Lärarna.

Regeringen har avslagit en ansökan av småskollärarinnan Anna Dahlgren vid Eskelhems skola i Stenkumla skoldistrikt om förflyttning till Stånga skola.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Fruntimmersveckan ger regn.

Tisdagen gav det mesta regnet hittills under juli, även om nederbörden inte blev så riklig som man på förmiddagen hade anledning vänta. Fram på eftermiddagen upphörde nämligen regnet och efterföljdes av vackert väder med sol och någorlunda värme. Men på natten kom det lite regn igen, i Visby bara 0,6 mm men på Fårö fem gånger så mycket. Med de 11 Fårö fått förut kom man sålunda upp i 14 mm. Eskelhem fick 12 och Visby nära 11. Omkring 10 mm kunde nog de flesta innehavare av regnmätare på Gotland mäta upp i går, och de som hade fått några millimeter till i mätaren var nog inte ledsna för det. Men på Stora Karlsö blev det bara 3 mm.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Födelsedagar

NITTIOFYRA ÅR fyller på onsdag f. kassörskan Emelie Moler, Smedjegatan 2, Visby.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på onsdag änkefru Julia Söderlund, Herrvide i Stånga. Hon är född i Burs och änka efter förre handlanden Erik R. Söderlund.

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag förre hemmansägaren Anders Bergvall, Botvalda i Stånga. Jubilaren, sam är född i Västra Kärrstorp, Malmöhus län, har varit verksam i Stånga i många år. Tidigare innehade han ett arrande på Garda prästgård. Han har gjort sig känd som en präktig och rejäl karl.

Fröken Emelie Johansson, Österby, Visby, fyller på tisdag åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag förra postationsföreståndaren fru Hilda Ekman, Prästgården i Eskelshem. Hon är född i Eskelhem och innehade i ett trettiotal år befattningen som föreståndare för poststationen, en syssla som hon skötte på ett utmärkt sätt och förr några år sedan denderade henne guldmedalj. Sin befattning lämnade hon 1947. Fru Ekman, som är änka efter fiskaren och författaren Knut Ekman, tillhör bl. a. kyrkliga syföreningen.

På onsdag fyller änkefru Maria Rudin, Ejmunds i Mästerby, sjuttio år. Sjuttioåringen, som är änka efter hemmansägaren Johan Rudin, har framför allt gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna, arbetsam och energisk och hon har fostrat upp en stor barnskara.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag förre j ordbrukaren Anton Pettersson, Klinte i Boge. Han har ett tiotal år varit bosatt i Boge, dit han kom närmast från Lärbro. Tidigare innehade han en gård vid Hägvide och senare en vid Klinte i Boge.

Sextio år fyller på tisdag fru Ester Westberg, maka till lantbrukaren Verner Westberg, Strands i Öja.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Fem i o. folkskolläraretjänster

i Ljugarns skoldistrikt har fått följande innehavare: Ardre: Kajsa Nerbo, Flen, Garde: Börje Johansson, Falkenberg, Lye: Eivor Nohlen, Hablingbo, Lau: Alberta Bolin, Eskelhem, och Etelhem: Inga Cederbom, Vessingebro.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Gotlandshästar till Olympiaden.

Av de 11 hästar, som nu uttagits för deltagande i Olympiadens ridtävlingar, är ej mindre än tre födda på Gotland, nämligen INDIAN och HALALI i hoppning och BRILLIANT i fälttävlan.
Äldst är Halali, mibr. vall. f. 1938 hos A. Strömbäck, Botvalds i Ardre, och fallen efter Boheme xx-Pikör Coriamus. Den har under sin ryttare, kaptenen greve C. J. Hamilton, I 4, varit en flitig deltagare i de sista årens tävlingar av medelsvår och svår klass och torde nog få räknas som en av våra säkraste och mest pålitiligaste hästar. Modern, Alette, är född hos O. Johansson, Niksdjups i När, och belönades som treåring med ryttmästare Cassels hederspris som bästa på Gotland födda treårssto.
Indian, br. vall. f. 1942 hos A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, är efter Boheme xx-Tåby II xx-Corvettino och tillhör en säker stam, som redan förut lämnat utmärkta tävlingshästar, däribland Mint, mbr. sto f. 1938 och f. ö. helsyster till Indian. Fyra andra helsyskon har varit uppställda på ridskolan. Ryttare på Indian är sergeant J. Abrahamsson, A 4, vars deltagande f. ö. vållat en hel del skriverier, då underofficerare hittills ej tillåtits starta i olympiska spel.
Brilliant är fallen efter Boheme xx-Pikör och sannolikt född hos S. Duse, Kodings i Hemse. Den har ej deltagit i offentliga tävlingar förrän i år. Ryttare är löjtnant Ch. Uggla, T 2, vilken även med framgång rider den gotlandsfödde Zenith e. Bohéme xx-Svante från Kvie i Stånga.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Många åtalspunkter för dödskörningen vid Söderport.

Visbyynglingen Rolf Hansson, som i maj var huvudpersonen i den hemska dödsolyckan på Södertorg då två Eskelhemspojkar dödades, kommer att i början på nästa vecka åtalas för grovt egenmäktigt förfarande, rattfylleri, olovlig körning, förande av motorfordon som saknade effektiv fotbroms, grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död.
Å klagaren, stadsfiskal Stig Age, meddelar att Hansson hade 1,73 promille alkohol i blodet och att bilen hade mycket dålig fotbroms. Vidare körde Hansson trots att hans körkort var indraget på grund av tidigare rattfylleri.

Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152

Skoldistrikten.

Skolöverstyrelsen avstyrker hos k. m:t en ansökan av småskollärarinnan Anna Dahlgren vid Eskelhems skola i Stenkumla skoldistrikt att bli förflyttad till Stånga skola. Överstyrelsen anser att tillräckliga skäl ej anförts härför.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Dödsfall

I en ålder av 50 år avled fru Ester Lingstedt, Torngränd 12, Visby i går på Visby lasarett.

I en ålder av 78 år avled i dag f. hem.-äg. Hugo Johansson, Skogs i Mästerby. Han flyttade för några år sedan från Alvene i Eskelhem, där han hade en gård, till Skogs, där han ensam bebott ett mindre ställe. Närmast sörjande är en syster.

Gotlänningen
Torsdagen 3 Juli 1952
Nr 150

Auktion i Eskelhem.

Tisdagen den 6 maj kl. 4 e. m. kommer genom offentlig auktion vid Fältings Båtsmanstorp i Eskelhem, att försäljas nämde torplägenhet om 5 tunl. areal med bygnader. Skulle köp icke komma till stånd bortarrenderas detsamma på vissa års tid. Alla vilkor meddelas vid auktionen. Roteintrössenterna torde tillstädeskomma för att bestämma öfver sgifna anbud.
Eskelhem d. 30 april 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Auktion vid Rovide i Eskelhem.

Fredagen d. 25 april från kl. 10 f. m. låta herrar Norrby & Christiansson genom offentlig auktion vid Rovide i Eskelhem försälja hvad som vid föregående auktion på grund af väderleksförhållanden icke blef försåldt såsom res- och arbetsvagnar, reskärra, kälkar, flera par, vänd- och spetsplogar, klös-, krok- och fjäderharfvar, mullfösor, gödselkärror, 1 skördemaskin, en 8 hästkr. lokomobil, sågbänkar m. klingor, 2 kor, i kviga samt 8 morlamm med ungar m. m., m. m.
KL 12 midd. utbjudes den öfversålda delen af fastigheten vid Rovide, bestående af c:a 25 tunnl. förstklassig åker, 20 tunnl. äng och c:a 80 tunnl. skog och betesmark, bebygdt med särdeles goda åbygnader och säljas antingen i mindre delar eller i sin helhet, på vilkor som vid amktionen tillkännagifvas.
För lösegendomen lämnas godkände de inropare anstånd med betalningen till den 1 nästa sept. Rovalds i Eskelhem den 18 april 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90