Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Röda korset har största anslutningen på Gotland.

Sv. röda korset har under tiden 1 jan. 1939-1 maj i år ökat sitt kretsantal inom Gotlandsdistriktet från 49 till 59 och antalet medlemmar från 4,051 till 4,905, meddelas i den föreliggande fjolårsberättelsen. Sistnämnda antal innebär, att 8,44 proc. av Gotlands läns invånare numera äro anslutna till rödakorsverksamheten; motsvarande riksmedeltal är 3,58. Bland de, till numerären största kretsarna märkas: Visby 310, Vamlingbo 115, Stenkyrka 138, Slite 101, Lokrume 100, Klintehamn 110, Hörsne 109, Hellvi 133, Hablingbo 190, Follingho 120 och Eksta 102:
Gotlandsdistriktets tillgångar redovisas till närmare 144,156 kr., varav 10,000 kr. äro nedlagda i krigssjukvårdsmateriel.
Det kan tilläggas, att Gotlandsdistriktet kommer främst bland alla rödakorsdistrikten i landet, när det gäller befolkningens anslutning till rödakorsverksamheten. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126

Kommunalombud för socknamna

inom Forsa ting voro på måndagen samlade i kommunalrummet i Lärbro för att välja styrelseledamot i Gotlands norra härads brandstodsförening för åren 1938-43. Härtill omvaldes nämndeman Karl Berg, Norrvange i Lärbro. Till ombud vid föreningsstämmorna återvaldes för samma tid snickaren Hugo Pettersson, Kyrkebys i Hangvar och poststations-föreståndare Carl Franzn, Norrgårda i Hellvi, med hemmansägare Fr. Gardell, Kejlungs i Lärbro, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Sextio år

fyller fredagen den 25 dennes disponent Johan Hilmer Bergström, Norberg.
Han är född i Hellvi och blev student i Visby 1897, elev vid Tekniska högskolan 1898-1902 och vid Bergsskolan 1901-1902. 1902-1908 hade Bergström anställningar vid olika järnverk och var ingenjör vid Surahammars bruk 1908-1915, chef för stålverket vid Motala verkstad 1915 —1918, förste ingenjör vid Smedjebackens valsverks a/b 1918-1930. Sistnämnda år blev han disponent vid a/b Norbergs mek, verkstad.
fyller om söndag den 27 dennes hemmansägaren och kyrkvärden Gustaf V. Pettersson, Kvinnegårda i Havdhem.
Jubilaren, som är född i Rydaholm i Småland, blev 1916 ägare till Kvinnegårda. Dessförinnan var han under åren 1906-1911 skogsvårdare i Jönköpings län. Mycket kyrkligt intresserad har han i sin hemsocken under flera år svarat för den kyrkliga söndagsskolan och är ledamot av skolrådet sedan många år. Vän av missionen har han under lång tid varit ledamot av Gotlands missionsförbunds styrelse och är dess ordförande sedan 1937. Dessutom är han E. F. S :s provinsombud.. Om hans intresse för kyrkan och dess frågor vittnar även den omständigheten, att han ofta uppträtt såsom talare vid kyrkliga kurser och stiftsmöten m. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Lösöreauktion i Hellvi.

Lörd. den 26 nov. kl. 12 p. d. låter Rut Segerdahl, Stengrinda i Hellvi, på grund av avflyttning från orten genom offentlig auktion försälja all inre lösegendom, varibland märkes: sängar, soffor, bord, skrivbord, skänk, Singer symaskin, stolar, rökbord, sängkläder, mattor, köksattiralj, husgeråd, glas och porslin m. m. samt en obetydl. begagnad Alfa-Laval separator och 15 höns.
Betalningsanstånd med varligt äganderättsförbehåll till 1 juni 1939 eller vid anfordran.
Slite i nov. 1938.
Berthil Bonde.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Ex. auktioner.

Genom ex. auktioner som förrättas å följande tider och ställen kommer att mot kontant betalning till den högstbjudande försäljas:
tisdagen den 8 nov. kl. 1 e. m. vid Kappelshamn en Sten Stjärnkvist, Visby, tillhörig motorbåt med Solomotor,
onsdagen den 9 nov. kl. 1 e. m. hos Emil Hammarberg, Saigs, Hellvi, 2 arbetshästar resp. 14 och 20 år gamla.
Slite den 3 nov. 1938.
Landsfiskalen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Ordenschefen Ernst Strandman

medverkar om lördag vid en offentlig fest i ordenshuset i Hellvi, alltså i eke en instruktionskurs för endast godtemplare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Ombudsman Elis C:son Flodh

kommer, såsom framgår av annons att på inbjudan av Nykterhetsnämndernas förening och Gotlandskretsen av N. O. V. hålla en serie statsunderstödda föreläsningar i alkoholfrågan under tiden 1-9 oktober. Härunder besökas Kappelshamn, Fårösund, Fårö, Träkumla, Västkinde, Fleringe, Hellvi, Visby och Follingbo. Jämte föreläsningarna förekommer filmförevisning m. m.
Som hr Flodh dokumenterat sig som en av landets skickligaste nykterhetstalare och då de valda föreläsningsämnena synas vara av beskaffenhet att kunna väcka allmänhetens intresse, torde arrangörerna kunna påräkna fulla hus under turnén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Landsbyden. Hellvi.

HELLVI.
Femtio år fyller onsdagen den 5 okt. sjömannen, John M. Lundin, Sudergårda i Hellvi.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Överlärartjänsten

i Hellvi skoldistrikt sökes endast av folkskolläraren i distriktet K. G. Engfeldt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223