Foderauktion i Hangvar.

ONSDAGEN DEN 3 JULI kl. 11 f. m. låter OTTO JOHANSSON, FOLE, genom offentlig auktion AM KYRKEBYS, HANGVAR, försälja växande foderskörden å cirka 20 tnld. Utrop i mindre lotter.
Samling i myren.
Betalningsanstånd till 1 okt. 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, 590 kr.; Ragnar Pettersson, Åkra i Sjonhem, 240 kr.; Hjalmar Hansson, Hallute i När, 540 kr.; Olof Mörrby, Grausne i Lokrume, 420 kr.; Jakob Larsson, Hugreifs i Gammelgarn, 600 kr.; K. F. Gardell, Kejlungs i Lärbro, 290 kr.

För föl till: Lantbrukarna Gustaf Othberg, Stenstugu i Othem, 70 kr.; Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr.; Tore Bergström, Bjärges i Vänge, 70 kr.; Ingemar Andersson, Hagelheim i Guldrupe, 55 kr.; Gösta Eklund, Qviende i Othem, 64 kr.; Harald Cranér, Smiss i Eke, 70 kr.; A. Daniel Björkander, Björksarve i Björke, 75 kr.; Albin Veström, Källgårds i Atlingbo, 80 kr.; Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 42 kr.; Karl E. Segerdahl, Klinte i Follingbo, 42 kr.; Axel Lagström, Aumunds i Roma, 90 kr.; Richard Jacobsson, Smiss i Sanda, 95 kr.; Verner Hellgren, Norrbys i Ganthem, 70 kr.; Ingvar Larsson, Sigvalde i Etelhem, 144 kr. och Alert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, 110 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 250 kr.; Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; fru Ada Rydström, Mörby i Lokrume, 150 kr.; lantbrukarna Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; Gustaf H. Eriksson, Alvena i Vallstena, 300 kr.; Petter Pettersson-Annas, Gannarve i Källunge, 200 kr.; And. A. L. Bodins stbh., Mattsarve i Gammelgarn, 200 kr. och fru Helena Paulsson, Kyrkbinge i Gothem, 100 kr.
För svin till: Lantbrukaren Emil Hansson, Hugleffs i Silte, 150 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Skolexamen med såväl folkskolan som småskolans barn hölls härstädes i går under ledning av deras lärare Henning Nilsson och fröken Helena Svensson jämte skolstyrelsens ordförande kyrkoherden E. W. Gyberg.
Slåttern av luzernvallarna på fastmarksjordarna pågår nu med all kraft, men skörderesultatet blir klent, ty torkan har redan gjort sitt insteg. Få vi ej snart regn blir det dåligt även med vårsäden och betorna.
De fält som besåddes med kålrötter kommo visserligen upp, men jordlopporna togo överhand och gjorde helt slut på dem, så att omsådd måste företagas.
Gallringsarbetet med de först sådda betorna har nu tagit sin början härute.
Ångsågarna, som i våras måste stoppa sin verksamhet, då jorden skulle tillredas för vårsådden, ha nu åter kommit igång och här i socknen äro ej mindre än tre sådana i arbete dagligen för fullt. Virket har dock nu börjat blåna till en del.
Betesvallarna åt djuren börjar det bli klent med, ty torkan är alltför svår, så att gräset förtorkar och vattenbryorna börjar också på en del ställen sina ut.
Potatissättningen har nu om dagarna försiggått och kan nu sägas vara slutförd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Dödsfall Jakobina Pettersson.

Tillkännagives att vår älskade moder och farmoder Jakobina Pettersson f. Hallin i dag i full trosvisshet ingått i den eviga vilan i sitt 91 levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och många vänner.
Kassle i Hangvar 15 juni 1940.
BARN och BARNBARN

Jag är så trött, jag sova vill o Jesu i Din famn,
ty Du är min, jag hör dig till, Du kallat mig vid namn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Dödsfall.

I fredags avled i sitt hem vid Burge i Havdhem hemmansägaren Axel Pettersson, som var 77 år gammal. Han har under de senare åren varit sjuklig. Tidigare har han tillsammans med brodern ägnat sig mycket åt hästuppfödning vid sidan av jordbruket. Närmast sörjande äro broder och svägerska.

Hemmansägareänkan Jakobina Pettersson, Kassle i Hangvar, har avlidit över 90 år gammal. Hon har de senaste sex åren varit sängliggande till följd av ålderdomssvaghet. Hon sörjes närmast av en son, som brukar gården.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Kvinnlig klockare i Hangvar.

Regeringen har beviljat en ansökan av t. f. klockaren i Hangvars församling Emma Söderberg om tillstånd att söka och inneha ordinarie klockarebefattningen i församlingen. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

Hemvärnsövning i Lärbro.

Hemvärnsövning, fältskjutning och fältgudstjänst äger rum om söndag — den 16 — å Röcklinge backe vid Lärbro.
Hemvärnsmännen skola samlas kl. 9, då gevär och ammunition ställes till förfogande och nya hemvärnsmän enrolleras.
För fältskjutningen sker samlingen 1 ½ km. nordost Lärbro kyrka, där Lärbro skyttegille samlas kl. 8, Slite 8,30, Hellvi 9, Rute 9,30, Hangvar 10, Lummelunda 10,30 o. övriga kl. 11.
Kl. 13 officierar kyrkoherde Coldemo vid fältgudstjänst, vid vilken även I 18:s musikkår medverkar, och kl. 17 slutligen blir det prisutdelning.
Hemvärnsmännen erhålla middagsmål genom kronans försorg, medan lottorna ordna kaffeservering för skyttar och åskådare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Höauktion.

Fredagen den 14 juni kl. 4 e. m. kommer genom offentlig auktion, som förrättas vid Tibbles i Hangvar, att försäljas höskörden å c:a 20 tld. Anstånd med betalning till 1 okt. 1940 eller vid anfordran.
Hall den 12 juni 1940.
Oskar Pettersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Gotlands Skytteförbunds

fältskjutningar söndagen den 16/6.
NORRA KRETSEN: Samling 1½ km. nordost Lärbro kyrka. Anmälningstid: Lärbro skyttegille kl. 08,00, Slite kl. 08,30, Hellvi kr. 09,00, Rute kl. 09,30, Hangvar kl. 10,00, Lummelunda kl. 10,30, övriga kl. 11,00. Terrängen Lärbro kyrka—Staplebacke skola— (3 km. norr kyrkan)—Vikers—Kvarnen (1 km. nordost kyrkan)—Lärbro kyrka, avlyses kl. 07,00-17,00.
ÖSTRA KRETSEN: Anmälningstid: 09,00-11,00 vid Bringsarve i Ardre (östra gården). Terrängen Ardre kyrka—nordvästra delen av Torsburgen, norra delen av Torsburgen—Gloser—bron vid Fyrväga avlyses kl. 08,00-17,00.
VÄSTRA KRETSEN: Anmälan vid Nasume i Tofta kl. 09,0011,00. Tofta skjutfält mellan Marsängen—Blåhäll avlyses kl. 08,0017,00.
Varje skyttegille inom respektive kretsar äga anmäla en 5-mannagrupp att tävla om pokalerna, gr skjuter samtidigt och före annan skytt från eget gille. I skyttegillena inskrivna skyttar erhålla 18 fria skott. Tomhylsor och laddramar återlämnas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133