Folkmängden på Gotland vid årsskiftet.

Vall socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 17 (8 m. 9 k.), utflyttade 22 (10 m. 12 k.). Folkmängd 31/12 291. Minskning 3.

Atlingbo socken: Födda 4 (2 ni. 2 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 18 (10 m. 8 k.), utflyttade 11 (6 rn. 5 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 245. Ökning 9.

Hogrän socken: Födda 8 (2 ni. 6 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 22 (7 m. 15 k.), utflyttade 36 (15 m. 21 k.), vigde 3 par. Minskning 10.

Vänge socken: Födda 18 (7 m. 11 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 58 (24 ni. 34 k.), utflyttade 46 (17 ni. 29 k.), vigde 12 par. Folkmängd 31/12 709. Ökning 22.

Buttle socken: Födda 6 (2 ni. 4 k.), döda 3 (3 k.), inflyttade 3 (3 m.), utflyttade 15 (9 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 279. Minskning 8.

Guldrupe socken: Födda 3 (2 m. 1 k), döda 4 (1 ni. 3 k.), inflyttade 14 (4 m. 10 k.), utflyttade 21 (11 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 222. Minskning 8.

Garda socken: Födda 7 (6 ni. 1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 15 (10 m. 5 k.), utflyttade 20 (9 ni. 11 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 439.. Minskning 1.

Alskogs socken: Födda 7 (4 in. 3 k.), döda 7 (5 ni. 2 k.), inflyttade 6 (2 ni. 4 k.), utflyttade 13 (7 ni. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 369. Minskn. 7.

Etelhems socken: Födda 9 (5 ni. 4 k.), döda 7 (3 ni. 4 k.), inflyttade 51 (14 ni. 37 k.), utflyttade 59 (29 ni. 30 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 589. – Minskning 6.

Lye socken: Födda 6 (4 rn. 2 k.), döda 6 (1 m. 5 k.), inflyttade 9 (3 m. 6 k.), utflyttade 9 (5 ni. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 305.

Barlingbo socken: Födda 9 (4 m. 5 k.), döda 4 (1 ni. 3 k.), inflyttade 37 (12 ni. 25 k.), utflyttade 40 (13 m. 27 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 402. Ökning 2.

Ekeby socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 ni. 1 k.), inflyttade 14 (6 ni. 8 k.), utflyttade 5 (4 ni. 1 k.) Folkmängd 31/12 319. Ökning 11.

Endre socken: Födda 6 (4 m. 2 k.), döda 5 (1 ni. 4 k.), inflyttade 27 (12 ni. 15 k.), utflyttade 32 (18 ni. 14 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 362. Minskning 4.

Hejdeby socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 2 (I m. 1 k.), inflyttade 20 (8 ni. 12 k.), utflyttade 19 (12 in. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 210. Ökning 3.

Sanda socken: Födda 16 (7 m. 9 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 45 (25 m. 20 k.), uttiKtade 52 (23 ni. 29 k.),
vigde 5 par 31/12 817.

Västergarn socken: Födda 3 (.2 m. 1 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 10 (2 m. 8 k.), utflyttade 17 (5 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 227. Minskning 6.

Mästerby socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 1 (1 k.), inflyttade 25 (9 m. 16 k.), utflyttade 21 (11 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 405. Ökning 10.

Lärbro socken: Födda 30 (15 m. 15 k.), döda 19 (8 m. 11 k.), inflyttade 66 (33 m. 33 k.), utflyttade 76 (37 m. 39 k.), vigde 13 par. Folkmängd 31/12 1,467. Ökning 1.

Hellvi socken: Födda 12 (9 rn. 3 k.), döda 7 (3 m. 4 k.), inflyttade 30 (11 m. 19 k.), utflyttade 44 (22 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 688. Minskn. 9.

Kräklingbo socken: Födda 4 (1 m. 3 k.), döda 7 (3 m. 4 k.), inflyttade 24 (9 m. 15 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 381. Minskning 2.

Ala socken: Födda 5 . (2 m. 3 k.), döda 6 (1 m. 5 k.), inflyttade 17 (10 m. 7 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 303. Ökning 4.

Anga socken: Födda 0, döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 19 (11 m. 8 k.), utflyttade 31 (14 m. 17 k.) Folkmängd 31/12 232. Minskning 18.

Rone socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 41 (19 in. 22 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 916. ökning 12.

Eke socken: Födda 6 (5 rn. 1 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 3 (3 k.), utflyttade 6 (5 m. 1 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 205. Minskning 2.

Stenkumla socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 0, inflyttade 29 (16 m. 13 k.), utflyttade 16 (6 m. 10 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 415. ökning 20.

Västerhejde socken: Födda 18 (7 in. 11 k.), döda 8 (8 k.), inflyttade 57 (27 m. 30 k.), utflyttade 66 (29 ni. 37 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 666. ökning 1.

Träkumla socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 2 (2 m.), inflyttade 40 (16 m. 24 k.), utflyttade 20 (7 m. 13 k.) Folkmängd 31i12 264. ökning 22.

Boge socken: Födda 6 (5 ni. 1 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 29 (8 m. 21 k.), utflyttade 28 (11 in. 17 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 489. ökning 2.

Othem socken: Födda 48 (25 m. 23 k.), döda 18 (6 in. 12 k.), inflyttade 106 (52 ni. 54 k.), utflyttade 189 (78 m. 111 k.), vigde 12 par. Folkmängd 31/12 2,023. Minskning 53.

Follingbo socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 42 (21 ni. 21 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 505. Minskning 7.

Akebäck socken: Födda 2 (2 m.), döda (1 m.), inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 20 (13 in. 7 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 155. Minskning 8.

Stenkyrka socken: Födda 10 (4 m. 6 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 25 (13 m. 12 k.), utflyttade 29 (13 m. 16 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31112 714. Minskning 2.

Martebo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 38 (24 m. 14 k.), utflyttade 51 (24 m. 27 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 346. Minskning 6.

Tingstäde socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 50 (24 m. 26 k.), utflyttade 49 (22 m. 27 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 460.

Lummelunda socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 21 (10 ni. 11 k.), utflyttade 46 (22 ni. 24 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 333. Minskning 18.

Hangvars socken: Födda 11 (1 m. 10 k.), döda 8 (4 in. 4 k.), inflyttade 37 (17 ni. 20 k.), utflyttade 48 (23 ni. 25 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 781. Minskning 8.

Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 2 (2 ni.), inflyttade 16 (8 in. 8 k.), utflyttade 11 (5 ni. 6 k.) Folkmängd 31/12 226. ökning 7.

Hejda socken: Födda 13 (8 m. 5 k.), döda 4 (3 ni. 1 k.), inflyttade 25 (10 m. 15 k.), utflyttade 36 (19 in. 17 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 535. Minskning 2.

Väte socken: Födda 9 (2 m. 7 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 42 (20 m. 22 k.), utflyttade 40 (19 in. 21 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 580. ökning 6.

Gothem socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 11 (3 m. 8 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 633. Minskning 3.

Norrlanda socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 1 (1 m.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 4 (3 m. 1 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 297. ökning 8.

Hörsne socken: Födda 6 (3 m. 3 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 49 (27 m. 22 k.), utflyttade 45 (19 m. 26 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 468. Okning 8.

Burs socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 14 (7 ni. 7 k.), inflyttade 29 (14 m. 15 k.), utflyttade 43 (18 m. 25 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 779. Minskning 19.

Stånga socken: Födda 8 (5 ni. 3,k.), döda 5 (1 m. 4 k.), inflyttade 37 (19 m. 18 k.), utflyttade 48 (21 ni. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 672. Minskning 8.

Klinte socken: Födda 31 (19 m. 12 k.), döda 18 (8 m. 10 k.), inflyttade 106 (36 m. 70 k.), utflyttade 109 (47 ni. 62 k.), vigde 12 par. Folkmängd 31/12 1,338. Ökning 10.

Fröjels socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 12 (8 m. 4 k.), inflyttade 16 (7 ni. 9 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 490. Minskning 14.

Eksta socken: Födda 10 (2 m. 8 kl, döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 33 (14 m. 19 k.), utflyttade 28 (10 ni. 18 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 544. Ökning 12.

Levide socken: Födda 17 (7 m. 10 k.), döda 9 (6 m. 3 k.), inflyttade 33 (16 m. 17 k.), utflyttade 40 (15 m. 25 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 581. Ökning 1.

Gerum socken: Födda 3 (3 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 3 (3 in.), utflyttade 3 (2 in. 1 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 161. Ökning 1.

Havdhem socken: Födda 14 (5 m. 9 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 60 (22 m. 38 k.), utflyttade 48 (20 m. 28 k.), Vigde 13 par, Folkmängd 31/12 865 Ökning 21.

Näs socken: Födda 7 (2 m. 5 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 2 (1 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 336. Minskning 2.

Närs socken: Födda 14 (10 in. 4 k.), döda 13 (6 m. 7 k.), inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 25 (9 m. 16 k.), vigde 13 par. Folkmängd 31/12 829. ökning 1. Äldsta församlingsmedlem f. 1839 den 7/4.

Lau socken: Födda 14 (7 m. 7 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 12 (6 m. 6 k.), utflyttade 25 (10 m. 15 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 443. Minskning 7. Äldsta församlingsmedlem f. 1850 den 28/10.

Fardhem socken: Födda 8 (6 m. 2 k.), döda 3 (3 in.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 14 (4 m. 10 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 363. Minskn. 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 42 (21 m. 21 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 360. Minskning 19.

Lojsta socken: Födda 8 (5 in. 3 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 21 (9 m. 12 k.), utflyttade 14 (8 in. 6 k.) Folkmängd 31/12 286. ökning 12.

Vamlingbo socken: Födda 14 (5 in. 9 k.), döda 4 (4 m.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 8 (3 m. 5 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 555. ökning 13.

Sundre socken: Födda 1 (1 k.), döda 0, inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 7 (3 m. 4 k.) Folkmängd 31/12 125. Minskning 1.

Väskinde socken: Födda 13 (6 m. 7 k.), döda 9 (4 in. 5 k.), inflyttade 41 (21 m. 20 k.), utflyttade 42 (21 Tri. 21 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 780. ökning 3.

Fole socken: Födda 8 (2 in. 6 k.), döda 6 (1 in. 5 k.), inflyttade 25 (9 m. 16 k.), utflyttade 37 (14 in. 23 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31/12 450. Minskning 10.

Bro socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 5 (1 m. 4 k.), inflyttade 16 (9 m.7 k.), utflyttade 18 (9 m. 9 k.). Folkmängd 336. ökning 1.

Lokrume socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 2 (1 in. 1 k.), inflyttade 26 (16 rn. 10 k.), utflyttade 46 (25 ni. 21 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 435. Minskning 17.

Fårö socken: Födda 18 (9 m. 9 k), döda 13 (9 m. 4 k.), inflyttade 26 (10m. 16 k.), utflyttade 48 (18 m. 30 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31/12 1,022. Minskning 17.

Alva socken: Födda 9 (4 ni. 5 k.), döda 4 (4 m.), inflyttade 28 (15 m. 13 k.), utflyttade 34 (17 m. 17 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 481. Minskning 1.

Hemse socken: Födda 17 (8 m. 9 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 104 (47 m. 57 k.), utflyttade 101 (40 m. 64 k.), vigde 13 par. Folkmängd 13/12 961. ökning 12.

Öja socken: Födda 13 (8 in. 5 k,), döda 7 (5 in. 2 k.), inflyttade 37 (14 ni. 23 k.), utflyttade 26 (5 m. 21 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 697. Ökning 17.

Hamra socken: Födda 4 (3 m. 1 kl, döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 4 (3 m. 1 k.), utflyttade 12 (6 ni. 6 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 243. Minskning 11.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2

Från våra Gotländska bygder. Hejdeby.

HEJDEBY.
Söndagaskolfest. På söndagen hölls i Hejdeby baptistkapell söndagsskolfest under mycken god tillslutning trots den otjänliga väderleken.
Festen inleddes av Arne Söderström, och sedan utförde barnen en stor del av programmet med sang, uppläsning dialog etc.
Under rasten serverades choklad för barnen och kaffe till de äldre. Efter rasten talade past. Hallberg till barnen, delade ut biblar till tre elever samt diplom till flitiga elever. En god insamling gjordes för söndagsskolkassan, så avslöts den trevliga festen med gemensam sång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Januari 1942
N:r 5

Från våra Gotlandska bygder. Hejdeby.

HEJDEBY.
Juniorföreningen hade lördag kväll julfest i lantbr. Gunnar Lindby, Norrbys, hem. Sedan alla samlats läste Gunborg Lindby Jes. 9: 2-7, ledde i bön samt hälsade alla välkomna. Några julsånger sjöngos både gemensamt samt av juniorflickor. Så bjöds alla till dukade bord där varken julgröt eller bredda smörgåsar saknades och ej heller grötrim. På golvet vid den öppna spisen där en munter brasa sprakade slogo sig sedan de flesta ned och ett omväxlande program vidtog. Man deklamerade och berättade både allvarliga och humoristiska julminnen, en berättelse lästes och en duett sjöngs och julklappar delades ut. Ragnar Håkansson från Boden höll en god betraktelse över Rom. 8: 31, 32 och ledde i bön, predikant B. Lind frambar ett tack till värdfolket samt sjöngs gemensamt ”Tryggare kan ingen vara”. Med glada och tacksamma sinnen och ljusa och rika minnen vände sedan var och en hem till sitt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1942
N:r 4

Gotlands folkmängd.

var enligt pastorsämbetenas preliminära uppgifter vid årsskiftet i de olika socknarna följande:
Hablingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 2 (0 m. 2 k.), inflyttade 18 (11 m. 7 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 533. Minskning 10.
Sproge socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 6 (2 m. 4 k.), utflyttade 8 (5 m. 3 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 271. Minskning 4.
Silte socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 4 (4 m. 0 k.), utflyttade 7 (4 m. 3 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 298. Minskning 4.
Dalhem socken: Födda 11 (6 m. 5 k.), döda 10 (8 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (9 m. 8 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 618. Minskning 3.
Ganthem socken: Födda 5 (1 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 12 (7 m. 5 k.), utflyttade 13 (7 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 265. Minskning 1.
Halla socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.) , vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 381. Ökning 6.
Vall socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (5 m. 1 k.), inflyttade 15 (6 m. 9 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 294. Minskning 2.
Hogrän socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 27 (13 m. 14 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31 dec. 329. ökning 10. Äldste förs.-medlemmen född 1843.
Atlingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 13 (9 m. 4 k.), utflyttade 12 (8 ni. 4 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 236. Ökning 3.
Klinte socken: Födda 20 (9 m. 11 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 89 (42 m. 47 k.), utflyttade 83 (41 m. 42 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,328. Ökning 11.
Fröjels socken: Födda 7 (5 in. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 503.
Fårö socken: Födda 19 (10 m. 9 k.), döda 21 (12 m. 9 k.), inflyttade 41 (18 in. 23 k.), utflyttade 47 (21 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,036. Minskning 8.
Källunge socken: Födda 8 (4 in. 4 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 20 (11 in. 9 k.), utflyttade 15 (4 in. 11 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 307. Ökning 11.
Vallstens socken: Födda 1 (1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 12 (4 m. 8 k.), utflyttade 28 (10 m. 18 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 351. Minskning 18.
Hejnums socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 11 (7 m. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 248. Minskning 7.
Bäls socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 1 ( 1 m.), inflyttade 12 (3 m. 9 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 196. Ökning 1.
Lärbro socken: Födda 31 (12 m. 19 k.) , döda 23 (11 m. 12 k.) , inflyttade 117 (55 m. 62 k. ), utflyttade 82 (34 m. 48 k.), vigde 23 par. Folkmängd 31 dec. 1,423. Ökning 43.
Hellvi socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 48 (21 m. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 706. Minskning 18.
Hangvars socken: Fädda 16 (9 m. 7 k.), döda 14 (8 in. 6 k.), inflyttade 461 (20 m. 26 k.), utflyttade 74 (35 m. 39 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 789. Minskning 28.
Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), 1 döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 7 (4 m. 3 k.), utflyttade 10 (6 m. 4 k.), Vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 219. Minskning 4.
Roma socken: Födda 19 (7 m. 12 k.), döda 13 (10 m. 3 k.), inflyttade 68 (27 m. 41 k.), utflyttade 73 (32 m. 41 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31 dec. 836. Ökning 1.
Björke socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 58 (30 m. 28 k.), utflyttade 45 (21 m. 24 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 411. Ökning 18.
Sjonhem socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 34 (15 m. 19 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 279. Minskning 13.
Viklau socken: Födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 210. Minskning 15.
Rute socken: Födda 4 (3 m. 1 k.) , döda 9 (1 m. 8 k.), inflyttade 43 (16 m. 27 k.), utflyttade 74 (38 m. 36 k.), vigde 8 par. Folkmängd 31 dec. 831. Minskning 36.
Fleringe socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 395. Minskning 1.
Sanda socken: Födda 18 (12 m. 6 k.) , döda 6 (4 m. 2 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 57 (26 m. 31 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 818 Minskning 7.
Västergarn socken: Födda 4 (4 k.), döda 13 (9 in. 4 k.), inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 14 (5 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 233. Minskning 9.
Mästerby socken: Födda 8 (2 m. 6 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 33 (17 m. 16 k.), utflyttade 36 (21 m. 15 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 396. Minskning 5.
Othem socken: Födda 51 (26 m. 25 k.), döda 21 (13 m. 8 k.), inflyttade 136 (51 m, 85 k.), utflyttade 131 (51 m. 80 k.), vigde 18 par. Folkmängd 31 dec. 2,073. Ökning 35.
Boge socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 34 (12 m. 22 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 487. Ökning 12.
Rone socken: Födda 19 (9 m. 10 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 47 (25 m. 22 k.), utflyttade 26 (18 m. 8 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 905. Ökning 25.
Eke socken: Födda 1 (1 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 7 (.8 m. 4 k.). Folkmängd 31 dec. 208. Ökning 5.
Barlingbo socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 41 (17 m. 24 k.), utflyttade 41 (19 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 398. Ökning 2.
Endre socken: Födda 11 (4 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 40 (21 m. 19 k.) , utflyttade 48 (24 m. 24 k.) , vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 365. Minskning 2.
Ekeby socken: Födda 4 (4 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 308. Minskning 7.
Hejdeby socken: Födda 1 (1 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (7 m. 7 k.), utflyttade 20 (10 m. 10 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 207. Minskning 7.
Vänge socken: Födda 11 (7 m. 4 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 37 (18 m. 19 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 687. Minskning 3.
Buttle socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 m. 0 k.), inflyttade 14 (9 m. 5 k.), utflyttade 32 (14 m. 18 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 287. Minskning 18.
Guldrupe socken: Födda 2 (2 m.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 13 (8 m. 5 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 230. Ökning 1
Bunge socken: Födda 28 (14 m. 14 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 326 (219 m. 107 k.), utflyttade 106 (58 m. 48 k.), vigde 20 par. Folkmängd 31 dec. 1,526. ökning 239. Äldste församlingsmedlem 92 år.
Västkinde socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 64 (36 m. 28 k.), utflyttade 63 (37 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 791. ökning 14.
Fole socken: Födda 11 (5 m. 6 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 26 (9 m. 17 k.), utflyttade 30 (15 m. 15 k.), vigde
2 par. Folkmängd 31 dec. 456. Minskning 1.
Bro socken: Födda 6 (1 m. 5 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 33 (21 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 315. Minskning 16.
Lokrume socken: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 451. Minskning 1.
Kräklingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 16 (7 rn. 9 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 385. Minskning 3.
Ala socken: Födda 2 (1 m. 1 k.) , döda
3 (1 m. 2 k.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 9 (3 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 302. Minskning 5.
Anga socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 1 (1 ni.), inflyttade 11 (7 m. 4 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 253. Minskning 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

Jordfästningar.

En anslående sorgehögtid förekom på måndagen i Hejdeby kyrka, då stoftet efter lantbrukaren Viktor Pettersson, Norrbys, vigdes till den sista vilan.
Innan sorgetåget begav sig till kyrkan hölls i hemmet en andaktsstund, varvid kyrkoherde Enwall förrättade bön och en psalm sjöngs.
Kistan inbars i kyrkan under tonerna av Chopins sorgmarsch, och när denna förtonat utförde på ett gripande sätt den avlidnes son ett flöjtsolo, Schuberts Ave Maria, varvid han ackompanjerades av fru Modigh från Visby. Jordfästningen förrättades av kyrkoherden, som också talade tröstens ord till de sörjande.
En stor mängd släktingar och vänner till den avlidne följde honom på hans sista färd, därom vittnar bl. a. den rikliga blomstergärden. Bland kransarna märktes en från kyrkorådet, som den avlidne under sin livstid tillhörde. Den nedlades av kyrkoherden, som därvid också tackade honom för de tjänster han gjort Hejdeby församling. Vid graven talade också den avlidnes förre granne Viktor Jacobsson, tidigare i Bolarve nu i Visby, och en systerdotter, fröken Johansson från Visby, framförde ett sista tack och farväl från släktingarna. Till sist lyste officianten frid över graven.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Oktober 1940
N:r 252

Idrott och sport.

AIK tog även budkavlesegern.
Men VIF IV hotade svårt. – Bra bana med svårfunnakontroller.

Det blev inte tredje gången gallt i budkavlen för Visby IF:s första lag men det var i alla fall bra nära att ett annat av klubbens lag skulle ha uppehållit traditionen från föregående år. Det fattades emellertid fattiga två minuter och dem hade AIK:s första lag till godo. Det var alltså hrr Ahrling, Fohlström och Löfqvist som togo hem segern i gårdagens tävling trots att två av dem satte bort en timme vardera med att leta efter kontroller.
Banan gick med start vid en av Tjeldersgårdarna i Boge och första växeln låg vid Medebys i Gothem. Därifrån följdes samma bana avigt till altrå största delen och andra växeln låg vid Tjelders. Tredje sträckan var i stort sett lik den första och målet låg vid Medebys.
Redan vid halv 7-tiden gick färden från A 7, där kapten Leijonhufvud och hans medhjälpare höll upprop och ordnade för avfärden. Det visade sig att fyra lag inte kunde ställa upp och det blev alltså 39 lag som tävlade. Då bil- och busskaravanen kommit till. Hörsne slöto sig slitebor och kustartillerister till de övriga och därefter bar det iväg norrut på Gothemsvägen. Vid Tjelder i Boge blev det start för första sträckans män och kl. 9,31 skickades första man i väg. Startmellanrummet var två minuter och före kl. 10 voro alltså samtliga lag ute i terrängen.
Första kontrollen blev redan den en svår stötesten för de tävlande. Den angavs vara en jordhöjd 2,600 m. VSV från starten men som jordhöjden var felritad på kartan ställde detta till en massa trassel för första sträckans män. Ahrling i AIK och Löfkvist i VIF letade ungefär en timme efter den skärmen och de fingo allt större och större sällskap. Till slut fann man dock skärmen efter åtskilliga bedrövelser och de båda ovannämnda löparna höllo sedan i hop hela sträckan. Andra kontrollen låg c:a 2,000 m. åt SO vid, bäckupprinnelsen norr första a i Botvald Där ifrån var det nära tre kilometer åt OSO till tredje, åskröken 1,000 m. S Bryggans fiskeläge. Också här var det många som fingo leta både länge och väl, då kontrollen var mycket svår att upptäcka och terrängen var villsam. Fjärde kontrollen var bäckkröken 2,800 m. rakt syd och sedan var det bara 700 m. kvar till målet.
Andra sträckans män hade samma kontroll som första sträckans tredje, d. v. s. åskröken, sedan gick man till bäckupprinnelsen norr om Botvalda och därifrån gick man 1,500 m. NN0 till den mindre av de två jordhöjderna intill sockengränsen, som var sista kontrollen. Tredje sträckans män sluppo första sträckans första kontroll och gingo i stället till sockengränsknäet en kn. NV Tjelders och därifrån på den förutnämnda bäckkröken samt i fortsättningen på samma bana som för första sträckan.
Strax före kl. 11 kom efter lång väntan de första löparna till växel I och bäst av dessa var furir Viderström i lag 19, ett av A 7:s fältpostlag, med tiden 1,48. Kort efteråt kommo VIF:s tredjelag med tiden 1,52 och Bror Andersson i Slite I med 1,54. Kl. 11,46 anlände Ahrling och Löfkvist, den senare hade bästa tiden med 2,21 och Ahrling 2,35. 1 18:s förstalag hade 2,39 vid första växeln. I regel hade man tappat bort sig på första och tredje kontrollerna, medan den andra och sista inte vållat några nämnvärda svårigheter.
De flesta löparna ansågo skärmarna vara alltför väl gömda bland träden, då de ibland ej voro synliga på 15-20 meters avstånd. En orientering mellan kontrollerna med endast 15 meters miss kun-de alltså få till följd att löparen fick leta efter kontrollen under ytterligare en timme innan han hittade den intill den plats han först befann sig.
På andra sträckan hade AIK satt in finorienteraren Thure Fohlström och han förde sitt lag upp till andra plats före A 7:s fältpostlag nr 19, bestående av furirerna E. Viderström, T. Hallgren och S.-0. Pettersson, som nu ledde med 17 minuter. Fohlström gjorde en fin insats och vann denna sträcka på 8,5 km. med 1,21. Första sträckan var längst, 11,5 km. och don sista mätte 10,5 kilometer.
A 7 ledde som sagt genom furir Hallgren men Fohlström tog in precis en halvtimme av deras försprång och lämnade resten åt Löfqvist. Fältpostlagets sammanlagda tid efter två sträckor var 3,39, AIK hade 3,56, VIF IV hade 4,34, Slite I och VIF I hade båda 4,37, AIK II 4,39, VIF 111 4,41, 1 18 4,43 och A 7 14,51 för att ta några land de bästa.
Mellan kl. 3 och halv 4 väntade man första man i mål men det dröjde en bra stund över halv 4-slaget utan att något hände och man ställde in sig på att vilket lag som helst kunde vinna. Äntligen döko några löpare upp och det visade sig vara två AIK-are nämligen Löfqvist och Strandberg i lag I resp. III. ”Löken” hade då varit ute i två och en halv timme, varav en timme gått åt vid andra kontrollen, som han cirklat kring åtskilliga varv. Sedan dessa båda kommit i mål uppenbarade sig ett slitelag och ett VIF-lag som klarat av första sträckan efter c:a 6 timmar. Tappert och energiskt gjort!
Sedan kom det en och annan löpare ända fram till kl. 5, då det var precis nedmörkt. En del tvingades bryta när endast den sista lätta kontrollen återstod och inalles var det 10 lag som fullföljde. Bästa sträcktid på sista sträckan fick Sven Strandberg på 1,52 och en annan god prestation gjordes av John Eklund, som klarade sträckan på 1,55. Det var hans lag som råkade ut för de två olycksminuterna och hamnade på andra plats och tragedien för Eklund blev så mycket större som han hittade kontrollerna fint men inte orkade springa för fullt, då han förut varit krasslig.
VT lyckades genomsnittligt bäst i tävlingen, då klubben fick in fyra av sina fem lag, AIK fick in två av sina fyra – de andra två måste bryta vid sista kontrollen – KA 3 fick in ett av tre, A 7 tre av tio och 1 18 inget av sina 14 startande lag. Fjolårets segrande lag kom på sjätte plats, Gustaf Carlsson anlände just som prisutdelningen var över. Denna ägde rum vid 5-tiden, och där fick segrande lag dels en lagplakett och dels individuella DM-tecken, andralaget fick pokaler och tredje laget A 7:s bronsmedaljer. Bertil Björck tackade tävlingsledaren och banlä,-aren kapten Kr. Leijonhuvud för en utmärkt bana och en trevlig tävling och ett taktfast leve avslutade denna tävlingsdag.
Vädret var ganska kyligt och ibland kom det småskurar med snöblandat regn, på morgonen var det kraftig frost i skogen och vattensamlingarna voro isbelagda. Löparna måste under tävlingen ta sig över Gothemsån och detta klarades med växlande lycka. Kårens radiobilar skötte på ett utmärkt sätt förbindelserna mellan kontroller och växlar och man kunde följa tävlingens förlopp vid åtskilliga punkter på banan.

Prislistan fick följande utseende:
1) AIK I (R. Ahrling, T. Fohlström, G. Löfqvist), 6,27,00.
2) VIF IV (E. Rosendahl, E. Olsson, J. Eklund), 6,29,00.
3) AIK III (G. Johansson, K.-A. Booberg, S. Strandberg), 6,49,00.
4) VIF III 7,18,50, 5) A 7 18312, lag II, 7,35,20, 6) VIF 1 7,38,20, 7) KA 3, lag III, 7,45,40, 8) A 7, lag 1, 7,57,00, 9) A 7 18322, lag 1, 7,58,40, 10) VIF V, 8,42,00.

Flygets lag fick andra pris.
Västmanlands flygflottilj och Göteborgs örlogsdepå möttes på lördagsmiddagen på Hjorthagens idrottsplats i matchen om andra pris i den militära fotbollturneringen. Resultatet blev att flyget vann med 4-1, halvtid 2-0.

Tipsraden.
Brage-AIK 3-2. 1
Elfsborg-Malmö FF 2-1. 1
Gårda-Landskrona 0-1. 2
Hälsingborg-Göteborg 3-1. 1
Sandviken-Norrköping 3-2. 1
Sleipner-Degerfors 3-3. X
Djurgården-Hammarby 2-2. 1
Sundbyberg-Sandv. AIK 2-4. 2
Karlskoga-GAIS 1-2. 2
Kristianstadsk.-Halmia 2-3. 2
Landora-Olofström 2-1. 1
Malmök.-Höganäs 3-1. 1
Nynäshamn-Reymersholm 1-6.
Halmstad-Värnamo 1-0.
Arvika-Lundby 3-2.
Kalmar AIK-Malmö Bl 4-2.
Örn-boxarnas gästspel.
Bra uppvisningar på A 7 i går.

Det var fight i A 7:s gymnastiksal i går eftermiddag, i den form som går under benämningen ”the noble art of selfdefence”, och huvudrollerna innehades av förmågor från den välbekanta boxarklubben Örnen i Stockholm, som med örn-pappan, Gustaf Martinsson, i spetsen svarade för att det blev god propaganda.
En relativt talrik publik hade infunnit sig, och givetvis var man mest nyfiken på att få se den mycket omtalade Visbypojken Lennart Pettersson i aktion. Han ”upptäcktes” för cirka ett och ett halvt år sedan av Martinsson och har på kort tid utvecklats till en synnerligen lovande boxare, vilket bäst bevisas därav, att han hemförde juniormästaretiteln i tungvikt i fjol. Och nu kommer han att uppsättas som reserv i landslaget mot Danmark!
Och man kom snart underfund med att Martinssons adept infriade förväntningarna. Han visade sig nämligen vara en välproportionerligt byggd pojke med god räckvidd, det rätta humöret och först och främst en bra teknik, som naturligtvis kan bli ännu bättre. Hans båda motståndare, tvenne bröder Lorensson, voro heller inga duvungar. Den ene av dem, lätttungviktaren Einar Lorensson, var finalist i JM i fjol, och, liksom brodern Harry, en sympatisk boxare av den inom repen så sällsynta typ, som nästan verkar som om han bad om ursäkt om händelsevis en uppercut skulle träffa motståndarens käke. Bröderna Lorensson syntes för övrigt ha perfekt samma stil, om så effektiv låter jag vara osagt. Att vända hela bröstsidan till ger alltför stor träffyta åt motståndaren. Nåväl, man gick inte på för fullt, inte heller i de andra matcherna på ett par undantag när. I welter möttes Bergström, BK Hansa, och Sundvall, Örnen, och här blev det emellertid hårt mot hårt. Sundvall kunde slå hårt och vid ett tillfälle såg det hotande’, ut, men knockouten uteblev. Matchen såg lite blodig ut, men detta föranleddes endast av en liten rispa på B:s ena kind. Domslutet – Martinsson var själv domare – lydde på seger för Sundvall.
En trevlig uppgörelse blev Alnö-Jansson contra Tore Wass. Den sistnämnde, en lång gänglig yngling, fick ersätta stockholmsmästaren Karlsson, som på grund av sjukdom förhindrats resa med hit ner. Att Alnö-Jansson givit Erik Ågren en hel del besvär i SM kan man förstå. Han var oerhört energisk och rörlig som en gummiboll, men Wass gjorde ett förvånansvärt gott intryck genom sin goda blick för gamet. Han boxades intelligent och gjorde bra ifrån sig.
En rätt livlig match var den första, som gick i fjäder mellan Wolff och Arne Lindström. Den förstnämnde hade fått stilpris vid JM i bantam i fjol. Båda visade friskt humör och gjorde en bra match, även om icke denna gång erbjöds något vackrare stilprov.
Den ur propagandasynpunkt sämsta uppgörelsen bjödo Andersson-Rovkvist, båda Hansa, på. Här glömde man ibland totalt bort garden, vilken som bekant inte är så alldeles oviktig i boxning, och ibland verkade det rena slagsmålet. Men det tar sig väl så småningom. Våra pojkar ha inte samma goda ledning som ”Örnarna”.
Slutligen möttes bantampojkarna Börje Hansson och Gösta Pettersson, båda från örnen, och dessa visade goda takter.
Som slutomdöme kan man säga, att matcherna i stort sett bjödo på bra boxning. Visserligen är det ur publiksynpunkt ”roligare” med en eller annan event. knockout – nu förekom endast ett par matcher med domslut – men en uppvisning i stil med gårdagens har en uppgift att fylla såsom propaganda. Och jag tror Martinsson och hans pojkar kunna vara belåtna. De äro välkomna igen.
Martinsson är numera en femtioårs man – det kan man förresten inte se – och det var han som för ett 20-tal år sedan stiftade Örnen. han har emellertid icke endast denna förening att tänka på utan har många järn i elden såsom tränare.
Mr Ernest

Spänstpropagandan.
Två nya föreningar till Gymnastikförbundet.

I Folkspänstpropagandan som fick en bra start på Gotland går bra även i fortsättningen och rapporter om att föreningarna sätta i gång spänstavdelgar inkomma med jämna mellanrum. I Hejdeby där man har två spänstavdelningar har man bildat, en ny förening, Hejdeby gymnastikförening, med fru Inez Lerbom som ordförande och fröken Signe Dahlström som sekreterare, och denna förening har sökt inträde i Gymnastikförbundet. Vidare har Roma idrottsförening sökt inträde i förbundet. I Roma arbetar förutom den manliga spänstavdelningen även en kvinnlig avdelning som sorterar under IOGT-logen.
I Bro har den kvinnliga avdelningen fått en mycket god start. Fröken Elsie Östergren som leder denna rapporterar 18 deltagare. Tidigare år har man haft 10-12 deltagare och då hade man ändå med flickor från Hejdeby, vilka som bekant nu bildat en egen avdelning. Den manliga avdelningen i Bro har inte kommit i gång ännu, men väntas snart komma att sätta i gång. I Levide leder hr G. Sjöberg en manlig spänstavdelning med 18 deltagare. Vidare skall man sätta i gång en kvinnlig avdelning med folkskollärare Ivar Larsson som ledare. I Burs ha både kvinnlig och manlig avdelning kommit i gång, båda med hr K. E. Gannholm som ledare. I den förra är det nio och i den senare tolv deltagare. Övningarna pågå tisdag och torsdag, kvinnliga kl. 19-20,30 och manliga kl. 20,30-22.

43 spänstgymnaster i Källunge, fleraväntas.
En synnerligen vacker spänstrapport har lämnats av fröken Rut Thomsson, Källunge JUF:s energiske och duktiga gymnastikledare, som i höstas deltog i spänstledarekurs vid Lillsved. Hon meddelar att den kvinnliga avdelningen nu arbetar för högtryck. Sedan i somras har avdelningen utökats med 10 nya gymnaster, så att den nu räknar inte mindre än 26 deltagare, en synnerligen vacker siffra om man tänker på de svårigheter som möter folkspänsten på landsbygden i form av långa avstånd, mörka och svåra vägar m. m. En del av deltagarna ha-inte mindre än en hel mil att åka, men övningsbesöken ha i alla fall varit fullaliga alla gånger. Man har nu kommit så långt att” 26 lejonmärken beställts denna vecka. Arbetet har gått med liv och lust sedan föreningen i höst fått både matta och bomsadel från Gymnastikförbundet. Avdelningen arbetar två gånger i veckan, varannan vecka en gång, tisdagar resp. fredagar kl. 8-9 e. m.
Den manliga avdelningen i Källunge har nu åter kommit i gång. Antalet deltagare är nu 17, men flera väntas till nästa gång. Avdelningen har övning varje torsdag kl. 8-9 e. m. med fröken Thomsson som ledare.
Som synes är ”spänstlusten” synnerligen stor i Källunge och exemplet manar till efterföljd.

VIF slog Slite med 4-0.
Slutspelat för hösten i Div. 1.

Visby IF överraskade i går med att i höstens sista Div. I-match slå segertippade Slite med hela 4-0. Nu var det i stället Slite som råkat ur slag och inte kunde få i gång något effektivt samspel, som gav resultat. VIF låg över i första halvlek, men någon målspottning i större skala blev det inte fråga om. Det första målet gjorde slitespelarna själva och det andra tillkom på straff sedan en man i hemmalaget i onödan räddat ett målskott med handen. I andra halvlek gjorde VIFarna två ”riktiga” mål, medan Slitespelarna fortvarande voro ineffektiva.
Ställningen i serien blev oförändrad men poängen är nu följande:
AIK 3 3 0 0 16- 3 6
A 7 3 1 0 2 10-11 2
Slite 3 1 0 2 7-12 2
VIF 3 1 0 2 6-13 2
Norra serien:
Stenkyrka-Fårösund 8-1.
Martebo-Boge 3-3.
Stenkyrka 3 3 0 0 17- 3 6
Fårösund 4 3 0 1 12-11 6
Martebo 3 1 1 1 6- 7 3
Boge 3 0 1 2 5-14 1
Bro 3 0 0 3 3- 8 0
Södra serien:
Hemse-Fardhem 1-1.
Burgsvik-Rone 2-0.
Alva-Klintehamn 5-1.
Vänge-Hablingbo 2-1.
Alva 4 3 1 0 18-6 7
Burgsvik 4 3 0 1 11-10 6
Fardhem 4 2 1 1 15-11 5
Hablingbo 4 2 0 2 15- 7 4
Vänge 4 2 0 2 9-20 4
Ljugarn 3 1 1 1 14- 8 3
Hemse 3 1 1 1 8- 6 3
Rone 3 0 0 3 4-10 0
KIK 3 0 0 3 2-18 0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 oktober 1940
N:r 250

Idrott och sport.

Knepigt med vägvalet i orienterarnas SM.
Ahrling och Dahlin gjorde godainsatser.

Vid svenska mästerskapet i orientering deltogo som bekant tre gotlänningar, Anders Dahlin och Jan Silvén från Gute samt Robert Ahrling, som var bland de tio särskilt inbjudna militärerna från olika svenska truppförband. Intresset kring gotlänningarnas start har givetvis varit stort och vi ha i dag lyckats få svar på alla frågor om dem genom att intervjua Ahrling, som nu kommit hem igen.
Dahlin och jag hamnade ungefär mitt i resultatlistan på platser som torde ligga mellan 130 och 150, svarar han på första frågan som naturligtvis gäller placeringarna. Några exakta uppgifter gick aldrig att få så nära efter, ty den första listan gick bara till 85. Våra tider voro bortåt 2,15. Silvén sprang bort sig när han skulle runda ett berg och kommer väl ett stycke längre ned bland deltagarna.
Apropå berg, ja!
Jo, det fanns gott om den varan och det svåraste var att välja väg. Vi gotlänningar hade ju ingen större praktik på sådan terräng och det försämrade givetvis våra placeringar. Inte heller hado vi tillräcklig teknik och kondition för att kunna forcera den steniga terrängen på samma sätt som fastlänningarna. De skuttade iväg som rådjur mellan blocken där en annan fick gå. Ett berg, som hade 318 m. till höjdsiffra måste jag ta mig över och det krävde förstås en hel del kraft och tid. Men utsikten där uppe var härlig…
När jag löpt en 0-7 km. var jag ungefär lika trött som efter en fullbordad tävling på Gotland, fortsätter Ahrling. Skall vi ha någon chans att hänga med i konkurrensen på fastlandet måste konditionen byggas upp än bättre genom längre banor på t. ex. 15 km. och vidare måste A-fet med fastlandet ökas betydligt. Ilade vi haft Mittro klilin på vägvalet i denna tävling och vunnit c:a en kvart på det, så hade vi gått om minst 50 löpare i prislistan. Så tätt var det nämligen mellan dem, det fanns t. ex. 13 man på 1,51 med sekunder som skilde.
Kontrollerna voro lätta – det var många som inte trodde på det utan togo ut kompassriktning och gjorde andra förberedelser som stal dyrbara minuter i stället för att följa de stigar som ledde fram till kontrollerna. Det var tredje sträckan som fällde utslaget, här gällde det att finna småvägar och omvägar, kompassgången medförde mera klättring än löpning och var absolut förkastlig.

Spänstpropagandan.
Även Hejdeby och Eksta ha börjat med gymnastik.

Till de socknar där man förut inte haft någon ordnad frivillig gymnastik men satt i gång i höst ha nu kommit ytterligare två, nämligen Eksta och Hejdeby. Två pojkar från Eksta voro med på spänstledarekursen i Klintehamn och de ha nu satt i gång var sin spänstavdelning i sin hemsocken, en kvinnlig och en manlig. Ledare för pojkarna är Sune Jacobsson och för flickorna Gösta Jacobsson. Sammanlagt är det ett 20-tal gymnaster.
I Hejdeby är det den kvinnliga spänstavdelningen som är störst. Ledare för flickorna är fru Inez Lerbom, som gått igenom en spänstledarekurs på fastlandet i höst. Hon har ett 10-tal flickor med i sin avdelning. Ledare för pojkarna är folkskollärare Gösta Hörling. I Hejdeby har man f. ö. redan bildat en gymnastikförening.
Klintehamn är sedan gammalt ett samhälle, där det finns intresse för gymnastik. Man har nu två avdelningar i gång, en kvinnlig med 14 deltagare och en manlig med 16 deltagare. Man håller till i skolan, då den ordinarie gymnastiklokalen ännu är rekvirerad av militären. Utrymmet är mycket begränsat och som intresset tycks vara i stadigt stigande måste man nog dubblera avdelningarna.
Även från Visby har det kommit ett par rapporter. Visby kvinnliga har en avdelning med över 30 deltagare och även den får nya tillskott efterhand. Men lokalen – A 7:s gymnastiksal – är stor och man kan ännu ta emot flera deltagare. Visby AIK har engagerat hr Åke Fohlin, en av de på kapten Eric Källströms kurs utbildade spänstledarna, som ledare och han rapporterar ett drygt 30-tal deltagare. Även AIK:s flickor ha satt igång med gymnastik.

Två Visbydamer till riksmästerskapet i orientering.
Riksmästerskapet i orientering för damer avgöres nästa söndag i norra Skåne och Gotland kommer att bli representerat även i denna rikstävling. Deltagarna härifrån bli Lizzie Andersson, AIK, och Margit Nyberg, VIF, som båda nått flera tätplaceringar under de senare åren.

Boxningar i Tingstäde.
Lennart Pettersson möter fem tungviktare.

Tingstäde får i morgon besök av en trupp boxare som anordna uppvisningar och matcher i gymnastiksalen. Bland deltagarna märkes svenske juniormästaren i tungvikt Lennart Pettersson från BK örnen i Stockholm, som möter fem tungviktare. Boxningarna börja kl. 8. Till fredagen planeras en liknande uppvisning på biograflokalen i Slite.

Fardhem-Vänge 7-1.
Seriematchen på Hemdalsvallen i Fardhem mellan Fardhems IF och Vänge IK slöt med en storseger för det mera rutinerade och tekniska fardhemslaget, som utklassade gästerna med 7-1, halvtid 1-1. Hy. Hederstedt i Fardhem gjorde första målet men kort före paus lyckades gästerna utjämna till 1-1. 1 andra halvlek dominerade hemmalaget fullständigt och det blev inte mindre än sex mål i Vängeburen, fyra inspelade av Hederstedt, ett av centern Jacobsson och ett av hi. Olofsson. God domare var E. Nilsson, Alva.

De gotländska serierna.
Vi återge här ställningen i de gotländska serierna efter tre omgångar av höstens spelprogram.

Div. I:
AIK 3 3 0 0 16- 3. 6
A 7 3 1 0 2 10-11. 2
Slite 2 1 0 1 7- 8. 2
VIF 2 0 0 2 2-13. 0
Norra serien:
Fårösund 3 3 0 0 11- 3. 6
Stenkyrka …. 2 2 0 0 9- 2. 4
Martebo 2 1 0 1 3- 4. 2
Bro 3 0 0 3 3- 8 0.
Boge 2 0 0 2 2-11. 0
Södra serien:
Alva 3 2 1 0 13- 5 5
Hablingbo …. 3 2 0 1 14- 5. 4
Fardhem 3 2 0 1 14-10. 14
Burgsvik 3 2 0 1 9-10. 4
Ljugarn 3 1 1 1 14- 8. 3
Hemse 2 1 0 1 7- 5. 2
Vänge 3 1 0 2 7-19. 2
Rone 2 0 0 2 4- 8. 0
Klintehamn 2 0 0 2 1-13. 0

I Div. 1. återstår endast matchen Slite
VIF nästa söndag, och i norra återstår två omgångar.

Riksorienteringsmärket.
De personer som avlagt godkänt prov i riksorienteringen men ej löst ut märket kunna göra detta på Lunkans konditori i morgon kväll kl. 7-8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 oktober 1940
N:r 245

Dödsfall.

Fru Fredrique Palm, född Wessman, har avlidit i Stockholm i en ålder av 83 år.
Den bortgångna var född i Visby och dotter till sjökapten C. J. Wessman.
Änka sedan 1923 efter bryggaren och lantbrukaren Alfred Palm sörjes hon närmast av tre söner och tre döttrar, av vilka Gunnar är byråchef i lantmäteristyrelsen, Ivar sjökapten och Ragnar bataljonsveterinär vid Fortifikationen, Anna gift med länsveterinär R. Jakobsson, Ingrid gift med distriktsveterinären Ivan Christensen, Simrishamn, och Märtha, sjuksköterska i Stockholm.
— I en ålder av 85 år avled i går i Stockholm fru Marie Lowise Molander, änka efter framlidne grosshandlaren Carl Molander, Visby.
— I går avled lantbrukaren Wiktor Pettersson, Norrbys i Hejdeby, i sitt 63:e levnadsår. Den avlidne, som var född i Visby och son till grosshandlaren J. O. Pettersson, har tidigare innehaft en del kommunala uppdrag i socknen. Han efterlämnar minnet av en präktig och vänsäll man. Närmast sörjande äro maka och barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 oktober 1940
N:r 245

Dödsfall Wiktor Pettersson

Vår käre make och fader Wiktor Pettersson lämnade oss idag i sitt 63:e levnadsår, innerligt sörjd och saknad av oss samt släkt och vänner.
Norrbys, Hejdeby, 21 okt. 1940.
LISA PETTERSSON
Greta Karin och Gunnar
Sven o. Karin Inga-Lisa Ernst

Barnbarnen

Över molnen skall du ila,
Frälsad, fri och fröjdefull,
Medan i den tysta mull
Trötta kroppen njuter vila.
Han som allt i hägnad tar
Har ock den i sitt förvar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 oktober 1940
N:r 245

Idrott och sport.

548 gotlänningar på riksorientering.
Ett populärt arrangemang med repris nästa söndag.

Riksorienteringen har redan i referaten från fastlandet beskrivits som ett mäkta populärt arrangemang och detsamma kunde gotlänningarna konstatera i går när de gåvo sig orienteringen i våld. Det var en särdeles pigg och trevlig stämning ute i skogsdungarna kring staden o. att vädret vår drypande fuktigt bekymrade man sig inte det ringaste om sedan man väl kommit i farten. Men hade man haft dagens vackra väder i stället så hade tillslutningen säkert blivit dubbelt så stor, ty vackert väder är nu en gång för alla A och O för all propaganda.
Tretton banor voro lagda för riksorientering på Gotland, därav sju civila, och hittills ha rapporterats 548 godkända prov, några fältposter ha ännu ej avhörts med sina uppgifter.
Visbybornas bana hade lagts av AIK och gick några kilometer öster om staden, där distriktsledaren Björck letat ut en trevlig bana kring Hejdeby- och Endrevägarna. Starten gick en bit ut på Follingboväg på det ställe där kraftledningen skär skogsbrynet, första kontrollen låg vid ett av torpen norr om vägskiftet (det gällde att ta rätt torp!), den andra kontrollen var taktegelfabriken vid Hejdebyväg sedan banan först gjort en krök åt norr och den tredje ock samtidigt svåraste var sydvästra hörnet av gläntan 600 m. SSO H i Hällarna. Sedan bar det rakt söderut, och nästa skärm stod på det ställe där kraftledningen skär Endreväg. Femte och sista kontrollen var ställd vid sydändan av åsen omedelbart norr om g i Skrubbshage och målet var förlagt vid ödetorpet vid s i Skrubbshage.
De aktiva orienterarna uppträdde just inte i några massor, men det fänns gott om ungt folk som ville pröva på vad orientering vill säga och tack vare det så fick Visby i alla fall sina 201 deltagare.
Därmed är inte sagt att äldre deltagare helt och hållet saknades. Där fanns nämligen både 40- och 50-åringar, som oribnterade och klarade sig med glans, mestadels prickfritt. Äldst i Visby var landskontorist Karl Liljeborg, 59 år, som hade gott om tid över på sitt prov. Länsjägmästare Ragnar Melin med fru klarade provet prickfritt på tiden 1,14 och bland andra spänstiga herrar och damer i de åren märktes hr D. Holmert, som hade kameran i högsta hugg hela dagen, dir. G. Vannerberg, fru Mehler och ambulanschaufför Sehmidterlöw. Av alla 201 startande i Visby blev ingen underkänd. Högsta tidstillägg som förekom för felinpriekade kontroller var 42 min, men tiden räckte likväl till för vederbörande. I medeltal torde provet ha klarats på en timme och den stipulerade tiden på 2 resp. 2 ½ timme är alltså väl tilltagen.
Snabbast på banan i Visby var Mats Vesterberg med 36 min. samt Birger Persson och Georg Johansson båda med 37 min. Bland damerna var Lizzie Lindfors den snabbaste med tiden 49 min., därnäst Rut Larsson med 50 min. Hemvärnet deltog med en trupp på 26 man.
Riksorienteringen kommer att gå även nästa söndag, då intresset visade sig vara så stort och det blir då givetvis en ny bana för deltagarna. De som deltogo i går ha rätt att ställa upp på nytt och det blir nog åtskilliga som komma tillbaka, för man hade ohejdaåt trevligt både vid och mellan kontrollerna i går. Kontrollanten nr 3 ansågs dock vara en något sträng herre men man fick ge med sig, när han konstaterade faktum och satte prickar för deltagarna. När man kom fram till den efterlängtade gläntan så satte man givetvis knappnålen mitt i den, men skärmen stod nu i kanten av gläntan och det blev några millimeters fel. Ett par damer voro fullt på det klara med att en av kontrollerna var felplacerad (!) och troligen äro de fortfarande av den uppfattningen, ty de ville inte lyssna på vad andra förklarade i den saken.
Naturvärnsfrågorna beredde inte något som helst hinder utan alla klarade sig smärtfritt från denna lilla examination om vad man har att iakttaga vid umgänget med naturen.
På landsbygdens banor var det ganska gott deltagande och mer skall det bli till nästa söndag. I Hemse, Klinte och Slite hade man runt 40-talet civila deltagare och Slite har redan lovat dubbelt så många orienterare till nästa söndag. I Hemse deltog bl. a. folkskollärare Kupper, som är 52 år.
De godkända proven fördela sig på följande sätt: Visby 201 delt. 162 manl. — 39 kv.
Klinteh. 40 ” 35 ” — 5 ”
Hemse 37 ” 28 ” — 9 ”
Slite 34 ” 31 ” — 3 ”
Levide 34 ” 20 ” — 14 ”
Roma 23 ” 16 ” — 7 ”
Ljugarn 3 ” 2 ” — 1 ”
I. 18 176 ” 166 ” — 10 ”
Summa 548 godkända prov, därav 460 manl. och 88 kv. 19 startande ej godkända.

17 mål i två Div. I-matcher.
8—0 seger för AIK, hårfin vinst för Slite.

I går spelades två matcher i den gotländska ”storserien” och resultaten av dessa vad målsiffrorna beträffar hade väl ingen tippare förutsett. Det blev mycket målrika matcher, vilket delvis berodde på att Gutavallen var synnerligen svår att spela på i det fuktiga vädret.
Dimman hängde tät över nejden och på planen var det något till halt efter all väta.
Segrare för dagen blevo Slite och AIK, som alltså togo skadan igen från DM, där båda lagen förlorade och blevo utslagna på samma dag, och det blev två ganska egendomliga matcher.
Slite, som mötte A 7 på förmiddagen, visade stor slagkraft redan från början och ledde efter ett tag med 3—0. Innan halvleken var slut stod det 4—2 till Slite.
Därefter kom A 7 med en uppryckningsperiod och det blev en synnerligen” jämn kamp mellan lagen. Genom en straff och ett annat mål utjämnade A 7 ställningen och hade alla chanser att gå upp till ledningen. Man förivrade sig emellertid och i synnerhet centern, som var lagets stöttespelare, lade flera skott utanför. Kort före full tid lyckades Slite få in en boll bakom A 7-målvakten och segern gick till köpingen. I slitelaget märktes den unge högerinnern, som är mycket lovande samt centern Henry Karlsson; denne svarade för fyra mål, Andersson gjorde ett mål.
— I dagens andra match blev spelet i än högre grad lidande på det hala väglaget och det:var bara frågan om vem som kunde ha den bästa balansen och placeringsförmågan. AIK-arna visade sig vara VIF-arna överlägsna i den konsten och detta var en av orsakerna till den egendomliga resultatet. En annan orsak var den att VIF saknade två av sina bästa spelare, nämligen Viktor Pettersson och Svensson och därmed föll hela laget samman. I första halvlek tog AIK ledningen med 4—0 och efter paus blev det ytterligare fyra mål. ATK-arna släpptes fram alltför lätt och det blev många skott mot VIF:s bur, varav dock endast en bråkdel lämnade resultat.

Norra serien.
Boge—Fårösund 1—6.
Bro—Martebo 1—2.

Södra serien.
Klintehamn—Hablingbo 1—7.
Vänge—Rone 4—3.
Burgsvik—Fardhem 2—5.
Alva—Ljugarn 2—2.

Gotländska orienterare till SM-tävlingen.
Ev. fyra gotlänningar med.

Svenska mästerskapet i orientering nu om söndag uppe i Värmland kommer att få deltagande även från Gotland med ett par ev. högst fyra man. Gotland har som bekant två platser för deltagare i denna tävling och dessa få besättas med årets distriktsmästare samt ytterligare en välmeriterad orienterare. Gösta Lövqvist, VIF, är alltså självskriven och har bara att anmäla sig och som andre man har idrottsförbundet utsett Jan Silvén.
Som bekant har även tio militärer inbjudits till SM-tävlingen och där har Gotland fått en plats, som vikts för Ro bert Ahrling. Vid förfall för honom rycker Gösta Lövkvist, AIK, in.
Det kan mycket väl tänkas att det blir gotländskt deltagande också i damernas SM-orientering, men något bestämt kan ännu ej meddelas på den punkten. Gotland har rätt att representera med tre deltagare, som utses av idrottsförbundet och ev. aspiranter ha att anmäla sig dit innan den 20 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238