Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Skytte

Hellvi skytteförening
hade i söndags fältskjutning vid S:t Olofsholm, till vilken Lärbro, Rute och Fleringe skytteföreningar inbjudits.
Skjutningen hade samlat ett 70-tal deltagare. Vädret var vackert och målen fyra till antalet, nämligen: 1) sjättedelsfigur, 100 meter, stående, en minuts skjuttid, 2) åttondedelsfigur, rörligt mål, som visades 6 gånger och 5 sekunder varje gång, avstånd 90 m., 3) rapporthund i profil, 170 m., 1 minuts skjuttid, och 4) ringad tredjedelsfigur, 250 m., 1 minuts skjuttid. ’Sex skott lossades mot varje mål.
Prislistan fick följande utseende:
Huvudskjutningen: Klass IV: 1) Harry Wahlån, Lärbro, 21 träffar, 2) Valfrid Karlsson, Fleringe, 21, och 3) Henning Larsson, Lärbro, 21.
Klass III: 1) Knut Westerlund, Hellvi, 19 träffar, 2) Thure Ahlqvist, Rute, 19, 3) Hilmer Jönsson, Rute, 19, 4) Bertil Ekman, Fleringe, 17, 5) John Sundgren, Fleringe, 16, och 6) Bertil Johansson, Rute, 15.
Klass II: 1) Edvin Svensson, Hellvi, 22 träffar, 2) Gösta Wahlån, Lärbro, 21, 3) Åke Svensson, Rute, 21, 4) Hilmer Olofsson, Hellvi, 19, 5) Allan Söderdahl, Lärbro, 19, 6) Ingvar Nyberg, Hellvi, 17, 7) Harry Eklund, Lärbro, 17, 8) Sigvard Nyberg, Hellvi, 17, 9) 21 Hansson, A 7, 17, 10) B. Karlsson, Rute, 17, 11) Sven Pettersson, Lärbro, 17, och 12) Alf Thorsson, Hellvi, 16.
Klass I: 1) Magne Pettersson, Lär-bro, 17 träffar, 2) Karl Martin Olsson, Rute, 15, 3) Nils Nordström, Fleringe, 15, och 4) Tage Johansson, Hellvi, 14.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 10 träffar, och 2) Folke Pettersson, Lärbro, 6.
Extra insatsskjutning mot ringad tredjedelsfigur: Klass IV: 1) Valfrid Karlsson, Fleringe, 6/20, 2) Harry Wahlån, Lärbro, 6/20, och 3) John Hellström, Lärbro, 6/18.
Klass III: 1) Bertil Ekman, Fleringe, 6/15, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 6/14, 3) John Karlsson, Hellvi, 5/18, och 4) Hilmer Jönsson, Rute, 5/15.
Klass II: 1) Ingvar Nyberg, Hellvi, 6/21, 2) Åke Svensson, Rute, 6/20, 3) B. Karlsson, Rute, 6/19, 4) Leonard Johansson, Hellvi, 6/17, 5) Hilmer Olofsson, Hellvi, 6/16, 6) Yngve Siltberg, Hellvi, 6/17, 7) Georg Karlsson, Rute, 6112, 8) Edvin Svensson, Hellvi, 6/11, 9) P. A. Ostman, Lärbro, 6/7, 10) Gösta Wahlån, Lärbro, 5/13, 11) Sture Eng-kvist, Hellvi, 5/11, och 12) Adrian Andersson, Hellvi, 5/10.
Klass I: 1) Tage Johansson, Hellvi, 4/11, 2) Nils Nordström, Fleringe, 4/7, och 3) Åke Pettersson, Lärbro, 4/7.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 3/12.
Centimeterskjutunig, stående, 5 skott, 120 meter: Klass IV: 1) H. Larsson, Lärbro, 24 cm., 2) Gustaf Karlsson, Rute, 51, och 3) J. Hellström, Lärbro, 69.
Klass HI: 1) John Karlsson, Hellvi, 72, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 73, 3) Bertil Johansson, Rute, 83, och 4) Erik Levin, Fleringe, 88.
Klass II: 1) G. WahMn, Lärbro, 42, 2) Sture Engkvist, Hellvi, 49, 3) Arne Fagerlund, Hellvi, 56, 4) Åke Svensson, Rute, 59, 5) Leonard Johansson, Hell-vi, 59, 6) Niklas Olsson, Rute, 60, 7) Ingvar Nyberg, Hellvi, 61, 8) 20 Pettersson, A 7, 79, 9) Harry Eklund, Lärbro, 82, och 10) Sigvard Nyberg, Hellvi, 105.
Klass I: 1) M. Pettersson, Lärbro, 68, och 2) Ake Pettersson, Lärbro, 87.
Rekrytklassen: 1) Folke Pettersson, Lärbro, 85, och 2) Stig Pettersson, Lärbro, 123.
Ett extra pris till dagens bäste skytt i huvudskjutningen tillföll Edvin Svensson, Hellvi, ett dito i insatsskjutningen Ingvar Nyberg, Hellvi.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Netzels lag återigen segrande varplag på Stångaspelen.

Hablingarna togo storslam i pärken. — Spännande finaler på båda håll. — Väldig anslutning till den strålande idrottsfesten.
Stångaspelen var gårdagens största idrottsevenemang inte bara för Gotlands del utan säkerligen också för Sverige och lite till, åtminstone vad deltagarantalet beträffar. Där kämpade nämligen inemot ett tusental gotlänningar i de urgamla, idrotterna pärk och varpa och deras bedrifter beundrades eller kritiserades — av 4-5,000 skådelystna, som kommit dit pr cykel, till fots, i bil eller med extratåg. Så nog var det en stor dag i Stånga alltid och som vanligt hade arrangören, hr Dahlgren, tur med vädret.
Årets tävlingar på Gumbalde äng.gåvo ett ovedersägligt bevis för de gamla gotlandsidrotternas livskraft och framåtgående just nu. Pärkspelet var bättre än på mången god dag med både många och välspelande lag, och i varpa utkämpades en final, som i spänning och säkerhet söker sitt motstycke. Netzels lag från Visby kunde slutligen foga ytterligare en seger till sina många föregående, men fråga är om inte denna dust mot Lennart Karlssons lag i Väskinde är den som krävt mest i fråga om koncentration och noggrannhet. Netzlarna vunno som bekant även i fjol och för några år sedan togo Karlssönerna hem segerlönen i denna kolossalt ansträngande dagslångt turnering.
Spelen inleddes som alltid med en kort idrottsgudstjänst, vilken förrättades av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. Omedelbart därefter sattes tävlingarna i gång och kunde avslutas i god tid före mörkrets inbrott. Det är en synnerligen krävande uppgift att få hela detta maskineri att gå i lås, men det lyckades, även om det blev en del dröjsmål här och där. På Stångaspelen måste man också prata med goda vänner och ha en bit mat då och då mellan slagen, varför ”efterlysningarna” bli legio. Men allting ordnade som sagt upp sig, om inte förr så skedde det hos folkskollärare Dahlgren, där alla trådar löpte ihop och alla frågor besvarades. Han fungerade som överledare, mottagningskommitte, speaker, prisdomare och generalsekreterare på en gång. Ändå hann han med att sköta om otaliga andra små detaljer, som han ordnat upp, och det är avått att tänka sig hut det hela egentligen skulle kunnat genomföras utan honom.

Dubbelseger i pärken för Hablingbo.
En avsevärd del av pärkspelet hade som bekant klarats av vid förra söndagens förtävlingar och man hade alltså att nu fortsätta på den gruppindelning som gjorts. I bakpärkens klass II hade Fårösund, östergarn och Fårö två segrar vardera att fortsätta med. Fårösundspojkarna med Gustav Kellström vid pärken visade sig vara i prima slag och vunno först över östergarn, varefter de också besegrade Fårö. I andra gruppen segrade Silte med Rune Hansson som pärkkarl.
Sandapojkarna som gjort bra i från sig vid tidigare pärkspel vunno i går juniorklassen genom att slå Stånga i finalen. övriga segrar i denna klass hemfördes av Lye och östergarn.
Frampärken blev en spännande historia, där segern hängde på. håret. De tre lagen i grupp I voro Burs, När
I och Hablingbo och gången på det hela blev den att När slog Burs, Hablingbo slog slog När och Burs slog Hablingbo, alltså vardera en seger och ett nederlag, varför antalet vunstpärkar och stick fick avgöra. Hablingbo Låg bäst till och tog här sitt första segerpris för dagen. Visby bollkubb vann en av de följande grupperna i frampärk efter segrar mot Gothem och Stånga. Spelet mellan Burs och När refererades av hr Dahlgren och han samlade på så sätt drygt tusentalet åskådare till pärken.
Som avslutning på dagen fick man se finalen i bakpärk mellan Burs och Hablingbo. Burs hade avancerat dit efter segrar över Gothem och Lau förra söndagen samt i går med seger över Visby bollklubb rrted två raka. Hablingbo vann förra söndagen över När II och hade sedan frilott. I finalen Burs-Hablingbo gick det jämnt om jämnt men Hablingbo fick in det avgörande hugget i första pärken och vann den. Lika jämnt stod det i andra och spelet gick med väldiga driv över planen. Också nu visade sig hablingarna vara snabbast och mest påpassliga – Manne Booberg var den ledande själen och hade ett kolossalt tillslag på bollen samt mötte allt som kom i hans väg. Burs fick sträcka vapen efpen efter en jämn och vacker strid men i gengäld tilldömdes de priset för ärligaste spel och det är också något värt att få vid Stångaspelen.
En svårighet för spelarna var de påträngande åskådarna, som ofta storlo i vägen vid de långa och skeva huggeri och om det inte möter överstigliga svårigheter så borde till en annan gång en del avspärrningar ordnas, vilket skulle vara till fördel för samtliga parter.

Tävlingsplatsen i varpa förstoras årligen.
En sådan mängd varpkastare som besökte Stångaspelen i år har förmodligen aldrig tidigare förekommit och det märktes också att nya platser för kastarna hade måst tas i anspråk bortåt järnvägen till. Mästarklassen omfattade 32 lag liksom klass II, de 49 lagen i klass III delades på två avdelningar och detsamma skedde i rekryt-klassen, där 64 lag tävlade. I stenklassen drabbade 33 lag ihop och oldboys ställde upp med fyra lag, summa summarum 214 lag.
Mästareklassen följdes givetvis av en intresserad publik hela dagen och man fick speciellt inrikta sig på den, varför de övriga klasserna följaktligen inte kunna få så stor publicitet eller så många åskådare.
Redan i mästareklassens första omgång kom det till hårda strider och på åtskilliga håll blev det 12-11. Netzels lag och likaså Blomberg, Gothem, visade sin klass genom att vinna var sin kula med 12-2 och det hjälpte inte att motståndet hårdnade i fortsättningen. Bland de lag som här blevo utslagna kan antecknas Leimers lag från Stockholm, som kom upp mot Knut Johansson, Bara och förlorade med 12-11, 12-8. Em. Eriksson i Hellvi åkte ut jämte Birger Olssons lag i Fole och Herman Olssons i Eksta, som kom upp mot Netzels. Karlssönerna i Väskinde manövrerade ut Svärd, Visby, vilket var det enda förlorande av fem stadslag i första omgången.

Baraborna togo en kula på Netzels.
I andra omgången fortsatte Blombergs lag, likaså Netzels och Knut Johansson att segra. Netzels fck dock släppa en kula till Hansson, Bara, med 125 men sedan blev det 12-10 och 12-3 till Netzlarna, som i fortsättningen blev enda stadslag i klassen. I den förlorande gruppen blev det ett nytt nederlag för Leiners, som kom upp mot Eriksson, Hellvi.
De båda Gothemslagen som gått vidare till tredje omgången lottades där tyvärr mot varandra. Blomberg gick fortfarande vidare i den vinnande gruppen, Karlssons Väskinde slog Karlsson Stenkyrka, Netzels vann över H. Nilsson, Garda, och Pettersson, Stånga, slog ut Knut Johansson, Bara, i samtliga fall blev det två raka kulor med klara differenser.
Vid semifinalerna i fjärde omgången lottades Blombergs lag mot Karlsson, Väskinde och det senare laget vann med två kulor på 12-10. Netzels klarade ganska lätt Stångalaget med 12 —6, 12-9. I kampen om 5-8 pris vann Karlsson, Stenkyrka och Kristiansson, Gothem.

Segersiffrorna blevo 12-11, 11-12, 12-10.
Finalen i mästarklassen blev en fenomenalt jämn uppgörelse och det var bortåt 500 intresserade som trängdes omkring målet för att se en skymt av de perfekta kasten. De båda bröderna Netzel samt Wille Pettersson pressades synnerligen hårt för första gången under dagen och det var bröderna Lennart och Oskar Karlsson samt Fred Pettersson, som levererade denna utmärkta match.
Visbylaget tog ledningen i första kulan med 5-2 och 6-3 men Väskinde utjämnade till 6-6, ett nytt ryck av Netzels utjämnades till 8-8 efter en fullkomligt enastående serie bortslagningar och sedan följdes de båda lagen åt till 11-11. Sista sticket hölls av Harry Netzel, men Lennart Karlsson hade hans varpa i gungning och det fattades endast några millimeter för att den skulle ha slagit över och rullat ifrån. Andra kulan blev den första lik med ledning för Netzel med hela 5-1. Oskar Karlsson i Väskinde var den klart bäste av alla sex kastarna och med honom som föregångsman hämtade Väskindeborna än en gång upp visbylaget vid 6-6. Så följdes man åt på nytt med vartannat stick och denna gång var det Väskindes tur att vinna vid 11-11, det var Oskar Karlsson som lade ett s. k. lock och det låg kvar, trots att Netzlarna var i obehaglig närhet.
Oskar Karlsson fortsatte i samma goda stil på tredje kulan och tog fyra raka stick. Sedan kom en liten downperiod, vadan visbyborna i stället spottade upp sig och tog sex stick i rad, 6-4 alltså. Karlssönerna kom med ett nytt ryck på fyra stick, men Netzels kom lika punktligt också nu med fyra raka. Ställningen var alltså 10-8 till visbylaget, men än var inte slaget över. Karlsönerna utjämnade till 10-10 och på nästa kast blev det två nollor och alltså bortslag. Spänningen steg för varje kast. Nu lämnades ingenting åt slumpen, ty det gällde att sätta in den avgörande stöten. 11-10 till Netzels blev det och denna gången klickade Väskindebornas nerver, när det gällde att göra 11-11, ty Netzlarnas tolva kunde man inte göra något åt.
Publiken kunde andas ut efter en sällsynt spännande uppgörelse och de säkra kämparna tackade varandra för god match, säkerligen den svåraste som Netzels lag har utkämpat på mycket länge. Laget vann tack vare sin stora jämnhet och det var ingen skam att förlora mot denna fruktansvärt vältrimmade kastartrio. Det var en final som var värdig denna stortävling på Gumbalde äng.

K. G. Larsson segrade åter i femkampen.
I den bekanta inhägnaden hade under eftermiddagen diverse spännande saker avgjorts. Man började med tävlingen i stångstörtning om dr Bolins vandringspris och här tog K. G. Larsson ledningen med 8,92 i första kastet, Erik Hellström låg närmat till en början men blev sedan passerad av Arne Möllerström. Larsson försökte förgäves öka i de följande kasten, han tog till för mycket och orkade aldrig över. Desto bättre lyckades Möllerström som i sista försöket lyckades få stången runt vid 9-metersgränsen och vann därmed tävlingen. Inte mindre än 14 man startade i denna gren.
Femkampen följde sedan omedelbart och tio man ställde upp varför det blev två man utslagna varje gång. På 100 m. föllo Broman, Fårö, och Gannholm, Burs, ur och detta öde drabbade sedan Bertil Möllerström, Roma, och Evald Ronström, Othem, i längdkastet. K. G. Larsson hade längsta kastet och därnäst följde Dahlström.
I höjdhoppet blev det en jämn tävling, där alla sex klarade upp till 1,40. På 1,45 klarade Larsson med mycket luft emellan och även Krusell, Levide, och lille Dahlström seglade över. K. E. Jakobsson, Levide, Arne Möllerström, Roma, och Nordström, Fårösund revo alla försök och det blev skiljehopp, där Jakobsson klarade sig vidare. I fjärde grenen, stångstörtning, blev K. G. Larsson bäste man och Dahlström låg två ända till sista kastet, i vilket Krusell tog hem andraplatsen och således gick till finalen i ryggkast tillsammans med Larsson.
Här hade Levidebon inte mycket att säga till om och snart låg han där i gräsmattan på föreskrivet sätt. Jakobsson och Dahlström tävlade om tredjeplatsen och där måste Dahlström ge sig på grund av en sträckning. Segrare blev liksom i fjol K. G. Larsson och det kan nämnas att samtliga fyra man i ryggkastet blevo pristagare även förra året.
I fortsättningen blev det extratävlingar i ryggkast samt skämttävlingar, vilka givetvis blevo upphovet till många hjärtliga skratt.

Prisutdelning av kommendör Hägg.
När samtliga klasser i varpa avverkat sitt program och den spännande finalen i bakpärk avslutats i skymningen drog sig allt folket till dansbanan, där dansmusikens sprittande toner steg över sorlet. På kvällen stillnade det ut alldeles och den stora folkfesten fortgick ännu några timmar fram på nattkröken innan det var alldeles lugnt på valplatsen Gumbalde äng.
Under kvällen hölls prisutdelning för dagens tävlingar och det var som vanligt en ståtlig och värdefull prissamling som bytte ägare. Allt som allt beräknades samtliga priser vara värda något över 3,000 kr. Som prisutdelare fungerade kommendör Arv. Hägg och hr Dahlgren erinrade i sitt avslutningstal om hur kommendör Hägg under Stångaspelens tidigare år varit en synnerligen välvillig prisdonator, som bl. a. skänkt pris till bästa lag och till bäste man på plan i fram- och bak-pärk. Hr Dahlgren framhöll också det stora pärkintresse som kommendör Häggs far, amiral Jaques Hägg, visat under hr Dahlgrens pojkår i östergarn och som sporrade till stordåd vid pärken.
Kommendör Hägg avslutade prisutdelningen med ett anförande om den gotländska idrottens betydelse när det gäller att stärka kroppen så att den som rätt bedriver sin idrott kan få kraft och beslutsamhet för mera betydelsefulla uppgifter som svensk medborgare.
Hr Dahgren riktade ett tack till kommendör Hägg och tackade alla idrottsmän för att de kommit till Stånga samt uttalade också sin stora glädje över att den gotländska idrotten gjort en sådan framryckning och uppvisat ett sådant pånyttfött intresse.

Bakpärk.
Mästareklassen.
Grupp I.
1) Hablingbo, Pärkkarl Manne Booberg, Nya A/B Visby Bryggeriers hederspris, Visby Bollklubbs vandringspris, Stefanigillets vandringspris, Mästerskapsplaketter till varje man i laget.
2) Burs, pk Albert Alvengren, Hederspris, Gotlands Idrottsförbunds vandringspris; 3) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren.
Grupp II:
1) När II, pk Fritz Pettersson, Konsul E. Lundbergs hederspris; 2) Lau, pk
Ragnar Larsson.
Grupp III:
1) Alva, pk Hugo Gardell, Apotekare Niklas Sandströms hederspris; 2) Stånga, pk Allan Pettersson.
Grupp IV:
1) Gothem, pk Gösta Hellberg.

Klass II.
Grupp I:
1) Fårösund, pk Gustaf Keliström, Gotlands Allehandas hederspris; 2) östergarn, pk Magnus Bendelin; 3) Fårö, pk Herbert Liljegren.
Grupp II:
1) Silte, pk Rune Hansson, Slite cements hederspris; 2) Näs, pk Hans Karlsson.
Grupp III:
1) Levide, pk Alfons Nilsson; 2) I 18 107:e komp., pk vpl K. G. Berg.
Grupp IV:
1) Vänge, pk Hans Persson.

Juniorer.
Grupp I:
1) Sanda, pärkkarl Tore Karlsson,. Gotlänningens hederspris; 2) Stånga, pk Sixten Wallin.
Grupp II:
1) Lye, pk Martin Hansson, Gotlands Andedsmejeriförenings hederspris; 2) När III, pk Ture Häglund.
Grupp III:
1) östergarn, pk Rune Nilsson.
Frampärk.
Grupp I:
1) Hablingbo, pk Rune Mattsson, Konsul C. G. Björkanders hederspris, Kungapokalen i vandringspris, Mästerskapsplakett till varje man i laget.
2) När I, pk Ivar Häglund, Hederspris, Gotlänningarnas i Gävle vandringspris; 3) Burs, pk Hilding Havdell.
Grupp II:
1) Lau, pk Ragnar Larsson, Gotlands Mejeriförbunds hederspris; 2) När II, pk Ture Nilsson.
Grupp III:
1) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren, A/B 0. S. Björkmans hederspris; 2) Stånga, pk Erik Karlsson; 3) Got-hem, pk Henning Gahnström.
Till bäste pärkkarl i bakpärk, mästareklassen, A/B Gust. Lövqvists hederspris (fåtölj) tilldelades Albert Alven-gren, Burs.
Dir. Carl E. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i bakpärk klass II har tilldelats Rune Hansson, Sina,
Dir. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i juniorklassen: Tore Karlsson, Sanda; d:o d:o i frampärk Hilding Havdell, Burs.
Knut Östergrens vandringspris till den socken som deltagit med största antal lag gick till Närs I. F.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Dödsfall.

Förre lagerföreståndaren vid systemaktiebolaget i Visby Sven Genell, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 77 år. Han var lagerföreståndare vid systembolaget när åren 1923-1931, vilket sistnämnda år han avgick med pension oh bosatte sig i Helsingborg. Han sörjes närmast av barn.

I en ålder av 77 år har arbetaren Herman Möllerström, Roma avlidit. Den bortgångne, som under en lång följd av år varit anställd vid sockerfabriken i Roma, efterlämnar minnet av en dugande arbetare oh personligen en gedigen man. Sin ålders höst bar han tillbringat hos en son, lantbrukaren Anton Möllerström, Karby, oh förutom av denne sörjes han av ytterligare en son, anställd vid sockerfabriken, samt en dotter, gift med försäkringsinspektör G. Franzén i Visby, vidare av sonhustrur oh barnbarn.

Bilägaren Emil Ringdahl, Hellvi, har avlidit i sitt 56: e levnadsår. De senare åren har Ringdahl varit ombudsman för Framtidsforbundet. Han har tidigare innehaft en hel del kommunala förtroendeuppdrag inom socknen oh bl. a. varit ordförande i kommunalnämnden i många år. I höstas blev han invald i kommunalfullmäktige och var även revisor av kommunens räkenskaper. Han sörjes närmast av maka samt en son och en dotter, båda gifta oh bosatta i Hellvi.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Dödsfall Emil Ringdahl

Vår käre make och fader Emil Ringdahl lämnade oss i dag i sitt 56:e levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.
Hellvi den 22 febr. 1943.
EMILIA RINGDAHL
BARNEN

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Nykterhetsnämndernas årsrapporter.

Tillståndet anses i regel tillfredsställande.
Västerhejde nykterhetsnämnd rapporterar till socialstyrelsen, att nykterhetstillståndet senaste året i det stora hela varit gott liksom år 1941. Ordningen vid nöjesplatserna har även varit tillfredsställande. Ett önskemål som nämnden framställer är minskad sprittilldelning såväl å motböcker som å restauranger även begränsad pilsnerkonsumtion. I statsbidrag söker nämnden 48 kr.
Rone nykterhetsnämnd. vill ha 60 kr. i bidrag för fjolårets verksamhet. I denna kommun anses nykterhetstillståndet varå mindre tillfredsställande. Nio personer bötfälldes i fjol för fylleri, därvid åtta förseelser begingos i Hemse. Nära hälften av fylleristerna saknade motbok.
Sanda nykterhetsnämnd söker bidrag med 40 kr. Gott nykterhetstillstånd anses råda i kommunen, och någon olaga sprithantering har ej förmärkts.
Nykterhetsnämnden i Tingstäde söker likaledes 40 kr. i statsunderstöd. Nykterhetstillståndet är gott, rapporterar nämnden.
Hellvi nykterhetsnämnd begär 50 kr. i statsbidrag. I denna kommun har nykterhetstillståndet förbättrats.
Fardhems nykterhetsnämnd önskar 25 kr. i statsbidrag för 1942.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Jordfästningar.

I fredags jordfästes i Hellvi kyrka den vid så unga år avlidna Siri Lindblom, Stora Ihre i Hellvi. Den avlidnas stoft var bisatt i bårhuset, där levande ljus brunno på det lilla altaret och blommor smyckade koret. Under ledning av organisten, överlärare K. G. Engfeldt, sjöngs ps. ”Si tag nu mina hander”, varpå kyrkoherde Coldemo läste en bön och ytterligare en psalmvers sjöngs. Under klockringning och sorgemusik på orgeln bars kistan av den avlidnas jämnåriga kamrater in i kyrkan, där hr Engfeldt först sjöng till eget orgelackompanjemang ”Hur ljuvt det är att komma”.
Akten inleddes med ps.”Närmare Gud till dig”, varom den bortgångna själv förordnat. Kyrkoherden talade sedan över orden i denna psalms sista vers ”Sist när jag ställa skall uppåt min Land och ren tillrygga är jordlivets värld, viskar det än i mig: Närmare Gud till Dig, närmare Dig”. Hennes långa sjukdomstid, 3 år, förde henne närmare Gud och nu hälsade hon döden som en van och befriare. Vid båren Mates sedan några välvalda bibelord och den minnesruna av signaturen T. H., som varit införd i tidningen. Efter psalmen ”Tryggare kan ingen vara” bars kistan under musik ut till kyrkogården och sänktes i graven bredvid två andra systrar, som tidigare gått bort i unga år även de. En mycket stor mängd kransar nedlades, ty den bortgångna hade i livet gjort sig mycket omtyckt av alla, som kommo i beröring med henne. Från personal och patienter på T. B. C.avdelningen i Visby nedlade kyrkoherde Coldemo en krans med vita band och inskrift ”Tack för alit solsken, Vila i frid”. Officianten lyste till sist frid över grift, på deltagarna i högtiden samlades i den bortgångnas hem till en minneshögtid.

Den i sin ungdoms år skördade fröken Mary Pihl, Visby — hon var vid sitt frånfälle endast 18 år gammal — vigdes på lördagen till griftero. Jordfästningen agde rum i domkyrkans kapell, där en stor skara av den avlidnas ungdomsvänner mött upp för att hedra hennes minne. Jordfästningen förrättades av stadsmissionär Edvin Holmedal, som även varmt talade över orden i 1 Mos. 8: 9, bl. a. erinrande om hennes mänskligt att döma alltrör tidiga frånfälle, men att Gud har en mening med vad som sker, även om vi icke kunna förstå detta. Akten omslöts av psalmsång och sorgemusik från orgeln, spelad av kantor Bandelin. Färden ställdes sedan till Norra kyrkogården, där kistan sänktes i gravens gömma En rik och vacker blomstergärd nedlades vid griften, och till sist lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43

Till doktor Lars,

sköterskor, personal, kamrater, släktingar och vänner, som på ett eller annat sätt hedrat vår älskade SIRIS minne, samt för den rika blomsterskörden vid hennes bår, vårt från hjärtat varmt gående tack.
Hellvi den 20/2 1943.
Olga, och Adolf Lindblom

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43

Fältskjutning på S:t Olofsholm.

I söndags hade Hellvi Skytteförening anordnat fältskjutning å S:t Olofsholm. Trots det otrevliga vädret var deltagandet ganska gott. Det sköts mot 3 mål, sex skott mot varje, skjuttid 1 minut. Insatsskjutning var även anordnad mot 5-ringad 1/3-figur. Omedelbart efter skjutningen bjöds det på gott ”kaffe” med dopp. Därefter hölls årsmöte med sedvanliga val och ett livligt ventilerande av föreningens angelägenheter. Till ordf. omvaldes byggmästare Adrian Andersson. Efter mötets slut förrättades prisutdelning samt utdelades 2 st. bronsmärken, som under 1942 erövrats av A. Thorsson och I. Engqvist. Efter att pristagarana och frparna som haft bestyr med kaffet vederbörligen avtackats och avhurrats, skildes man efter en angenäm ”skytteträff”.
Prislistan fick följande utseende:

Huvudskjutningen:
S. Wängberg 18 tr. 6:-
L. Johansson 17 ” 5:-
K. Westerlund 16 ” 4:-
E. Svensson 14 ” 2:-
J. Karlsson 14 ” 2:-
N. Andersson 14 ” 2:-

Insatsskjutningen:
A. Andersson 26 p. 5:-
J. Karlsson 22 4:-
S. Wängberg 19 ” 3:-
E. Svensson 19 ” 3:-
K. Westerlund 18 ” 2:25
L. Johansson 17 ” 1:75

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Dödsfall Siri

Vår enda älskade lilla Siri vårt allt lämnade oss efter ett med stort tålamod buret lidande i en ålder av 21 år, gränslöst sörjd och saknad av oss, broder, mormor, farfar, övrig släkt o. många vänner.
Hellvi den 13 febr. 1943.
OLGA o. ADOLF LINDBLOM
Bertil

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36