Hantverkarna på sommarmöte i Ljugarn.

Bortåt ett par hundra personer samlades i går till Gotlands hantverksdistrikts sommarmöte i Ljugarn. Sedan man bänkat sig kring kaffeborden på pensionat Lövängen hälsade ordf. i Hemse hantverksförening, fotograf Henning Svensson, välkommen. Det var nämligen Hemseföreningen. som bjöd på kaffet.
Förhandlingarna leddes av ordföranden i Bunge hantverksförening, verkmästare Ragnar Johansson, som riktade en särskild välkomsthälsning till dagens föredragshållare, direktör Hans Grundström från SHOS. Av protokoll från ett tidigare sammanträde framgick, att distriktet utdelat 900 kr till 7 gesäller för utbildning. Två av dessa utbildas i Tyskland och en i Schweiz. Styrelsen fick i uppdrag att ordna en höstkonferens i Visby.
Direktör Grundström höll sedan ett intressant föredrag om hantverkets betydelse för näringslivet och huvudorganisationens uppgifter.
Efter förhandlingarna blev det promenader i de vackra omgivningarna, bad, varpkastning och för damernas del pilkastning. Vid middagen på pensionatet talade bl. a. byggmästare Leonard Johnsson och difektör Grundström. Kvarnägare A. J. Pettersson, Väte, framförde hälsningar från fastlandet till distriktets medlemmar.
Vid det efterföljande kaffet svarade fotograf Svensson för prisutdelningen. Det större vandringspriset gick till Klintehamn medan det mindre gick till Hemse.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Th. Gardell 80 år.

Om fredag, den 1 augusti, fyller en av Gotlands mest aktade och bemärkta odalmän, f. riksdagsmannen Th. Gardell, Gans i Näs, åttio år.
Theodor Gardell är född vid Björnungs i Lokrume, och efter att ha genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse samt praktiska jordbrukskurser i Skåne flyttade han till Näs, där han 1895 övertog sin svärfaders gård. Redan tidigt blev han i sin nya hemkommun anlitad för en del förtroendeuppdrag, och dessa växte efterhand, för att så småningom komma att omfatta ledamotskap i snart sagt samtliga kommunala nämnder, råd och styrelser inom Näs socken. Nämnas kan att han 1898 — vid 26 års ålder —valdes till kommunalstämmans ordf., en befattning som han beklädde till senaste årsskiftet eller i inte mindre än 53 år! Det dröjde inte heller länge förrän hans krafter togs i anspråk för en mängd uppdrag som gällde länet. I landstinget invaldes han 1910 och var 1931-44 dess ordförande. Under åren 1920-44 representerade han bondeförbundet i andra kammaren. Vidare kan erinras om att han varit ordförande i stiftsnämnden och i Fidenäs mejeri AB samt ledamot av skogsvårdsstyrelsen.
De utmärkande dragen hos Theodor Gardell är omutlig hederlighet och stor hjälpsamhet. Hans gedigna karaktärsegenskaper har skapat respekt och tillgivenhet för hans person, icke enbart nå fäderneön utan även nå fastlandet. På sin högtidsdag kommer han säkerligen också att få mottaga många bevis på vänskap och uppskattning.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Dödsfall Theodor Hansson.

Tillkännagives att vår käre, gode fader f. d. Hemmansägaren Theodor Hansson har idag ingått i den eviga sabbatsvilan i en ålder av nära 87 år. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, släkt och många vänner samt Linde missionsförsamling.
Kodings i Hemse den 22 juli 1952.
AXEL och GURLI
GURLI och OLOF
INGEMUND och MARGARETA

O, sköna land,
där anden fram till Herren
sig sin stjärna fri skall svinga opp.
O, sköna land,
i obegränsat fjärran
du är mitt mål, du är mitt sista hopp.
För dem som önska följa den avlidne till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Linde Missionskyrka tisdagen den 29 juli. Samling vid Odvalds kl. 2 em.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Annonspristävlingen

från Hemse tycks samla lika stort intresse som de båda andra annonspristävlingarna. Vi påminner om att svaren skall vara oss tillhanda senast på lördag.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Dödsfall

F. direktören i Visby silicattegelfabrik Theodor Hansson, Kodings i Hemse, har avlidit i en ålder av 86 år. Han var född vid Petes i Linde och övertog år 1898 svärfaderns gård vid Odvalls. Åren 1882-87 drev han jämte ett par bröder speceriaffär i Stockholm men övergick därefter åter till jordbruket. 1939 blev han verkställande direktör i Visbys silicattegelfabrik, en befattning som han lämnade för några år sedan, då han bosatte sig i Hemse. Under sin tid i Linde innehade jubilaren ett flertal kommunala förtroendeuppdrag och var bl. a. ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet samt av valnämnd och pensionsnämnd. Religiöst intresserad var han ansluten till Linde missionsförsamling.
Närmast sörjes den gamle hedersmannen av två söner, Axel, vaktmästare i Stockholm, och Ingemund, bosatt i Laholm, en dotter, Gurli, maka till lantbrukaren Olof Ahlin, Kodings i Hemse, samt sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

I en ålder av 82 år har f. cementarbetaren Per August Olsson, Bolarve i Hejdeby, avlidit. Han var tidigare under många år bosatt i Lärbro och har under de senaste åren vistats bl. a. i Roma. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.

F. cementarbetaren Karl Söderholm, Vibble i Västerhejde, avled i går i en ålder av 82 år. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

SHOPPINGROND I HEMSE.

Häromdagen hakade Gotlänningens reporter och fotograf på två shoppande damer i Hemse. De visade sig vid närmare presentation vara fru Ulla Axelson och fru Ingrid Ahlqvist. Det blev en lång vandring i samhällets ledande af färer och att vi kom i trevligt sällskap det får man klart för sig om man närmare studerar texten och bilderna. Två så glada och humoristiska fruar får man leta efter — och vad de köpte se’n… Resultatet av deras handel och vandel redovisar vi här nedan i form av en ny annonspristävling.

150 KRONOR 1 PRIS.
Ni kommer säkert ihåg, att vinnaren i förra omgångens annons-pristävling fick en olympiadresa för besväret att läsa och lösa bildtexterna. Den här gången ger vi Er två vinstchanser — 100 kronor går till den som kommer närmast den sammanlagda inköpssumman och en femtilapp till den därefter. Ett villkor gäller emellertid för. pengarnas användning — varor för motsvarande prisbelopp måste uttagas i någon av de på denna sida annonserande firmorna.

I HEMSEMAGASINET blev fru Ulla förtjust i en badkappa i rosa frotté och gjorde snabb affär. Fru Ingrid köpte två meter mönstrat nylontyg och föll också för frestelsen, då en vit nylonunderklänning togs fram. Fru Ulla ville inte vara sämre och köpte på stående fot en vit sommarväska i galon. Innehavaren herr Yngve Swanborg såg nu riktigt belåten ut varför vi ilade till nästa.

Och »nästa», var hos AB DUSE & MELIN där fruarna i ren omtanke köpte en orlonskjorta, en röd nylonslips och en enfärgad poplinpyjamas på herravdelningen. Raskt rusade vi sedan ner till damavdelningen där fröken Stina Eklund såg till att fru Ingrid fick en klänning i blått natursiden och fru Ulla ett dussin gästhanddukar och en Lastex frotté-baddräkt.

Bilsinnade var båda damerna, varför det inte var svårt för herr ALBIN LARSSON & CO att sälja en dimljuslampa och ett bilklädselöverdrag till fru Ingrids Vanguard. En bilpläd i galonfodral hade fru Ulla länge önskat sig. Denna önskan blev nu verklighet tillsammans med en rejäl smörjkanna.

Mesta pengarna »rök» i HEMSE EL-TEKNISKA BYRÅ där herr Konradsson övertygade damerna om att en Coldrator frysbox är det kallaste som films, och att Husqvarna lilla tvättmaskin är den minsta och bästa för veckotvätten. Sagt och gjort — fruarna hade bara att lägga pengarna på disken.

Herr J. H. Jakobsson i HEMSE MÖBELAFFÄR bjöd på en möbel bestående av bord, skåp och fyra stolar i pyramidmahogny. Hela härligheten tillhör nu fru Ingrid. Några stolar behövde fru Ulla klä om, varför en meter randigt och två meter blommigt möbeltyg klipptes av — för fru Ulla »klippte till».

Nu är det dags för en make up, sa’ fru Ulla och stegade in till WITTBERGS, där sonen Jan genast tog emot med en bra tvål, en flaska ansiktsvatten, en burk ansiktskräm och en flaska underbar Goya-parfym. Fru Ulla hade bara att betala. En helsidenscarf, en nylonborste och en shoppingväska bytte ägare till fru Ingrids favör.

Försiktigt sköt fru Ingrid upp dörren till HEMSE KRUT- OCH PAPPERSHANDEL där köpman E. Johansson står beredd att tillmötesgå varje önskan. Reslystna fru Ingrid tog genast en jordglob och åkte jorden runt med pekfingret. Slå in den tillsammans med en resväska i oxhud, bad hon, och gjorde sig oskyldig. Fru Ulla fastnade för en handväska i reptin och en vacker blomskål med hållare.

»Vägen till mannens hjärta går genom magen» och hos KONSUM plockade föreståndare Lennart Gullin fram ett halvt kilo margarin, ett paket »Snabbak», två och ett halvt kilo vetemjöl, ett halvt kilo »Guldcirkeln»-kaffe, två burkar köttkonserver och en chokladask »Röda Ugglan». Nu vågade sig fru Ingrid och fru Ulla hem till sina äkta män efter väl förrättad storhandel.

TÄVLINGSREGLER
För Er som tidigare inte deltagit vill vi här närmare klargöra våd tävlingen går ut på. – Det gäller att noggrant studera bildtexterna och fotografierna och beräkna priset på de där uppräknade varorna. Vad Ni sedan tror blir den sammanlagda summan; som fru Axelson och fru Ahlqvist handlade för i de 8 affärerna, antecknar Ni tillsammans med namn och adress på vidstående tävlingskupong och sänder den — senast den 25 juli 7- under adress: Gotlänningen, Visby. Märk kuvertet: »Annonspristävling». Lycka till i tredje omgången!

TÄVLINGSKUPONG
Till Gotlänningens annonspristävling, Visby.
Undertecknad gissar härmed att damerna under den dag, som reportaget skildrar, handlade för sammanlagt kr.
Namn …………………………………..
Adress ………………………………….
Tävlingsuppgiften skall vara tidningen tillhanda senast den 26 juli.

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller förre hemmansägaren och kyrkvärden Hugo Olsson, Båtels i Ganthem, på söndag. Han är född i Akebäck och blev 1917 ägare till Godrings gård i Ganthem, vilken han innehade i åtskilliga år tills han överlämnade den till en släkting och flyttade till en dotter vid Båtels. Jubilaren har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag och bl. a. varit ledamot av kyrko- och skolråden, kommunalrevisor m. m.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag förra småskollärarinnan Anna Rosvall, Krokstäde i Tofta. Jubilaren, som i 38 år tjänstgjort i skolan i Eskelhem, avgick med pension för ett tiotal år sedan.

SEXTIO ÅR fyller handlanden Gustaf Helling, Hemse, på söndag.

På söndag fyller sömmerskan Vendla Klafver, Simunde i Hejde, sextio år. Fröken Klafver, som är född i Hejde, är känd i vilda kretsar som en duktig sömmerska.

Sextio år fyller på söndag fru Anna Pettersson, Vidunge-Stenstu i Dalhem. Hon är maka till hr Gunnar Pettersson.

FEMTIO ÅR fyller tisdagen elen 22 juli hemmansägaren och kyrkvärden Elof Olsson, Gervalds i Vamlingbo.
Det är födelsegården han innehar och som han övertog efter faderns död 1924. Med sin arbetsamhet och duglighet har han med framgång än mera förbättrat gården .och med rationell skötsel kunnat skapa ett förnämligt jordbruk. Jubilarens vakenhet och livliga intresse för sin bygd och dess jordbruksekonomiska frågor samt dess förvaltning i övrigt har gjort att han tidigt kom med i sin -hemsockens styrelser och nämnder o. anförtrotts flera förtroendeuppdrag. Bland annat har han under många år varit ledamot av gamla kommunalnämnden samt skolråd och är nu ledamot av Hoburgs kommunalfullmäktige och skolstyrelse. Vidare är han sedan lång tid tillbaka kyrkvärd. Han är varmt intresserad för sin kyrka och församling och är även ordförande i Vamlingbo kyrkobrödrakår. Inom SLU-rörelsen har han tagit livlig del, ävenså inom RLF. Ett glatt sinnelag har tillsammans med rättrådighet och duglighet varit kännetecknande för hans väsen, och därför har han också vunnit allmän vänskap och uppskattning.

Femtio år fyller på lördag fru Elsa Tingström, Nors i Väskinde. Hon är född i Tingstäde och maka till lantbrukaren Magnus Tingström. Makarna T. har tidigare varit bosatta vid Brucebo, där maken på sin tid var anställd.
Nu har de en gård vid Nors i Väskinde.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Dödsfall SIGNE.

Härmed tillkännagives att min kära maka SIGNE avlidit i en ålder av 49 år, sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Hemse 11/7 1952.
HENRIK PETTERSSON
Sylvia

För dem som önska följa den avlidna till graven meddelas att jordfästningen äger rum i Hemse kyrka onsdagen 16/7 kl. 16.00.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

En rad lärartjänster

vid folk- och småskolorna i länet har i dagarna tillsatts. Sålunda har till ord. folkskollärarinna i Lärbro antagits fru Ingrid Engquist, Hellvi, och till i. o. folkskollärare antagits följande: vid Stenkyrka folkskola fru Kerstin Olsson, senast anställd i Borensberg, vid Väskinde—Bro folkskola Sture Engquist, Hellvi, vid Fole—Lokrume folkskola Bertil Söderholm, Uppsala, och vid Näs folkskola Henning Nilsson, Väte.
Två småskollärarinnetjänster i Havdhems skoldistrikt (Näs och Hablingbo) har lockat 17 sökande, och den ena tjänsten har besatts med Ingegerd Jönsson, Gualöv (förut i Tofta).
Till skolkökslärarinna i Havdhems skoldistrikt med fyllnadstjänstgöring i Burgsvik har antagits fru Gunnel Wittberg, Hemse.
— En skolkökslärarinnetjänst i Slite skoldistrikt har inte lockat någon behörig sökande.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159