Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO.
Ord. pastoratskyrkostämm a hölls här i fredags kväll. För stämman förelåg förslag till utgifts-och inkomststat för lönebostället, prästgårdsbyggnads- och pastoralkassorna för nästkommande år. Uttaxeringen fastställdes till 68 öre per 1,110: 85 skattekronor, för Grötlingbo = 755: 37, och för Fide likaledes 68 öre per 493: 96 skattekronor eller kr. 335: 90.
Den andra stämman i ordningen var kyrkostämman. För kyrkkassan beslöts en uttaxering av kr. 2: 30 per 1,110: 85 skattekronor = 2,554: 95, för skolkassan behövs 3 kr. eller 3,332: 55 kr. För bibliotekskassan skall uttaxeras 55 kr.
Kommunalstämman hölls omedelbart därefter. Förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes till 3: 22 per 1,110: 85 skattekronor = 3,576: 93, och för fattigvården 0: 80 = 888: 68, eller sammanlagt för den borgerliga kommunen 4: 02 kr.
Från fjärdingsmannen förelåg en begäran om en löneförhöjning av 100 kr. pr år, vilket även beviljades. Hundskatten bestämdes att vara oförändrad eller 10 kr., att användas som under föregående år, en del till biblioteket och resten till premie för dödande av kråkor. Ett av länsstyrelsen utarbetat förslag till skogsbrandsordning tillstyrktes. Till brandfogde för en tid av 4 år valdes fjärdingsmannen O. V. Olsson, Roes, med Hugo Larsson, Sixarve som suppleant. Vidare beslöts att minst hälften av kommunalskatten skulle betalas i senare hälften av februari och resterande i september månad. Skattesatsen för skogsaccisen bestämdes till 2: 50 pr 100 kr:s rotvärde. Till brandstodsvärderingsmän valdes hem.-äg. Albert Persson, Brunns, och Hugo Jakobsson, Sandes. Till deras suppleanter utsågos arrendatorn Viktor Uddin, Prästgården, och hem.-äg. Artur Johansson, Skradarve. Vid försäljningen av barnmorskebostället i Eke, tillhörande Rone, Eke och Grötlingbo kommuner erhölls tillsammans något över 6,000 kr. Av detta hade nu för komir.”nens del erhållits 2,219: 03 kr. Nämden hade inkommit till stämman med förslag att en tillfällig fond skulle avsättas att vid behov användas till rent kommunala behov. Förslaget antogs. Till kommunalombud att närvara vid innevarande års mantalsskrivningar valdes kommunalnämndens ordförade, hem.-äg. Valdemar Gustafsson, Skradarve, och fattigvårdsstyrelsens ordförande hem.-äg. Lars Olofsson, Hallinge.
Därmed voro de tre stämmorna avverkade. Stämmornas ordförande var folkskolläraren Emil Dalström. Ett fåtal personer närvoro. Till sist uttalade ordföranden några tacksamhetens ord för gott samarbete och samförstånd under det gångna året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Kommunalskatterna.

Martebo kommun har beslutat en uttaxering för 1939 med 9:20 kr. ???? 10:30 i år, Ardre 7:60 mot 6:70 kr., Fole 11:40 mot 14:20 kr., Lye 11:75 mot 10 kr., Hogrän 5:50 i likhet med 1938, Linde 7:00 mot 7:20 kr., Martebo 9:20 mot 10:30 kr., Fide 13:60 mot 13 kr., Grötlingbo 10 kr. liksom föregående uttaxering, och Lärbro 15:90 mot 15:35 i år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Idrott och sport.

65 men anmälde till DM.-orienieringen.
I 18 och AIK ha flest anmälda.

Till DM på söndag har inkommit anmälningar från de flesta föreningar som äga rätt att deltaga. Sålunda kommer AIK med hela 19 man och två lag, Visby 9 man och två lag, Gute 6 man och ett lag, Klintehamn 5 man och ett lag, samt I 18 20 man och två lag. A 7 har anmält 6 man, men då deras medlemskap i Orienteringsförbundet inte tycks vara klart, få de säkerligen ej starta. Vad som mest förvånar är att Slite ej har anmält någon man, trots att denna förening ingick i orienteringsförbundet för någon vecka sedan. Är det bristande intresse, eller hur? För att undvika köbildning vid Norrbys bokhandel om lördag, kan redan nu meddelas att Romabladet kommer till användning om söndag. Samlingsplats meddelas senare.

Varpkastning i Västkinde.
K. F. Söderdahls lag från IF Varpa i Visby vann vid söndagens tävlingar i Västkinde och tog därmed vandringspokalen i varpa för andra gången. Sammanlagt ett 40-tal lag deltogo.
Prislistan:
Klass I: 1) K. F. Söderdahl, IF Varpa, Visby, 2) O. Karlsson, Västkinde, 3) K. Pettersson, Roma, 4) Emil Carlsson, Stenkyrka.
Klass II: 1) Knut Johansson, IF Varpa, Visby, 2) Erik Lundgren, d:o, 3) A. Engström, d:o.
Klass III: 1) Erik Andersson, Endre, 2) S. Hansson, Bara, 3) J. Thimgren, IF Varpa, Visby.
Klass IV: 1) A. Larsson, Västkinde, 2) E. Pettersson, d:o.

Fardhem – Grötlingbo.
Seriematchen i fotboll mellan Fardhems IF. och Grötlingbo IF, som spelades på Fardhems idrottsplats i söndags, slöt son bekant oavgjord med 1-1. Efter 14 min. spel fick gästerna en hörna som den omarkerade hi. bara hade att fösa i mål. I 20 min. kom utjämningen, vilket ch. Arnold Larsson svarade för medelst ett vackert och perfekt långskott. I andra halvleken dominerade hemmalaget, men trots detta fick hemmalage4 intet mål i utbyte, mycket kanske beroende på Grötlingbos stabila försvar.
Pege.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223

Dödsfall Maria Kristina Jakobsson.

Vår kära moder Maria Kristina Jakobsson har i dag ingått i Guds sabbatsvila 75 år gammal, sörjd och saknad av oss, barnbarn, släkt och vänner samt Grötlingbo baptistförsamling.
Lunda i Grötlingbo den 24 sept. 1938.
RUT och OSKAR NILSSON.
Hugo. Julia.

Joh. 14: 1 och 3 v.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Idrott och sport.

Gotlandsfotbollen.
Slite upp till fjärde plats.

AIK mötte i går I. 18 på Gutavallen och tog i första halvlek ledningen med 3-0. Efter pausen ökade AIK på med ytterligare ett mål. Spelet var ingalunda vackert och blev stundtals hänsynslöst och hårt.
Slite utjämnade det stora underskottet i sin målkvot i ett tag genom en 7-0-seger över Hemse och gick direkt upp till fjärdeplatsen. Roma och Othem delade poängen genom att spela 1-1. Othem fick därmed sin första poäng medan Hemse fortfarande är utan.
I södra serien blevo resultaten följande:
Alva—Burgsvik 3-0
Drott—Hablingbo 1-7
Fardhem—Grötlingbo 1-1
Ljugarn—Rone 3-2
I norra serien nåddes följande resultat i matcherna:
Västkinde—Stenkyrka 2-1
Klintehamn—Bro 4-3
Martebo—Vänge 5-0
Reservlagsmatcherna:
AIK—A. 7 1-4
Gute—VIF 0-4
Matchen I. 18—Hemse blev uppskjuten och kommer att spelas efter det att det ordinarie serieprogrammet slutförts.

Tabellerna.
Div. I.
AIK 3 3 0 0 21-3 6
VIF 2 2 0 0 10-2 4
I. 18 3 1 1 1 7-6 3
Slite 2 1 0 1 7-7 2
Roma 3 0 2 1 5-10 2
Othem 3 0 1 2 2-16 1
Hemse 2 0 0 2 2-10 0

Södra.
Hablingbo 3 3 0 0 18-3 6
Alva 3 3 0 0 10-5 6
Ljugarn 3 1 1 1 7-12 3
Rone 3 1 0 2 12-9 2
Burgsvik 3 0 2 1 2-5 2
Drott 3 1 O 2 5-14 2
Fardhem 3 0 2 1 1-4 2
Grötlingbo 3 0 1 2 3-6 1

Norra.
Västkinde 3 3 0 0 11-2 6
Klintehamn 3 2 1 0 9-5 5
Martebo 3 1 2 0 7-2 4
Bro 3 1 0 2 6-13 2
Stenkyrka 3 0 1 2 3-5 1
Vänge 3 0 0 3 1-10 0

Reservlagsserien.
A. 7 3 3 0 0 29-3 6
VIF 3 2 0 1 9-4 4
AIK 3 2 0 1 11-6 4
I. 18 2 1 0 1 5-7 2
Gute 3 0 0 3 4-19 0
Hemse 2 0 0 2 2-21 0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta hur många mål det blir på Vallen om söndag när AIK möter I. 18.
AIK bör nog vinna med ett par tre måls övervikt, om allt utvecklar sig normalt. Roma spelar mot Othem, som har hemmaplan, och vi gissa att Othem rycker upp sig en smula och tar chansen till poäng. Slite får åka till Hemse och det gäller för Slite att ordna sitt spel på ett bättre sätt än i söndags så att det inte får ett nytt nederlag på halsen. Slite bör vinna, men oavgjort är inte heller omöjligt.
I södra serien spela Alva—Burgsvik, Drott—Hablingbo, Fardhem—Grötlingbo och Ljugarn—Rone; i norra mötas Västkinde—Stenkyrka, Klintehamn—Bro och Martebo—Vänge. Slutligen spela reservlagen från AIK och A. 7 kl. 10,20, I. 18 möter Hemse kl. 2 och Gute spelar mot VIF kl. 4,30.
De som äro intresserade av motorsport ha en viktig dag om söndag, då årets andra jordbanetävling äger rum på A. 7-banan. Det blir en förnämlig samling svenska raceråkare som kommer hit, bl. a. Gunnar Bartelsson och Bertil Karlsson, som båda varit med om årets EM-tävlingar. Börje Haag var här i våras också och även han kommer nog att gasa på vad han kan för att slå Fritz Lövqvist, som inte hade någon respekt för honom sist utan slog Sigtunabon. Fritz får det svårare att klara sig den här gången; men han kommer säkert att återfinnas någonstans i toppen på prislistan.

Och så var det skolungdomens. Med all säkerhet kommer den lilla gruppen från Visby inte att göra något väsen av sig bland storstädernas stjärnor, varav några redan varit landslagsmän, men bara det att vara med i högen bör ge en knuff framåt för pojkarnas fortsatta framgångar inom idrotten.

Till rundbaneloppet om söndag
på A 7:s idrottsplats har Gotlands motorcykelklubb träffat överenskommelse med följande fastlandsförare: Gunnar Barthelson, Erik Berglind och Lennart Östberg från Stockholm, Bertil Karlsson och Eskil Karlsson från Djursholm samt Börje Haag från Sigtuna.
Bertil Karlsson och Barthelson deltogo i söndags i E. M. i Prag och fingo då hedersamma placeringar, och Karlsson segrade f. ö. i juni vid tävlingar i Gislaved över Englands bästa förare. Eskil Karlsson nådde vid S. M. i Gävle samma tid som segraren Torsten Sjöberg, varför dessa två måste köra ett extra heat, där den senare segrade med endast någon tinodedels sekund. Även Berglind och Östberg ha gjort goda prestationer denna säsong, och Haag har särskilt begärt få komma hit till Gotland, då han har revansch att fordra över Fritz Lövqvist. Han blev f. ö. svensk mästare i 350 cc.klassen i Gävle. Av gotländska förare starta Fritz Lövqvist, A. Blomgren, Sven Pettersson och Sven Johansson, vilka samtliga nu ha fått sina maskiner så pass vältrimmade, att de av allt att döma inte behöva ligga i kön utan komma att placera sig.
Det ser alltså ut att bli spännande taävlingar från början till slut, och för publikens information svarar en Aga-Baltic högtalareanläggning. Musiken börjar kl. 12 och tävlingarna kl. 1. Man har bett oss uppmana publiken att inte infinna sig i sista minuten, så att det.inte blir rusning just i startögonblicket.

Orienteringsträning
— söndagens lösen.

Om söndag, som för orienterarnas del är fri från större evenemang, passa dessa emellertid på att skaffa sig den sista avslipningen före D. M.-tävlingen den 2 okt. Gute och VIF ämna träna på en gemensam bana under det AIK avverkar en ny etapp i sin serie, med förra söndagens segerherre, ”Löken”, som banläggare. Träningssugna Klintehamnare ha inbjudits att starta med och kunna således infinna sig kl. 8 vid Österport, där AIKarna samlas. De senare medförande cykel. Visbybladet eller förläggningsorterna kunna användas.
Löken lägger även en kortare bana för flickor och som vanligt är även övriga föreningars töser välkomna till en liten luffning. Samma utrustning, förstås.
Roligt att se att även flickorna tycks fångas av orienteringssportens dragningskraft. I motsats till en del grabbarhade i söndags ingen enda tös försovit sig, utan fulla antalet anmälda ställde upp. Roligt var också att se hur pigga de voro vid målet. Samtliga flickor passade på tillfället att efter fullbordad löpnig få sig ett dopp i Östersjöns för dagen synnerligen svala böljor. Endast drygt hälften av grabbarna gjorde likadant. Det är inte farligt med ett litet dopp så här års även om man är svettig och uppvärmd, bara man kravlar sej upp med detsamma. Och har torra kläder till hands. Uppe i kolmårdsskogarna, där vintern kommer tidigare än här, har undertecknad många gånger efter fullbordad löpning med svetten ångande om kroppen hoppat i bland isstyckena i närmaste tjärn. Jämför kallduschen efter badstubad. Kall avrivning är nyttigt, men som sagt, det skall hållas måtta.
Sign. Gebe skrev i veckan i Gotlänningen att bakom AIK:s seger i söndags ligger säkerligen mycken träning. Det gör det visst, men frågan är väl om vi gotlänningar i allmänhet träna med den intensitet, som till slut gör det till sådant nöje att kilometer efter kilometer sprniga både länge och fort. Det räcker inte med bara söndagsträningen, en ordentlig gnuggning ett par kvällar i veckan skall det nog också till.
Kom ihåg grabbar, och flickor med för den delen, att på ”Älgjakten” den 9 okt. ställas ni mot verkliga konditionsfenomen! Passa på att ni kunna hänga med där.
Bk.

Gutes och Visby IF:s orienterare
samlas till söndagens träningslöpning kl. 8 vid Österport. Visbybladet skall användas och dessutom behövs det cykel, ombyte och baddräkt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Auktion i Grötlingbo.

FREDAGEN DEN 23 SEPTEMBER kl. 10 f. m. låter Prosten Oskar Jakobssons sterbhus genom offentlig auktion, som förrättas i Grötlingbo prästgård, försälja: möbler: 1 sängkammarmöbel, best. av byrå m. spegel, 2 turistsängar, nattduksbord, lavoar, skrivbord och stolar; sängar: 2 st. i pol. björlt, en med resårmadrass, 1 två mans m. resårbotten, en betsad o. en av fur, ny, m. resårmadrass, några andra sängar; antik långsoffa, hörnsoffa, mindre soffa, 2 utdragssoffor, en i valnöt, matbord, runt m. skivor, divan- o. nattduksbord i valnöt, skriv-, fönster-, köks- o. fällbord, matsals-, gung-, korg-, munk- o. skrivbordsstolar, större klädesskåp, buffé i valnöt, bok- och hörnhyllor, kommoder i valnöt o. björk, lavoar; diverse: tak- och fotlampor, lavoaruppsatser, större kokosmatta, yllegångmattor, böcker, tavlor, diverse husgeråd i glas och porslin, kaffeserviser, brickor, kopparkärl, grytor, konserveringsapparat, symaskin, mek. mangel, vävstol, ränningvind, bunnar, baljor, trädgårdsmöbel, hyvelbänk, åkvagn, kälkrack m. m.
Godkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 1 april 1939. Äganderätten till försålda varor förbehålles tills full likvid skett.
Burgsvik den 14 sept. 1938.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Pärkspelet i skolkretsarna.

Om måndag kommer den fjärde i ordningen av denna tidnings vandringspokaler att utdelas vid de pärktävlingar Som då. hållas i Havdhem mellan skolorna i Havdhem, Eke, Grötlingbo och Näs socknar. Tävlingen, som kommer att äga rum i Havdhem ledes av folkskollärare Valter Karlsson därstädes och börjar vid 12-tiden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta hur fotbollen härnere kommer att arta sig under söndagen. I gotlandsseriernas Div. I mötas I. 18 och Othem här i Visby och det är inte otroligt att också denna debutantmatch kommer att sluta oavgj ord. Othem har förra söndagens tvåsiffriga bakslag att ta igen och måste ta chansen att få poäng i tabellen. Slite, som hade ”frirond” förra söndagen, kommer nu med i seriemaskineriet och spelar hemma mot Visby IF. Det vill till att VIF-arnas spelhumör har stigit under veckan för att de inte skola bli överraskade av slitespelarna, som säkert inte spara på krutet. Tredje matchen går mellan Roma och AIK och det kanske blir något i stil med förra söndagens målskörd.
I norra serien spelas följande matcher: Västkinde—Bro, Vänge—Klintehamn o. Stenkyrka—Martebo, samt i södra: Hablingbo—Ljugarn, Burgsvik—Fardhem, Rone—Alva och Grötlingbo—Drott. Reservlagsserien upptar matcherna VIFI. 18, A. 7—Gute och Hemse—AIK.
Samtliga matcher ta sin början kl. 2 utom reservlagsseriens matcher mellan VIF och I. 18 (kl. 10,30) och A. 7—Gute (kl. 4,30).
DM-finalerna i tennis skola spelas nu i veckoskiftet. I morgon eftermiddag kl. 4 går finalen i herrsingle mellan 0. Jacobsson och Gunnar Dahlin. Det blir säkert en snabb och god match, men Jacobsson är nu alltför överlägsen för att Dahlin skall kunna hota honom. Men Dahlin har inte varit med så länge än, och han kommer säkert att vara med i flera finaler.
Om söndag börja racketkämparna kl. 10 med de matcher som återstå i herrdubbeln Rothstein och och Linder (ev. Enström) möta S. Johansson och Lind-wall och det bör bli en klar seger för det senare paret, som omedelbart efter skall spela mot paret Dahlin—Jacobsson. Det matte bli ea fight! Ärade tennisvänner, försaka inte den matchen, som kommer att bjuda på snabbt och vackert spel, om vi känna de medverkande rätt. Detta är emellertid bara semifinalen och segråsen i den nyss nämnda matchen kommer senare på dagen att möta E. Rönqvist och en partner, som ännu skall utses. Hellman har nämligen rest och lämnat sin partner i sticket.
Förmiddagens match kommer dock att bli den moraliska finalen, och vinnarna där — vilka det nu blir — torde vara ganska säkra på sin titel. Finalen i mixed double mellan G. Holmqvist—A. Lindwall och M. Borenz-0. Jacobsson går kl. 1 och torde också den bli intressant. Det senare paret, som vid det laget torde representera årets båda singlemästare, har givetvis de största förutsättningarna för att ta hem också denna titel.

”Treklubbars”
söndagens stora orienteringstävling, är väl, fotbollen i all ära, det som nu tilldrar sig största uppmärksamheten inom det idrottsintresserade Visby. Och tydligen drar det ihop sig till en extra förnämlig kraftmätning mellan de tre klubbarnas f. n. mycket jämnstarka orienterare.
Vi lovade i förra veckans fredagsnummer att återkomma med ett litet förhandstips beträffande årets inteckning i det Appelquistska vandringspriset, men frågan är väl om man inte därvid gav sig ut på s. k. hal is. Av förra söndagens träningstävling att döma, blir det absolut jämnt. Individuellt vann då en AIK-are men de följande fyra platserna delades broderligt av VIF- och Gute-pojkar, under det den sjätte återigen var från AIK. Två man vardera bland de sex bästa således. Det kan inte gärna vara jämnare. Då det nu gäller så små lag som tre man, håller undertecknad emellertid VIF som ytterst knapp favorit tack vare sina mera garvade oldtimers. Under sina försök att undvika jumboplatsen kommer emellertid Gute och AIK att pressa sig och VIF till det yttersta. Vi tippa ”alla tiders” träskluffarkrig om söndag! För det lär visst bli en del träsk också. Både stora och små!
Individuell segrare? Precis lika svårt att förutsäga som lagsegrare. Utan tanke på ordningsföljden skulle vi i alla fall vilja hålla på att en av följande 6 mannar troligen kommer att trona högst i prislistan: Gust. Carlsson, John Eklund, VIF, Jan Silven, Anders Dahlin, Gute, Gösta Lövkvist, Robert Ahrling, AIK. Med maximal utdelning från fru Fortuna kan emellertid vem som helst klara hem största ”bucklan”, det är just tjusningen med orientering.
Inte mindre spännande skall det bli att se vem som ror (eller gnor) hem Allehandas nyuppsatta vandringspris i damklassen. Gutes flickor få nog finna sig i att hållas som små favoriter. De ha sin position från korporationen att försvara och göra det nog också. Men de andra flickorna lära ha fått i sitt huvud att det skal krigas om saken, så man kan aldrig veta! Plats för överraskningar.
Men för att få vara med om allt detta roliga gäller det att vara morgonpigg om söndag. Kl. 7 samlas vi vid Österport och då skall samtliga medföra Visbybladet, kompass, fullständigt ombyte, gott humör samt helst även baddräkt. Kr. 1: 50 kostar bussen. Kontrollanterna be vi komma upp till samma plats redan kl. 6. Väl klädda!
Anmälan till deltagande skall vara resp. kommitterad till handa senast kl. 8 i kväll. Prissamlingen kan beskådas i Juv. Swenssons fönster.
Vi återkomma med startlistan i morgon.
Bk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214