Överflyttningen av Sproge församling.

Anmälan om inträffad ledighet till kyrkoherdetjänsten i Eksta pastorat torde enligt kammarkollegiets mening ej påkalla annan ändring i kollegiets hemställan om överflyttning av Sproge församling från Eksta till Hablingbo pastorat m. m. än att hemställan om förordnandet för numera avlidne kyrkoherden F. Muckenhirn att från 1 januari 1941 vara kyrkoherde i Eksta, Levede och Gerums församlingars pastorat förfaller.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 oktober 1940
N:r 248

Idrott och sport.

Knepigt med vägvalet i orienterarnas SM.
Ahrling och Dahlin gjorde godainsatser.

Vid svenska mästerskapet i orientering deltogo som bekant tre gotlänningar, Anders Dahlin och Jan Silvén från Gute samt Robert Ahrling, som var bland de tio särskilt inbjudna militärerna från olika svenska truppförband. Intresset kring gotlänningarnas start har givetvis varit stort och vi ha i dag lyckats få svar på alla frågor om dem genom att intervjua Ahrling, som nu kommit hem igen.
Dahlin och jag hamnade ungefär mitt i resultatlistan på platser som torde ligga mellan 130 och 150, svarar han på första frågan som naturligtvis gäller placeringarna. Några exakta uppgifter gick aldrig att få så nära efter, ty den första listan gick bara till 85. Våra tider voro bortåt 2,15. Silvén sprang bort sig när han skulle runda ett berg och kommer väl ett stycke längre ned bland deltagarna.
Apropå berg, ja!
Jo, det fanns gott om den varan och det svåraste var att välja väg. Vi gotlänningar hade ju ingen större praktik på sådan terräng och det försämrade givetvis våra placeringar. Inte heller hado vi tillräcklig teknik och kondition för att kunna forcera den steniga terrängen på samma sätt som fastlänningarna. De skuttade iväg som rådjur mellan blocken där en annan fick gå. Ett berg, som hade 318 m. till höjdsiffra måste jag ta mig över och det krävde förstås en hel del kraft och tid. Men utsikten där uppe var härlig…
När jag löpt en 0-7 km. var jag ungefär lika trött som efter en fullbordad tävling på Gotland, fortsätter Ahrling. Skall vi ha någon chans att hänga med i konkurrensen på fastlandet måste konditionen byggas upp än bättre genom längre banor på t. ex. 15 km. och vidare måste A-fet med fastlandet ökas betydligt. Ilade vi haft Mittro klilin på vägvalet i denna tävling och vunnit c:a en kvart på det, så hade vi gått om minst 50 löpare i prislistan. Så tätt var det nämligen mellan dem, det fanns t. ex. 13 man på 1,51 med sekunder som skilde.
Kontrollerna voro lätta – det var många som inte trodde på det utan togo ut kompassriktning och gjorde andra förberedelser som stal dyrbara minuter i stället för att följa de stigar som ledde fram till kontrollerna. Det var tredje sträckan som fällde utslaget, här gällde det att finna småvägar och omvägar, kompassgången medförde mera klättring än löpning och var absolut förkastlig.

Spänstpropagandan.
Även Hejdeby och Eksta ha börjat med gymnastik.

Till de socknar där man förut inte haft någon ordnad frivillig gymnastik men satt i gång i höst ha nu kommit ytterligare två, nämligen Eksta och Hejdeby. Två pojkar från Eksta voro med på spänstledarekursen i Klintehamn och de ha nu satt i gång var sin spänstavdelning i sin hemsocken, en kvinnlig och en manlig. Ledare för pojkarna är Sune Jacobsson och för flickorna Gösta Jacobsson. Sammanlagt är det ett 20-tal gymnaster.
I Hejdeby är det den kvinnliga spänstavdelningen som är störst. Ledare för flickorna är fru Inez Lerbom, som gått igenom en spänstledarekurs på fastlandet i höst. Hon har ett 10-tal flickor med i sin avdelning. Ledare för pojkarna är folkskollärare Gösta Hörling. I Hejdeby har man f. ö. redan bildat en gymnastikförening.
Klintehamn är sedan gammalt ett samhälle, där det finns intresse för gymnastik. Man har nu två avdelningar i gång, en kvinnlig med 14 deltagare och en manlig med 16 deltagare. Man håller till i skolan, då den ordinarie gymnastiklokalen ännu är rekvirerad av militären. Utrymmet är mycket begränsat och som intresset tycks vara i stadigt stigande måste man nog dubblera avdelningarna.
Även från Visby har det kommit ett par rapporter. Visby kvinnliga har en avdelning med över 30 deltagare och även den får nya tillskott efterhand. Men lokalen – A 7:s gymnastiksal – är stor och man kan ännu ta emot flera deltagare. Visby AIK har engagerat hr Åke Fohlin, en av de på kapten Eric Källströms kurs utbildade spänstledarna, som ledare och han rapporterar ett drygt 30-tal deltagare. Även AIK:s flickor ha satt igång med gymnastik.

Två Visbydamer till riksmästerskapet i orientering.
Riksmästerskapet i orientering för damer avgöres nästa söndag i norra Skåne och Gotland kommer att bli representerat även i denna rikstävling. Deltagarna härifrån bli Lizzie Andersson, AIK, och Margit Nyberg, VIF, som båda nått flera tätplaceringar under de senare åren.

Boxningar i Tingstäde.
Lennart Pettersson möter fem tungviktare.

Tingstäde får i morgon besök av en trupp boxare som anordna uppvisningar och matcher i gymnastiksalen. Bland deltagarna märkes svenske juniormästaren i tungvikt Lennart Pettersson från BK örnen i Stockholm, som möter fem tungviktare. Boxningarna börja kl. 8. Till fredagen planeras en liknande uppvisning på biograflokalen i Slite.

Fardhem-Vänge 7-1.
Seriematchen på Hemdalsvallen i Fardhem mellan Fardhems IF och Vänge IK slöt med en storseger för det mera rutinerade och tekniska fardhemslaget, som utklassade gästerna med 7-1, halvtid 1-1. Hy. Hederstedt i Fardhem gjorde första målet men kort före paus lyckades gästerna utjämna till 1-1. 1 andra halvlek dominerade hemmalaget fullständigt och det blev inte mindre än sex mål i Vängeburen, fyra inspelade av Hederstedt, ett av centern Jacobsson och ett av hi. Olofsson. God domare var E. Nilsson, Alva.

De gotländska serierna.
Vi återge här ställningen i de gotländska serierna efter tre omgångar av höstens spelprogram.

Div. I:
AIK 3 3 0 0 16- 3. 6
A 7 3 1 0 2 10-11. 2
Slite 2 1 0 1 7- 8. 2
VIF 2 0 0 2 2-13. 0
Norra serien:
Fårösund 3 3 0 0 11- 3. 6
Stenkyrka …. 2 2 0 0 9- 2. 4
Martebo 2 1 0 1 3- 4. 2
Bro 3 0 0 3 3- 8 0.
Boge 2 0 0 2 2-11. 0
Södra serien:
Alva 3 2 1 0 13- 5 5
Hablingbo …. 3 2 0 1 14- 5. 4
Fardhem 3 2 0 1 14-10. 14
Burgsvik 3 2 0 1 9-10. 4
Ljugarn 3 1 1 1 14- 8. 3
Hemse 2 1 0 1 7- 5. 2
Vänge 3 1 0 2 7-19. 2
Rone 2 0 0 2 4- 8. 0
Klintehamn 2 0 0 2 1-13. 0

I Div. 1. återstår endast matchen Slite
VIF nästa söndag, och i norra återstår två omgångar.

Riksorienteringsmärket.
De personer som avlagt godkänt prov i riksorienteringen men ej löst ut märket kunna göra detta på Lunkans konditori i morgon kväll kl. 7-8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 oktober 1940
N:r 245

Föreningen till den varmblodiga hästavelns främjande på Gotland

har efter förslag från länets hästpremieringsnämnd tilldelat byråchefen E. Cassels hederspris för år 1940 till bästa på Gotland födda treåriga varmblodssto, som stannar i aveln, till Miranda, br. e. Ulster-Mininda 1448, äg. Malte Klingvall, Kräklings i Kräklingbo. Stoet är fött och uppfött hos Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke.
Föreningens hederspris till lovande tvååriga ungstön (silvertallriken) har tilldelats.
Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke, för Geda e. Geijser-Yngdora 2827; M. Vallander, Dune i Dalhem, för Lola 1 e. Geijser-Lola 2940; M. Wiman, Tings i Kräklingbo, för Siska e. Gejser-Sessan 2672; D. Pettersson, Rodarve i Fardhem, för Malin e. Bohéme xx-Freja 2937; 0. Jakobsson, Lillegårds i Eksta, för Vanda e. Hamlet-Schebecka 2068.
Priserna komma att utdelas på föreningens årsmöte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 oktober 1940
N:r 244

Hästskötarekurser.

Till elever vid hästskötarekurs vid Flyinge stuteri och hingstdepå har genom Föreningen till den värmblodiga hästavelns främjande på Gotland antagits. Nils. Nyström, Kisslings i Fole, och Gustaf Hedin, Sigters i Havdhem, samt till elever vid liknande kurs på Strömsholms hingstdepå Arne Väss, Runne i Sanda, Kläs Jakobsson, Sixarve i Näs, Gösta Jakobsson, Bopparve i Eksta och Yngve Ahlsten, Koparve i Alva. Till suppleant för dessa har antagits Gösta Engström, Folka i När.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 oktober 1940
N:r 244

Över 9,000 ej elektrifierade gotlandsfastigheter.

Årliga fotogenbehovet över en miljon liter.
Enligt rapport till bränslekommissionen från Gotlands läns kristidsstyrelse utgöra antalet icke elektrifierade fastigheter inom nämnda styrelseområde 9,115. Den normala årliga förbrukningen av fotogen för belysningsändamål beräknas utgöra 1,050,047 liter. De olika kristidsnämnderna rapportera följande . antal fastigheter sakna elektrisk installation (fotogenbehovet pr år inom parentes):
Visby stads 175 (5,000), Fårö 235 (20,500), Bunge 125 (15,000), Rute 117 (15,000), Fleringe 110 (5,300), Hangvars pastorat 217 (20,000), Lärbro 350 (35,000), Hellvi 1381 (18,900), Slite 170 (29,000), Boge 145 (11,500), Källunge och Vallstena 126 (20,000), Bäl och Hejnum 97 (9,555), Tingstäde 60 .(6,000), Stenkyrka m. fl. socknars 346 (45,000), Västkinde pastorats 492 (33,800), Barlingbo pastorats 248 (10,920), Roma och Björke 103 (8,000), Follingbo och Akebäck 108 (5,720), Vesterhejde m. fl. socknars 265 (20,000), Vall m. fl. socknar 173 (17,300), Sanda pastorat 366 (54,000), Eskelhems pastorat 270 (27,000), Dalhems 214 (20,000), Hörsne och Norrlanda 147 (12,000), Gothem 159 (26,100), Kräklingbo pastorats 205 (25,000), Katthammarsvik 246 (24,600), Ardre 65 (5,000), Vänge m. fl. socknars 367 (42,300), Hejde pastorats 224 (35,000), Klintehamn 249 (41,792), Eksta och Sproge 192 (20,000), Linde m. fl. socknar 230 (34,500), Levede och Gerum 162 (20,000), Hablingbo pastorats 195 (19,500), Garda gille 308 (52,260), Hemse m. fl. socknars 383 (38,500), Närs pastorat 284 (46,800), Burs 170 (30,000), Stånga 112 (14,820), Havdhem m. fl. socknar 224 (43,680), Grötlingbo och Fide 194 (27,400), Burgsvik 138 (2,500), och Vamlingbo m. fl. socknars 218 (35,000).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Förlovade

Karl Gustav Cederlund
Ebba Jönsson
Visby.

Gunnar Olsson
och
Helny Larsson.
Karlskrona. Eksta.

Gösta Svenson
Greta Fransson.
Göteborg. Visby.
Göteborg 19/10 1940.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Omorganisation av Eksta och Hablingbo pastorat.

Visby domkapitel meddelar regeringen att från 1 maj 1942 intet hinder finnes från Eksta pastorats sida för en ändrad indelning och organisation av Eksta-Hablingbo pastorat.
Kyrkoherden i Eksta pastorat, F. Muckenhirn, har nämligen avlidit den 6 okt. i år, varefter hans efterlämnade maka är berättigad till tjänste- och nådårsförmån i kyrkoherdetjänsten till 30 april 1942. TI fråga om hinder från Hablingbo pastorats sida åberopar domkapitlet vad det anfört i yttrande till länsstyrelsen i maj 1 år i fråga om löneregleringför Eksta, Sproge, Levide och Gerum församlingars pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 oktober 1940
N:r 241

Eksta pastorat.

Vice pastor Emil Karlsson har förordnats att tills vidare under tiden 1 nov.—30 april 1942 fortfarande vara vice pastor i Eksta pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 oktober 1940
N:r 241

För allt vänligt deltagande

vid min make kyrkoherde FREDRIK MUCKENHIRNS bortgång får jag härmed framföra mitt djupt kända och varma tack. Eksta prästgård den 15 okt. 1940.
Elna Muckenhirn

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Fredrik Muckenhirns jordfästning

har i dag kl. halv 2 ägt rum i Eksta under enkla former, allt i enlighet med den avlidnes i livstiden uttalade önskan. Stoftet hade i går anlänt från Stockholm och var bisatt på kyrkogården. Den rituella jordfästningsakten förrättades av kyrkoherde Olof Havrén, Fardhem, och före och efter densamma utfördes psalmsång. Några tal förekommo icke vid graven. Kontroktsprosten A. Kronqvist i Burs nedlade en krams med en sista hälsning från ämbetsbröder i södra kontraktet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238