Dödsfall.

I en ålder av 72 år har förre lantbrukaren Victor Johansson, Hogrän, avlidit på lasarettet. Den avlidne har innehaft Enbjenne i Hogrän, vilken gård han emellertid överlämnat till fosterdotter och måg. Han var på sin tid en duktig jordbrukare och intresserad medlem av Valls baptistförsamling. Förutom av de nämnda sörjes han närmast av syster och svåger.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm har skräddarmästaren Karl A. Bäck avlidit, 67 år gammal. Han var Östgöte till börden och innehade skrädderirörelse i Abrahamsberg i Stockholm. Han har tidigare varit verksam i Visby och sörjes närmast av maka, bosatt härstädes, samt en broder i Vingåker.

Verkmästaren vid Slite cement Johan Rickard Andersson, Slite, har avlidit i Stockholm. Han hade varit i Norrland och hälsat på en dotter, men blev på hemresan sjuk och måste intagas på sjukhus i Stockholm, där han i natt avled.
Den bortgångne, som var född i Lerbäck i Örebro län 1879, kom år 1917 såsom verkmästare till Slite cement efter att förut ha varit anställd vid Visby cementfabrik. Det var en synnerligen kunnig och uppskattad yrkesman, personligen glad och vänsäll, varför hans oväntade frånfälle väckt förstämning i vida kretsar. Änkeman sedan i fjol sörjes han bosatt i Holmsund, en privatsekreterare vid Slite cement och gift med köpman Erik Linder i Slite samt en kassörska vid Gotlands banks avdelningskontor i Slite.

Prostinnan Naima Ekström, född Holmgren, har avlidit i sitt hem i Falun nära 81 år gammal. Närmast sörjes hon av make, kontraktsprosten Gunnar Ekström, tre söner, däribland Martin, folkhögskollärare, Hemse, samt två döttrar, däribland Gunnhild, gift med fältläkare Nils Carlson, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall Petter Sandelin

Härmed tillkännagives att min älskade make Petter Sandelin idag ingått i den eviga vilan i sitt 81:a levnadsår. Sörjd av mig, broder och barnbarn.
Väte den 16 juli 1943.
SELMA SANDELIN
Barnbarnen
Sv. Missionsförb:s sångbok
427: 2, 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall Karl Aug. Bäck

Min käre make Skräddarmästaren Karl Aug. Bäck lämnade mig idag 67 år gammal, sörjd av mig, broder släkt o. vänner.
Visby den 15 juli 1943.
EMMA BÄCK
Sv. ps. 144.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall Victor Johansson

Vår käre morbror Victor Johansson född den 10/4 1871 avled lugnt och stilla i dag i tron på sin Frälsare, innerligt sörjd och saknad av oss, syster och svåger, släkt och många vänner samt Valls Baptistförsamling.
Hogrän den 16 juli 1943.
GRETA och BERTIL GOMÉR
Gunnar Gudrun

Vad under, om jag längtar hem Till dig, Guds helga stad. Där jag en gång får vila ut, Fullkomligt fri och glad; Där ingen gråt skall vara mer Och ingen värk som här, Och intet mörker, ingen natt, Ty Lammet solen är!
Psalmisten 642: 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall Alma Ingmansson

Härmed tillkännagives att Alma Ingmansson idag stilla ingått i den eviga vilan i sitt 67 levnadsår, sörjd av broder i Amerika, släkt och vänner.
Ekebys i Ganthem den 15 juli 1943.
Miriam och Gustaw Bodin
Sv. Ps. 570.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Dödsfall.

I en ålder av endast 31 år har lantbrukaren Gösta Olofsson, Björnungs i Lokrume, avlidit. Han hade sedan i mars i år lidit av en magåkomma och vårdats bl. a. på Visby lasarett och Radinmhemmet i Stockholm, men sjukdomen förvärrades och livet stod inte att rädda. Den bortgångne efterlämnar minnet av en duktig och arbetsam ung man, som biträtt sin fader i jordbruket. Han var bl. a. medlem av SLU-avdelningen i Lokrume. Närmast sörjande vid den mänskligt att döma alltför tidigt redda båren stå föräldrar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Dödsfall Gösta

Tillkännagives härmed att vår käre son och broder GÖSTA lämnade oss lugnt och stilla i dag i sitt 32:a levnadsår, i ljust och tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Björnungs i Lokrume den 14 juli 1943.
EMILIA o. OLOF OLOFSSON
Valter och Märta
Karl-Olof
Ida Martin Anna Percy

Sorgeklockors dova ljud genom tiden skalla ingen undgår dödens bud graven väntar alla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Dödsfall Edvin Andersson

Vår innerligt älskade Make och Fader, Fängelseföreståndaren Edvin Andersson född den 25 okt. 1880 avsomnade stilla och fridfullt måndagen den 12 juli 1943. Outsägligt saknad.
Visby den 13 juli 1943.
LISA ANDERSSON.
Margith och Gösta Ewy.

Jordfästningen äger rum i Hoppets kapell, Skogskyrkogården, Stockholm måndagen den 19 juli 1943 kl. 13,00.
Eventuella blommor kunna sändas till kapellet före kl. 11,00.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Dödsfall.

I går morse avled på lasarettet efter endast ett par dagars sjukdom föreståndaren för kronohäktet i Visby Edvin Andersson i en ålder av 62 år. I fredags natt insjuknade han häftigt och fördes i ambulans till lasarettet, där som sagt döden följde.
Den så hastigt bortryckte var bleking till börden, född i Karlskrona den 25 okt. 1880. I unga år blev han skeppsgosse för att så småningom bli karlsriven i flottan. Han har bl. a. deltagit i en del iångfärder. Den nu bortgångne kom 1905 till fångvården, där han fick anställning som extra vid straffanstalten i Karlskrona, 1910 blev han ordinarie och den 1 sept. 1938 uppsyningsman. Under årens lopp har han tjänstgjort vid ett flertal olika fängelser i landet och bl. a. vid flera olika tillfällen fungerat som t. f. föreståndare i Visby. Till prdinarie föreståndare vid härvarande kronohäkte utnämndes han d. 21 jan. 1942. Den avlidne, som var en erfaren och dugande fångvårdsman, åtnjutande sina förmäns fulla förtroende samt dessutom varmt uppskattad av kamrater och andra för sina personliga egenskapers skull, sörjes närmast av maka och två döttrar.
Stoftet skall jordfästas i Stockholm.

På Visby lasarett avled i går morse fru Alma Ceder lund, född Hansson, Kälder i Havdhem. Hon var född 1882 vid Hexarve i Hablingbo och har gjort sig känd som en gladlynt och intelligent människa utrustad med god arbetsförmåga. Efter makens död 1928 kunde hon också ensam klara upp och sköta gården. Den bortgångna sörjes närmast av en son, som övertagit gården, samt av en dotter, gift med konditor B. Nilson, Havdhem.

I en ålder av 79 år avled i morse byggmästaren Karl Bergström, Visby, efter endast några dagars sjukdom. Han drabbades i förra veckan under en promenad utanför söder av hjärnblödning och måste forslas i bil till sitt hem, där han alltså nu avlidit. Gotlänning till börden kom han i unga år till sjöss och var bl. a. under spansk-amerikanska kriget timmerman ombord på ett lasarettsfartyg. Sedan han slutat arbetet på sjön började han i Visby som timmerman och snickare och slog sig sedan ihop med byggmästarna Gottfr. Karlsson och Alfr. Bengtsson, tillsammans med vilka han under några år även innehade Fole snickerifabrik. Efter att åter ha separerat hade hr B. nu egen rörelse i byggnadsbranschen. Ännu i vintras var han i fullt arbete och omhänderhade då bl. a. en del ombyggnadsarbete i Metodistkyrkan i Visby.
Karl Bengström har gjort sig känd som en hedersman av gamla stammen. Han var också en aktad medlem av Metodistförsamlingen och en sann kristen, allmänt omtyckt och uppskattad. Änkeman sedan några år tillbaka sörjes den avlidne närmast av fyra döttrar, av vilka en är gift i Amerika, två bosatta i Stockholm och en här i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Dödsfall Karl Bergström

Vår outsägligt älskade lilla pappa Byggmästare Karl Bergström lämnade oss lugnt och stilla idag i tron på sin Frälsare i en ålder av 79 år. Sörjd och saknad och i ljusaste minne bevarad.
Visby den 13 juli 1943.
CALLY o. NICKIE LIZZIE
Grace
GRETA ELLA

Så somnar jag glad i ditt heliga namn, Du vakar, tills dag sig tänder. När morgon upprinner, då är jag i hamn, Jag skådar mitt hemlands stränder, Och griper med outsäglig fröjd De genomborrade händer.
För dem, som önska följa vår fader till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i östra gravkapellet söndagen den 18 juli kl. 3 e. m.
Efter begravningen minnesgudstjänst i Metodistkyrkan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157