Dödsfall Elsa Jacobsson.

Min älskade maka, vår goda mor och farmor Elsa Jacobsson född Andersson har denna dag hastigt i sitt 52:a levnadsår lämnat oss, släkt och vänner i djupaste sorg.
Ekes i Bro den 22 juli.
GUSTAV JACOBSSON
Barn och barnbarn

Det är som sol gått ner När Du ej finnes mer.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Dödsfall Emma Pettersson.

Vår kära mor och mormor Emma Pettersson, född 2/2 1866, insomnade lugnt och stilla idag. Innerligt sörjd och saknad av oss, barnbarnsbarn, släkt och många vänner.
Hejnum och Visby den 22 juli 1952.
BARN och BARNBARN

Nu vill jag bryta upp,
nu vill jag hädanfara,
och komma till det land,
där mig är gott att vara.
Jag kämpat länge nog med brister och besvär.
Nu längtar jag till ro, och Gud mig ro beskär.
För dem som önska följa den avlidna på hennes sista färd meddelas att jordfästningen äger rum i Hejnum kyrka lördagen den 26 juli 1952 kl. 15.00, där samling sker kl. 14.50.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Dödsfall

Efter en kort tids sjukdom avled i går fru Elsa Jacobsson, född Andersson, Ekes i Bro. Hon var född i Barlingbo och efterlämnar minnet av en arbetsam och omtyckt hemmets kvinna. Sedan flera år var hon en intresserad medlem av Bro SLKF-avd. Närmast sörjes hon av make, lantbrukaren Gustav Jacobsson, fyra söner och barnbarn.

I en ålder av 86 år har f. sömmerskan Emma Pettersson, Bjers i Hejnum, avlidit. Hon var född i Endre och sörjes närmast av två döttrar samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Fru Ester Pettersson, född Bjärman, Furulund, Visby, avled i går, 56 år gammal. Hon var född på Öland och kom i unga år till Gotland. År 1919 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Anton Pettersson, Dalbo i När. I vintras sålde makarna gården och flyttade till Visby. Den bortgångna, som efterlämnar minnet av en duktig och arbetsam kvinna, sörjes närmast av förutom make en son, Karl-Erik, hamnarbetare i Visby, en fosterson, hamnarbetaren Nils-Erik Forsström, Visby, och en fosterdotter, Berit Jansson, Stockholm, samt åldrig fader, lantbr. Gustav Bjärman, Flors i Burs, och två systrar, Elsa, maka till lantbr. Ragnar Jacobsson, Smiss i Lye, och Alma, maka till lantbr. Edvin Nilsson, Pilgårds i När.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Dödsfall N. E. Garnström.

Min älskade make, min käre fader f. d. Mästerlotsen N. E. Garnström född 18/9 1886, lämnade oss och syster idag i stor sorg och saknad.
Ljugarn den 19 juli 1952.
ELIN GARNSTRÖM
Arnold och Karin
Lars Marianne Agneta
Olivia

Ej kan i ord jag skildra
den sorg vi gripits av,
ej mäktar jag beskriva
vad allt för mig han var.
Förlustens hela storlek
jag knappast fattat än,
vet blott att jag nu mistat
min allra bästa vän.
Sv. Ps. nr 355.
Jordfästningen äger rum i Ardre kyrka lörd. den 26 juli kl. 14.00.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Dödsfall Helena Segerdahl.

Min älskade maka Helena Segerdahl, född 4/1 1891, insomnade stilla idag, lämnande mig, syskon, släkt och vänner i djup sorg.
Sigsarve i Hangvar den 22/7 1952.
GUSTAF SEGERDAHL

Striden var långsam, med smärta i såren,
Svår var din prövning men vilan är skön.
Slut är nu lidandet, borta är tåren,
Himlen dig giver en sällare lön.
För dem som önska följa den avlidna på hennes sista färd meddelas att jordfästningen äger rum i Hangvar kyrka tisdagen den 29 juli kl. 16.00, där samling sker kl. 15.50.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Dödsfall

I en ålder av 66 år avled i lördags förre mästerlotsen N. E. Garnström, Ljugarn. Han var född i Ljugarn, där, hans fader var lotsförman. Han gick till sjöss 1902 och avlade styrmans-och ångbåtsbefälhavareexamen 1906 samt antogs till lotslärling i Ljugarn 1907. Den avlidne har tjänstgjort som extralots i Ljugarn och Visby och som t. f. lotsförman i Ljugarn 1923-33, tills denna lotsplats sistnämnda år indrogs. Sedan dess har han åter tjänstgjort vid Visby lotsplats. Han har varit räkenskapsförare i Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag och i Ardre sockens sparbank. Han har också varit ordf. i Ardre kommunalfullmäktige. För sex år sedan avgick han med pension.
Närmast sörjande är makan, fru Elin Garnström, f. Sandberg, sonen Arnold Garnström, Oaxen, syster Olivia Garnström, Ljugarn, samt barnbarn.

I en ålder av 61 år avled i dag f. småskollärarinnan Helena Segerdahl, Sigsarve i Hangvar. I ett trettiotal år har hon varit lärarinna i Hangvar, men avgick för några år sedan med förtidspension. Hon fick då Patriotiska sällskapets guldmedalj. Personligen glad och trevlig och dessutom en utomordentlig pedagog blev hon mycket omtyckt i socknen.
Närmast sörjande är maken, lantbr. Gustav Segerdahl, Sigsarve, samt syskon.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Dödsfall

F. hamnkaptenen C. Fagerström, Falkenberg, avled på fredagen. Han var född i Malmö 1874. 1908 blev han disponent för Lyckeåborgs bruk i Blekinge, som han 1913 lämnade mot en liknande befattning vid Lina myr på Gotland. 1923 blev han hamnkapten i Falkenberg och avgick med pension 1940. 1927-1939 var han dessutom ombudsman för sjömanshuset. Närmast sörjande är fyra söner.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Dödsfall Ragnar Thomsson.

Lantbrukaren Ragnar Thomsson avled stilla i dag på Visby lasarett i en ålder av 58 år. Sörjd och saknad av släkt och vänner.
Hägvalds i Vänge den 17 juli 1952.
SLÄKTINGARNA

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Dödsfall

Advokat Oscar Fåhré, har avlidit. Han var född i Visby den 13 sept. 1885, avlade studentexamen i födelsestaden 1904 och blev jur. kand. i Uppsala 1910. Ar 1912 etablerade han sig som advokat i Ludvika och där var han även ett flertal år ledamot av stadsfullmäktige. Under uppsalatiden var han 2:e kurator i Gotlands nation. Närmast Börjes, den avlidne av maka, barn och syskon.
Jordfästningen har ägt rum i stillhet.

I en ålder av 58 år avled i torsdags på Visby lasarett lantbrukaren Ragnar Thomsson, Hägvalds i Vänge. Han har varit en rejäl och präktig människa och var därför omtyckt i bygden. Han har i hela sitt liv varit frisk och kry. Några närmare anhöriga har den avlidne inte.

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Dödsfall August Gardell.

Vår käre fader August Gardell lämnade oss i dag i sitt 85:e levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, broder, släkt och vänner.
Hörsne den 16 juli 1952.
ALICE och TYKO
RUTH och HANS
ERNST

Barnbarnen

Flitig så länge krafterna räckte,
fridsam och nöjd har Du levat Din tid,
somnat när Allmakten ljuslågan släckte.
Ljust är Ditt minne. Vila i frid!

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162