Födelsedagshyllningar.

Hjärtliga hyllningar från vänners och släktingars sida blev i går lantbrukaren Oskar Larsson, Söderkvie i Grötlingbo, föremål för med anledning av sin 50-årsdag. Bl. a. fick han mottaga gåvor, bestående av ett guldur, fåtölj m. m., och blommorna duggade tätt under dagens lopp. Även telegrafiska lyckönskningar kommo honom till del. På aftonen hade femtioåringen inbjudit ett 60-tal gäster till samkväm i sitt hem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under augusti månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Adolf Ekström, Austers på Fårö, 420 kr., David Lund, Fride i Lojsta, 700, Karl Pettersson, Sigters i Havdhem, 450, Erik Sandström, Suderbys i Vänge, 700, Gunnar Nilsson, Halner i Bro, 600, Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 600, Karl Rundby, Fridarve i Rone, 550, Joh:5 Wiberg, Mickels i Vall, 250, Konrad Norrby, Tuer i Bro, 420 kr.

För föl till: Lantbrukarna Oskar Pettersson, Roter i Hejnum, 70 kr., Albert Strömbäck, Botvalds i Ardre, 18 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Hugo Olof Olofsson, Tidemans i Hörsne, 250 kr., Gustav Olofsson, Bringes i Vänge, 200, Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, 80, Isak Oskar Pettersson, Snäckers i Hangvar, 117: 23, Gustav Olofsson, Bringes i Vänge, 200, Fredrik Pettersson, Vesters i Boge, 200, Albert N. Persson, Brunns i Grötlingbo, 200, Olov Höglund, Gandarve i Vänge, 100, Karl Andersson, Stenstugård i Viklau, 250, Gustav Pettersson Hinas, Petsarve i Sjonhem, 150, Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, 66: 67, Rudolf Liljegren, Roshaga i Stenkyrka, 60, Ludvig Karlsson, St. Hästnäs, 250, Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, 80, C. Gottberg, Rodarve i Östergarn, 200, Thomas Thomasson, Sallmunds i Vänge, 200, Lars Söderlund, Roes i Rone, 200 kr.

För svin till: Lantbrukaren Emrik Söderdahl, Norrbys i Hejdeby, 200 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Idrott och sport.

VIF vann ”Treklubbars”.
Segrade även i Damklassen.

Visbyföreningarnas numera traditionella Treklubbarsorientering gick i söndags för 7:de gången i terrängen norr om Tingstäde.
Starten, som efter diverse preludier med strejkande ”sengasbussar” kom i gång först kl. halv elva, gick vid punkt 34,1 och här infann sig 46 startande i stora klassen och samtliga 11 anmälda flickor.
Långa banan mätte 11 km. och gick över 5 kontroller, damernas 6,7 km. med 4 kontroller, och mål vid Furubjers gård i Tingstäde.
I den ytterligt jämna tävlingen triumferade för dagen VIF, som därmed tog hem första inteckningen i direktör Appelquists nyuppsatta vandringspris. Styrkan klubbarna emellan är nu så pass jämn att vem som helst kunde vinna, och sådana förutsättningar är ju idealet för en tävling. Samma var förhållandet i damklassen. På tal om damklassen måste vi ge flickorna en extra honnör för att ingen bröt tävlingen. Kvinnans energi! Och de mest energiska var den här gången från VIF. T. o. m. hinderlinjer av taggtråd forcerades i bästa stil.
Långa banan betraktades nog av de mera erfarna löparna som ganska lätt och var inte heller bland de svåraste, delvis beroende på den lättlöpta terrängen. Att det emellertid fanns en del besvärligheter förstår man när sista man behövde 4 timmar för att leta sig runt. Men det är ju helt naturligt att löparnas pretentioner på allt svårare problem växer med tiden.
De bästa resultaten blevo:
1) Gösta Löfqvist, VIF, 1,15,45, 2) Gösta Löfqvist, AIK, 1,19,25, 3) Anders Dahlin, Gute, 1,25,05, 4) E. Rosendahl, VIF, 1,25,45, 5) Arne Pettersson, VIF, 1,28,30, 6) Per Runander, Gute, 1,30,15, 7) P. S. Wallin, Gute, 1,33,55, 8) K. G. Stålhandske, Gute, 1,36,05, 9) G. Carlsson, VIF, 1,38,25, 10) Bernh. Pettersson, AIK, 1,38,30, 11) Sture Johansson, AIK, 1,38,45, 12) Sven Strandberg, AIK, 1,39,45.
Lag:
VIF 4,10,00, Gute 4,28,15, AIK 4,36,40.
Damer:
1) Margit Nyberg, VIF, 1,33,55, 2) Lissie Andersson, AIK, 1,35,35, 3) Thua Persson, VIF, 1,46,05, 4) Inga Larsson, VIF, 1,54,16, 5) Marianne Ekelund, Gute, 2,13,02, 6) Birgit Sporre, AIK, 2,17,00, 7) Gundel Andersson, VIF, 3,22,05, 8) Elisabet Löfvenberg, Gute, 3,27,10, 9) Ingrid Ekelund, Gute, 3,33,10, 10) Greta ödfjell, AIK, 3,34,45, 11) Ingegerd Jacobsson, AIK, 3,40,45.
Lag:
VIF 5,14,16, AIK 6,09,35. Gute 9,13,22.
Esse Pettersson, Tingstäde, startade utom tävlan och fick tiden 2,05,40.
Tack vare att gengas och fuktig väderlek ännu inte komma riktigt överens, kommo kontrollanterna inte hem förrän kl. halv 7 på kvällen men få härmed ett ärligt tack för god hjälp och gott humör. Banläggare var Bertil Björck.
Tillfälle till revansch för Gute och AIK gives om söndag då det gäller att kora distriktsmästare. Anmälningstiden för denna tävling utgår i dag!

I 18 vann DM i fotboll med 3-2.
Men VIF hade ledningen med 2-0.

Distriktsmästerskapet i fotboll avgjordes på Gutavallen på söndagen, då I 18 och VIF drabbade samman. I 18 vann en knapp seger med 3-2, segermålet gjordes på en hårt dömd straffspark, medan VIF i början på andra halvlek haft en ledning på 2-0. Segern var emellertid fullt rättvis och borde egentligen ha varit några mål större om infanteristerna fått någotsånär utbyte av sina målchanser.
VIF fick spela i medvind första halvlek och det hade endast gått några minuter när första målet spelades in av Svärd, VIF:s center. Det var en vacker boll som smet in tätt under ribban och VIF ledde med 1-0. Under första kvarten gick spelet med växlande anfall men sedan kom I 18 med en hård press, innertrion Elg, Nilsson och Samuelsson samt den snabbe vänsteryttern drogo upp anfall på anfall men Lundh höll nollan ned tur och skicklighet i förening. En frispark tog i ribban och studsade rakt ned på mållinjen och f. ö. haglade skotten kring buren. Halvleken avslutades med några VIF-anfall, varav ett så när hade resulterat.
Efter paus fick VIF ett par hörnor och efter 10 min. slog Molin in det andra målet sedan spelet grötat ihop sig framför I 18:s mål. Efter 20 min, hade I 18 en hörna och den gick in via högerbackens fot. 2-1 alltså. Nu grep I 18 till en offensiv igen och efter 30 min. fick Lundh ge tappt igen, när högerhalven klämde in bollen ur en tät klunga spelare. Fem min. senare kom den förut nämnda straffen, som Samuelsson från Borås obevekligt satte i nät. VIF försökte forcera men stämningen var för nervös för att speleb skulle ge något resultat.
I 18:s kedja visade prov på god teknik men den hade likväl svårt att komma förbi VIF-försvaret, där ch. Svensson och Lundh voro verkliga stöttepelare och de bästa i sitt lag.

Fotbollsserierna inför starten.
Flera nykomlingar ersätta ”avsomnade” lag.

På söndag inledas höstens fotbollsserier med de gotländska lagen. Tidpunkten är något sen kan det tyckas men på grund av att DM-et förhalades så länge så har någon annan möjlighet inte funnits. Förbundssekreteraren hoppas att allt skall gå bra ändå och han räknar med att höstprogrammet huvudsakligen skall kunna klaras under oktober. Landsbygdsserierna bli ju något större än Div. I men de få i stället spela längre fram i nästa vår.
Indelningen sker efter geografiska principer och det blir alltså som förr en Div. I-serie med stadslagen och Slite, en södra och en norra. Till Div. I ha hittills anmält sig A 7, AIK, VIF och Slite och under dagen väntas definitivt svar från I 18. Till norra serien ha anmälts Fårösund, Martebo, Stenkyrka och Bro och troligen kan man räkna också med Boge och Rute i denna samling. Södra serien blir störst med lagen Hemse, Klintehamn, Hablingbo, Burgsvik, Fardhem, Alva och Ljugarn som definitiva samt Grötlingbo och Rone som eventuella. Denna indelning är visserligen inte ännu den slutgiltiga men den är mycket troligt att den kommer att fastställas efter dessa linjer. Serien blir dubbelrondig och starten sker nu om söndag som nämnts.

Den kvinnliga spänstledarekursen i Visby avslutad.
Tretton ledare utbildade.

Den av Gotlandspressens folkspänstpropaganda anordnade kursen i Visby för utbildning av kvinnliga gymnastikledare, vilken kurs pågått hela september månad tre kvällar i veckan med gymnastikdirektör Margit Löwenborg som ledare, avslutades i går.
Arrangörernas tack till ledare och deltagare framfördes av red. K. G. Anderson, som därvid lade deltagarna på hjärtat att efter bästa förmåga arbeta för att få igång spänstavdelningar på sina resp. orter och arbetsplatser. Lokalfrågan är ett besvärligt kapitel, sade tal. bl. a., men påpekade vidare att nian mycket väl kan nöja sig med mera provisoriska lokaler. Det är inte alls nödvändigt med fullt utrustade gymnastiksalar, utan man kan klara sig med ett större rum, lagerlokal, magasin o. dyl. Kursen har ju varit så lagd att spänstledarna instruerats även i rörelser som kunna ersätta sådana med redskap. Huvudsaken är att man kommer igång. Gotlands gymnastikförbund, dit man kan vända sig för råd och upplysningar, skall efter bästa förmåga hjälpa spänstledarna att få igång arbetet och i mån av möjlighet även hjälpa dem med att skaffa lämplig lokal.
De spänstledare som nu utbildats och ha den ansvarsfyllda uppgiften att ordna den kvinnliga folkspänsten i Visby och på några platser på landsbygden äro:
Maj Karlsson, Lillemor Elford, Doris Harryson, Eva Olofsson, Ingrid Stengård, Vicia Forslund, Ellen Englund, Dagmar Widerkrantz, Ingrid Jacobsson och Ingegerd Svanborg, samtliga från Visby, Elsie Östergren och Ellen Östergren, Åby i Bro, samt Lisa Göransson, Fjells i Endre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Skytte

När tog hem Kronprinspokalen.
Rekorddeltagande i årets tävling.

Tävlingen om HKH Kronprinsens pokal i går hade samlat rekorddeltagande, 27 grupper ur 16 skytteföreningar. Skjutningen var förlagd till Gandarfve i Fröjel.
Den tävlande gruppen antogs vara en hemvärnspatrull, som vid tävlingens början upptäckt landsättning av fallskärmshoppare. Det gällde för patrullen att hastigt på cykel taga sig fram till en lämplig eldställning och nedkämpa fienden, innan den hunnit ordna sig.
Ledaren, kapten T. Hedengren, hade lyckats ordna målet synnerligen trevligt.
Då patrullen kom fram i en glänta syntes ”fienden”. Ett par fallskärmar hängde i trädtopparna, en låg mitt på fältet och där hade ett automatvapen just hunnit i ställning. Några skyttar hade krupit ned i dikena under det att andra syntes i upprätt ställning på fältet.
För gruppchefen gällde det nu att gruppera i eldställning på bred front, annars kunde icke hela målet beskjutas, och fördela elden. Sedan skulle skyttarna göra resten.
Skjutresultatet kan också i allmänhet anses gott, och gruppcheferna voro i regel mycket bra.
Segrare för dagen blev Närs skytteförening, under ledning av Axel Nilsson, med 114 poäng.
Resultat: 2) Hablingbo I 92 poäng, 3) Hablingbo II, 85, 4) Stånga II 78, 5) Väte II 78, 6) Stånga III 75, 7) Endre 71, 8) Bara II 65, 9) Väte I 62, 10) Levede-Gerum 60, 11) Visby I 60, 12) Grötlingbo II 59, 13) Bara I 59, 14) Linde 58, 15) Fide 57, 16) Klinte I 56, 17) Visby II 55, 18) Hoburgs 53, 19) Havdhem II 52, 20) Stånga I 51.

En mycket trevlig fältskjutning
var anordnad i Fröjel i går i förening med tävlan om HKH Kronprinsens vanringspris för Gotlands skyttar i ”Fältskjutning efter förflyttning”. På morgonen regnade det kraftigt från en jämnmulen himmel, vilket vid starttiden nog kom många långväga skyttar att stanna hemma — utom fåröborna, som trots den långa, besvärliga resan med roddbåt, buss, tåg och till sist ”apostlahästarna” vid 11-tiden med gott humör nådde målet.
De 296 skyttar från 26 gillen, som infunnit sig, fingo vara med om en bland de trevligaste fältskjutningarna på ön. Arrangemangen voro gjorda med största omsorg. Fältskjutningens expedition stod i telefonförbindelse med skjutstationerna och dessa i sin tur med markörerna vid målet.
I expeditionen arbetade man för fullt, tills samtliga 20 patruller blivit anmälda och den ena 15-mannapatrullen efter den andra skickats iväg mot ”fienden”. Snart kom en rapportkarl med tävlingsresultaten till expeditionen, och man kunde börja med uträkningen av gruppresultaten.
I förbundsfältskjutningen tävlades inom gillena om ”Visborgs skyttegilles vandringspris” och ”Carellska statyetten” — den senare för landstormsmän — i 5-mannagrupper. Om ”Visborgs-pokalen” tävlade 13 gillen. Pokalen hemfördes av Visborgs grupp för uppnådda 91 tr., närmast följt av Hablingbo med 85 och Fårö med 83 tr.
”Carellska statyetten” erövrades av Fårö-gruppen med 80 tr. Även här kom Hablingbo närmast med 76 tr.
De fyra målen utgjordes av: 1:a 1/1 fig. på 340 m., tid: 1 minut. 2:a Kg-ersättare på 180 m., tid: 50 sek. 3:e Kg-skytt på 300 m., tid: 35 sek. och 4:e stor 1/3 fig. på 350 m., tid: 1 minut (insatsmål).
Dagens högsta resutat, 24 tr. (fullträff), nåddes av J. H. Emilsson, Fårösund. Medelpoängen för medalj blev 12 tr.
Klintehamnslottorna svarade för utspisningen på ett mönstergillt sätt och deras arbete inspekterades under dagen av generalskan Maja Schmidt, som kom dit på ett besök.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Högern går fram med tre listor.

Valsedlarna fastställda i dag. — Fältläkare Nils Carlson nytt namn.

Gust. Svedman.
För land och folk.
Högern.

Riksdagsman Gust. Svedman, Visby,
Landstingsman Reinh. Kahlström, L:a Atlings i Atlingbo,
Fältläkare Nils Carlson, Visby,
Folkskollärare Rud. Carlson, Gothem,
Köpman Gunnar Stengård, Fårösund.

Reinh. Kahlström.
För land och folk.
Högern.

Landstingsman Reinh. Kahlström, L:a Atlings i Atlingbo, Riksdagsman Gust. Svedman, Visby,
Folkskollärare Rud. Carlson, Gothem,
Lantbrukare John Edmark, Ljungby i Ala,
Lantbrukare Hugo Larsson, Lunds i Grötlingbo.

Nils Carlson.
För land och folk.
Högern.

Fältläkare Nils Carlson, Visby,
Landstingsman Reinh. Kahlström, L:a Atlings i Atlingbo,
Riksdagsman Gust. Svedman, Visby,
Folkskollärare Rud. Carlson, Gothem,
Köpman Gunnar Stengård, Fårösund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1940
N:r 189

Förlovade

Nils Olsson och Karin Stenberg
Visby den 2 aug. 1940.

Teknolog Sven Arne Ståhl och Karin Olofsson
Stockholm den 2 augusti 1940.

Sven Lindgren
Mary Lindbom
Stockholm. Lärbro.

Emil Engström och Gertrud Melander
Grötlingbo. Stånga.

Yngve Bæckström och Märta Westberg
Hamra.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1940
N:r 177

Skytte.

Prislista över fältskjutning vid Vale den 28 juli 1940.

M. och Ä. klass:
J. O. Johansson, Visborgs, 18 5: —
D. Persson, Stånga, 18 5: —
V. Nilsson, Havdhem, 17 4: —
H. Jacobsson, Hablingbo, 17 4: —
H. Mårtensson, Hoburgs, 17 4: —
E. Cedergren, Vamlingbo-Sundre, 17 4:—
O. Olsson, Linde, 17 4: —
B. Klintz, Stånga, 17 4: —
J. Smitterberg, Hablingbo, 16 2: 50
A. Rohnander, Hablingbo, 16 2: 50
A. Johnsson, Havdhem, 16 2: 50
A. Uddin, Grötlingbo, 16 2: 50
F. Osterman, Fide, 16 2: 50
H. Jakobsson, Fide, 16 2: 50
E. Korsman, Hemse, 16 2: 50
G. Olofsson, Fide, 16 2: 50
I. Kviberg, Hemse, 16 2: 50
R. Holmberg, Fide, 16 2: 50
H. Pettersson, Grötlingbo, 16 2: 50
L. Olsson, Grötlingbo, 16 2: 50
G. Larsson, Linde, 16 2: 50

Y. klass:
S.,Jacobsson, Grötlingbo, 18 5: —
S. Jönsson, Havdhem, 18 5: —
E. Hedergren, Havdhem, 17 4: 50
B. Snöbom, Hablingbo, 16 4: 50
S. Boberg, Hablingbo, 15 3: 50
R. Cederlund, Havdhem, 15 3: 50
I. Larsson, Fide, 15 3: 50
A. Österholm, Havdhem, 14 2: 50
I. Holmberg, Fide, 14 2: 50
4554 Pettersson, Hoburgs, 14 2: 50
V. Berg, Hemse, 14 2: 50
S. Nilsson, Grötlingbo, 14 2: 50
IL Bergström, Grötlingbo, 14 2: 50
S. Mårtensson, Hoburgs, 14 2: 50
A. Olofsson, Grötlingbo, 13 2: —
K. Larsson, Hablingbo, 13 2: —
G. Olofsson, Hoburgs, 13 2: —
A. Hellström, Hoburgs, 13 2: —
Olle Pettersson, Visborgs, 13 2: —
H. Jakobsson, Havdhem, 13 2: —
K. W. Olsson, Fide, 13 2: —
V. Berglund, Hablingbo, 13 2: —
Arvid Olsson, När, 13 2: —

Extra tävling.
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 6,58 3: 50
O. Olsson, Linde, ….. 6,57 3: —
A. Bergström, Stånga, …. 6,57 3: —
F. Osterman, Fide, …… 6,56 2: 50
S. Jönsson, Havdhem, …. 6,55 2: 50
S. Nilsson, Grötlingbo, …. 6,54 2: 50
H. Mårtensson, Hoburgs, .. 6,54 2: 50
A. Rohnander, Hablingbo, 6,54 2: 50
K. G. Larsson, Hoburgs, .. 6,53 2: 50
E. Cedergren, Vamlingbo, 6,52 2: 50
I. Kviberg, Hemse, …… 6,52 2: 50
G. Olofsson, Fide, …… 6,52 2: 50
H. Pettersson, Grötlingbo, 6,51 2: 50
G. Norrby, Havdhem, …. 6,50 2: 50
E. Korsman, Hemse, …. 6,49 2: —
V. Berglund, Hablingbo, .. 6,49 2: —
B. Nilsson, Levide, …… 6,49 2: —
V. Andersson, Stånga, …. 6,49 2: —
H. Svensson, Stånga, …. 6,49 2: —
S. Boberg, Hablingbo, …. 6,47 2: —
L. Olsson, Grötlingbo, 6,47 2: —
N. Hermansson, Fide, 6,45 2: —
G. Nilsson, Fide, 6,45 2: —
K. G. Gardell, Stånga, 6,45 2: —
H. Nilsson, Burs, 6,44 2: —
D. Persson, Stånga, 6,44 2: —
H. Mattsson, Hamra, 6,44 2: —
E. Hedergren, Havdhem, 6,43 2: —
I. Thomsson, Stånga, 6,43 2: —
A. Uddin, Grötlingbo, 6,42 2: —
C. Sandqvist, Linde, 6,42 2: —
L. Söderqvist, Hoburgs, 6,42 2: —
H. Jacobsson, Fide, 6,41 2: —
B. Klint, Stånga, 6,41 2: —
G. Levander, Havdhem, 6,40 2: —
J. Smitterberg, Hablingbo, 6,40 2: —
A. Olofsson, Hamra, …t 6,38 2: —
Y. Smitterberg, Havdhem, 6,38 2: —
S. Mårtensson, Hoburgs, 6,36 2: —
A. Österholm, Havdhem, 6,35 2: —
H. Bergström, Grötlingbo, 6,34 2: —
K. G. Runander, Stånga, 6,33 2: —
S. Jakobsson, Fide, 6,22 2: —

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1940
N:r 177

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under juni månad 1940.
För hästar till: lantbrukarna Herman Jakobsson, Lilla Velinge i Buttle, 400 kr., Alvin Hjelm, Kodings i Hemse, 350 kr., Anshelm Carlsson, Nors i Fleringe, 250 kr., Josef Björklund, Larsarve i Roma, 240 kr., Klas Magnusson, Forsa i Hejde, 160 kr., A. Resare, Klintebys, 2 st., 680 kr., Arvid Gardell, Bäcks i Hangvar, 200 kr., E. Göransson, Dals i Grötlingbo, 250 kr.
För föl till: lantbrukarna Herman Larsson, Lingvede i Havdhem, 42 kr., Axel Carlsson, Kube i Stenkumla, 70 kr., nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena, 119 kr., lantbrukarna Aug. Håkansson, Vible i Västerhejde, 90 kr., Alb. Strömbeck, Botvalds i Ardre, 120 kr., Gustaf Olsson, ösarve i Bäl, 180 kr., Frida Ahlqvist, Roma, 60 kr., Gustaf Cedersten, Granskogs i Dalhem, 64 kr., Elof Nilsson, Lilla Hästnäs, 89 kr., Karl Nilsson, Hallbjens i När, 58 kr., Carl I. Sandqvist, Myrungs i Linde, 69 kr., Axner Smedberg, Prästbåtels i Vänge, 95 kr., godsägare Gösta Hult, Suderbys i Västerhejde, 70 kr., lantbrukarna Albin Pettersson, By i Hablingbo, 70 kr., Anselm Pettersson, Esarve i Levede, 70 kr., Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr., Aug. Olofsson, Lilla Åkra i Barlingbo, 89 kr., köpman Harry Angelöw, Rågåkra i Hejde, 99 kr., lantbrukarna Axel Olsson, Homa i Stenkumla, 79 kr., Gottfrid Pettersson, Sigvalda i Etelhem, 70 kr., Henning Jacobsson, Fackla i Östergarn, 90 kr., Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke, 60 kr.
För nöt till: lantbrukarna Nils Pettersson, Gisslauser i Lärbro, 150 kr., Knut Stenström, Moos i Stenkyrka, 250 kr., Per Olof Ählander, St. Ihre i Hellvi, 125 kr., Bengt Bengtsson, Lan-gens hage, 100 kr., Enelius Fredin, Nygårds i Garda, 250 kr., Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 107 kr., Gustav Johansson, Liffride i Lärbro, 240 kr., Gustav Olofsson, Botvide i Sanda, 250 kr., Knut Thomasson, Västkinde, 300 kr., fjärdingsman Lennart Yttergren, Thuna i Stenkyrka, 300 kr., godsägare Harald Cramér, Smiss i Eke, 300 kr., lantbrukaren Selma Nyberg, Kyrkebys i Hangvar, 200 kr.
För svin till: lantbrukaren N. A. Lindgren, Likmunds i Gerum, 56 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168

Gotlands högerförbund har årsstämma.

Diskuterar också det förestående riksdagsvalet.
Gotlands högerförbund hade på lördagen sitt årsmöte på IOGT :s lokal vid Södra Murgatan, där ett 50-tal personer från staden och landsbygden kommit tillstädes.
Sammanträdet öppnades med ett anförande av förbundets ordförande, riksdagsman Gust. Svedman.

Högern har sökt främja vårt försvar och vårt näringsliv.
Talaren gav därvid en överblick över de förhållanden, som f. n. råda inom vårt politiska liv och påvisade särskilt, hur lätt vår gamla besjungna frihet kan förbytas i tvång och utländskt beroende. Därvid belyste han de svårigheter vårt land haft att kämpa med, då det gällt att bevara sin neutralitet, och hur trycket utifrån gjort sig förnimbart. Det ligger f. n. i en kniptång med en främmande stormakt i öster och en annan i söder och väster. Det är av största vikt att vi förmå värna vår politiska, ekonomiska och kulturella integritet. Vårt land har också stått inför svåra frågor, då vår utrikesledning fått kritik både här hemma och även från andra länder. Men man torde icke kunna säga annat, än att regeringen handlat på det sätt, som varit för landet bäst.
Det är mot bakgrunden av dessa kritiska förhållanden, som man på många håll ansett det lyckligt, om icke några upprivande partistrider komme till stånd vid årets riksdagsval och helst att detta val skötes på framtiden. Detta stöter emellertid på ett grundlagsbud, som säger att val skall äga rum. Man har därför sökt att lösa frågan genom åstadkommande av en gemensam valsedel för alla partier i enlighet med bestämmelser, som riksdagen i år antagit på förslag från folkpartihåll. Underhandlingar därom pågå också här i länet, med vad resultat är ännu oklart.
Det är emellertid angeläget, att högerns ställning icke försvagas i riksdagen. Högern har kanske en del synder på sitt samvete, men den har haft två stora förtjänster, som den kan åberopa. Den har strävat efter att stärka vårt nationella försvar och vårt näringsliv. Vad skulle det icke ha betytt, om högerns blygsamma krav under årens lopp beaktats, så att vårt försvarsväsende hållits i stånd ? Nu har det försummade måst tagas igen genom att allting måst forceras och anskaffas till starkt ökade kostnader. Och när det gäller näringslivet, så är det dock detta, som skall bära upp alla statens omkostnader, ty staten kan icke ge ut mera än den får in. Socialdemokraternas ekonomiska och sociala politik har varit en fråga om fördelningen av de värden, som näringslivet bragt tillsamman, men det viktigaste är dock att det skapas värden. Ute i världen falla de demokratiska regimerna under påfrestningarna. Endast ett folk i välstånd kan styras demokratiskt, ett folk i nöd ropar efter de starka männen. Därför att jag vill bevara demokratien, måste jag också se till att vårt folks sunda ekonomiska grundvalar icke spolieras.

Nyval på viceordförande-posterna.
Sedan förhandlingarna sålunda öppnats, utsågs hr Svedman att leda dagens förhandlingar.
Den upprättade årsberättelsen föredrogs och visade, att arbetet starkt inskränkts genom de rådande förhållandena. Högerföreningarna inom länet ha tillsammans över 900 medlemmar. Även revisionsberättelsen som visade en kassaomslutning på 3,459 kr., föredrogs och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Därefter företogs val av förbundsstyrelse, varvid valdes till ordförande riksdagsmannen Gust. Svedman, till 1 :ste vice ordförande landstingsman Reinh. Kahlström, L :a Atlings i Atlingbo (nyvald efter konsul C. G. Björkander, som undanbad sig denna post) och 2:dra vice ordförande folkskollärarinnan Greta Stengård (nyvald efter hr Kahlström), från Visby stad konsul C. G. Björkander, banktjänsteman Ebbe Östman, disponent Kjell Wiman, fru Maria Stålhandske och fältläkaren Nils Carlson (nyvald efter handlanden G. W. Tingström, som undanbett sig återval), från norra häradet folkskolläraren Rud. Carlson, Gothem, direktör Arendt de Jounge, Slite, lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala, handlanden Gunnar Stengård, Fårösund, och fru Anna Broström, Fårö, samt från södra häradet landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn, handlanden John R. Wittberg, Hemse, fröken Sigrid Lindbom, Klintehamn, snickaren Hjalmar Norman, Sundre, och lantbrukaren Hugo Larsson, Lunds i Grötlingbo (nyvald efter landstingsman Rud. Alva, som undanbad sig återval).
Självskrivna ledamöter i styrelsen äro ungsvenska distriktets ordförande, folkskollärare Simon Carlson, samt ombudsman Nils Hellström. Till revisorer återvaldes rektorn Albin Åkesson, Klintehamn, och arbetschefen P. M. Bengtsson, Visby, med löjtnanten Otto Wallin, Visby, och lantbrukaren Einar Thomsson, Skäggstäde i Källunge, som suppeanter.
Till förbundets ledamot i riksorganisationens representskap återvaldes riksdagsman Svedman.

Hr Rud. Bolin avtackas.
Ordföranden riktade ett tack till de avgående styrelseledamöterna och särskilt till hr Rud. Bolin, som under en lång följd av år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete i högerns tjänst, icke blott inom styrelsen utan även som landstingsman och riksdagsmannakandidat.
Hr Bolin tackade omedelbart och uttryckte sin glädje över, att han fått uppleva den dag, då högerns ideer åter vunnit erkännande som de riktiga, samt vädjade till en yngre generation att alltjämt slå vakt omkring desamma.

Ännu oklart om riksdagsvalet.
Därefter övergick mötet till att behandla förberedelserna för årets riksdagsval. Ordföranden lämnade meddelande om de förhandlingar, som i dagarna förts mellan de fyra partierna och vilka under den kommande veckan skola återupptagas. På styrelsens förslag beslöts att till förhand lingsdelegerade utse hrr Reinh. Kahlström, Arthur Nilsson, Rud. Carlson och Nils Hellström.
Vidare diskuterades olika alternativ för högerns kandidatlistor, därest det skulle visa sig, att gemensam valsedel icke kan komma till stånd. Även kandidatfrågorna ventilerades, särskilt vad det gäller landsbygdens representation, medan det uppdrogs åt Visby högerförening att nominera kandidater för staden. Styrelsen skall därefter — hur frågan än ut vecklar sig — fastställa kandidatlistorna.
Sedan ordföranden vädjat till de närvarande att var på sitt sätt medverka till ett för högern gott val, frambar konsul Björkander de närvarandes tack till ordföranden för det sätt, på vilket han lett dagens förhandlingar, och särskilt för hans orienterande föredrag om det politiska läget, vilket tack de närvarande underströko med en hjärtlig applåd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Fornvårdsföreningarna sammanträda.

Årsmöten med Föreningen
Gotlands fornvänner och
Sällskapet för gotländsk forskning.

Föreningen Gotlands fornvänner och Sällskapet för gotländsk forskning sammanträdde till årsmöten igår middag, båda under landshövding Ola Jeppssons ordförandeskap.
Först höll fornvänner sitt årsmöte å Fornsalen.
Därvid föredrogos års- och revisionsberättelserna, vilka med godkännande lådes till handlingarna.
Av årsberättelsen inhämtades bl. a. följande:
Fornsalens samlingar ha Luder året ökats med 102 nummer motsvarande c:a 450 föremål. Bland nyförvärven framhålles särskilt armring av silver, funnen vid Havor i Hablingbo (Vikingatid, armbygel av silver från Hemmungs i Hablingbo (Vikingatid), fynd från undersökning av skelettgrav vid Färjerigatan i Hemse bestående av bronsspänne, två dräktnålar, järnkniv, hornkam, pärlor av glasfluss och bärnsten samt fyra arabiska silvermynt. Fynden datera sig från 900-talet e. Kr. Bland nyförvärven framhålles vidare avsatsyxa av brons från bronsålderns andra period, funnen vid Kyrkeby i Hablingbo samt gravfynd från St. Hallvards i Silte bestående av två djurhuvudformiga bronsspännen. Vidare pilgrimsmärke av brons med gjuten genombruten framställning av S:t Görans strid med draken, funnet vid S:t Görans ruin i Visby. Fyndet daterar sig från omkring 1500. Fynden från grundgrävningen av nya biskopsgården omnämnes också. Dessa förskriva sig från stenålder och medeltid. Slutligen omtalas fynd från undersökning av två ”kämpgravar” vid Dune i Dalhem. Fynden härröra sig från 500-talet e. Kr.
Av årsberättelsen framgår vidare att Fornsalen under år ???? besökts av 9,624 personer, därav 7,981 äldre och 1,643 barn. Med anslag ur Gotlandsfonden har en genomgripande undersökning och konservering påbörjats av mangårdsbyggnaden vid Kattlunds i Grötlingbo. Byggnadsundersökningar samt kontroll av restaureringar ha utförts vid följande kyrkor: Alskog, Etelhem, Elinghems ödekyrka. Lye, När, Roma, Stenkyrka, S:ta Karin i Visby samt Öja.
Till ledamot av styrelsen återvaldes konsul Carl E. Ekman, som var i tur att avgå. Till suppleanter återvaldes bankdirektör H. Ihre och länsbokhållare B. A. Ljungholm. De förutvarande revisorerna jämte deras suppleanter resp. grosshandlare Anders Sandström och bankkamrer V. Alfvegren samt länsjägmästare R. Melin och konsul E. Lundberg, omvaldes likaledes.
Av de föredragna räkenskaperna framgick bl. a., att tillgångarna utgjorde 757,588 och skulderna 743,368 kr.
En halvtimme efter Fornvännernas årsmöte sammanträdde Sällskapet för gotländsk forskning i länsstyrelsens sessionsrum. Av de föredragna berättelserna inhämtades bl. a., att inkomster och utgifter balanserade på 2,859 kr. samt att behållningen till 1940 uppgick till 30,778 kr. Sällskapets egna tillgångar, som den 31 dec. 1939 utgjorde kr. 29,644: 93, varav kr. 29,202 :01 tillhörde grundfonden samt kr. 442: 92 biblioteks- och museifonden, utgjorde den 31 dec. 1939 31,232: 96, varav 30,778:91 tillhörde grundfonden och 454: 05 biblioteks- och museifonden. Den under sällskapets förvaltning stående Maria Rosmans fond-. för gotländsk släktforskning .belöpte sig 31 dec. 1938 till kr. 11,234: 84 och den 31 dec. 1939 till kr. 14,111: 44:
Sedan ansvarsfrihet beviljats företogos följande val: Till ledamöter av styrelsen omvaldes landshövding Ola Jeppsson, rektor R. Steffen, konsul C. G. Björkander, amanuens A. Edle och fil, dr H. Gustafsson samt till suppleanter lektor C. A. Cantell och f. landskamrer G. Melin. Till revisorer återvaldes länsbokhållare B. A. Ljungholm och bankkamrer V. Alfvegren med auditör R. Laurin som suppleant, likaledes omvald.
Årsmötet beviljade följande anslag: till fil. dr H. Gustafsson 400 kr. för tryckande av avhandling, till amanuens Svanström 200 kr. för undersökning av medeltidshus m. m. i Hellvi samt till Gotländskt Arkiv 650 kr.
Slutligen förrättades inval.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Juli 1940
N:r 152