Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914-1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Alskog: Födda 2 (1m. 1k.), döda 7 (2m. 5k.); inflyttade 8 (6m. 2k.), utflyttade 18 (8m. 10k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 388 (200m. 188k.); minskning 15.

Lye: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (3m. 1k.); inflyttade 28 (14m. 14k.), utflyttade 14 (4m. 10k.); vigda intet par; folkmängd 31 dec. 345 (161m. 184k.); ökning 17.
Pastoratets folkmängd 733; ökning 2.

Barlingbo: Födda 19 (12m. 7k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 56 (27m. 29k.), utflyttade 47 (29m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 503; ökning 17.

Ekeby: Födda 6 (3m. 3k.), döda 8 (4m. 4k.); inflyttade 9 (4m. 5k.), utflyttade 13 (5m. 8k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 349.
Minskning 6.
Pastoratets folkmängd 852; ökning 11.

Burs: Födda 16 (8m. 8k.), döda 11 (3m. 8k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 36 (20m. 16k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 832; minskning 9.

Stånga: Födda 7 (2m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (13m. 11k.), utflyttade 31 (15m. 16k.); vigde 2 par; folkmängd 697; minskning 14.
Pastoratets folkmängd 1,529; minskning 23.

Dalhem: Födda 13 (6m. 7k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 22 (7m. 15k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 601; ökning 16.

Ganthem: Födda 6 (2m. 4k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 19 (8m. 11k.), utflyttade 26 (13m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 293; minskning 5.

Halla: Födda 7 (3m. 4k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 32 (16m. 16k.), utflyttade 34 (23m. 11k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 317; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,211; ökning 11.

Endre: Födda 13 (8m. 5k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 41 (22m. 19k.), utflyttade 53 (28m. 25k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 340; minskning 6.

Hejdeby: Födda 11 (6m. 5k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 30 (13m. 17k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 252; ökning 10.
Pastoratets folkmängd 592; ökning 4.

Fole: Födda 9k., döda 8 (2m. 6k.); inflyttade 13 (4m. 9k.), utflyttade 24 (8m. 16k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 423; minskning 10.

Lokrume: Födda 4 (2m. 2k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 47 (26m. 21k.), utflyttade 38 (22m. 16k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 430; ökning 9.
Pastoratets folkmängd 853; minskning 1.

Fardhem: Födda 9 (7m. 2k.), döda 10 (4m. 6k.); inflyttade 14 (8m. 6k.), utflyttade 12 (8m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.

Linde: Födda 13 (7m. 6k.), döda 5 (1m. 4k.); inflyttade 22 (12m. 10k.), utflyttade 23 (12m. 11k.); vigde inget par; ökning 7.

Lojsta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 13 (7m. 6k.), utflyttade 7 (4m. 3k.): vigde intet par; folkmängd 31 dec. 309; ökning 9 pers.

Pastoratets folkmängd 1,120; ökning 17.

Garda: Födda 8 (4m. 4k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 456; ökning 2.

Etelhem: Födda 12 (8m. 4k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 31 (12m. 19k.), utflyttade 31 (16m. 15k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 577; minskning 3.
Pastoratets folkmängd 1,033; minskning 1.

Grötlingbo: Födda 6 (3m. 3k.), döda 10 (5m. 5k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 35 (19m. 16k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 618; minskning 23.

Fide: Födda 2 (1m. 1k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 5k., utflyttade 9 (6m. 3k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 281; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 894; minskning 28.

Hafdhem: Födda 15 (10m. 5k.), döda 12 (8m. 4.k); inflyttade 45 (22m. 23k.), utflyttade 33 (14m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 738; ökning 16.

Näs: Födda 7 (6m. 1k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 2.
Pastoratets folkmängd 1,117; ökning 14.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Fastighetsauktion i Grötlingbo.

Fredagen den 24 innev. januari kl. 10 f. m. försäljes medelst offentlig auktion Olof Karlssons sterbhus tillhöriga fastigheten 1/64 mtl. Roes i Grötlingbo utan åbyggnader emot vitkor som komma att meddelas före utropet. Spekulanter torde samlas i sterhhusets bostad å Domerarfve.
Burgsvik den 11 januari 1913.
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd.

Gotlands landsbygd vid årsskiftet från 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Roma: Födda 18 (13 m. 5 k.), döda 9 (7 m. 2 k.); inflyttade 93 (37 m. 56 k.), utflyttade 78 (33 m. 45 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 675; ökning 24.

Björke: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 2 (2 m.); inflyttade 44 (18 m. 26 k.), utflyttade 49 (26 m. 23 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 357; ökning 4.
Pastoratets folkmängd 1,032; ökning 28.

Grötlingbo: födda 10 (8 m. 2 k.), döda 9 (2 m. 7 k.); inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (11 m. 6 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 624; minskning 3.

Fide: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (3 m. 3 k.), utflyttade 27 (16 m. 11 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 21.
Pastoratets folkmängd 893; minskning 24.

Hafdhem: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 45 (18 m. 27 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 708; ökning 2.

När: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 4 (4 k.); inflyttade 6 (2 m. 4 k.); folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,093; ökning 3.

Burs: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 37 (21 m. 16 k.), utflyttade 26 (15 m. 11 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 838; ökning 18 personer.

Stånga: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 10 (4 m. 6 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 62 (38 m. 24 k.); vigde 6 par; folkmängd 696; minskning 15 personer.
Pastoratets folkmängd 1,534; ökning 3.

Garda: födda 7 (5 m. 2 k.), döda 11 (4 m. 7 k.); inflyttade 20 (12 m. 8 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 457; minskning 7.

Etelhem: födda 16 (9 m. 7 k.), döda 8 (7 m. 1 k.); inflyttade 76 (37 m. 39 k.), utflyttade 79 (33 m. 46 k.); vigde 4 par; folkmängd 603; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 1,060; minskning 2.

Atlingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 13 (10 m. 3 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 238; ökning 5 personer.

Hörsne med Bara: födda 15 (4 m. 11 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 44 (25 m. 19 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 441; ökning 18.

Fole: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 8 (2 m. 6 k.); inflyttade 24 (10 m. 14 k.), utflyttade 34 (12 m. 22 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 441; minskning 7 personer.

Lokrume: födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 43 (25 m. 18 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 422; ökning 7 pers.
Pastoratets folkmängd 863; hvarken ökning eller minskning.

Hangvar: födda 30 (17 m. 13 k.), döda 18 (10 m. 8 k.); inflyttade 66 (35 m. 31 k.), utflyttade 88 (48 m. 40 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 889 (440 m. 449 k.); minskning 10.

Halls: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 19 (8 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 223 (112 m. 111 k.); minskning 16.
Pastoratets folkmängd 1,112; minskning 26.

Othem: födda 28 (13 m. 15 k.), döda 13 (4 m. 9 k.); inflyttade 70 (25 m. 45 k.), utflyttade 92 (43 m. 49 k.); vigde 11 par; folkmängd 31 dec. 1,141; minskning 7.

Boge: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 12 (5 m. 7 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 459; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,600; minskning 15.

Lärbro: födda 31 (17 m. 14 k.), döda 33 (10 m. 23 k.); inflyttade 105 (49 m. 56 k.), utflyttade 95 (48 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,300; ökning 8.

Hellvi: födda 19 (12 m. 7 k.), döda 13 (5 m. 8 k.); inflyttade 80 (41 m. 39 k.), utflyttade 34 (18 m. 16 k.); vigde 2 par; folkmängd 627; ökning 52.
Pastoratets folkmängd 1,927; ökning 60.

Rute: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 6 (3 m. 3 k.); inflyttade 35 (16 m. 19 k.), utflyttade 54 (24 m. 30 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 549; minskning 14.

Bunge: födda 17 (8 m. 9 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 79 (46 m. 33 k.), utflyttade 84 (51 m. 34 k.); vigde 7 par; folkmängd 700; ökning 2.

Fleringe: födda 5 (4 m. 1 k.), döda 5 (1 m. 4 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 26 (11 m. 15 k.); vigde 1 par; folkmängd 375; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,624; minskning 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Gotlands fornsal

har under år 1919 såsom gåvor mottagit följande föremål, som härmed tacksamt erkännes:
av fröken Anna Ridelius: häckla, besman och sybåge;
av f. kanslivaktmästaren A. W. nngqvist: fotografiporträtt av badläkaren doktor Helander, fickalmanack för 1882, som tillhört denne och fotografi av gamla badinrättningen;
av bagaremästaren C. O. Andersson: »Gotländsk fiolmusik» 1 häftet;
av majoren A. Zetterling: medeltidskrus samt kniv och gaffel i läderfodral;
av fiskaren K. Bohm: krok (fiskredskap);
av f. lektorn X. Klintberg: nål av brons (fragment) och diverse knappar;
av studeraden Gunnar Carlsson: pilspets (medeltid);
av rustmästaren C. G. C. Lund: fingerring av brons med inskription (medeltid);
av grosshandlaren C. I. Kolmdin: rymdmått av trä;
av lantbrukaren G. P. Hansen, Dalhem: jaktgevär med slaglås och fickur av silver;
av fröken Lovisa Gyllenram, Stockholm: Klingvalls karta över Visby 1829;
av fru Karolina Larsson, Norrbys i Hörsne: Schal (komfirmationsgåva 1848);
av intendenten A. Roland, Stockholm: glasbitar, funna i S:t Karins. och S:t Nikolai kyrkoruiner;
av byggmästaren A. A. Nordberg: 10 stycken äldre taktegel;
av vaktmästaren Axel Berg: rymdmått av trä;
av fru Vendela Regnéll: munktakgel;
av fru Anette Larsson: spetsnäsduk (konfirmationsgåva 1873);
av fru Laura Eneqvists, f. Ehinger, sterbhus; tvättbäcken av koppar, brandspruta, lanterna och tekanna;
av stationsinspektoren C. Sandberg, Roma: fragment av stenyxa;
av folkskolläraren W. H. Kupper, Fole: del av bildsten;
av arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten: hänglås;
av Gotlands Allehandas redaktion: Gotlands Allehanda 1873 n:en 3, 7, 8, och 9;
av fiskaren Albin Siltberg: dragg (kräkla) av trä, funnen å Visby redd;
av smedmästaren F. L. Hallgren: senapskvarn;
av överstelöjtnanten Ernst Hellgren: pilspets (medeltid),
av konstnären Carl P:n Deelsbo: oljemålning, tre etsningar och två litografier med gotländska motiv;
av arkitekten Carl R. Lindström, Stockholm: 4 st. blyertsteckningar av Kattlunds i Grötlingbo;
av frih. Ulf Sparre: porträtt av guvernören på Gotland 1650-54 Axel Sparre;
av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Nationalmuseum, Nordiska museet, Göteborgs museum, Norra Smålands fornminnesförening, Jämtlands fornminnesförening och Hälsingborgs museum: diverse tryck.
Ernst Hellgren,
Museets intendent.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Dödsfall. Anna Elisabeth Hansson

Härmed tillkännagives att Gud till sig hemkallat min älskade maka Anna Elisabeth Hansson, f. Viberg, som stilla och fridfullt avled i dag kl. 7,30 f, m. i en ålder av 83 år och 1 mån., sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt släkt och vänner.
Söderkvie i Grötlingbo den 28 februari 1920.
Jakob Hansson.
Sv, Ps. 473.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 mars 1920
N:r 50

Från landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 19 april.
Sång- och musikfest till förmån för fångarna i Sibirien var i lördags 1. 6,30 e. m. anordnad i folkskolan härstädes. Båda skolsalarna voro vackert dekorerade med flaggor, krukväxter m. m. Festdeltagarna välkomnades av medlemmarna i kyrkliga syföreningen, vilka i småskolesalen ordnat ett rikt dukat kaffebord, där var och en så fort sig göra lätt fick låta välfägnaden sig väl smaka. Efter kaffedrickningen tonade från orgeln ett stämningsfult musikstycke, utfört av pastorskan Beda Jakobsson. Därefter höll kyrkoherde O. Jakobsson ett kort anföande, påvisande den oerhört stora nöden bland de stackars fångarna i Sibirien och vår plikt att, så gott vi kunna, söka avhjälpa denna nöd. Nu är rätta tiden för svenska folket, som alltid visat sig fallet för stordåd, att visa, att hatets avgrundsmakt icke är alena härskande i världen. Än kunna kärlek och barmhärtighet, dessa strålar från ovan, sätta människohjärtan i brand och liva till utförande av gärningar, ägnade att återuppväcka den tro på det goda i världen, som många av kriget och dess följder hemsökta för länge skedan förlorat. Kyrkoherde Jakobsson läste även ur N. D. A. ett upprop, skrivet med anledning av en österrikisk officers vädjan till Sveriges folk om hjälp för de arma fångarna, som ej begära något annat än att få komma hem, få se sina kära om ock endast några minuter innan de dö. Men för att något skall kunna uträttas behöves pengar, mycket pengar. »Giv därför», sade tal., »vad du kan, och giv med glatt hjärta! Gud äskar en glad givare.»
Nu sjöngs »Stridsbön» av församlingens sångkör, varefter folkskollärare O. Lithberg från Öja, ackompaerad av fru Jakobsson, vill och känsligt utförde »Sverige» av Stenhammar. Följde så »Vågen» och »Majsång» av kören, varefter under en paus från orgeln in?artholdys »En sommarnattsdröm». Så sjöng hr Lithberg en aria ur oratoriet ?la? av Mendelssohn och kören stäm de upp »Hör oss, Svea». Som omväxling i programmet sjöngs Svenska folksången unisont och »på stående fot». Därefter följde åter ett musikstycke och ett solo, »Landkjending» av Grieg, varefter kören sjöng »Lugn vilar sjön» och »Vespersång». Sedan hr L., såsom förut ackompagnerad av fru J., presterat »Tonerna» av Sjöberg, sjönge av kören och hr L. som solist Davids ps. 84 av Vennerberg. Härefter nedkallade kyrkoherde J. Herrens välsignelse över de församlade, och festen avslöts med avsjungande av ps. 500:7.
Så var den trevliga festen ett minne blott, ett av de slag, som ej så fort utplånas. Vädret var det bästa möjliga och publiken så talrik, att den nå långt när ej rymdes i folkskolesalen. Sången och musiken belönades av densamma med livliga applåder. Behållningen av festen, inträdesavgiften och den frivilligs kollekt, som upptogs under en paus, plus förut under dagena lopp insamlade medel, uppgick till något över 400 kr. Heder åt erranngörerna!
Årsmöte, det 3:e i ordningen, firade De Ungas Förbund dagen efter, på söndag, kl. ½ 7 e. m. Åhörareantalet var denne gång på grund av det ihållande regnet åtskilligt reducerat, vilket ur att beklaga, enär även denna afton var rikt givande. Även nu medverkade sångkören, ehuru något enklare sammansatt, och solisten, hr Lithberg. Först bjödos föreningens medlemmar m. fl. kaffe av lördagens festarrangörer, varefter motet öppnades med avsjungandet av sången n:r 1 i Sionstoner. Därefter höll v. ordf. ett kort hälsningstal, utgående från texten om den gode herden och betonade tryggheten av att följa honom, som en gång vill förena oss alla i det ena, stora fårahuset.
Så sjöngs ett stämningsfullt solo av hr L., varefter talarstolen bestegs av pred. Otto Nilsson, som höll ett djupgående innehållsrikt föredrag med Luk. 12 k., 6 v. som text. Sparven, ehuru av många ansedd som ful och värdelös, är ej förgäten av Gud. Den enskilda människan såväl som den lilla sammanslutningen huru ringa sch värdelös den än må känna sig, är ännu mindre förgåten av Honom. Alla skapade varelser ha omsorg om de sina. Skulle då inte Han, den Allsmäktige, himlarnas härskere, ha omsorg om de sina! Skulle Han icke ha omsorg om sitt eget verk, som verk, som dock är skapelaens krons! Och Hans verk, vilket det än gäller, skall aldrig utplånas. Väl ropas det, då det griller kyrkan m. m.: Bort med det! Men vad betyda dessa röster för hongam, som skapat världar, och som bär allt med sin makts ord! Hans verk kan väl ändra former, men aldri utplånas och förintas. Därför önskade tal., att var och en enskild, likaväl som den lilla förening, som nu firade sitt årsmöte, ville under alla omständigheter tänka: Jag är alltid ihågkommen av Gud.
Föredraget avslöts med bön, och ett par verser av sången 505 i Sionst. sjönges unisont. Så sjöng sångföreningen »Stridsbön», varefter årsberättelsen föredrogs av v. sekr i D. U. F. Föreningen har under årets lopp väckt tanken på byggandet all ett missionshus, vilken tanke mötte med förståelse och välvilja ha redan börjat samlas, och insamlingslislorna förete ett gott resultat.
Följde så åter er solosång till orgeleckompangemang, varefter ett poem, författat av en icke närvarande föreningsmedlem upplästen av lärarinnan fröken Ester Nilsson. Så sjöng sångföreningen en sång, och ett par poem ur »Frideborg» lästes av lärannan. Därunder upptogs en kollekt till samma ändemål som lördagens fest, och uppgick den till 42 kr., vadan den för fångarna samlade summan nu utgöres av omkr. 450 kr.
Mötet avslöts av kyrkoherde Jakobsson, som så lärorikt talade om arbetet i Herrans vingård. Gud kallar alla, både enskilda och föreningar till arbete. Men vi behöva ej stå och stirra ut över de stora vidderna, så ett vi liksom förlora oss själva och ej veta, var vi skola börja eller sluta. Vi ha rättighet att begränsa området. Frågan kommer då att gälla vår närmaste omgivning, den församling dör vi ha vår verksamhet: Vad kan jag göra just här? Tal. påvisade då både födelarne och farorna i föreningslivet. Fördelarna låge i de förenade krafterna, det mera koncentrerade arbetet, farorna i att stänga in sig i den trängre kretsen och glömma arbete utåt. Då kan ju också föreningslivet lätt bli tröttande och intresset slappnar. Därför gäller det att rikta sig utåt, mer och mer vidga sin själ och sina intressen, aldrig glömma, att man år en länk i den stora kedjan, som skall omsluta hela världen. Då skall föreningsarbetet bli ett välsignat arbete i Herrens vingård.
Tal. avslöt med bön och Herrens välsignelse, och sångkören sjöng den apostoliska välsignelsen. Till sist frambar föreningens kassör å föreningens vägnar ett varmt tack till samtliga medverkande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Höjd- och, fältmätningarne på Gotland.

I dag hafva med Klintehamn, som hitkorn något efter kl. 9 f. m. ytterligare hit anländt löjtnanterna Virgin, Oxehufved, Hederberg och Strokirk, hvilka komma att deltaga i höjd- och fältmätningarne under sommaren.
Af de förut anlända officerarna afreste i går löjtnanterna Munck, Tottie och Hasselqvist för att, börja kartläggningsarbetena i trakterna af Hoburg, Burgsvik och Grötlingbo. Kapten Vickström kommer att företaga afvägningar på åtskilliga ställen af ön. Major Stål tager sitt hufvudqvarter i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Till kyrkoherde i Alskog

valdes i går v. pastor Ahlander i Grötlingbo som innehade andra förslagsrummet med högsta röstetalet. Komminister Olofsson innehade första och v. pastor Youngberg tredje förslagsrummet. Valförrättare var kontraktspresten Broandar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af Chaskel Malkan att han ämnar fortfarande idka handel i Gröttlingbo socken under firma Ch. Malkan.
Visby i Landskansliet 23 Mars 1888.
E. POIENANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25