Auktion

i Hejdeby å torr klufven stubbved förrättas torsdagen den 13 dennes kl. 11 f. m. Samling vid Allekvia. Anstånd till den 1 sept.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som hålles tisdagen den 18 innev. febr. kl. 3 e. m., låter landtbr. V. Jacobsson, Bolarfve i Hejdeby, till den mestbjudande försälja i mindre lotter omkring 18 tunnl. god äng och 7 tunl. myodlad åker i den s. k. Storängen invid Endre landsväg. Jorden, som är förstgradig, begränsas af kanal på två sidor. Köpare vare beredd att ställa godkänd säkerhet. Inteckningar underlätta köp. Pröfningsrätt förbehålles.
Hejdeby den 7 febr. 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Passionsgudstjänsterna

i Endre och Hejdeby har domkapitlet medgifvit må i år förläggas i Endre församling till fredagsaftnarna kl. 6 och i Hejdeby församling till onsdagsaftnarna kl. 6.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Suderbys i Hejdeby.

Måndagen den 27 jan. kl. 2 e. na. låter landtbr. W. Jacobsson, Bolarfare i Hejdeby, till rothuggning försälja omkring 20 tun:. i mindre utrop uti Storängen vid Endre landsväg. Öfriga vilker tillkännagifvas vid aukt.
Suderbys i Hejdeby.
K. Olsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Konkursärenden.

I snickaren P. Ardells i Bjerges konkurs utsågs vid inställensen i dag färutvarands godemannen, handl. C. A. Jakobsson i Klintehanm, till syssloman, och syssloman i arbetaren Edv. Hedins i Hejdeby konkurs vardt likaledes förutvarande godemannen, folkskolläraren P. S. Hartman i Endre.
Inför södra häradsrätten har byggmästare L. Andersson, Solberga i Fröjel, idag Hitlåt försatt i konkurs. Kommissarie Svallingson förordnades att taga hand om boet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Hejdeby: födda 10 (3m. 7 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 25 (10 m. 14 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 17.
Pastoratets folkmängd 598; ökning 17.

Barlingbo: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 36 (18 m. 18 k.), utflyttade 48 (24 m. 24 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 481; minskning 4 personer.

Ekeby: födda 10 (7 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 14 (4 m. 10 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 358; minskning 4 personer.
Pastoratets folkmängd 839; minskning 8.

Vall: födda 2 m., döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (12 m. 9 k.), utflyttade 22 (11 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 315; minskning 2 personer.

Hogrän: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 28 (9 m. 19k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 331; minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 646; minskning 10.

Sanda: födda 14 (9 m. 5 k.), döda 10 (3 m. 7 k.); inflyttade 59 (27 m. 32 k.), utflyttade 49 (16 m. 33 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 848; ökning 14.

Mästerby: födda 12 (4 m. 8 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 41 (22 m. 19 k.); utflyttade 30 (14 m. 16 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 433; ökning 19.

Västergarn: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 6.
Hela pastoratets folkmängd 1,570; ökning 27.

Hejde: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 35 (12 m. 23 k.), utflyttade 39 (16 m. 23 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 579; minskning 1.

Väte: födda 10 (6 m. 4 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 21 (6 m. 15 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.); vigde par; folkmängd 31 dec. 601 (278 m. 323 k.); minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,180; minskning 10.

Alfva: födda 10 (7 m. 8 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 27 (14 m. 13 k.), utflyttade 39 (17 m. 22 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 480; minskning 7.

Hemse: födda 18 (11 m. 7 k.), död 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 54 (24 in. 30 k.), utflyttade 58 (33 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 827; ökning 3.
Pastoratets folkmängd 1,307; minskning 4.

Hablingbo: födda 11 (4 m. 7 k.), döda 11 (8 m. 3 k.); inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 565 (284 m. 281 k.); ökning 17 personer.

Silte: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 7 (5 m. 2 k.), utflyttade 13 (9 in. 4 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 296 (147 m. 149 k.); minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 861; minskning 25.

Vamlingbo: födda 11 (2 m. 9 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 32 (11 m. 21 k.), utflyttade 33 (15 ni. 18 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 664; ökning 1.

Sundre: födda in en, döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 4 (3 m. 1 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 196; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 860; minskning 4.

Öja: födda 23 m. 14 k.); döda 13 (7 m. 6 k.); inflyttade 44 (22 m. 22 k.), utflyttade 60 (30 m. 30 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 886; minskning 6, äldste invånaren i Öja 91 År.

Hamra: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (6 m. 11 k.); Vigde 3 par; folkmängd 31. dec. 302; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,188; minskning 14.

Rone: födda 17 (9 m. 8 k.), döda 16 (1 m. 15 k.); inflyttade 39 (25 m. 14 k.), utflyttade 73 (30 m. 43 k.); vigde 10 par; folkmängd 31 dec. 994; minskning 33 personer.

Eke: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.): inflyttade 25 (15 m. 10 k.), utflyttade 19 (7 m. 12 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 267; ökning 14 personer.
Pastoratets folkmängd 1,261; minskning 19.

Närs: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 11 (6 m. 5 k.); inflyttade 14 (5 m. 9 k.), uflyttade 26 (14 m. 12 k); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 916; minskning 9 pers.

Lau: födda 6 (3 m. 3 k), döda 9 (2 m 7 k.); inflyttade 19 (7 m. 12 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 472; minskning 1 person.
Pastoratets folkmängd 1,388; minsk ning 10.

Fardhem: födda 11 (5 m. 6 k), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (5 m. 16 k.), utflyttade 27 (17 in. 10 k.): vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 374; ökning 2 pers.

Linde: födde 10 (5 m. 5 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); Inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 47 (25 m. 22 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 15 pers.

Lojsta: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 23 (13 m. 10 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 1 pers.
Pastoratets folkmängd, 1,077; minskning 14.

Levide: födda 16 (8 m. 8 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); Inflyttade 14 (8 m. k.), utflyttade M (10 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 551; minskning 3 personer.

Gerum: födda 3 (2 m. 1 k.), döda 1 (1 m.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 18 (10 m. 8 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 182; ökning 3 personer.
Pastoratets folkmängd 733; oförändrad.

Ejsta: födde 9 (5 m. 4 k.), döda 7 (7 m.); inflyttade 29 (13 m. 16 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 594; ökning 11.

Sproge: födde 3 (3 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 22 (9 m. 13 k:), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 304; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 898; ökning 23.

Klinte: födda 26 (14 m. 12 k.), döda 18 (6 m. 12 k.); inflyttade 95 (39 m. 56 k.),, utflyttade 91 (44 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,213 pers; ökning 12 pers.; äldste pers. 90 år.

Fröjel: födda 5 (3 m. 2 k.), döda 15 (10 m. 5 k.); inflyttade 21 (8 m. 18 k.), utflyttade 27 (12 . m. 15 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 524 pers.; minskning 16 pers. äldste pers. 91 år.
Pastoratets folkmängd 1,737; minskning 4.

Stenkyrka: födda 12 (8 m. 4 k.), döda 14 (7 m. 7 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 55 (29 m. 26 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 723; minskning 9.

Tingstäde: födda 7 (5 nr. 2 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 44 (19 m. 25 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,236; Minskning 18.

Fårö: födda 21 (9 m. 12 k.), döda 11 (1 m. 10 k.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 34 (14 m. 20 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1,120; minskning 5.

Stenkumla: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 45 (14 m. 31 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.); Vigde 3 par; falkmängd, 480; ökning 20.

Västerhejde: födda 9 (5 in. 4 k.), döda 8 k.; inflyttade 31 (13 m. 18 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.); Vigde 5 tar; folkmängd 31 dec. 468; ökning 4.

Träkumla: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 24 (12 m. 12 k.), utflyttade 12 (8 in. 4 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 1,217; ökning 36.

Eskelhem: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 8 (3 m. 5 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 67 (33 m. 34 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 655; minskning 28, äldste medlem 93 år.

Tofta: födda 9( 4 m. 5 k.), döda 9 (4 m. 5 k.); inflyttade 26 (11m. 15 k.), utflyttade 29 (14 m., 15 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 547; minskning 3; äldste medlem 93 är.
Pastoratets folkmängd 1,202; minskning 21.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Offentlig auktion.

Lördagen den 10 april 1920 kl. 10 f. m. låta sterbhusdelägarne efter avlidna Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby (Österby) genom offentlig auktion till den mestbjudande försälja all boets såväl fasta som lösa egendom. Fastigheten utgöres av 0,283 hektar jord med därå nyuppfört boningshus av trä. Av lösegendomen må nämnas: sängar, soffor, byrå, skänk, kommodier, bord, stolar, glas, porslin, kokkärl, linne- och yllevaror, nya korkmattor, säng- och gångkläder m. m.
För fastigheten skall erläggas 1/5 av köpeskillingen vid klubbslaget eller senast åtta dagar därefter. Prövningsrätt förbehåller. För lösegendomen lämnas godkände inropare betalningsanstånd till den 1 september 1920.
Endre den 29 mars 1920.
P. S. HARTMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Gotlands ångverksväg.

Ömsesidiga brandstodsförening.
Har i dag hållit sammanträde å Stadshotellet under ledning av lantbr. L. T. Jakobson i Stånga.
Av de föredragna års- och revisionsberättelserna framgick att försäkringsvärdet vid årets slut uppgick till 315,590 kr. vilket utgör en ökning under året av 14,500 kr. Årets omkostnader hava uppgått till kr. 399:84 och vinsten till kr. 1,092:99. Under året har ingen brandskada träffat försäkrad egendom. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter i styrelsen återvaldes lantbr. Ev. Larsson i Fole och L. T. Jakobson i Stånga, samt nyvaldes H. Klingvall i Hejdeby och Kr. Niklasson i Linde. Till suppleanter omvaldes C. Müller, Visby, K. Pettersson i Slite och J. N. Jakobson i Gerum samt nyvaldes Fr. Martell i Stånga. Revisorer blevo nämdemännen J. Vahlgren i Stånga och Anton Larsson i Garda med nämdeman H. Pettersson, Myrungs och lantbr. L. Johansson i Garda som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Aution å mjölkkor och svin m. m. vid Tibbles i Hejdeby.

Lördagen den 27 innev, mars kl. 12 midd. låter lantbr Gunnar och Emil Jacobsson, Tibbles i Hejdeby, genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 5 st. goda mjölkkor i kalvställning, 2 st. tjurar, därav en större av ayrshireras (2 1/2 år) lämplig, till avel, 5 st. 6 mån. och 20 st. 4-5 veckors grisar, 7 st. 5 mån. ungsuggor, särdeles lämpliga till avel. Kör- och åkerredskap m. m. 2 st. hackelsemaskiner, 1 ring- och 1 slätvält, 1 idealskumplog, 3 skärig, 1 sättare, 5,000 kg. prima lättkokta östgöta ärter, även lämpliga till utsäde, 2,000 kg, utsädeskorn m. m. samt en soffa, och två bättre hänglampor.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 nästk. augusti andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 18 mars 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Hejdeby församling och kyrkans grundvalar.

Hejdeby församling har beslutat, att icke låta utföra de av professor N. Kreüger på uppdrag av byggnadsstyrerlsen utförda förslagen till förstärkningsarbeten å vissa delar av grundmurarna av församlingens kyrka i och för förebyggande av ytterligare sprickbildning i kyrkans absid.
Byggnadestyrersen har med anledning därav i skrivelse ännu en gång fäst församlingens uppmärksamhet på att, föra att icke kyrkans bestående skall äventyras, de av styrelsen givna förslag till förstärkning måste under sakkunnig ledning utföras.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.