Blixten tänder i Eskelhem.

Ladugård vid Kvarna lagd i aska.
Under ett häftigt åskväder i går kväll antände blixten en större ladugård vid Kvarna i Eskelhem, vilken jämte inneliggande årets höskörd m. m. nedbrann till grunden. Boskapen var dess bättre ute på bete, men två hundvalpar, som hade sin plats i ladugården, innebrändes.
Det var någon gång mellan kl. 9 och halv 10 som blixten antände ladugården. På endast några sekunder var byggnaden helt övertänd, varför intet kunde göras för att rädda den eller inventarierna. De genom klämtning i kyrkklockan tillkallade sockenborna måste därför inrikta sig på att rädda en del intilliggande småhus såsom svinhus och andra. Vinden låg även mot ett på andra sidan vägen liggande boningshus, som alltså kunde anses befinna sig i farozonen, men det kraftiga regi som föll vid tillfället bidrog i hög grad att minska riskerna för detta. Ladugården brann däremot ned på en kort stund och endast murarna stå nu kvar. Hela höskörden blev tillspillogiven och samma var förhållandet med de i ladugården inrymda redskapen, däribland en ångtrösk, vagnar, oljefat m. m.
Det brunna var lågt försäkrat varför ägaren, änkefru Helga Kvarnberg, torde göra en ganska kännbar förlust.
Att branden hade en våldsam karaktär framgick bl. a. av att eldskenet kunde observeras även från Visby. Den molnhöljda himlen i sydväst, som f. ö. genomkorsades av täta blixtar, var en kort stund helt rödfärgad av flammorna från den brinnande byggnaden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Mera regn över Gotland.

Även det senaste dygnet medförde ett efterlängtat regn för vissa delar av Gotland. Här i Visby uppmättes sålunda igår morse 1,6 mm. och i morse 12,1. På Axelsro föll 12 mm. I Follingbo föll i morse cirka 6 mm., i Eskelhem 3, Atlingbo 2, i Roma och Vall 1. I Hangvar har man under den gångna veckan fått sammanlagt 26 mm., därav 5 mm. i lördags kväll. Här är det trakten kring kyrkan som blivit mest gynnad. På andra ställen i socknen har millimeterantalet varit lägre, men inte desto mindre välkommet. Fårö synes inneha rekordet med sammanlagt 50 mm. på en vecka. Igår morse uppmättes 8,3 mm., igår fon 8,7 samt i morse 10 mm. På Fårö har man under den gångna veckan även haft påhälsning av en tromb. Denna passerade genom några rågåkrar, i vilka en 10 meter bred ”gata” uppstod. Senare uppenbarade sig en annan, betydligt större tromb ute över havet. In över land kom den aldrig. Åskan har låtit höra sig på flera ställen och från Katthammarsvik rapporteras i dag den ena åskbyn efter den andra med kraftiga skurar. Också i Burgsvik och på andra orter såväl på sudret som annorstädes på ön har fallit nederbörd i samband med åska, dock inte några större mängder. Emellertid är man tacksam för det som kommit, alldenstund hopp finns om mer. I Stenkyrka regnade det emellertid åtskilligt i lördags. Särskilt gynnad blev man i trakten av Gräne, där nederbörden lämnade 13 mm. på 15 minuter. Även hagel ”stora som ettöringar” föllo under en 7 kort stund. Lummelunda har i morse fått 6,5 mm., medan Ekeby slutligen icke fick mer än en halv mm.
Från Stånga meddelas att man där fått ett par mm. regn, därav 1 vid 8-tiden i morse och 1 vid 12-tiden 1 middags. I Hemse har man endast haft en mindre skur i dag, men vädret var mulet i dessa trakter, varför man hade gott hopp att få mer av den åtråvärda nederbörden. I fredags uppmättes 14 mm. nederbörd i Etelhem.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Hästpremieringarna.

Sanda den 26 juli 1940.
Varmblodsungston:
Födda 1939 (skådepenning):
Prinsa e. Lampos, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Gullet e. Hamlet, A. Ackander, Prästgården, Klinte.
Ally e. Hamlet, A. Ackander, Prästgården, Klinte.
Stina e. Geijser, J. Johansson, Petarve, Sanda.
Född 1938 (skådepenning, frisedel):
Irene e. Ito, E. Olsson, Rovalds, Eskelhem.
Födda 1937 (skådepenning, frisedel):
Tösen e. Hamlet, V. Sjögren, Bander, Mästerby.
Letty e. Hamlet, A. Ackander, Prästgården, Klinte.
Zippan e. Hamlet, O. Booberg, Botvide, Sanda.

Nordsvenska ungston (skådepenning, frisedel) :
Lady e. Lans, R. Johansson, Vesterby, Sanda.

Ardennerungston:
Födda 1939 (skådepenning): Maj-Britt e. Mondor, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Esma e. Esput, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Estella e. Esprit, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Bella e. Hell, V. Sjögren, Bander, Mästerby.
Gurri e. Gurriar, J. Lindström, Eskes, Sanda.
Vahella e. Vallo, R. Johansson, Sixarve, Hejde.
Dorit e. Hell, D. Sjögren, Stenhuse, Sanda.
Födda 1938 (skådepenning):
Sagalill e. Vermouth, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Garmiss e. Vermouth, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Vivan e. Vitus, I. Pettersson, Västerväte, Väte.
Betsy e. Blockad, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Vivan e. Vallo, T. Lindgren, Forsa, Hejde.
Valetta I e. Vermouth, E. Olsson, Rovalds, Eskelhem.
Vally e. Vermouth, H. Öberg, Övide, Västergarn.
Mon Dolly e. Vallo, Knut Thomsson, Löves, Hejde.
Valencia e. Vallo, T. Lindgren, Forsa, Hejde.
Hella e. Hell, K. L. Pettersson, Petarve, Sanda.
Carmencita e, Gurriar, H. Mattsson, Lekarve, Sanda.
Docka e. Vitus, G. Österlund, Bjästavs, Sanda.
Födda 1937 (skådepenning, frisedel):
Blondina e. Hell, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, avelsdiplom.
Monica e. Hell, G. Österlund, Bjästavs, Sanda.
Hellgona e. Hell, J. Nilsson, Botvide, Sanda.
Blonde e. Masse, A. Johansson, Bäckstäde, Sanda.
Vetsera e. Vallo, T. Lindgren, Forsa, Hejde.
Majvi e. Vermouth, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.
Stjärno e. Hell, A. Booberg, Hennings, Sanda.
Vineta e. Vitus, I. Pettersson, Västerväte, Väte.
Blässy e. Vitus, V. Sjögren, Bander, Mästerby.

Varmblodiga fölston:
Itonie e. Ito, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, B.
Valborg e. Pikör, H. Väss, Runne, Sanda, AB.
My Lady e. Bruleur, I. Pettersson, Västerväte, Väte, AB.
Lova e. Lorvatus, A. Söderdahl, Valda, Eskelhem, A.
Printa e. Printonan Boy xx, A. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, A.

Ardennerfölston:
Flora e. Hell, J. Lindström, Eskes, Sanda, B. skp.
Bengta e. Valmil, A. Löfgren, Ejmunds, Mästerby, B. skp.
Doletti e. Valkung, G. Kahlström, Sandäskes, Sanda, B. skp.
Skimlan e. Valman, R. Jakobsson, Smiss, Sanda, B. skp.
Freja e. Hell, J. Hellgren, Bringsarve, Eskelhem.
Pally e. Hell, J. Lindström, Eskes, Sanda, B.
Isabella e. Malm, T. Lindgren, Forsa, Hejde, B.
Valise e. Verlis, J. Mattsson, Löves, Hejde, B.
Sally e. Hampus, I. Hoppe, Valla, Klinte, B.
Bläsa e. Hell, I. Pettersson, Västerväte, Väte, B.
Hella e. Hell, R. Pettersson, Bjästavs, Sanda, B.
Bolla e. Hell, K. Viding, Mafrids, Västergarn, B.
Anny e. Alaxo, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, B.
Bolla e. Hell, E. Åström, Bjästavs, Sanda, B.
Helva e. Hell, R. Johansson, Sixarve, Hejde, B.
Vally e. Valman, Elin Sjögren, Pilungs, Mästerby, B.
Fina e. Gourvan, H. Mattsson, Lekarve, Sanda, B.
Docka e. Effekt, C. Hansson, Gunilde, Sanda, B.
Valborg e. Hessle, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, AB.
Hede Viola e. Gourall, A. Löfgren, Ejmunds, Mästerby, B.
Linda e. Guerrier, Hj. Friborg, Runne, Sanda, B.
Beda e. Borgman, E. Vallin, Myra, Mästerby, B.
Lisa e. Hindenburg, T. Lindgren, Forsa, Hejde, B.
Aina e. Bourgogne, V. Sjögren, Bander, Mästerby, B.
Saga e. Virgin, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, AB.
Freja e. Tournoi d’Hory, G. Sahlsten, Västerväte, Väte, AB.
Mary e. Martin de Mul, A. Resare, Klintebys, Klinte, B.
Baronessa e. Baron Bell, G. österlund, Bjästavs, Sanda, AB.
Bolla-Vall e. Orlaif, 0. Jakobsson, Tipps, Sanda, B.
Lola e. Valman. A. Bäckström, Bjers, Tof ta, B.
Nella e. Lion des Flandres, K. L. Pettersson, Petarve, Sanda, B.
Madeleine e. Martin de Mul, I. Hoppe, Valla, Klinte, B.
Docka e. Bertil, G. Hägg, Hejdegårda, Hejde, B.
Vallgona e. Valbin, J. Mattsson, Löyes, Hejde, AB.
Beda e. Orlaif, I. Pettersson, Västerväte, Väte, AB.
Valencia e. Valbin, R. Johansson, Sixarve, Hejde, AB.
Dolly e. Lion des Flandres, A. Resare, Klintebys, Klinte, B.
Bella e. Faro de Tibiemont, J. Johansson, Petarve, Sanda, B.
Blända e. Valbin, R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, A.

Nordsvensk Hingst:
Timur e. Hjalte, O. Booberg, Botvide, Sanda, Tillåten.

Ardennerhingstar.
Vallo e. Vange, Hejde Tings Hästavelsf., Löves, Hejde, B.
Brokad e. Baron de Rose, Västra Gotlands Hästavelsf., Ejmunds, Mästerby, B.
Vermouth e. Vermé Eskelhemsortens hingstf., Övide, Eskelhem, B.
Gurriar e. Guerrier, A. Rysare, Klintebys, Klinte, B.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1940
N:r 171

Lösöreauktion.

Torsdagen den 18 kl. 11 f. m. låter utredningsmannen i boet efter målaren Anton Stenström, Bringsarve i Eskelhem, försälja allt inre lösöre såsom: sängar, bord, stolar, skänk, gungstol, byrå, soffa, speglar, väggklocka, sängkläder, diverse linne, diverse porslin, radio, den avlidnes gångkläder m. m.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1940 eller vid anfordran.
Eskelhem i juli 1940.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Bröllop

firades midsommarafton mellan hr Yngve Olsson, Eskelhem, och fröken Karin Stenquist, dotter till lantbrukare Karl Stenquist, Sanda, och hans maka.
Färden till kyrkan skedde i det allra härligaste midsommarväder och skottsalvor avlossades brudparet till ära. Vigseln förrättades av kyrkoherde Hultmark i Sanda kyrka, vilken var vackert dekorerad med björkar och sommarens blomster.
Färden gick därefter till bröllopsgården, där brudens föräldrar gåvo middag för ett 30-tal inbjudna.
På kvällen hade en del folk samlats för att ”se brud” och hurraropen och den kraftiga för att inte säga öronbedövande bröllopssaluten lockade ut, de nygifta på en liten rond. En del telegram anlände även, vilka på aftonen upplästes. Kyrkoherden höll på sitt gemytliga sätt ett tal till de unga tu, önskande dem allt gott samt utbringade ett leve för brudparet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Bröllop

Bröllop firas midsommarafton emellan lantbrukaresonen Yngve Olsson, Eskelhem, och fröken Karin Stenquist, dotter till lantbrukare Karl Stenquist och hans maka, Varbos i Sanda.
Vigseln förrättas av kyrkoherde Åke Hultmark.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Nya löner för 8 gotlandspastorat.

Vänge går samman med Sjonhem.
Kammarkollegiet har till k. m för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för följande Gotlandspastorat, nämligen Vänge, Lärbro, Närs, Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars och Fårö. För Vänge pastorat föreslås lönregleringen erhålla provisorisk karaktär i avvaktan på pastoratets sammanslagning med Sjonhems pastorat. För de övriga pastoraten ifrågasättes ingen ändring, utan skola löneregleringarna för dessa gälla åren 1941-1960.
Kyrkoherdens i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat lön upptas till 4,630 kr. jämte reseanslag med 450 kr. och bränsleersättning med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna i pastoratet skola uppehållas medelst duplikation varje predikodag i två av pastoratets tre kyrkor. Lönen för kyrkoherden i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat föreslås till 5,355 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättning med 200 kr. Extra gudstjänster skola hållas till ett antal av minst 15 om året, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas i Hellvi.
Lönen för kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat upptas till 4,560 kr. jämte reseanslag med 450 och bränsleersättning med 200 kr., kyrkoherdens i Östergarns, Ardre och Gammelgarns församlingars pastorat förmåner till resp. 5,200, 500 och 200, i Eskelhems och Tofta församlingars pastorat till resp. 4,630, 500 och 200, i Sanda, Västergarns och Mästerby församlingars pastorat till resp. 4,750, 500 och 200 kr., i Hangvars och Halls församlingars pastorat till resp. 4,650, 500 och 200 kr. samt för kyrkoherden i Fårö pastorat till resp. 4,170, 500 och 200 kr. samt dessutom ålderstillägg med 330 kr.
I Östergarns pastorat skall de allmänna gudstjänsterna uppehållas medelst duplikation i två av pastoratets tre kyrkor, varjämte skola anordnas 12 extra gudstjänster om året. Pastorsexpedition skall ? gång i veckan hållas öppen i Ardre, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas där. I Eskelhems pastorat skall extra gudstjänster anordnas till det antal domkapitlet
efter förslag av kyrkoherden bestämmer. I två av Sanda pastorats tre kyrkor skall allmänna gudstjänster uppehållas medelst duplikation varje predikodag, och i Fårö pastorat skall anordnas minst 12 extra gudstjänster om året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Ytterligare åtta pastorat få ny lönereglering.

Kammarkollegiet har nu till k. m:t överlämnat förslag till nya löneregleringar för prästerskapet i ytterligare åtta pastorat i Visby stift, nämligen Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars, Lärbro, När, Fårö och Vänge pastorat. Förslagen äro i full överensstämmelse med de tidigare framlagda planerna. I Närs pastorat har emellertid kyrkoherdens kontantlön fastställts till 4,560 kr. i st. f. förut beräknade 4,590 kr. och i Lärbro pastorat får kyrkoherden en kontantlön på. kr. 5,355 kr. mot tidigare angivna 5,280 kr. Ett yrkande om höjning av det fasta reseanslaget till sistnämnda kyrkoherde har icke beaktats. I den mån anslaget icke täcker kostnaderna för resorna är kyrkoherden oförhindrad att göra framställning om tillfälligt reseanslag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Kyrkoherdeval.

Skövde. Vid val av kyrkoherde i Fröjered, Fridene och Korsberga församlingars pastorat på söndagen erhöll den i första förslagsrummet uppförde kyrkoherden N. H. Ronquist, Eskelhem, 9 röster, den i andra förslagsrummet uppförde komministern K. G. Wetterberg, Od, 88 röster och den i tredje förslagsrummet uppförde komministern A. H. Bjurby, Toarp, 8 röster. Tjänsten tillsättes av k. m :t.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125