Förlovning

har tillkännagivits mellan fänriken vid Kungl. Gotlands infanteriregemente Sture Carlerot och fröken Harriet Jar-Svensson, Storängen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125

Förlovade

Fänriken vid Kungl. Gotlands
Infanteriregemente
Sture Carlerot och Harriet Jar-Svensson.
Visby. Storängen.

Nils Ahlqvist och Ingrid Olofsson
Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125

Förlovning

har tillkännagivits mellan underläkaren vid Lunds lasarett leg. läk. Harald Johansson och jur. stud. fröken Barbro Hagen, dotter till lektor A. Hagen, Ystad, och hans maka, född Billing.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 juni 1940
N:r 124

Förlovning

har tillkännagivits mellan elektrikern Ragnar Nordström, Visby, och fröken Gunborg Stenström, dotter till bagaremästare Ernst Stenström, Slite, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Förlovade

Gösta Stenberg
och
Karin Andersson.
Stånga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Förlovade

Sture Söderberg
Carin Lindberg
Gammelgarn. Göteborg.
Visby den 7/9 1938.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Förlovade

Hans Ekström
Carin Nordin.
Visby. Östersund.
Leksand den 5/9 1938.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Förlovade.

Arne Lindström
Ingrid Kjellerstedt.
Gefle 23/8.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Förlovade.

Gösta Svärd
Greta Johansson.
Stockholm den 20 aug. 1938.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192