Wisby.

Förteckning på Födde, Döde och Vigde inom Wisby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. december månad:

Födde:
sjöm. C. G. Wittbergs, gjut. G. A. Lönns, vaktm. A. W. Engqvists, arb. J. O. Klintbergs, vaktm. C. B. Lindqvists, arb. A. F. Wessmans, bag. F. A. Wallins, mur. S. Wahlbergs (tvill.), arb. H. W. Christenssons, sorg. J. P. Wikanders, sjöm. C. O. Sellins, art. N. A. Svenssons, bag. A. Andersson, och pigan L. C. Anderssons barn.

Döde:
flickan G. Carlsson 30 dagar, flickan A. M. Engqvist 5 dagar, f. husb. L. Pettersson 73 år, Qvartersman A. P. Lindström 63
år, skrädd. J. Wiman 82 år, fru E. M. Jansson 67 år, flickan M. F. Nordin 9 år, enkan C. Pehrsson 89 år, mält. J. Löfgren 41 år, gossen A. M. Olofsson 8 mån., stud. W. T. Wickman 24 år.

Vigde:
skepp. C. P. Pettersson och E. J. Funk, handelsman F. E. Svensson och M. Dahlbom, dräng. C. L. Öberg och M. S. Johansson, skom. J. P. Rundlund och M. Isaksdotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Dödsfall. Petter Mårten Gotthard Ihre

Att Herren behagat hädankalla Hemmansegaren herr Petter Mårten Gotthard Ihre vid Stenstu i Stenkyrka, som efter långvarigt lidande afled, i en ålder af 41 år 7 mån. 19 dagar, djupt sörjd och saknad af en åldrig moder, många slägtingar och vänner, varder härigenom tillkännagifvet.
Sv. Ps. 491.

Dödsfall.
Petter Mårten Gotthard Ihre

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Wisby.

Födde, döde, vigde, genom döden upp lösta äktenskap samt in- och utflyttade i Wisby stads- och landsförsamlingar under loppet af 1874.

Födde:
i staden mankön 67, qvinkön 60 = 127, deraf 13 oäkta,
i landsförs. mankön 4, qvinkön 3 = 7, deraf 1 oäkta.
Summa f. mankön 71, qvinkön 63 = 133, deraf 14 oäkta.

Döde:
i staden mankön 49, qvinkön 56 = 105.
i landsförs. mankön 1, qvinkön 2 = 3.
Summa döde mankön 50, qvinkön 58 = 108.

Vigde:
37 par.

Genom döden upplösta äktenskap:
genom mannens död 22, genom hustruns död 6 = 28.

Inflyttade:
till staden mankön 269 qvinkön 321 = 590,
till landsförs. mankön 12 qvinkön 17 = 29.
Summa inflyt. mankön 281 qvinkön 338 = 619.

Utflyttade:
från staden mankön 217 qvinkön 260 = 477,
från landsförs. mankön 19 qvinkön 18 = 37.
Summa utflyt. mankön 236 qvinkön 278 = 514.

Folkmängden, som d. 1 Januari 1874 utgjorde mankön 2,848, qvinkön 3,604 = 6,452 personer, deraf i staden 6,180, utgör den 1 Januari 1875 mankön 2,914, qvinkön 3,666 = 6,583 personer, deraf i staden 6,315.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2


Dödsfall. Gustafva Löfving

Att Skolläraren och Orgelnisten E. P. Löfvings ömt älskade Maka Gustafva Löfving född Bergenstjerna stilla och fridfullt afsomnade i Wamlingbo skolhus Fredagen den 18 Dec. 1874 kl. 1/2 11 e. m. i en ålder af 58 år, 11 mån. och 9 dag, djupt sörjd och saknad af make och 3:ne barn.
sv. Ps.-b N:r 452.

Dödsfall.
Gustafva Löfving

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Dödsfall. John

Att Herren denna dag behagat hädankalla vår älskade son John i en ålder af 17 månader, få vi härmed tillkännagifva.
Stockholm den 29 December 1874.
Mina Graham, född Liljevalch.
Patrick Graham.

Dödsfall.
John

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Dödsfall. Johanna Margaretha Snöbohm

Tillkännagifves att Enkefru Johanna Margaretha Snöbohm, född Friman, stilla afled i Klintehamn den 1:sta Januari 1875, i en ålder af nära 84 år, sörjd af barn, barnabarn, slägtingar och vänner.
S. Ps.-b. 491 v. 4.

Dödsfall.
Johanna Margaretha Snöbohm

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Dödsfall. Johan Löfgren

Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade man mältaren Johan Löfgren efter ett långvarigt lidande stilla och fridfullt afsomnade i Wisby Tisdagen den 29 December 1874, i en ålder af 38 ½ år, djupt sörjd och saknad af efterlemnad maka och son, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 491 v. 3. 4.

Dödsfall.
Johan Löfgren

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Dödsfall. Olof Ödin

Att min älskade make Garfvare-Gesällen Olof Ödin stilla afled i Wisby den 23 Januari 1874 kl. 12 e. m., i en ålder af nära 70 år, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johanna Odin, född Wickman.

Dödsfall.
Olof Ödin

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Dödsfall. Mårten Nicklas Fohlin

Tillkännagifves att min ömt älskade Make Mårten Nicklas Fohlin stilla afled vid Bläsnungs i Weskinde Måndagen d. 19 Januari 1874, kl. 4 e. m., i en ålder af 46 år, 8 mån., 1 dag. Djupt sörjd och saknad af Maka, Barn, Barnabarn och Syskon, samt Slägt och Vänner.
Sv. Ps.-B. N:o 346.
B. C. FOHLIN.

Dödsfall.
Mårten Nicklas Fohlin

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Dödsfall. Gustafva Abigael Ruth

Att Fru Gustafva Abigael Ruth, född Kolmodin, stilla afled å Gamlagårds i Rute Söndagen d. 18 Jan. 1874 kl. 11 f. m., i en ålder af 57 år, 2 tnån. 9 dag., varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:r 275: 8, 9 v.

Dödsfall.
Gustafva Abigael Ruth

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7