Hastig död.

Förre kronobåtsmannen Jonas Valfred Hejdenberg Lifinan i Follingbo befans påskdagens morgon liggande i sängen död bredvid sin hustru, som låg med minsta barnet på armen. Kl. 3 hade han varit uppe, utan att då känna det minsta illamående, och dagen förut hade han hemkört ved från skogen. Man kan tänka sig hustruns förskräckelse. Den aflidne var 64 år gammal och gratialist.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Till landstingsmän

för norra häradet äro återvalde alla de i tur afgående, nämligen riksdagsmannen G. Kolmodin, nämndem. L. Granberg, Granskogs i Dalhem, d:o C. J. Johansson Gute i Bäl, d:o J. G. Lindgren Hägur i Bunge och fanjunk. O. Broström i Bro; till suppleanter blefvo likaledes återvalde: nämndem. O. Löfvenberg Lauhage i Stenkyrka, d:o A. Englund Banna i Lärbro, d:o J. R. Söderberg Sylfaste i Follingbo, kapt. C. T. Bro ander, fanjunk. J. Bingmark i Gothem, husb. Ol. Olofsson Kopungs i Ardre och husb. J. N. Hederstedt Nygranne i Halla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1875
N:r 41.

Genom offentlig auktion,

som lördagen den 3 nästk. Mars från kl. 11 f. m. förrättas vid Björkebos i Follingbo låter förmyndarna för aflidne Oskar Wedins omyndiga barn till den mestbjudande utarrendera, under 4 års tid, Hemmasdelarna 15/64 mantal Björkebos, 15/192 mantal Sylfaste i Follingbo, 3/32 mantal Euges i Barlingbo och 19,46 qvadratrefvar jord lydande under Sylfaste hemman. Dessa hemmansdelar, som ha särdeles goda ägor, utbjudas med förbehållen pröfningsrätt. De blifvande vilkoren uppgitvas vid auktionen.
Vid samma tillfälle försäljes följande lösegendom, såsom något guld, ett skåp, sängar, soffa, 24 st. stolar, spegel, väggur; koppar, malm, en större gryta, en besparingsspis, ert resvagn, sädesbingar, träkärl; sängkläder och fruntimmersgångkläder m. m. Arrende för hemmansdelarna betalas årligen den 1:ste November, och för lösa egendomen lemnas kände köpare anstånd med betalningen till den 1 November detta år.
Hörsne den 21 Februari 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Rone socken: födda 24, döda 15, inflyttade 54, utflyttade 69; minskning 6; folkmängd 1,042.
Eke socken: födda 9, död 1, inflyttade 36, utflyttade 29; ökning 15; folkmängd 253.
Kräklingbo socken: födda 5, döda 6, inflyttade 14, utflyttade 23, vigda 6 par; minskning 10; folkmängd 428.
Ala sockan: födda 7, döda 6, inflyttade 16; utflyttade 26, vigda 2 par; minskning 8, folkmängd 310.
Anga socken: födda 4, döda 4, inflyttade 20, ntflyttade 19, vigda 4 par; ökning 1; folkmängd 304,
Vänge socken: födda 9, döda 7, inflyttade 21, utflyttade 42; minskning 19; folkmängd 568.
Buttle socken: födda 3, döda 7, inflyttade 11, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 361.
Guldrupe socken: födda 2, död 0, inflyttade 12, utflyttade 12; ökning 2; folkmängd 276.
Barlingbo socken: födda 8, döda 7, inflyttade 70, utflyttade 60; ökning 11; folkmängd 378.
Ekeby socken: födde 6, döda 8, inflyttade 17, utflyttade 24; minskning 9; folkmängd 264.
Roma socken: födda 15, döda 9, inflyttade 45, utflyttade 44; ökning 7; folkmängd 565.
Björke socken: födda 2, döda 2, inflyttade 29. utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 197.
Hafdhens socken: födda 15, döda 12, inflyttade 41, utflyttade 26; ökning 18; folkmängd 695.
Näs socken: födda 10, döda 6, inflyttade 12, utflyttade 24; minskning 7; folkmängd 427.
Öja socken: födda 18, döda 16, inflyttade 36, utflyttade 62; minskning 14; folkmängd 898.
Hamra socken: födda 7, döda 3, inflyttade 6, utflyttade 9; ökning 1; folkmängd 331.
Follingbo socken: födda 12 (7 mankön, 5 qvinkön) döda 5 (2 mankön, 3 qvinkön) inflyttade 49 (23 mankön, 26 qvinkön), utflyttade 65 (30 mankön, 35 qvinkön), vigda 1 par; minskning 9; folkmängd 475 (228 mankön, 247 qvinkön).
Akebäck socken: född 1 (mankön), döda 2 (qvinkön), inflyttade 8 (4 mankön, 4 qvinkön); utflyttade 16 (7 mankön, 9 qvinkön); minskning 9; folkmängd 165 (85 mankön, 80 qvinkön).
Östergarns socken: födda 16, döda 7, inflyttade 27, utflyttade 45, vigda 8 par (1 borgerligt); minskning 9; folkmängd 700.
Gammalgarns socken : födda 10, döda 7, inflyttada 8, utflyttade 30, vigda 0 par; minskning 19; folkmängd 468.
Ardre socken: födda 9, döda 8, inflyttade 59, utflyttade 29, vigda 6 par; ökning 24; folkmängd 505.
Alskog socken: födda 4, döda 11, inflyttade 18, utflyttade 32; minskning 21; folkmängd 493.
Lye socken: födda 5, döda 8, inflyttade 26, utflyttade 26; minskning 3; folkmängd 295.
Hejde socken: födda 13, döda 8, inflyttade 42, utflyttade 52, vigda 4 par; minskning 15; folkmängd 662.
Väte socken : födda 8, döda 5, inflyttade 23, utflyttade 26, vigda 2 par; ökning 0; folkmängd 572.
Endre socken: födda 7, döda 7, inflyttade 40, utflyttade 53, vigda 3 par; minskning 13; folkmängd 340.
Hejdeby socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 8; folkmängd 207.
Vamlingbo socken: födda 9, döda 10, inflyttade 22, utflyttade 37, vigda 6 par; minskning 16; folkmängd 762 (363 mankön, 399 qvinkön).
Sundre socken: födda 6, döda 4, inflyttade 15, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 9; folkmängd 231 (111 mankön, 120 qvinkön).
Habblingbo socken: födda, 6 döda 10, inflyttade 19, utflyttade 18, vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 647.
Silte socken: födda 10; döda 9, inflyttade 2, utflyttade 24, vigds 2 par; minskning 21; folkmängd 371.
Fardhem socken: födda 9, döds 9, inflyttade 36, utflyttade 25, vigda 3 par; ökning 11; folkmängd 352.
Linde socken: födda 5, döda 5, inflyttade 42, utflyttads 67, vigda 3 par; minskning 25; folkmängd 327.
Lojsta socken: födda 3, döda 0, inflyttade 18, utflyttade 24, vigda 1 par; minskning 3; folkmängd 290.
Hangvar socken: födda 25, döda 12, inflyttade 37, utflyttade 55, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 958.
Hall socken : födda 2, döda 5, inflyttade 11, utflyttade 10, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 280.
Källunge socken: födde 2 (1 mankön, 1 qvinkön), döda 3 (2 mankön, 1 qvinkön), inflyttade 24 (8 mankön, 16 qvinkön), utflyttade 36 (14 mankön, 21 qvinkön), vigda 2 par; minskning 12; folkmängd 238 (121 mankön, 117 qvinkön).
Vallstena socken: födda 8 (5 mankön, 3 qvinkön), döda 10 (4 mankön, 6 qvinkön); inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), ut flyttade 23 (12 mankön, 11 qvinkön), vigda 3 par; ökning 3; folkmängd 362 (171 mankön, 191 qvinkön).
Othem socken: födda 21, döda 20, inflyttade 84, utflyttads 110, vigda 6 par; minskning 25; folkmängd 1,043.
Boge socken: födda 10, döda 13, inflyttade 23, utflyttade 37; vigda 1 par; minskning 17; folkmängd 466,
Veskinde socken: födda 13 (9 mankön, 4 qvinkön), döda 9 (7 mankön, 2 gvinkön), inflyttade 64 (33 mankön, 31 qvinkön), utflyttade 72 (35 mankön, 37 qvinkön); minakniag 4; folkmängd 568 (269 mankön, 309 qvinkön).
Bro socken: födda 3 (mankön), döda 4 (4vinkön), inflyttade 30 (16 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 33 (11 mankön, 22 qvinkön); minskning 4; folkmängd 283 (134 mankön 149 qvinkön).
Atlingbo socken: födda 7 (2 mankön, 6 qvinkön), döda 6 (2 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 16, (7 mankön, 9 qvinkön), utflyttade 17 (8 mankön, 9 qvinkön), vigda 2 par; ökning 1; folkmängd 233 (112 mankön, 121 qvinkön).
Fårö socken: födda 28, döda 15, inflyttade 15, utflyttade 54, vigda 7 par; minskaing 26, folkmängd 1,190.
Stenkyrka socken: födda 12, döda 20, inflyttade 36, utflyttade 38; minskning 10; folkmängd 820.
Tingstäde socken: födda 16, döda 18, inflyttade 42, utflyttade 46; minskning 6; folk. mängd 523.
Martebo socken: födda 6, död 1, inflyttade 26, utflyttade 42; minskning 12; folkmängd 287.
Lummelunda sockan: födda 5, döda 8, inflyttads 66, utflyttads 35; ökning 28; folk. mängd 374.
Hejnum socken: födda 12, döda 8, inflyttade 20, utflyttade 32; minskning 8; folkmängd 321.
Bäl socken: född 1, döda 2, inflyttade 30, utflyttade 43; minskning 14; folkmängd 203.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Uppbördsstämmor

för uppbärande af k. m:ts och kronans samt diverse verks och inrättningars räntor och medel för år 1878 komma att hällas med de skattskyldige
i länets norra fögderi:
Å Gotlands norra kronofogdekontor
1 Februari kl. 10 f. m. med Visby norra landsförsamling.
Vid Gandarfve
3 Februari kl. 10 f. m. med Dalhem pastorat.
I Barlindbo stationshus
4 Februari kl. 10 f. m. med Endre och Barlingbo pastorat.
5 Februari kl. 10 f. m. Roma och Follingbo
I Bjerges stationshus
6 Februari kl. 10 f. m. med Sjonhem och Vänge pastorat.
Vid Kräklings
7 Februari kl. 10 f. m. med Kräklingbo pastorat
8 Februari kl. 10 f. m. Östergarn pastorat.
Vid Stenstugu
11 Februari kl. 10 f. m. med Fole och Veskinde pastorat.
Vid Myrväller
12 Februari kl. 10 f. m. med Stenkyrka pastorat.
Hos handl. K. Vestöö, Storungs
13 Februari kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat
14 Februari kl. 10 f. m. Hangvars.
Hos sjökapten Sandström, Fårösund
15 Februari kl. 10 f. m. med Fårö pastorat.
17 Februari kl. 10 f. m. med Rute pastorat.
Å Slits värdshus
18 Februari kl. 10 f. m. med Othem pastorat.
Vid Gute
19 Februari kl. 10 f. m. med Gothem och Hörsne pastorat
20 Februari kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorat.
Vid Kinner
22 Februari kl. 10 f. m. med Martebo pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Offentlig auktion i Follingbo.

På grund av hemmanets bortarrendering låter smeden Karl Bäckström Klinte i Follingbo genom offentlig auktion, som förrättas därstädes lör-dagen d. 17 innev. april kl. 10 f. m: till den mestbjudande, försälja alla yttre redskap och inventarier, varibland må nämnas: ett gott arbetssto, en bättre resvagn, en arbetsvagn, rack- och arbetskälkar, släde, plogar, harvar, hackelsemaskin, sladd, vält, foder- och vedhäck, mullfösa, ett par nya selar, bjällror, en borrmaskin, div. handredskap m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till d. 1 okt. 1920.
Endre den 7 april 1920.
P. S. HARTMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Öfvrerensstämmelse med gällande nåliga kungörelse, angående den af sista riksdag åtagna bevillning, har Konungens Befallningshafvande bestämt att de distrikter af länet, inom hvilka bevillningsberedningarne till taxerings frågornas beredande och taxeringarnes underlättande böra under nästkommande år 1875 sammanträda, för att föreslå den på taxering beroende bevillningsargift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Wisby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom Fögderierna på sätt som följer:

Norra Fögderiet:
Wisby Norra Landsförsamling samt
Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt,
Roma och Follingbo pastorater ett distrikt,
Fole och Weskinde pastorater ett distrikt,
Martebo och Stenkyrka pastorater ett distrikt,
Othem och Hangvahr pastorater ett distrikt,
Lärbro pastorat ett distrikt,
Rute och Fårö pastorater ett distrikt,
Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt,
Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt,
Dalhem pastorat ett distrikt,
Sjonhem och Wänge pastorater ett distrikt,
Östergarn och Kräklingbo pastorater ett distrikt;

Södra Fögderiet:
Wisby Södra Landsförsamling samt
Stenkumla, Wall och Atlingbo pastorater ett distrikt;
Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt;
Klinte och Hejde pastorater ett distrikt;
Levede och Fardhem pastorater ett distrikt;
Ejsta och Habblingbo pastorater ett distrikt;
Alfva och Rone pastorater ett distrikt;
Burs och Garda pastorater ett distrikt;
Alskog och När pastorater ett distrikt;
Halfdhem och Gröttlingbo pastorater ett distrikt;
Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt;
Till Ordförande i de för nästkommande år 1875 sammanträdande dylika Bevillningsberedningar har Länsstyrelsen utsett och förordnat:
för Wisby Stad: Häradskrifvaren C. A. Ljungholm,
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för Södra Fögdert:
för Wisby Södra Landsförsamling, Stenkumla, Vall och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rohne pastorater,
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
samt
för Klinte och Hejde pastorarer; Ejsta och Habblingbo pastorater; Burs och Garde pastorater; Ahlskog och Nähr pastorater, Hafdhem och Gröttlingbo pastorater samt Öja och Wamlingbo pastorater.
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.
För val af öfrige ledamöter i dessa Beredningar iakttages, att utom ofvannämnde af Konungens Befallningshafvande utsedde ordförande och föredragande utväljas för staden af stadsfullmäktige två, högst 3 personer och för landet, för hvarje beredningsdistrikt inom hvarje socken å allmän kommunalstämma en elles två personer. De som väljas skola vara boende inom den socken för hvilken de utses och under sednast förflutna året hafva inom socken eller pastoratet erlagt bevillning efter 2:a artikeln. Vid samma tillfälle som de ordinarie ledamöterna utses skola på enahanda sätt väljas en eller två suppleanter. Valen böra förrättas inom nästkommande Januari månads utgång och såväl de valde som ordföranden för distriktet om valen underrättas.
Till upplysning för Bevillningsberedningarne och de åligganden, som dem tillhöra, hafva tillräckligt antal exemplar af bevillningsstadgan, äfvensom den för taxeringsförrättningarne gällande instruktion blifvit till Magistraten och vederbörande ordförande i kommunalstämmorne på landet öfverlemnade; af Kongl. Förordningen om mantals- och skattskrifningarnes förrättande af d. 20 Jul 1861 vederbörande tillställde.
Dessa författningar böra genast efter valet tillhandahållas Beredningens ordförande och hvarje dess ledamot samt, när beredningen för året afslutat sina arbeten till veder hörande Magistrat eller kommunalstämmas ordförande återställas för att påföljande år för enahanda ändamål kunna begagnas.
Till ledning vid bestämmandet af de bevillningsafgifters belopp, som skola utgöras, böra före den 15 Mars nästkommande år följande officiella uppgifter meddelas, nemligen:
1:o. af hvar och en stadsdomstol och domare på landet: uppgift å de fasta egendomar, å hvilka under föregående året första upbudet till lagfart meddelats, äfvensom angående beloppet af den för hvarje egendom betingade köpeskillingen;
2:o. af vederbörande hypotheksförenings Direktion: uppgift å det värde, hvartill hvar och en i samma hypotheka förening under det föregående året anmäld egendom blitvit uppskattad;
3:o. af styrelserna öfver brandförsäkringsinrättningarne eller deras agenter eller vederbörandd brandstodskomitéer: uppkift rörande försäkringsvärdet å de byggnader, som i stad på dess område blitvit mot brandskada försäkrade sedan enahanda uppgift af samma styrelse eller komité nästföregående året meddelas;
4:o. af Stadsdepartement jemte hvarje embetsmyndighet eller embetsverk, vare sig statens, stads, eller menighets äfvensom af styrelsen för allmän inrättning eller stiftelse eller med Kongl. Maj:ts oktroj försedt verk eller bolag, der embets- eller tjensteman, vaktbetjent eller annan eger utbekomma aflöning eller pension: uppgift angående hvar och en person tillkommande löner, arvoden, pensioner eller gratifikationer, boställe, löningsjord eller andra löneförmåner; hvarjemte bör anmärkas, huruvida med tjensten åtföljer inkomst af sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller dylikt, som jemlikt §§ 6 och 7 mom. 2, är bevillning underkastadt;
5:o. af Stadens Magistrat: angående beloppet af hvarje fabriks eller näringsidkares tillverkningar.
Dessa uppgifter höra, der sådant utan synnerlig svårighet låter sig göra, upprättas församlings- eller socknevis och skola innan ofvannämnde tid tillställas i stad Magistraten och på landet vederbörande Kronofogde, för att till Bevillningsheredningarne öfverlemtas; skolande de bland desse uppgifter, som afse fast egendom, derest densamme taxeringslangden icke bifogas sedan Beredningen afslutat sina arbeten, till Magistraten, eller Kronofogden återställas för att nästkommande års bevillningsberedning tillhandahållas.
Direktionen för hvart och ett bolag, som fått sina bolagsredlor af Kungl. Maj:t stadfästade och antingen står under offentlig kontroll eller har inskränkt ansvarighet enligt Kungl. Förordningen den 6 Oktober 1848, skall det åligga att före April månads utgång hvarje år, på sätt i § 25 finnes föreskrifvet, insända bestyrkt utdrag af samma bolags sednast alslutade räkenskaper, utvisade beloppet af den, under det år dessa räkenskaper omfatta för bolaget uppkomna vinst. Skulle sådan uppgift, oaktadt af Bevillningsberedningens ordförande derom gjord erinran icke inom då förelagd tid aflemnas, skall bolaget böta ett belopp, svarande emot tio procent af den bevillning efter 2:dra artikeln, som varder bolaget påförd. Utan hinder af uteblifven uppgift eger Bevillningsberedningen att föreslå den bevillningen att föreslå den bevillning, som anses böra af skattskyldig utgöras.
Till Bevillningsberednings ordförande bör å lande Häradsskrifvaren och i staden vederbörande tjenstemän inom Mars månads utgång, vid bot af 3 rdr för hvarje öfverskjutande dag hafva aflemnat på mantalslängden grundade och enligt behörigt formulär uppställda längder, för införande af fastighets värdering, som kommer att af Beredningen föreslås. Dessutom böra. vid samma tillfälle, till Beredningens ordförande aflemnas ett tillräckligt antal tryckta blanketter till taxeringslängden öfver inkomstbevillningen efter 2:a artikeln em anskaffande och tryckningen al hvilka blanketter för landet Häradsskrifvare och för staden vederbörande uppbördsman böra föranstalta, men för hvilka ersättning skall dem af bevillningsafgifterna beredas. För införande uti berörde längder af det fastighetsvärde och det inkomstbelopp, jemte den bevillning hvilken bör hvarje skattskyldig påföras, skall Beredningen följa den inom samma ort sednast upprättade mantalslängd, hvilket för sådant ändamål skall, sedan upprättade mantalslängd, hvilken för sådant ändamål skall, sedan densamma blifvit i föreskrifven tid och ordning granskad jemte alla dertill hörande uppgifter och handlingar, ofördröjligen och sednast inom medlet af April månad tillställas ordföranden i ortens bevillningsberedning. Bovillningssammanträdena, som alltid skola hållas inom distriktet, böra utsättas så tidigt att samtliga beredningarna sednast inom Maj månads utgång må hafva afslutat sitta arbeten.
Vid den Bevillningsberedning, som först inträffar efter det karaktärsfullmakt erhållits, eller i händelse ert sådan person, för hvilken karaktärsbevillning kan komma i fråga, skulle till annan ort aflytta, än den, hvarpå han förut varit skattskrifven, bör den karakteriserade personen, vid ansvar, såsom för felande uppgift i öfrigt finnes stadgadt förete karaktärsfullmakten antingen i original eller vederbörligen bestyrkt afskrift, som tillika utvisar beloppet af allt det stämplade papper hvarmed fullmakten är belagd.
Beredningarnes ordförande böra, der föreskrifven uppgift eller annan för bestämmande af bevillningsafgiftens belopp behöflig upplysning saknas, densamma från vederbörande infordra.
Bevillningsberedningens ordförande eger att bestämma tid och ställe hvarje berednings sammanträde, och höra såväl ledamöterna som på lämpligt sätt äfven de skattskyldige, derom genom ordföranden underrättas. Beslut må icke af Beredning kunna fattas med mindre ordföranden och två ledamöter äro närvarande.
Vid olika meningar gäller den, som de flesta ledamöterna antagit; om rösterna äro lika blir den mening ordföranden biträdt beredningens beslut.
Bevillningsberednings förslag bör sednast fjorton dagar innan ortens taxeringskomité sammanträder, aflemnas i stad till Magistraten och på landet tillkommunalstämmans ordförande, hvarefter, genom Magistratens eller bemälde ordförandes försorg, så skyndsamt ske kan, kungöres, att ifrågavarande förslag blifvit uppgjordt och aflemnadt, samt att kännedom om detsammas inhåll kan på angitvet ställe inhemtas. Sedermera bör den af taxeringskomiténs ledamöter som på kommunalstämma blifvit dertill utsedd, afhemta ofvannämnda förslag och detsamma till taxeringskomitéens sammanträde medföra vid bot af tio riksdaler.
Ordföranden i årets Bevillningsberedning bör jemväl inställa sig hos taxeringskomitén på samma ort och då medhafva de uppgifter och öfriga handlingar, på hvilka Beredningen grundat sina förslag.
I fall ordförande i Bevillningsberedning, utan att af laga förfall vara hindrad, icke vidtager erforderliga åtgärder för beredningens sammanträde eller under låter att inom föreskriften tid aflemna beredningens förslag och öfrige handlingar, har han gjort sig skyldig till böter af sextio riksdaler. Infinner han sig icke å den af honom för beredningens sammanträde utsatt tid och ort, böte trettio riksdaler.
Ledamot af beredningen eller tillkallad suppleant, som utan laga förfall från sammanträde uteblifver böte 10 riksdaler.
Hvar och en skattskyldig må, om han dertill finner sig befogad, meddela upplysning om sina inkomsters och tillgångars verkliga belopp, samt dervid likaledes uppgifva de afdrag, som han vid bevillningsafgiftens bestämmande anser sig berättigad att tillgodonjuta. Sålunda frivilligt meddelad uppgift, hvars offentlighet den skattskyldige förklarat sig icke medgifva, må endast inför beredningen och den skattskyldiges samtycke inför taxerings- eller pröfningkomitéen företes; skolande, sedan frågan om samma skattskyldigs bevillningsafgift blifvit afgjord, denna uppgift till honom återsiällas eller bevisligen förstöras af den som densamma emottagit. Enahanda stadgande gälle äfven i afseende å de uppgifter som af aktiebolag skola meddelas. Ledamot af beredning eller biträdande tjensteman får icke yppa eller på något sätt utsprida innehållet at sådane uppgifter.
Skattskyldig, som är missnöjd med Beredningens förslag eger att hos taxeringskomitéen uppgifva de skäl och styrka de förhållanden, på grund hvaraf han anser detta förslag böra ändras eller ogillas.
Wisby Landskontor d. 13 Nov. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Wilhelm Ludvig Klint.

Wilhelm Ludvig Klint.

Follingbo o. Akebäck.
F. i Vall, Gotl. län, 1838 26/9. Stud. i Upps. 61. Prv. 63; kyrkoh. i Vänge 74; kyrkoherde i Follingbo fr. 78.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Entreprenadauktion.

Genom förnyad entreprenadauktion, som förrättas vid Snovallsbro i Roma socken Onsdagen den 12 instundande Aug. månad kl. 9 f. m., upplåtes till de minstbjudande: återstående kanalgräfningen genom Roma, Akebäck och Follingbo socknar. Arbetet, som genast får börjas och bör vara färdigt till den 1 November 1875, utbjudes först i mindre lotter, om 150 fots längd, och deref ter i sin helhet, med förbehållen rätt för styrelsen, att efter pröfuing antaga det eller de anbud, som för företaget äro fördelaktigast Ofrige vilkor tillkännagif vas före utropet.
Follingbo den 30 Juli 1874.
På Utdikningsbestyrelsens vägnar:
NIC. NILSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61

Utställning af hästar.

Af den, enligt Kungl. Maj:ts nödiga skrifvelse af d. 1 nov. 1872 till Chefen för Stuteri Öfverstyrelsen angående stuteriväsendets ordnande, tillsatta nämnd för bedömande af de hästar, hvilka för täflan tillföras, blofvo, till den i landshöfdingeembetets kungörelse n:o 15 den 4 maj detta år annonserade utställningen af hästar för den inhemska hästafvelns befrämjande, sistlidne måndag, den 20 dennes, å södra byrummet vid Wisby utställda hästar såsom ”till stuteriafvel fullgoda djur” godkände följande:
1:o) 1 hingst, hos konsul Stare, å Furubjers i Tingstäde;
2:o) 1 d:o, hos nämndemannen Bendelin, Bendes i Ange;
3:o) 1 d:o, hos Husb. Björkqvist, Snovalls i Roma;
4:o) 2 d:o å landtbruksskolan vid Warplösa i Björke,
hvilka således äro föremål för de i Kongl. Maj:ts ofvannämnda nådiga skrifvelse bestämda prisbelöningar för hingstar, hvilka belönas i två klasser, nämligen:
a) ädla hingstar, med ett årligt pris af 200 Kronor, och
b) axhets- och verk-hingstar, med ett årligt pris af 150 Kr., tillskjutet till hälften af staten med 500 Kr., motsvarande den af Gotlands läns hushållningssällskap beslutade och tillskjutna andra hälften 500 Kr.
En hingst, tillhörig husbonden Wallin i Norrgårda i Westkinde, blef af nämnden kasserad, och ägaren tillråddes att ej längre bibehålla kreaturet såsom hingst, emedan den var behäftad med ärfliga fel.
Af tillförda unghästar ansågs 1, tillhörig husb. Hagvall, Hagvards i Follingho, förtjent af den i Kongl. Majas närliga skrifvelse omnämda ”skådepenning” ”af silfver, till storlek och värde af en specieriksdaler”.
Af de till täflan utstälda fölston, med åtföljande, ”föl”, kunde icke något komma i fråga till prisbelöning, enär intet enda af dessa föl kunde uppgifvas vara fallet efter prisbelönad eller eljest godkänd hingst.
Med afseende särskildt på denna sista omständighet vilja vi fästa uppmärksamhet på den stora vigten af, allt hvar och en, som har tjenliga afvelsston till betäckning, endast må vända sig till de ställen, der hingstar af ofvannämda beskaffenhet finnas att tillgå, ty eljest kunna aldrig några pris förväntas.
Besigtningsmän och prisdomare voro hofstallmästaren och chefen för Ottenby stuteri grefve F. C:son Posse, possessionaten Nilsson från Kalmar län, länsveterinären E. Schoug, utsedd af K. Bf:de och veterinärläkaren F. Sjöstedt, utsedd af länets hushållningssällskap.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57