit arbete åt 59 personer. Arbetslöner har utgått med 20,323 kronor. Omsättningen under året har uppgått till 91,428 kronor.
Följande tablå över utförda arbeten belyser verksamheten under året: 16 st. stora trasmattor över 3 kvm., 31 st. små trasmattor under 3 kvm., 1 st. ryamatta 160 X 260, 1 st. ryamatta 200 X 300, 3 st. ryamattor 120 X 200, 2 st. halvryor 150 X 210, 4 st. röllakansmattor över 6 kvm., 4 st. röllakansmattor över 2,4 kvm., 59 mtr trasmattor i längd, 2 st. skyttlade mattor 130 X 200, 106 st. plädar, 106 st. filtar, 79 st. axelschalar, 423 st. halsdukar, 34 m. barnfiltar, 429 par tumvantar, 563 par fingervantar, 112 par barnvantar, 242 par sockor, 5 par sportstrumpor, 79 par herrstrumpor, 119 st. mössor, 532 m. band, 2,055 m. dräkt-, ulster och kostymtyger, 870 m. gardiner, 292 m. möbeltyg, 206 m. duktyg, 482 m. bomullstyg, 105 m. sållväv, 85 m. handduksväv, 113 m. linneväv, 5 st. jumpers, 10 m. duktyg, 48 st. tabletter, 17,8 m. tablettväv, 37 m. serv. väv, 52 st. kuddar, 49 st. dukar, 11 st. västar, 15 st. barnkragar, 16 st. näsdukar, 24 st. förkläden, 58 st. dukar, 80 damasttabletter, 26 st. tevagnsdukar, 163 st. underlägg, 132 st. servetter.
Ävenrevsionsberättelsen föredrogs, varefter ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes i tur avgående landshövdingskan Anna Nylander, fruar Ulla Melin, Erica Ekman och Brita Löfvenberg samt fröken Dagny Alfvén, samtliga från Visby, fröken Brita Forslund, Bro, fru Alice Nilsson, Endre, fröken Naima Björkander, Hörsne, fröken Judith Lithberg, Kräklingbo, fruarna Elin Sjögren, Hogrän, Helny Mattsson, Hablingbo, Agnes Nilsson, Hemse, Ruth Stengård, Burs, Anna Lindström, Öja, samt A. Andersson, Slite — den sistnämnda nyvald efter fru. Märta Myrsten, som undanbett sig återval. Revisorer blevo husdjurskonsulent B. Ljunggren och fröken Maria Kolmodin, Visby, supplerade av rektor B. Nordlander, Hemse, och disponent C. 0. Kolmodin, Visby.
Sedan föredragningslistan därmed genomgåtts framförde ordföranden ett tack till föreningens föreståndarinna fröken Magda Larsson för hennes nitiska arbete samt till de övriga anställda och till de duktiga väverskorna.
Om hemslöjdens framtida uppgifter talade därefter fru Hörlén, som först uttryckte sin glädje över att åter ha fått komma till Gotland ett hemslöjdslandskap med gamla traditioner.
När kriget bröt ut hyste vi en stor oro för hemslöjdens öde — man fruktade materialbrist m. m., men det har sedermera visat sig, att farhågorna voro ogrundade. Hemslöjden har tvärtom fått ett verkligt uppsving, vilket egentligen icke är så underligt, om man betänker dess betydelse just för de enskilda hemmen.
Störst har intresset givetvis varit på landet, där de naturliga möjligheterna finnas att ta vara på det egna materialet, men också andra befolkningsgrupper börja få upp ögonen för hemslöjdens värde. Det bör också i detta sammanhang påpekas, att hemslöjd icke är en stil utan ett tillverkningssätt, som i sig innesluter både de mest utsökta kvalitetsvaror och den enklaste bruksvara. Tidigare har speciellt industribefolkningen haft föga intresse över för hemslöjden’, men även här har en stor förändring skett — intresset för det i hemmet tillverkade har stigit ofantligt och här synes hemslöjden ha fått ett tacksamt fält för sitt framtida arbete.
Men mest hoppfullt är det faktum, att ungdomens intresse för hemslöjden befinner sig i stigande. Det måste dock undervisning till för att hålla detta intresse vid liv och alldeles särskilt bör kännedomen om materialet utvecklas. Man må också i detta sammanhang ha rätt att hoppas på myndigheternas kraftiga stöd — inte minst till ullhanteringen efter kriget.
I fortsättningen framhöll tal. också hur hon vid besök på SLU-utställningen i Västerås och JUF-kongressen i Uppsala konstaterat hemslöjdens höga standard och icke minst fäst sig vid de vackra arbetena från Gotland. Hon uppmanade vidare den gotländska hemslöjdens ledare att utnyttja de anslag, som skolöverstyrelsen beviljar för kursverksamheten. Det är visserligen endast längre kurser, som äro anslags-berättigade, men det går ju bra att’ kombinera ihop flera olika grenar, så’ att tiden sammanlagt uppgår till 4050 timmar.
Ett intimt samarbete mellan hemslöjden och allmänheten liksom med andra institutioner i synnerhet hushållningssällskapet rekommenderades liksom, att vävkurser startades i städerna och att bygdegårdarna på landsbygden tages i anspråk för hemslöjdsändamål.
I anslutning till föredraget visades också en liten trevlig utställning från SLU-tinget i Västerås, varvid tal. poängterade vikten av att tillverka en bra bruksvara och ej blott mera konstfärdiga alster.
Till sist ägnades några ord åt den manliga slöjden, där ännu mycket återstår att uträtta just i fråga om tillverkningen av vardagens bruksvaror i Sedan ordf. framfört ett tack till talarinnan, avslutades sammanträdet med gemensam kaffedrickning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Epidemirapporten

för senaste halvmånaden upptar sju fall av scharlakansfeber, varav tre i Hemse distrikt, tre i Klintehamns distrikt och ett i Visby stad.
Ett fall av difteri har inträffat i Hemse distrikt — det var en person, som nyligen kommit hem från arbete i Finland och därvid råkat föra sjukdomen med sig.
Vidare rapporteras 21 fall av rödsot i Slite distrikt samt 15 fall av smittsam gulsot inom samma distrikt. Rödsoten har drabbat uteslutande militärer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Idrott och sport.

JM-tävlingar på fördes och söndag.
DM på 25,000 m. avgöres i morgon kväll.

IF Gute arrangerar i morgon och på söndag årets juniormästerskap i fri idrott och samtidigt därmed avgöres också DM på 25,000 meter, Deltagandet är inte över sig livligt, ty det har blivit 56 starter på juniorernas 13 grenar, där löpningarna äro mest välbesatta medan det är svagt i hoppen och ännu sämre i kast. På 25,000 m. äro tre man anmälda.
På 100 m. starta 8 man med Lemne, Gute, som knapp favorit före Ronqvist, AIK, och L. E. Larsson, VIF. 400 m. får fyra startande med Ulle Stenbom som trolig segrare och samme man lär även ta hem 800 och 1,500 m., där det är 3 resp. 10 startande. Om Stenbom ej startar på 1,500 bör Bengtsson, Burgsvik, ta hem segern. Rune Runsten, I 18, ställer upp på 3,000 m. och torde vinna denna gren. Korta häcken får sex deltagare, bl. a. Hellström, VIF, och Lemne, Gute. I höjd är Rune Johansson, VIF, favorit bland fyra startande och i längdhoppet har Esklund, Vamlingbo, chanser till seger. I tresteg finns endast tre man och här vinner Ulle Stenbom, medan Liljeborg bör vinna stav före Sandin. I kula och diskus endast vardera två anmälda och spjut får tre man.
I senior-DM på 25,000 meter, som startas kl. 18, ha endast Eifel Rosendahl och Einar Norrby, Gute, samt vpl Johansson, A 7, anmälts. Rosendahl får hållas som knapp favorit före Norrby medan artilleristen är ett okänt kapitel.
Tävlingarna börja lördag kl. 18 med löpning 100, 400 försök, 800 och 3,000, vidare höjd, längd och kula. På söndag kl. 10,30 blir det 400 m. final, 1,500 m., 110 m. häck, tresteg, stav, diskus och spjut.

Sven Dahlén till Gotland som instruktör 20—29 juli.
Gösta Löfgren ger råd åt landsbygdens idrottsmän.

Som tidigare meddelats kommer folkskollärare Sven Dahlén, Kalmar, en av Sveriges f. n. bästa kulstötare och diskuskastare att verka som kast- och hoppinstruktör å Gutavallen tiden 20—29 juli.
Distriktets kastare och hoppare uppmanas därför att inrikta sig på denna kurs och ordna i tid med ledighet. För kursdeltagare från landsbygden kan idrottsförbundet bestrida vissa kostnader.

Gymnastikdirektör Gösta Löfgren, Visby, kommer att verka som instruktör på landsbygden å följande tider och platser: Fårösund 5—8 juli, Slite 9—12 juli, Hemse 13—16 juli samt på en del andra platser under augusti, vilket senare kommer att meddelas.
Då nu så kvalificerade instruktörer ställas till förfogande vädjar Gotlands idrottsförbund till alla idrottsmän och föreningsledare att göra sitt bästa för att deltaga i resp. kurser och inhämta lärdomar. Vidare upplysningar lämnas av Sven Nordberg, tel, 509.

Semifinal 9 juli i DM-fotbollen.
Finalen går onsdagen den 21 juli.

Det har nu bestämts att semifinalen mellan VIF och AIK i årets DM-turnering i fotboll skall gå nästa fredag den 9 juli på Gutavallen; Med säkerhet blir denna match en av säsongens mest spännande matcher, ty mötena mellan dessa båda gamla ”arvfiender” bruka vara starka publiknummer och bjuda på rafflande saker. VIF har revansch att fordra för nederlaget i serien men AIK har kanske planer på att göra en come back i cupen och släpper väl inte godvilligt den chansen. F.ö. har inte heller I 18 sagt sista ordet i den saken men det sker på onsdagen den 21 juli, då finalen går mellan I 18 och segraren i fredagens match.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148

Veterinärerna.

Leg. veterinären B. E. Malmqvist, skall fortfarande till 1 augusti uppehålla distriktsveterinär-tjänsten i Hemse distrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148