Andelsslakteriets distriktsmöten.

Det första mötet hölls i går i Öja.
Årsmötena med distrikten inom Gotlands andelsslakteriförening ha nu tagit sin början.
Det första mötet hölls i går eftermiddag på pensionat Botvide i Öja med första distriktet omfattande Vamlingbo, Sundre, Hamra, Öja, Grötlingbo, Näs och Fide socknar. Det öppnades enligt styrelsens förordnande av f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve i Vamlingbo, som även valdes till att leda dagens förhandlingar. Som representant för slakteriet var styrelsens ordförande, landstingsman Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, närvarande. I sin välkomsthälsning vände sig hr Hansen särskilt till landstingsman Larsson.
Sedan stadgeenliga ärenden be. handlats företogs val av ombud. Därvid utsågas för de olika socknarna följande personer (suppleanterna inom parentes): för Vamlingbo Th. Hansen, Bonsarve (Konrad Olsson, Gervalds), för Sundre Robert Antonsson, Vennes (Lottfrid Kihlman, Västergårda), för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve (Karl Östergren, Sutarve), för Öja Sven Lindström, Botvide (Ivar Pettersson, Boxarvet, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie (Hugo Nilsson, Mårtens), för Näs Knut Gardell, Gans (Oskar Lindqvist, Sixarve), samt för Fide Hj. Jakobsson, Västergårda (Aug. Nilsson, Andetse). Samtliga ombud och suppleanter äro omvalda utom ombudet för Öja, som är nyvalt.
Landstingsman Efraim Larsson lämnade en kort resumé över rörelsen och dess resultat under det gångna året. Stämningen vid mötet var god och tillfredsställelsen över under det gångna året uppnådda resultatet allmän. Mötet var besökt av ett 20-tal personer. Utom ombuden hade ett flertal andra andelsägare infunnit sig, och samtliga till distriktet hörande socknar voro representerade vid mötet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

68 gotlandsfältskyttar i riksmästarklassen.

Uppgift från skytteförbundet.
Från skytteförbundet har nu inkommit uppgift om de skyttar, som under 1943 skola tillhöra riksmästarklassen i fältskjutning.
G. Larsson, Bara, Bo Larsson, Dede, Marcus Larsson, Dede, Emanuel Glifberg, Ekeby, Henning Bergström, d:o, Anders Bergström, d:o, Reinhold Angelöv, d:o, Kjell Åke Smedberg, d:o, H. Gustafsson, Endre, Fr. Nilsson, d:o, Gustaf Medbom, Fardhem, Erik Hammarström, Fårö, Gunnar Broström, d:o, Gustaf Olsson, d:o, Emil Brogren, d:o, Birger Larsson, Fårö Östra, Anton Karlström, d:o, B. A. Larsson, d:o, Martin Ekman, d:o, Evald Hellgren, d:o, Vilh. Ekström, d:o, A. Larsson, d:o, O. V. Nilsson, Grötlingbo, Gustaf Nilsson, d:o, .A. Uddin, d:o, Allan Rohnander, Hablingbo, I. Hallgren, d:o, H. Persson, d:o, K. M. Hansson, Havdhem, Th. Larsson, d:o, E. Hedergren, d:o, Gösta Levander, d:o, Sigurd Kraft, d:o, Albin Larsson, Hemse, E. Korsman, d:o, Axel Sundberg, d:o, E. Olsson, d:o, A. Melin, d:o, V. Eriksson, d:o, T. Konrads-son, d:o, I. Kviberg, d:o, Josef Hägg, Klinte, Claes Endre, d:o, Hj. Andersson, d:o, Emil Andersson, d:o, A. Pettersson, d:o, H. Persson, d:o, Herb. Hallgren, d:o, J. H. Emilsson, KA 3, Gustaf Karlsson, Rute, Vald. Lundgren, Stånga, Bertil Klint, d:o, Gustaf Persson, d:o, Willy Persson, d:o, Bernhard Larsson, Tingstäde, Gösta Stenström, d:o, Gustaf Boberg, Tingstäde, Gunnar Tallqvist, Visborgs, Knut N. Norman, d:o, 0. V. Andersson, d:o, Bror Fritz, Visby, Felix Eriksson, d:o, Verner Stengård, d:o, Thure Gerentz, d:o, T. Stärner, d:o, A. Herlitz, d:o, Helge Bodin, Väte, K. G. Hoffman, d: o.

5-klass-skyttarna år 1943.
C. A. Broander, Bara, Emil Pettersson, d:o, Kjell Åke Smedberg, Ekeby, Emanuel Glifberg, d:o, Bertil Johansson, Etelhem, Gustaf Medbom, Fardhem, Erik Hammarström, Fårö, Gustaf Olsson, d:o, Gunnar Broström, d:o, Emil Brogren, d:o, K. A. Tofftkn, d:o, Birger Larsson, Fårö Östra, K. M. Hansson, Havdhem, Albin Larsson, Hemse, Herbert Hallgren, Klinte, J. H. Emilsson, KA 3, Martin Kronlund, KA 3, Berthil Bonde, Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29

Till vikarie

vid Grötlingbo småskola under vårterminen har skolrådet antagit enda sökanden fru Solfrid Lithberg, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20

Förlovade

Bruno Nordström
Signiel Johansson
Stockholm. Grötlingbo.

Gustaf Högberg och Märta Larsson
Fårösund. Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 januari 1943
N:r 19

Förlovade

Bruno Nordström Stockholm.
Siguiel Johansson Grötlingbo.

Birger Häglund Rone
Thyra Petterson Garda

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 januari 1943
N:r 18

Idrott och sport.

Stort handbollsprogram i veckohelgen.
Uppskjutna seriematcher utfyllnadvid Lidingömatcherna.

Inte mindre än fem handbollsmatcher komma att spelas under lördagen och söndagen och det är givetvis Lidingökamraternas besök som orsaker denna hausse inom sporten. Fastlänningarna anlända hit i morgon och ställa på kvällen upp mot I 18. Som förmatch till denna uppgörelse spelas kl. 6,30 en från höstens ”betkampanj” uppskjuten seriematch mellan A 7 och AIK. Det är första gången dessa lag mötas under säsongen och det bör bli intressanta händelser. Skall AIK kunna stå sig i den fortsatta konkurrensen så vill det till att laget tar hem segern.
Kl. 7,30 tar det ordinarie I 18-laget emot Lidingökamraterna och den matchen bör väl bli en godbit för publiken. Regementets kämpar besväras säkerligen inte av några mindervärdighetskänslor på hemmaplan utan komma förmodligen att satsa på för fullt för att överrumpla de kunniga motståndarna. Dessa få ju nackdelen att spela i en för dem ganska liten lokal, då de i vanliga fall hålla till i Alvikshallen och andra storslagna komplex i huvudstaden. Lidingö meddelade för någon dag sedan att man kommer ordinarie med undantag för en back och man har alltså med sig den beryktade målvakten Johnsson, som det lär vara något enastående att se i arbete.
Söndagens program börjar kl. 4,30 med en från 13 dec. uppskjuten seriematch mellan Gute B och AIK B och timmen efter spelas en dammatch mellan VIF och Gute, som varit uppskjuten sedan 8 nov.
Så kommer kl. 6,30 söndagens stormatch mellan Landskapslaget och Lidingö där åtskillig ära står på spel. Det gäller för de gotländska kandidaterna att försvara sina platser och för Lidingö att visa sin verkliga klass, varför det lär bli en ädel strävan av alla att göra sitt bästa. Till lagledare för gotlandskombinationen har utsett., flit Lindwall och som lagets kapten fungerar Lundin. Som reserv har Åbom uttagits.
DM-finalen mellan 1 18 och AIK kommer att spelas den 31 januari och i samband därmed kommer man troligen att även börja serieprogrammet med matchen Gute-A 7.

Gute-veteraner hyllas.
Vid I. F. Gutes årsfest på söndag kl. 18,30 i Stadshotellets festvåning har ett stort antal av föreningens veteraner lovat närvara, och det kommer alltså att ges tillfälle för de unga aktiva medlemmarna att hylla många av de äldre stjärnor, som under de första 25 åren av klubbens verksamhet skänkte Gutenamnet ära och rykte.
Skulle det vara några äldre Gutemedlemmar, som inte anmält sig till festen, är det ännu tid att göra det ’till Stig Hultberg, tel. 2080. Ett 90-tal medlemmar har hittills tecknat sig för deltagande.

VIF:s årsmöte
kommer att hållas på fredag kväll i Gamla Apoteket med början kl. 7. Förutom de sedvanliga förhandlingarna blir det kaffeservering samt ev. underhållning av något slag. Söndagen den 31 jan. anordnar föreningen sin årsfest på Stadshotellet och anmälningar till denna fest kunna ske till styrelsens medlemmar eller tel. 1738.

VIF:s träningstävling påskidor
kommer som tidigare bestämts att gå på söndag om vädret blir någorlunda lämpligt, d. v. s. om det blir några köldgrader så att snön ligger kvar. Samling sker vid godtemplarhuset på Österby och starten har satts till 10,30. Banan kommer att mäta 7-8 km. och om vädret inte lägger hinder i vägen så finns det här ett utmärkt tillfälle för korp.-skidåkarna att rusta sig till kommande uppgifter.

Allsvenska handbollen.
I en allsvensk handbollsmatch segrade Majorna över Sanna med 10-7.
Prislista från fältskjutningen i Hablingbo den 10 jan.

Grupptävlingen.
Havdhems 1:sta grupp 81 träffar, vandringspriset och medaljer till lagskyttarna, Hemse 1:sta grupp 81 träffar, 7 kr.

4 och 5 klass:
A. Larsson, Hemse, 21 4:-
K. M. Hansson, Havdhem, 20 3:25:-
V. Lundgren, Stånga, 19 2:75:-
A. Melin, Hemse, 18 2:50:-
Y. Smitterberg, Etelhem, 17 2:-
Th. Larsson, Havdhem, 17 2:-
V. Persson, Stånga 17 2:-
E. Korsman, Hemse, 17 2:-
G. Levander, Havdhem, 16 1:50:-
G. Jakobsson, Näs, 16 1:50:-
A. Sundberg, Hemse, 16 1:50:-

3 klass:
K. Johansson, Levide-Gerum 18 3:25:-
I Johansson, Etelhem, 16 2:25:-
G. Pettersson, Stånga, 16 2:25:-
V. Eriksson, Hemse 16 2:25:-
H. Thomsson, Hablingbo, 16 2:25:-
S. Pettersson, Hablingbo, 15 2:-
T. Konradsson, Hemse, 14 1:75:-
S. Hallbom, Etelhem, 13 1: –
E. Hedergren, Havdhem, 13 1:-
V. Berglund, Hablingbo, 13 1:-
I. Hägg, Stånga, 13 1:-
E. Olsson, Hemse, 13 1:-

2 klass:
J. Larsson, Hemse, 16 3:50:-
I. Thomsson, Stånga, 15 3:-
G. Jakobsson, Hablingbo, 15 3:-
I-I. Olsson, Hablingbo, 15 3:-
F. Nilsson, Hemse, 15 3:-
A. Boberg, Hablingbo, 13 2:50:-
R. Mattsson, Havdhem, 11 2:-
S. Lingvall, Näs 11 2:-
B. Båtelsson, Näs, 10 1:-
S. Boberg, Hablingbo, 10 1:-

1 klass:
B. Bergström, Grötlingbo, 16 4:-
S. Vastesson, Stånga, 15 3:-
K. G. Runander, Stånga, 13 2:-
Henrik Lindkvist, Hablingbo, 12 2:-
B. Ekdahl, Näs, 7 1: –
G. Gardell, Näs, 6 1: –
Extra insats. 4 och 5 klass:
K. M. Hansson, Havdhem, 6,24 3:-
G. Jakobsson, Näs, 6,21 3:-
A. Melin, Hemse, 6,19 3:-
A. Larsson, Hemse, 6,13 3:-
V. Persson, Stånga, 5,17 2:-
V. Nilsson, Havdhem, 5,16 2:-
H. Svensson, Stånga, 5,14 2:-
G. Levander, Havdhem, 5,11 2:-
A. Sundberg, Hemse, 5,09 2:-
J. Smitterberg, Hablingbo, 5,06 2:-

3 klass:
H. Thomsson, Hablingbo, 6,21 4:-
T. Konradsson, Hemse, 5,17 3:-
I. Hägg, Stånga, 5,13 3:-
I. Johansson, Etelhem, 4,12 2:50:-
V. Berglund, Hablingbo, 4,12 2:50:-
H. Jakobsson, Näs, 4,09 2:50:-
A. Jonsson, Havdhem, 4,06 2:50:-

2 klass:
S. Boberg, Hablingbo, 6,22 4:-
H. Olsson, Hablingbo, 5,14 3:-

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 januari 1943
N:r 17

Förslaget till kyrkoherdetjänsten i När

har nu upprättats av domkapitlet, som i första rummet placerat vice pastorn Emil Karlsson, Vänge, i andra rummet komministern Erik Karlsson, Grötlingbo, och i tredje rummet stiftsadjunkten Tore Heldtander, Visby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16

Dubbel dispens för att bli kyrkoherde.

Stiftsadjunkt Tore Heldtander, Visby, har hos regeringen sökt dispens från villkoren om tre prästerliga tjänsteår och en uppnådd ålder av 30 år för att kunna uppföras på förslag till kyrkoherdetjänsten i Närs och Lau församlingars pastorat. I båda fallen fattas honom ett halvt år.
Domkapitlet tillstyrker och framhåller samtidigt att, om dispensansökan bifalles, det blir möjligt för domkapitlet att upprätta förslag, upptagande Heldtander och de båda andra sökandena till tjänsten, komminister Erik A. Karlsson i Grötlingbo och t. f. kyrkoherde Emil Karlsson i Vänge. Befattningen behöver då inte heller kungöras på nytt, och någon sökande från annat stift kan då inte anmäla sig. Inom Visby stift finnas för närvarande så många extra ordinarie prästmän, att varje val av präst från annat stift kommer att medföra svårigheter att placera det egna extra ordinarie prästerskapet. Ur denna synpunkt skulle alltså enligt domkapitlets mening ett bifall till ansökningen bli till stor fördel för stiftet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2

Födelsedagshyllningar.

Förre hemmansägaren August Pettersson, Överburge i Fardhem, som på nyårsdagen fyllde sjuttio år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa togo sin början redan tidigt på morgonen, då många gratulanter med kyrkoherde Havrén i spetsen infunno sig samt överlämnade en av slåkt och vänner subsriberad gåva bestående av adress, en större penningsumma samt en ståtlig blomsteruppsats. Jubilaren hyllades vidare med blommor och telegram.

På sin femtioårsdag den 1 januari blev fru Ebba Larsson, Söderkvie i Grötlingbo livligt hyllad av släktingar o. vänner, vilka överlämnade minnesgåvor samt blomsteruppsatser. Även sångföreningen uppvaktade och blomster och telegram ingingo i mängd.

Sjuttiofem år fyller på Trettondagen förre fyrmästaren Karl August Bäckström, numera bosatt på Sofielund, Rådmansö. Han är född i Stockholm och antogs i lotsverkets tjänst 1806 samt blev fyrmästare på Hallshuk 1917. Tjänsten indrogs våren 1932, då. B. avgick med pension. Under krigsåren, förra världskriget, tjänstgjorde han vid kustsignalväsendet och hade före sin anställning vid fyrväsendet seglat i in- och utrikesfart i sex år, varjämte han åren 1896—98 tjänstgjort på Almagrundets fyrskepp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1942
N:r 2

Från våra Gotländska bygder. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO.
Grötlingbo juniorförening tirade i måndags kväll sin julfest. Medlemmarna hade infunnit sig mangrannt. Programmet var omväxlande med sång, dialog, poem m. m. Under en paus i programmet serverades gröt och mjölk, medan deltagarna hade smörgåsar med sig. Stämningen var god och samvaron var trevlig på alla de vis. En del av deltagarna var pigga på grötrim. En tomte uppenbarade sig med en stor korg med klappar som räckte till alla, till och med tomten själv fick ett paket för besväret för den långa resan, gammal och bräcklig som han var. Ungdomssekreterare Nils Jacobs från Hablingbo avslöt den trevliga samvaron med att läsa en vers ur julevangeliet och höll en varm och tankeväckande betraktelse däröver. Stunden avslöts med bön och en sång sjöngs till sist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1942
N:r 2