Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Skytte

Hellvi skytteförening
hade i söndags fältskjutning vid S:t Olofsholm, till vilken Lärbro, Rute och Fleringe skytteföreningar inbjudits.
Skjutningen hade samlat ett 70-tal deltagare. Vädret var vackert och målen fyra till antalet, nämligen: 1) sjättedelsfigur, 100 meter, stående, en minuts skjuttid, 2) åttondedelsfigur, rörligt mål, som visades 6 gånger och 5 sekunder varje gång, avstånd 90 m., 3) rapporthund i profil, 170 m., 1 minuts skjuttid, och 4) ringad tredjedelsfigur, 250 m., 1 minuts skjuttid. ’Sex skott lossades mot varje mål.
Prislistan fick följande utseende:
Huvudskjutningen: Klass IV: 1) Harry Wahlån, Lärbro, 21 träffar, 2) Valfrid Karlsson, Fleringe, 21, och 3) Henning Larsson, Lärbro, 21.
Klass III: 1) Knut Westerlund, Hellvi, 19 träffar, 2) Thure Ahlqvist, Rute, 19, 3) Hilmer Jönsson, Rute, 19, 4) Bertil Ekman, Fleringe, 17, 5) John Sundgren, Fleringe, 16, och 6) Bertil Johansson, Rute, 15.
Klass II: 1) Edvin Svensson, Hellvi, 22 träffar, 2) Gösta Wahlån, Lärbro, 21, 3) Åke Svensson, Rute, 21, 4) Hilmer Olofsson, Hellvi, 19, 5) Allan Söderdahl, Lärbro, 19, 6) Ingvar Nyberg, Hellvi, 17, 7) Harry Eklund, Lärbro, 17, 8) Sigvard Nyberg, Hellvi, 17, 9) 21 Hansson, A 7, 17, 10) B. Karlsson, Rute, 17, 11) Sven Pettersson, Lärbro, 17, och 12) Alf Thorsson, Hellvi, 16.
Klass I: 1) Magne Pettersson, Lär-bro, 17 träffar, 2) Karl Martin Olsson, Rute, 15, 3) Nils Nordström, Fleringe, 15, och 4) Tage Johansson, Hellvi, 14.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 10 träffar, och 2) Folke Pettersson, Lärbro, 6.
Extra insatsskjutning mot ringad tredjedelsfigur: Klass IV: 1) Valfrid Karlsson, Fleringe, 6/20, 2) Harry Wahlån, Lärbro, 6/20, och 3) John Hellström, Lärbro, 6/18.
Klass III: 1) Bertil Ekman, Fleringe, 6/15, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 6/14, 3) John Karlsson, Hellvi, 5/18, och 4) Hilmer Jönsson, Rute, 5/15.
Klass II: 1) Ingvar Nyberg, Hellvi, 6/21, 2) Åke Svensson, Rute, 6/20, 3) B. Karlsson, Rute, 6/19, 4) Leonard Johansson, Hellvi, 6/17, 5) Hilmer Olofsson, Hellvi, 6/16, 6) Yngve Siltberg, Hellvi, 6/17, 7) Georg Karlsson, Rute, 6112, 8) Edvin Svensson, Hellvi, 6/11, 9) P. A. Ostman, Lärbro, 6/7, 10) Gösta Wahlån, Lärbro, 5/13, 11) Sture Eng-kvist, Hellvi, 5/11, och 12) Adrian Andersson, Hellvi, 5/10.
Klass I: 1) Tage Johansson, Hellvi, 4/11, 2) Nils Nordström, Fleringe, 4/7, och 3) Åke Pettersson, Lärbro, 4/7.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 3/12.
Centimeterskjutunig, stående, 5 skott, 120 meter: Klass IV: 1) H. Larsson, Lärbro, 24 cm., 2) Gustaf Karlsson, Rute, 51, och 3) J. Hellström, Lärbro, 69.
Klass HI: 1) John Karlsson, Hellvi, 72, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 73, 3) Bertil Johansson, Rute, 83, och 4) Erik Levin, Fleringe, 88.
Klass II: 1) G. WahMn, Lärbro, 42, 2) Sture Engkvist, Hellvi, 49, 3) Arne Fagerlund, Hellvi, 56, 4) Åke Svensson, Rute, 59, 5) Leonard Johansson, Hell-vi, 59, 6) Niklas Olsson, Rute, 60, 7) Ingvar Nyberg, Hellvi, 61, 8) 20 Pettersson, A 7, 79, 9) Harry Eklund, Lärbro, 82, och 10) Sigvard Nyberg, Hellvi, 105.
Klass I: 1) M. Pettersson, Lärbro, 68, och 2) Ake Pettersson, Lärbro, 87.
Rekrytklassen: 1) Folke Pettersson, Lärbro, 85, och 2) Stig Pettersson, Lärbro, 123.
Ett extra pris till dagens bäste skytt i huvudskjutningen tillföll Edvin Svensson, Hellvi, ett dito i insatsskjutningen Ingvar Nyberg, Hellvi.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Fältskjutning

anordnas i terrängen vid GRAUSTADE med skottriktning utåt havet i nordlig och nordvästlig riktning söndagen den 28 februari 1943 kl. 1000-1300.
Farligt område: 3 km. utåt havet gräns i öster ”Hälludden” och gräns i väster udden 400 m. väster ”F” i Fiskläge.
Allmänheten varnas, att under den tid skjutningen pågår, beträda området.
Fleringe skytteförening.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE.
Fleringe Rödakorskrets höll sitt årsmöte lördagen den 20:e dennes i Fleringe skyttepaviljong under ordförandeskap av förvaltaren C. J. Lindell, Bläse. Styrelsens berättelse för föregående år föredrogs. Av denna framgick bl. a., att kretsen vid senaste årsskiftet räknade 101 medlemmar, att en rödakorsfest hållits och att en kurs i olycksfallsvård och en i hemsjukvård anordnats under året. Revisionsberättelsen föredrogs, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Vid företaget styrelseval fick denna följande sammansättning: ordf. förvaltaren C. J. Lindell, Bläse, v. ordf. folkskolläraren Hilding Johansson, Fleringe, sekreterare fru Marga Fohlin, Ahr, kassaförvaltare stenarbetaren Knut Stenbom, Bläse, och förrådsförvaltare fru Karin Godman, Nors. Övriga ledamöter blevo stenarbetaren Klas Stenbom, Lunderhaga, samt fruarna Alice Lundgren, Mölner, och Göta Ringbom, Bläse.
Till revisorer omvaldes bruksägaren Gustaf Ekstrand, Ahr, och stenagetaren Ture Ringbom, Bläse. Såsom kretsombud vid distriktsmöten och kongresser utsågos ordföranden och sekreteraren och som ersättare för dessa fru Göta Ringbom, Bläse. Mötet valde även en festkommitte, bestående av hemmansägaren Valfrid Karlsson, Skymnings, stenarbetaren Ture Ringbom, Bläse, och fru Edith Kihlen, Fleringe.
Av övriga beslut må nämnas att kretsen beslöt hemställa till styrelsen för Fleringe kyrkliga syförening att utföra sömnadsarbete för kretsens räkning och att kretsstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan om skolbarnsbespisning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Bidrag till fiskare.

Fiskaren S. G. H. Ringbom i Hau, har med anledning av förlust av fiskeredskap fått understöd ur fiskredskapsfonden med 450 kr. att utgå med hälften som rent bidrag och med hälften som räntefritt lån. (TT. spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29

Rute hushållningsgille

har hållit sammanträde i Bunge folkskola. Till ledamot av styrelsen för tre år omvaldes lantbrukaren L. Pettersson, Lunderhage i Fleringe, med lantbrukaren Knut Klaesson, Skymnings i Fleringe, som suppleant. Skörderapportörer bleve för Bunge lantbrukaren Adolf Ström, Ducker, för Rute godsägaren Oskar Ahlqvist, Risungs, och för Fleringe lantbrukaren Valfrid Karlsson, Skymnings.
Efter sammanträdet följde en jordbrukarekurs med föredrag av konsulenterna Bengt Ljunggren och Arnold Lorensson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 januari 1943
N:r 15

Västgötagrisar

säljas måndag 18/1: Bro 10, Väskinde k:a 10,20, Lummelunds Bruk 10,40, Lummelunda 11, Martebo 11,15, Moos 11,30, Stenkyrka 11,45, Hangvar affär 12,15, Hall k:a 12,40, Kappelshamn 1, Fleringe k:a 1,20, Fårösund br. 1,45, Bunge k:a 2, Rute 2,15, Vallaviken 2,30, Hellvi sk. 2,45, Lärbro m. 3,10, Othem v. k. 3,30, Tingstäde 3,50 v. m. Visby.
Tisdag 19/1: Endre k:a 9, Dalhem 9,20, Ganthem v. k. 9,40, Kräklingbo 10, Anga 10,15, Norrlanda k:a 10,35, Gothem aff. 11, Vallstena k:a 11,15, Bäl 11,30, Boge 11,50, Slite m. 12, Othem k:a 12,20, Tingstäde 12,40, Hejnum k:a 1, Fole k:a 1,20, Lokrume k:a 1,40.
Onsdag 20/1: Follingbo 9, Roma k:a 9,20, Sjonhem k:a 9,40, Ala 10, Kräklingbo 10,15, Katt.-vik 10,40, Gammelgarn 11, Ardre 11,20, Ljugarn 11,40, Alskog 12, Garda 12,15, Lau k:a 12,30, När 12,45, Burs aff. 1,10, Stånga m. 1,30, Etelhem k:a 1,50, Buttle 2,15, Vänge 2,30, Bjärges 2,40, Guldrupe k:a 3, Väte k:a 3,15, Isums stn 3,35, Vall k:a 3,50.
Torsdag 21/1: Västerhejde 8,40, Tofta 9, Västergarn 9,25, Klintehamn 9,45, Fröjel 10, Eksta k:a 10,20, Sproge 10,40, Hablingbo 11, Näs aff. 11,20, Fidenäs 111,35, Burgsvik 12, Öja 12,15, Fide 12,30, Grötlingbo 12,45, Havdhem 1, Eke k:a 1,15, Rone k:a 1,30, Alva 1,50, Hemse 2, Fardhem k:a 2,15, Levide aff. 2,35, Klintebys 3 Sanda 3,15, Eskelhem 3,40, Stenkumla 4,10.
OBS.! Stora prima grisar denna tur till konkurrensfria priser. Vanliga försäkrings- o. betalningsvillkor. Om möjligt ring o. beställ.
H. AUGUSTSSON, Visby. Tel. 2324.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 januari 1943
N:r 11

Rute, Bunge och Fleringe.

Blanketter för 1943 års beredskapsmönstring tillhandahållas i samtliga diverseaffärer i Rute och Fleringe samt i Bunge hos Stengårds, Nyströms och Kristidsnämnden.
Återlämnas senast den 15 jan. på utlämningsstället eller pastorsexpeditionen.
Pastorsämbetet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 januari 1943
N:r 1

Får ej understöd för fiskeredskapen.

Lantbruksstyrelsen anser sig ej heller nu kunna tillstyrka att fiskaren Elis Södergren i Fleringe får något understöd ur statens fiskeredskapsfond i anledning av förlust av fiskredskap. Såväl länsstyrelsen som lantbruksstyrelsen har tidigare avstyrkt ansökan härom, men Södergren har därefter ånyo vänt sig till k. m:t med anhållan om understöd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17