Dödsfall

Pastor Simon Themnér, Tofta, har avlidit i en ålder av 67 år.
Han var född i Tierp i Uppland, genomgick 1906 en evangelistkurs i Örebro och Svenska missionsförbundets missionsskola 1909-1912. De första åren därefter fick han sin arbetsuppgift som pastor inom missionsförsamlingarna i Harmånger och Norrala i Hälsingland samt i Floda i Södermanland. Under åren 1921-1927 verkade han som föreståndare och pastor inom missionsförsamlingen i Rådmansö samt därefter till 1939 i Klintedistriktet på Gotland. På Gotland togs pastor Themners kunnighet och begåvning i anspråk för många olika uppgifter utom den ordinarie. Sålunda var han under ett 10-tal år ledamot av Gotl. missionsförbundet, en tid som dess sekr. och under samma tid ledamot av Gotlands predikantförbunds styrelse samt ledamot, och under senare delen av arbetsperioden, ordf. i Gotl. frikyrkliga samarbetskommitte. I Klintehamn var han bl. a. ordf. i Klinte allmänna nykterhetskommitte. Från Gotland flyttade pastor Themner till Dannemora södra m. fl. missionsförsamlingar, och verkade sedan inom Tortuna predikantdistrikt i Västmanland.

Överste Henrik Tillberg, Göteborg, avled på måndagen 72 år gammal.
Han var född på Totebo i Kalmar län, blev student i Norrköping 1898 samt tre år senare underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet. Han genomgick Gymnastiska centralinstitutet och Krigshögskolan och blev 1926 major vid Svea livgarde. Fyra år senare blev han överstelöjtnant vid Gotlands infanterikår och 1934 överste i reserven.
Han sörjes närmast av maka, två söner, en dotter, sonhustrur, svärson och barnbarn.

Efter en tids sjukdom har fru Jenny Melin, Hemmungs i Sanda, avlidit. Hon var född 1878 i Konga församling i Småland. Närmast sörjes hon av make, f. skepparen Anders Melin, en son, Gottfrid, linjeförman i Klintehamn, tre döttrar, Sara, maka linjemästare Albert Eriksson, Klinte-hamn, Signe maka till köpman Alfred Persson, Klintehamn, och Ruth, maka till avdelningschefen vid GLC i Visby Bengt Lundgren, syskon och sonhustrur samt barnbarn.

I en ålder av 71 år har byggnadssnickaren Severin Andersson, Visby, avlidit. Han hade i sin ungdom varit sjöman och farit vida omkring. På äldre dagar har han haft olika yrken i land och senast prövat på byggnadssnickarens. En god och glad människa och en stor humorist var han och var därför omtyckt, och uppskattad både inom och utom arbetarkretsar.
Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Under ett besök hos sin dotter och måg i Hablingbo avled natten till i dag fru Hanna Blom, född Wahlström, Gävle, i en ålder av 75 år. Hon var född i Östervåla, Västmanlands län, och har under många år varit en verksam och intresserad medlem av Gävle första baptistförsamling. Närmast sörjes hon av make, slöjdläraren Johan Axel Blom, och dottern Ragnhild, maka till folkskollärare Lennart Kjellberg, Hablingbo.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Prat om »Veckans fotbollsprat» m.m.

I förra veckans fotbollsprat i Gotl. Allehanda kritiserar sign. »Ric» att inte alla beräknade föreningar anmält sig till serien. Detta är fullt riktigt. Sådant skall göras. Vad det gäller Klintehamn och Hablingbo namngivna) ligger det emellertid annorlunda till.
Då kvalmatcherna av ej meddelad anledning icke spelades omedelbart efter seriens slut och berörda klubbar inte kunde veta i vilken serie de skulle hamna, kunde ju någon anmälan inte göras.
Såvida inte fotbollsförb. sekr. menar att anmälan skulle göras utan att berörda föreningar visste var de skulle spela. Det är väl inte sådan ordning förbundet efterlyser. Det är förresten egendomligt att förbundetsekr. uppskjuter anskaffandet och utdelandet av medaljer för seriesegrar i södra- och centralserien år efter år. Klintehamn lär ha tre årgångar att hämta plus DM-tecken i bandy (år 1950).
i Hablingbo har för tre seriesegrar. Stenkyrka för en d:o (årets). På tal om kvalmatcher var det lite underligheter i samband med dessa.
Det verkade precis som om förbundetsekr. inte hade någon större lust släppa upp något lag. Sekr, ringde bl.a. Hablingbo och undrade om vi tänkte gå upp om vi hade fotbollsplan som var lämplig m.m.
Varför detta förarbete? När kvalet var klart och ett lag kvalificerat sig vore det , väl lämplig tid inspektera planförhållande m.m.
Förresten borde det väl vara bekant att vi håller på med byggandet av idrottsplats i Hablingbo.
Det verkade också, när förbundet äntligen kom underfund med att det skulle kvalas, bli något i stil med ishockeysektionens beryktade katastrofprogram i vintras. Lagledaren i Hablingbo fick förbundets officiella medd. på onsdagsmorgonen. Samma dag alltså som matchen mot Stenkyrka skulle spelas. Där medd. samtidigt att berörda klubbar var arrangörer och att matchen skulle gå i Visby.
God tid alltså att samla lag, skaffa skjuts, annonsera matchen m.m. Inkomna på Vallen fanns ingen från förbundet närvarande. (Det hade gått att bli av med 24 st. medaljer.).
Vi blev hyggligt insläppta i omkländningsrummet spelare och lagledning. När matchen skulle börja kom vaktmästaren helt plötsligt underfund med att endast en (lagledaren) fick vistas inom läktarområdet. Då undertecknad protesterade (har enligt somligas mening en viss fallenhet därför) blev jag (officiell linjeman) tillsagd gå till ingången och lösa inträdesbiljett. Då jag givetvis protesterade även mot detta, blev jag tillsagd avlägsna mig från idrottsplatsen. Vilket jag också gjorde. Likaså tillsades mina två små pojkar (6 resp. 8 år) lösa läktarbiljett eller fört svinna. Två personer utöver dessa befolkade läktaren.
Är detta idrottskunskap, demokrati, affärsmässighet? Försiggår sådana saker ofta på Gutavallen förstår man att det blir mindre och mindre publik. För övrigt sade sig vaktmästaren handla på direktiv av idrottsplatsstyrelsen.
Så nu vet vi hur det går till att hyra Gutavallen, även om vi hade en aning om det förut.
För att återgå till fotbollsförbundetsekr., vore det bättre ägna sig mer åt gotländsk fotboll i allmänhet än åt Gutes i synnerhet.
Nämnda klubb har så pass rutinerad och duglig ledning att den klarar såväl interna som officiella frågor, utan att förbundet behöver engagera sig så pass, att övriga saker g skötas, som de kan.
Skulle för övrigt vara roligt veta hur underlåtenheten att anskaffa och utdela seriemedaljer och DM-tecken bokförts.
Alltså vi i Klintehamn, Hablingbo och Stenkyrka vänta på ett större medaljregn. Inte av en händelse ur sekr. kavajficka då denne träffar någon frän resp. socknar, utan helst bör detta ske i samband med någon fotbollsmatch, och då allra helst ur fotbollsförbundsordförandens hand. Har denne förresten bevistat någon fotbolls, match i Klintehamn, Hablingbo eller Stenkyrka? Välkommen!
Hablingbo den 19/7 1952.
Knut Mattsson.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Fem i o. folkskolläraretjänster

i Ljugarns skoldistrikt har fått följande innehavare: Ardre: Kajsa Nerbo, Flen, Garde: Börje Johansson, Falkenberg, Lye: Eivor Nohlen, Hablingbo, Lau: Alberta Bolin, Eskelhem, och Etelhem: Inga Cederbom, Vessingebro.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

En rad lärartjänster

vid folk- och småskolorna i länet har i dagarna tillsatts. Sålunda har till ord. folkskollärarinna i Lärbro antagits fru Ingrid Engquist, Hellvi, och till i. o. folkskollärare antagits följande: vid Stenkyrka folkskola fru Kerstin Olsson, senast anställd i Borensberg, vid Väskinde—Bro folkskola Sture Engquist, Hellvi, vid Fole—Lokrume folkskola Bertil Söderholm, Uppsala, och vid Näs folkskola Henning Nilsson, Väte.
Två småskollärarinnetjänster i Havdhems skoldistrikt (Näs och Hablingbo) har lockat 17 sökande, och den ena tjänsten har besatts med Ingegerd Jönsson, Gualöv (förut i Tofta).
Till skolkökslärarinna i Havdhems skoldistrikt med fyllnadstjänstgöring i Burgsvik har antagits fru Gunnel Wittberg, Hemse.
— En skolkökslärarinnetjänst i Slite skoldistrikt har inte lockat någon behörig sökande.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Folkskolorna.

En icke ordinarie folkskolläratjänst i Näs skola söks av sju personer, medan två i. o. småskollärarinnetjänster i Havdhem och Hablingbo söks av sjutton och en i. o. skolkökslärarinnetjänst vid Havdhems och Burgsviks fortsättningsskolor söks av en person.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Svårt stångad av en ungtjur

blev på söndagskvällen Edvin Lindqvist, Nisse i Hablingbo. Han hade gått ned i sin hage för att laga ett stängsel och hade därvid även gått in i den intilliggande hagen för att skaffa någon sten. Där överfölls emellertid Lindqvist av en ungtjur. Hur det hela tillgått kunde Lindqvist icke själv redogöra för, när han efter äventyret kunnat släpa sig den 500 meter långa vägen hem igen. Läkare tillkallades och denne konstaterade, att den skadade fått fyra revben avslana och ett femte bräckt.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Sportspalterna.

Gotland sensatiönsvann över Västergötland
med 3-2 = Uhr, Henna och Karl-Uno var bäst.
Västergötlands lag ”skuffede”.

TIDAHOLM, söndag. Tvärt emot alla tips blev det Gotland som tog hem segern i landskapsmatch en i fotboll mot Västergötland. Med 3-2 (2-0) segrade gotlännin garna trots att det var västgötarna som hade det mesta av spelet. De n som främst räddade segern till Gotland var målmannen Sven Uhr, som svarade för en rad prakträddningar, speciellt i andra halva ek då Västergötland dominerade stort.

GOTLAND startade i hård fart och skaffade sig omedelbadt ett visst spelövertag. I sjunde min. gjorde högerinnern Åke Jansson oväntat 1-0 på ett kanonskott och i elfte minuten ökade Gotland till 2-0 genom vänsteryttern Nisse Engström. Västergötlands försvarare — som började i virrigaste laget spelade nu upp sig och spelet blev i fortsättningen ungefär jämnt. Efter paus sjönk spelkvaliteten betydligt, troligen beroende på hettan. Framförallt var’ det gotlänningarna som hade svårt att hålla stilen från första halvlek. Västergötlands kedja gick nu fram i en rad granna anfall som dock för det mesta strandade på klippan i Gotlandsförsvaret, centerhalven Henna Karlsson.
DE BOLLAR som gick förbi honom togs lätt av målvakten Sven Uhr. I 20:e min. kunde dock Västergötlands högerytter Arne Andersson göra 1-2 och i trettionde min. ordnade högerinnern Eje Bliicher 2-2. Endast minuten senare gjorde Gotland ytterligare ett mål. Målvakten Wilhelmsson gjorde en huvudlös utrusning och missade lädret, som vänsteryttern Nisse Engström bara hade att slå i tomt mål.
BÄST I GOTLANDSLAGET var målmannen Sven Uhr, som briljerade med en rad snabba parader, centerhalven Henna Karlsson och vänsterbacken K. U. Wallin var andre starka punkter. I kedjan gjorde centerforward »Mulle» Othberg och vänstervingen de bästa insatserna. Västergötlands lag »skuffede» betänkligt, bäst var backarna och centerhalven medan ytterhalvorna och inrarna för dagen var ur slag. Bra domare inför 1101 åskådare var Sven Prütz.
— SKARALIND —

Den gotlädnska fotbollelvan som hade Ernst Ronström som lagledare fick förutom fotboll tillfällen att bese delar av det vackra Västergötland, och alla trivdes. På söndagen åkte man med buss till Mullsjö — Västergötlands håriga vinter- och sommarsportort —där middag intogs. Efter matchen blev det bankett på Stadshotellet i Tidaholm, där man på sedvanligt sätt tackade varandra för god match och hurrade. Men hann förstås äta en bit också …

KIK storsegrade i kvalet mot Hablingbo.
På lördagskvällen spelades den andra kvalificeringsmatchen till klass I och den gick mellan Hablingbo och Klintehamn. KIK vann med 5-3 efter det att Hablingbo haft ledningen i halvtid med 2-1. Segrarnas mål gjordes av »Tabben» Johansson 2, Ola Hägg 2 och Erik Johansson. Hablingarnas mål gjordes av Manne Boberg 2 och Gustav Pettersson. I Klintehamn spelade försvaret bra och särskilt Hasse Nyberg i målet gjorde många bra saker. I kedjan var inrarna Ola Hägg och Erik Johansson bra. Centern Curt Johansson lyckades dock inte, vilket väl till stor del berodde på att Hablingbos centerhalv, Tore Mattsson, spelade på toppen och tillät inte att KIK kom fram i mitten.
Klintehamn skall nu på onsdag kväll spela mot Stenkyrka på Gutavallen och då får man se vem som får äran att kliva upp i klass I. Som det ser ut nu, så får nog Klintehamn hållas som favorit. Men i kvalmatcher brukar allt hända.

Gotland slog Oskarshamn i friidrott.
Gustav vann två lopp Ebba-Lisa och Åke W. fick hederspriser.

Gustav Söderlund, Eksta IF,
van två segrar för Gotland
mot Oskarshamn och skapliga
tider noterade han också,
9.11.2 och 14.4.0

MED 12 POÄNGS MARGINAL hemförde den gotländska friidrottstruppen segern över Oskarshamns sportklubb i Idrottsparken i Oskarshamn på lördagen. Bägge lagen inrymde ett flertal reserver, hemmalaget hade t. o. m. inte tillräckligt av den senare varan, varför »glöden» på sina håll kom att saknas. Det hindrade dock inte att några goda resultat uppnåddes. Slutpoängen blev 97-85.
Lennart Wiberg, Oskarshamn, klarade den imponerande höjden 1,80 — 5 cm högre än sin klubbkamrat, som kom tvåa. GUSTAV SÖDERLUND, GOTLAND, gjorde en smått heroisk insats, i och med att han hemförde full poäng i 3.000 m och 1.500- m, och tiderna var inte alls dåliga, eller vad Sägs om 9.11,2 resp. 4.14,4? Stark prestation gjorde Alle Jacobsson, Gotland. Efter att ha sprungit 3.000 ytterst få gånger noterade han 9.13,8. Det råder väl ingen tvekan om att Alle är en grabb som kommer på allvar.
ÅKE WAHLGREN OCH EBBA-LISA OTTOSSON, Gotland, hade 11,5 på 100 resp. 11,0 på 80 m och det blev givetvis segerresultat. Ebba-Lisa var dessutom dominerande i damtävlingen och skaffade därmed Gotland många dyrbara poäng. Åke och Ebba-Lisa samt höjdhopparen Wiberg ansågs ha gjort de bästa insatserna i tävlingen och belönades med var sin fajanshjort.
Gymnastikdirektör Gösta Löfgren, som var ledare för den gotländska truppen, överlämnade efter tävlingarna blommor till värdföreningen som tack för trevliga tävlingar, han passade samtidigt på att hälsa oskarshamnarna välkomna till Gotland 1953.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Prästerskapet.

Med ändring av tidigare beslut har domkapitlet förordnat att t.f. kyrkoherden E. Björlander i Stenkyrka under tiden 15-29 juli och f.d. kyrkoherden i Närs pastorat teol. lic. Tore Heldtander 30 juli-28 augusti skall vikariera för kyrkoherde E. Ihrmark .i Väskinde som då har semester.

Kyrkoherde H. Björkquist i Hablingbo pastorat beviljas semester den 5-15 augusti med kyrkoherde Eric Amer i Eksta som vikarie.

Pastorsadjunkten L. M. Holmbäck har anmodats att från och med den 1 juli 1952 och tills vidare fullgöra prästerlig tjänstgöring i Visby pastorat. Nämnda tjänstgöring skall under tiden 1 juli-4 aug. äga rum jämsides med Holmbäcks tjänstgöring i Barlingbo pastorat. Av Holmbäcks tjänstgöring under sistnämnda tid skall hälften anses belöpa på vardera Barlingbo och Visby pastorat. Med ändring av tidigare beslut har domkapitlet bestämt att Holmbäcks stationsort tills vidare skall vara Barlingbo.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Järnvägen till sydvästra Gotland.

Väg- och vattenbygnadsstyrelsen har nu, liksom förut k. befhde härstädes, tillstyrkt koncession å den föreslagna järnvägsbygnaden från Klintehamn till Hacksarfve backe i Hablingbo, men afstyrkt koncession å linjen Hemse—Ejsta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94