Förlovade

Sture Tornberg
Inga Dannert
Lund. Visby.
10/7.

Sture Olsson
Maj Andersson
Visby. Västerås.
Visby den 10/7 1943.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Förlovning

har tillkännagivits mellan ingenjör Sture Tornberg, Lund, och fröken Inga Dannert, Visby, dotter till framlidne tandläkaren Hugo Johansson och hans efterlämnade maka, hansson, född Ahrne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Förlovning

Löjtnanten, civilekonomen, jur. stud. Kjell Holmqvist, Göteborg, och fröken Bibbi Nylander, dotter till landshövding Erik Nylander och hans maka, född Eriksson, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Förlovade

Lars Sundquist
och
Maj Britt Lilliér
Visby den 8 juli 1943.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Förlovning

Förlovning har tillkännagivits mellan hr Lennart Nilsson, Roma, och fröken Britta Norman, dotter till lantbrukaren E. V. Norman, Möllebos i Halla, och hans maka, född Lindblad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Förlovade

Lennart Nilsson Roma och Britta Norman Halla.

Folke Hellström och Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg Stockholm och Kerstin Olofsson Rone.
28/6 1943.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Förlovade

Lennart Nilsson och Britta Norman
Roma. Halla.

Folke Hellström
Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg och Kerstin Olofsson
Stockholm, Rone.
28/6 1943.

Einar Söderlund
Ninnie Pettersson
Hemse. Linde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Förlovning

Mellan handlanden Folke Hellström, Barlingbo, och fröken Rut Thomsson, dotter till lantbrukaren Arvid Thomsson och hans maka, född Hansson, Bjerge i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Förlovning

har tillkännagivits mellan tjänstemannen vid Visby stad Eric Sunden och Sophia-systern Birgitta Kockum vid Karolinska sjukhuset, dotter till ryttmästaren Berndt Kockum, Lund, och hans maka, född Baeckström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148