Belöning för bärgad boj.

Lotsstyrelsen har uppdragit åt lotskaptenen i mellersta distriktet att till lotsförmannen vid Fårösunds lotsplats utbetala dels ett belopp på 100 kr. att fördelas mellan deltagarna i bärgningsarbetet med bojen Fårösunds norra yttre och dels 15 kr. åt förman Vigsten som ersättning för förstört tågvirke.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Hembygdsfest i Fröjel.

Hembygdsfest var i går anordnad av Fröjel-Klinte SLU-avd. vid den så vackert belägna platsen vid Gustafs.
Vädret var från festsynpunkt det allra bästa, undantagandes den intensiva värmen, men tillfälle till bad gavs i den några hundra meter från festplatsen belägna stranden. Mycket folk hade infunnit sig och festens ändamål var gott. Behållningen skulle tillfalla insamlingen till Gotlands Vapen.
Festen inleddes vid 2-tiden med musik av Kungl. Gotlands infanteriregementes musikkår. SLU.-avd:s ordf. hr Gösta Stenberg, Stenstu, besteg så den med svenska flaggan prydda talarstolen och hälsade alla välkomna.
Efter att musikkåren spelat framträdde dagens huvudtalare, major Söderberg och höll ett intressant föredrag am Gotlands försvar.

Talaren gav en blixtöversikt över Gotlands försvar från 1700-talet till våra dagar, och påvisade hurusom försvaret av Gotland alltid blivit angeläget när det allmänna militärpolitiska läget i Östersjön skärpts. När Carl XI byggde ut sitt försvarssystem ansågs Gotlands försvar obehövligt och ön blev demilitariserad, men då Ryssland därefter kom i krig blev det brått att åter sätta ön i försvarstillstånd, den fick då bl. a. en slags bondebeväring. Men när ryssarna kommo 1808 var Gotland åter försvarslöst och prisgivet. Tal. erinrade sedan om nationalbeväringens tillkomst, om Krimkriget 1854 och Slites befästande med anläggningarna på Enholmen, och hurusom krigshotet 1885, då Ryssland och England höllo på att råka i krig, medförde Fårösunds befästande. Därefter blev också nationalbeväringen omorganiserad efter fastlandsmönster. När så världskriget 1914 kom färdigställdes också Tingstäde fästning, och från den tiden har Gotlands försvar växlat skepnad med försvarsviljans växlande i Sverige i övrigt. Gotlands försvar har nu på senare tid bragts upp i en kvalitet som aldrig förr, men den nya tidens krig har också skapat nya behov — nu gäller det framför allt luftvärnet, värnet mot flyg och fallskärmshoppare. I arbetet för skapandet av ett effektivt sådant har insamlingen Gotlands Vapen tillkommit som en verksam länk.

Han avslöt sitt anförande med utbringande av ett fyrfaldigt leve för fäderneslandet. Härpå följde: Du gamla, du fria.
Under den paus som följde togs festplatsen i närmare beskådande vad det gällde arrangemangen. I kaffeståndet rådde full brådska likaså i läskedrycks: affären och i ståndet dkr skjutning förekom tävlade både manliga och kvinnliga med eller mindre gott resultat. Feststämning rådde och vänner och kamrater från när och fjärran råkades och slog sig ned i skuggan vid en flaska ”blå-dricka” och upplivade gamla minnen.
Klinte—Fröjel kyrkokör under prosten Sjöbergs ledning sjöng så ”Vårt land” m. fl. andra sånger. Programmet, som var ganska omväxlande, bjöd även på skämttävlingar: ”Herre på vågrät stång” samt ”Täm stäut”. Att dessa tävlingar var ganska skrattretande behöver väl ej omtalas. Segrare i den förra blev hr David Pettersson, Klinte, och i den senare Ivar Sjögren, Sanda.
Efter att musikkåren spelat framträdde folkskollärare Simeon Jakobsson och sjöng till luta flera sångnummer. Vidare förekom solosång av kandidat Forsman.
Timmarna flydde hastigt och tiden för korum var inne. Det förrättades av prosten Sjöberg och inleddes med ps. 360 ”Jag lyfter mina händer” och som avslutning ps. 3 sista versen.
Ungdomen, och äldre med för resten, roade sig sedan med ringlekar och stämningen var hela tiden den allra bästa.
Vi tacka SLU:arna för en trevlig söndagseftermiddag och önska god fortsättning och hoppas att Gotlands Vapen genom dagens behållning får ett gott tillskott.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Förlovade

Henning Uddin
Gerd Wiederkrantz.

Eric Henrichson
Anna Ahlberg.
Midsommardagen 1940.
Stockholm.

Hjalmar Blomberg och Signe Pettersson.
Vamlingbo.
22/6 1940.

Gustaf Höggren och Märta Claesson.
Martebo. Visby.
Midsommarafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Willy Olofsson och Margot Forssell.
Ljugarn. Upsala.
Ljugarn midsommarafton 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Hilding Hammarström
Laila Sunesson.
Visby. Stockholm.
23/6 1940.

Alex Fredriksson och Gertrud Wacksam.
Linde. Wormsö, Estland.
23/6 1940.

Alf Nilsson och Signhild Nordberg.
Visby. Fårö.
Midsommarafton.

Thomas Jakobsson
Margit Jakobsson.
Hemse. Vall.
Midsommarafton.

Karl Erik Wessman och Edit Bergström.
Visby, Midsommarafton.

Eric Edman och Tekla Petersson.
Fårösund, Midsommarafton.

Helge Loréhn
Birgit Lindberg.
Visby.
23/5 1940.

Arne Pettersson
Anna Torndahl.
Karlskrona 22/6.

Sven Eric Björnlund och Ebba Karlsson.
Väte. Stockholm.

Bertil Gullander och Gulli Molin.
Stockholm. Visby.
Midsommarafton.

Nils Johnsson
Bergleot Johansson.
Göteborg. Visby.
24/6

Bengt Persson och Gunvor Andersson.
Visby. 24/6 1940.

Gustav Nilsson och Carin Nilsson.
Visby den 22/6 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Verner Ekström och Birgit Ohlsson.
Midsommarafton.

Arne Thuresson och Dagny Ekdahl.
Visby. 22/6 1940.

Sture Ekstrand
Margit Dahlström.
Stockholm. Visby.
Visby den 24/6.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Bärgningen av norra gattets lysboj.

K. m :t har anslagit av lotsstyrelsen föreslagna 115 kr. till fördelning som belöning bland förut angiven personal vid Fårösunds norra lotsplats för verkställd bärgning av norra gattets lysboj, då den slet sig i vintras.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Cyklisten fick betala skadeståndet.

Svea hovrätt har fastställt Gotlands norra domsagas utslag att döma en person i Vesterhejde för ovarsam framfart på, cykel till 20 dagsböter å. 1: 50. Under cykelfärd på vägen Visby—Fårösund hade denne, utan att ge tecken, ändrat körriktning med påföljd att han blev påkörd bakifrån av en kronans bil, körd av en värnpliktig. Bussen körde därvid i diket och skadades, varjämte även cyklisten och hans cykel skadades. Ansvar- och skadeståndstalan mot bilföraren har ogillats och cyklisten har ålagts utge skadestånd med 917 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 juni 1940
N:r 140

Väldig poängskörd på Idrottens dag.

Enbart de civila föreningarna överträffade 1939 års notering.
Fria Idrottens Dag avslutades i går och alla föreningar samlade sig då till slutspurten, då det gällde att plocka fram alla ”dolda reserver”. Vad Gotland beträffar tycks det som om arrangörerna lyckats synnerligen gott, ty redan en preliminär beräkning ger vid handen att årets notering bjuder på sensationella siffror. Det strålande vädret har givetvis spelat en avgörande roll, då det gällt att locka ut idrottsmännen till tävlingarna.
Distriktets ombudsman, Knut Eklund, har kunnat konstatera från de rapporter han i går kväll erhöll att fjolårets resultat betydligt överskridits och då är det så gott som uteslutande de civila föreningarnas resultat som kommit in. Ännu saknas i hans nedanstående tablå siffrorna från I 18,om vars prestationer läses i en annan artikel, från KA 3, från A 7:s förläggningar på landsbygden samt från Tingstäde. Tävlingar ha hållits på 15 platser.
Hittillsvarande poäng i de olika grenarna äro:

GrenPoäng8 p.4 p.2 p.1 p.Starter
200 m.3530573187388
1,500 m.224075292221
Längd3440592140331
Kula3481388152355
Sma1,2691203055711,295

Hittills inkomna bästa resultat i varje gren:
200 m.: Harry Olsson, Hemse B. K., 23,7, K. E. Vallin, Fårösund I. F., 24,9,
1,500 m.: Anders Dahlin, I. F. Gute, 4,12,6, Manne Boberg, I. F. Gute, 4,21,0.
Längd: Harry Olsson, Hemse B. K., 632, Sture Klasen, VIF, 632, Nils Ekström, 1. F. Gute, 620.
Kula: Valla Ramkvist, Hellas, 13,38, S. Hellin, Västerås I. F., 11,68.
Ombudsman Eklund lovar utförlig rapport, när alla resultat kommit in. De nuvarande siffrorna bli säkerligen helt omkastade, vilket bör påpekas för undvikande av missförstånd. Renskrivna protököll böra insändas snarast, då rapport skall insändas till Svenska Idrottsförbundet senast den 20 dennes.

Fotbollssegrar för VIF och AIK.
Två vänskapsmatcher i fotboll utkämpades i Visby i går. En av dessa pelades på A 7:s idrottsplats, där AIK mötte A 7 och resultatet blev en överlägsen seger för AIK med 4-0.
VIF mötte I 18 i en eftermiddagsmatch på Gutavallen. Det blev inte någon synnerligen vacker match, mestadels var det planlöst slående, men ibland blev det dock ett och annat snabbt genombrott och situationer framför mål. VIF fick ledningen genom en straff, men I 18:s gode center Göransson svarade sedan för två mål, vilken ställning höll sig till långt in på andra halvlek. I slutet av matchen kommo målen med korta mellanrum, först utjämnade VIF genom ”Smeden” till 2-2, Göransson, I 18, gav sitt lag åter ledningen med sitt tredje mål för slagen och mindre än en minut efter hade VIF åter utjämnat till 3-3. I 18 hade goda chanser att åter ta ledningen men det blev i stället VIF som fick segern genom högeryttern ”Smeden” som kort före slutsignalen rusade genom: I 18-försvaret och placerade bollen i nätmaskorna.

Sommarens DM-tävlingar i fri idrott.
Femkampen uppskjuten till 29 juni..

Gotlands Idrottsförbund hade i går ett sammanträde, varvid bestämdes dagar för DM-tävlingarna under sommaren i fri idrott. Man har hos Svenska idrottsförbundet anhållit att få uppskjuta femkampen och 10,000 in. till den 29 juni. Förbundet arrangerar dessa tävlingar.
Tiokampen går den 6-7 juli med VIF som arrangör, JM 20-21 juli i AIK:s arrangemang och senior-DM den 3-4 aug. med VIF som arrangör.
Gute erhöll tillstånd att anordna Tingstädeloppet i år den 13 juli och fick även sanktion för nationella tävlingar den 1.4 juli. .
Svenska Idrottsförbundet kommer i år att utdela hoppmateriel till två gotländska föreningar och vid sammanträdet föreslogs klanerna, Ala, och Lau G. o. IF. Vidare utdelas 30 häckar, vilka VIF föreslogs erhålla.

Gotlands Allehanda
Måvdagen den 17 juni 1940
N:r 137

Lotsarna få belöning för bärgningen.

Under hårt väder med grov sjö den 23 dec., i fjol slet som bekant Fårösunds norra yttre lysboj sin förtöjning och drev i land på den steniga stranden vid Lansaholmen. Sedan händelsen iakttagits från lotsuppassningen vid Fårösunds norra gatt vidtogos omedelbart åtgärder för att bärga bojen. Efter sex timmars arbete lyckades försöken och bojen förtöjdes i norra gattets hamn. I betraktande av det förtjänstfulla sätt, varpå räddningsarbetet utförts och då bojen för lotsverket representerar ett värde av omkr. 6,000 kr., hemställer lotsstyrelsen hos k. m:t om bemyndigande att få utbetala ett belopp av 100 kr. att fördelas mellan samtliga i bärgnnigsarbetet deltagande, nämligen mästerlotsen Wigsten och hans son, sjömannen Paul Wigsten, extralotsen Söderlund och extra båtbiträdet V. Olsson samt en son. Därjämte hemställes om utbetalande av en ersättning till mästerlotsen Wigsten med 15 kr. för förstört tågvirke. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Idrottsplatsen i Fårösund.

Statsutskottet föreslår att riksdagen skall för budgetåret 19401941 anvisa 12,000 kr. till anordnande av en idrottsplats i Fårösund.
Idrottsplatsen, som är avsedd att gemensamt användas av personal vid Gotlands kustartillerikår o. vid till Fårösund förlagda delar av flottan och flygvapnen samt av ortens idrottsorganisationer, beräknas kosta 62,000 kr. Bunge kommun har som bekant beslutat att ställa erforderligt markområde till förfogande och att därutöver anvisa omkring 5,000 kr. Vidare har k. m:t ställt ett belopp av 30,000 kr. av tipsmedel till förfogande för ändamålet. Marinförvaltningen har därför efter samråd med flygförvaltningen för budgetåret 1940-1941 upptagit ett belopp av 12,000 kr. såsom marinens bidrag till idrottsplatsen och förutsatt, att 3,000 kr. skulle komma att upptas under flygvapnets medelsbehov för samma budgetår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Tygrerkstaden i Fårösund.

Statsutskottet hemställer, att riksdagen skall för budgetåret 1940 —1941 anvisa ett reservationsanslag på 22,000 kr. till maskiner och verktyg för tygverkstaden i Fårösund. Förslaget innebär anvisande av andra hälften av de för ändamålet beräknade kostnaderna. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Stadslöpningen en glänsande triumf för Gutes unga löpargarde.

Klubben vann alla klasser med nya rekord för gotlandslag. Nynäshamn tvåa, VIF på tredje plats.
Tack vare Anders Dahlin och en strålande tävlingsenergi hos de övriga ungdomarna i Gutes båda lag kunde föreningen inhösta en synnerligen solid seger i gårdagens stadslöpning. Nya rekord för gotländska lag blev det också i både klass II och III, då Gute pressade sina tidigare noteringar från 1938. Loppet avgjordes på Stranden, där Anders Dahlin med fruktansvärd force vann 80-90 meter på sina motståndare och gav sitt lag ett försprång på gott och väl 60 meter. Nynäshamn hade dessförinnan lett loppet från centrum av staden och VIF låg där som tvåa före Gute. Trots talrika reserver lyckades Gute också så bra med sitt andra lag att det vann klass III ganska överlägset.
Friidrottstävlingarna på eftermiddagen fingo c:a 90-talet deltagare, vilket var åtskilligt mera än man räknat med. Fastlänningarna dominerade ganska kraftigt, men gutarna noterade även en del goda resultat för att vara så tidigt på säsongen.
Visbyspelen har alltså, trots kris och allmän oro i tiden, kunnat genomföras och de populära tävlingarna komma säkert att stå sig länge än under VIF:s framgångsrika ledning.
Efter 10-draget började det dra ihop sig till stadslöpning, som vanligt med start nedåt norra kurvan, därav 8 i klass I och II samt 6 i klass III. Förutsättningarna vad väder och vind beträffar voro de allra bästa, solen skymdes av lätta moln och temperaturen var alldeles lagom att löpa i. Vinden var inte av det besvärande slaget, tvärtom torde den ha varit till ganska stor nytta på den sträcka där den låg på som mest, nämligen Strandpromenaden.
Årets stadslöpning väntades bli mycket jämn och vem som egentligen skulle ta hem segern var inte så lätt att säga. Förstärkningar, som man inte direkt visste vad de kunde prestera, hade satts in här och där och dessa kunde ju komma med betydande insatser. Och Nynäshamn hade ju alltid legat väl framme i denna tävling, fast laget ännu aldrig lyckats vinna vid något av sina föregående besök här.
Framemot halv 11-tiden small startskottet och fältet spred sig ut på Gutavallens kolstybb där större delen av den första sträckan löptes. Nynäshamn, Gute och VIF lade sig främst inne på Vallen. Just i porten ut till Kung Magnus väg lade sig lille Söderström i Gute i täten före Rahm, Nynäshamn, och fick försprång med 15 meter vid växlingen. Detta försprång bevarades, åtminstone delvis, till fjärde sträckan, men där passerade både Nynäshamn, som här hade den lille men naggande gode Andersson, och Visby IF:s man. Denna ställning bibehölls under nästa sträcka förbi lasarettet samt även på sjätte ’sträckan. Vid växlingen till sjunde sträckan, Strandpromenaden, 1,500 m., hade dock Nisse Ekström endast fem meter kvar till VIFaren, som i sin tur låg 15 m. efter den ledande nynäsbon. På strandvägen hade Gute som vanligt Anders Dahlin, för Nynäshamn löpte här Richard Broman, infödd gotlänning och f. d. AIK-are, och VIF hade här satt in Elmar Johansson, känd från förra årets tävlingssäsong.

Fantomlopp, på stranden.
Det var på denna sträcka som stadslöpningen praktiskt taget blev avgjord och detta avgörande skedde till Gutes förmån genom Anders Dahlin, som nu var i fruktansvärt slag och bättre än någonsin. Medvinden underlättade väl löpningen något, men hans prestation måste likväl betraktas som en av hans hittills bästa. Efter 400 m. eller just vid ringmurens hörn hade han gått upp i jämnbredd med sina konkurrenter och drog sedan ifrån för fullt. Vid Militärbefälet hade han nästa man 60-70 meter bakom sig och hade alltså vunnit c:a 90 meter på sin närmaste motståndare. Dahlins tid på denna sträcka har beräknats ligga flera sekunder under gotlandsrekordet och man kan nästan ta för givet att Bendelins gamla rekord på 4,12 faller för de attacker som Dahlin kommer att göra längre fram på säsongen.
Efter Strandvägen, kom för Gute Gunnar Dahlin, som förlorade en smula i början men dock låg c:a 40 meter före nynäslöparen vid växlingen på Stora Torget och detta försprång höll sig ungefär oförändrat, när de första löparna åter visade sig inne på Gutavallen. Löf hade t. o. m. sparat krafter till en kraftig finish inne på kolstybben och kunde ge 200-metersmännen ytterligare ett litet försteg framför Nynäshamns anstormande sprinters. Nu gick det inte att göra något år den stora luckan, utan Berndt Enström kunde lätt och lekande ta hem segern åt sin klubb, som förut nämnts på ny rekordtid för gotlandslag. Det förra rekordet lydde på 23,32,6 och sattes av Gute för två år sedan. Banrekordet innehas av Stockholms-Göta sedan 1935 med 22,27,4.
Nynäslaget distanserades med 60-70 m. och lyckades alltså inte heller denna gång vinna någon seger i stadslöpningen, fast klubben deltagit i flera år. Som tredje lag kom Visby IF, där Allan Hansson mot slutet gjorde en kraftig insats och tog ut sig fullständigt, dock utan att kunna rubba något på ordningsföljden. Sedan kommo i tät följd militärernas tre förstalag, som inte blevo så farliga för de civila favoriterna som man väntat, och som sjätte lag i hela tävlingen kom Gutes andra-lag, vilket alltså slog två lag i klass I och II, nämligen Tingstäde TK och AIK. Ytterligare två lag i klass III, VIF II och I 18 II, slogo dessa lag i högre klass. På fjärde och femte plats i klass III kommo Bro JUF och Lau — det vittnar om god ambition hos dessa små-klubbar att kunna samla och ställa upp med tolvmannalag och klara sig så pass bra. Bro är ju sedan gammalt känt för att ha goda löpare men också bland laupojkarna finns flera goda förmågor som redan gjort sig kända och säkert komma att låta höra av sig i flera gånger.

Åtta reserver i båda Gutelagen.
Gutes segertid i klass III är även den nytt gotländskt rekord för denna klass — det förra hade Gute från 1938.
Det såg rätt mörkt ut för de favorit-tippade gutepojkarna, då de på morgonen skulle ställa upp sina lag, ty det ena återbudet följde det andra. 011e Johansson och båda bröderna Booberg kunde inte medverka på grund av skador, Rune Mattsson och Unghammar deltogo ej heller och en förstärkning från kustartilleriet uteblev också. Man fick sätta in tre reserver i förstalaget och sedan fick man fylla ut andralaget med andra löpare ur klubben, som annars ej skulle ha deltagit. I de båda lagen blev det allt som allt åtta reserver. Trots dessa malörer i början blev slutet synnerligen gott och Gute kunde ta hem vandringspriserna för både klass I och II samt hederspriset för klass III. Förstalaget erhöll dessutom plaketter och i andralaget fick varje man ett presentkort från Borås-lagret. Nynäshamn dekorerades med VIF:s silvermedaljer och detta lag samt VIF, I 18 och VIF II erhöllo hederspriser.
Tiderna blevo följande:

Klasserna I och II:
1) IF Gute 23,11,1, nytt rekord för gotlandslag.
2) Nynäshamns IF 23,19,8,
3) Visby IF 23,37,4.
4) I 18:s IK 24,26,2.
5) F 3:s IF 24,37.
6) KA 3:s IF 24,44.
7) Tingstäde TK 26,37.
8) Visby AIK 26,42.

Klass III:
1) IF Gute, lag II, 24,50, nytt rekord för denna klass.
2) Visby IF, lag II, 26,02.
3) I 18, lag II, 26,28.
4) Bro JUF:s IK 27,02.
5) Lau GIF 27,19.
6) KA 3:s IF, lag II, 27,59.

Kvinnligt Mellanspel, som också vanns av Gute.
Under stadslöpningen blev det som vanligt damidrott och de grenar som avverkades voro slungboll samt stafett 5X80 meter. Även här blev Gute den segrande parten och detta var till c:a 75 procent eller kanske mera Britta Widerkrantz’ förtjänst. Hon vann slangbollen, då hon i försökstävlingen kastade 38 meter jämnt, men endast 10 cm. efter kom Rut Larsson, SGU. Kally Hansson kom sedan i finalen upp till 35,80 och belade tredje plats, fyra blev Barbro Johannesson, AIK, med 34,82 och femma Britt Johansson, Gute, 34,57.
I stafetten deltogo tre lag, Gute, AIK och SGU. Gute skaffade sig redan i början den fördelaktigaste positionen och försprånget ökades så vackert tills Britta Widerkrantz på slutsträckan kunde gå ifrån ytterligare och ta hem en överlägsen seger. Tiden blev 58,3. Som andra lag kom AIK med tiden 60,2 och SGU kom på sladden, tid 61,3.
Ett annat mellanspel utgjorde en tävling i stångstörtning mellan ett halvdussin experter i denna gotländska kraftsport och här visade ”Peking” Hellström att takterna finns kvar och att gammal är äldst. Han vann dock inte utan hård konkurrens från det yngre gardet, ”Peking” hade 8,79 meter, K. G. Larsson, Burs, hade 8,68, Möller-ström 8,63 och K. E. Gannholm, Burs, 8,09. Som segerbelöning utdelades en väckorklocka, vilket också blev ett senterat publiknummer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131