Dödsfall.

Ångbåtsbefälhavaren Carl Edvard Larsson, Stockholm, har avlidit i en ålder av 74 år.
Han var född i Enköping, avlade sina examina i Visby, varefter han fick anställning hos Enköpings ångfartygsa.-b. Senare övergick han till Drottningholm – Fittjabolaget. Till 1933 var han befälhavare på ”Enköping I”. Sedan 1917 hade han varit bosatt i Stockholm. Närmast sörjes han av maka, barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Dödsfall Gunnar Pettersson.

Min älskade make, mitt allt, Handlanden Gunnar Pettersson avled stilla i natt endast 35 år gammal lämnande mig, moder, syskon släkt o. vänner i namnlös sorg.
Tofta den 29 juni 1940.
INGRID PETTERSSON f. Wahlgren

Hur underlig är Du i allt vad gör.
Vem kan din vägar förstå?
Men ett är dock säkert
Den väg Du mig för
För mig är den bästa ändå.
Jordfästningen äger rum i Tofta kyrka torsdagen den 4 juli kl. 3 e. m.
För dem som önska följa den avledne till graven sker samling i sorgehuset kl. 1 em.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Dödsfall.

I en ålder av endast 35 år avled i natt handlanden Gunnar Pettersson, Tofta. Han har under de senaste månaderna dragits med sjukdom och i natt kom som sagt döden. Den nu bortgångne var född i Visby och var till för några år sedan trafikbilägare här i staden tills han tillsammans med sin maka öppnade affär i Tofta, för tre år sedan. Närmast sörjande äro maka, född Wahlgren, åldrig moder och syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Dödsfall Gösta Jansson.

Tillkännagives att Gösta Jansson avlidit i dag i en ålder av 42 år, 3 mån., 16 dagar.
Sörjd av oss, föräldrar, bröder, släktingar och vänner.
Hessle i Östergarn den 26 juni 1940.
EMMA ROSVALL
Anna
Karl-Erik

Sv. Ps. 486: 4-5

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Dödsfall.

På länslasarettet avled i går fiskaren Gösta Jansson, Hessle i Östergarn, i sitt 43:dje levnadsår. Han sörjes närmast av föräldrar och bröder.
Den bortgångne har särskilt gjort sig känd på den gotländska idrottens område. Sålunda var han under många år en mycket duktig idrottsman och har bl. a. under ett par tiotal av år uppträtt i olika delar av Gotland som pärkkarl. Hans spel var alltid ärligt och hans lyror voro perfekta. Vid all utslagning använde han alltid hand. Jansson ansågs också som Gotlands bästa pärkkarl med ett vackert spel. Ett tjugotal större silverpokaler vittna även om den nu hänsovnes framgångar på den gutniska idrottens vädjobana.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Dödsfall Edla Augusta Katarina Söderberg.

Vår älskade lilla mor och mormor Edla Augusta Katarina Söderberg född den 10/11 1859, insomnade idag efter ett långt och tåligt buret lidande i tron på Frälsaren.
Klintehamn den 25 juni 1940.
Alma Nema o. August Olsson
Einar Elsa Henry

Hon har kämpat, hon har vunnit, hon har livets krona funnit.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Dödsfall Johanna Teodora Sjögren.

Härmed tillkännagives att Gud hädankallat änkefru Johanna Teodora Sjögren, född Lignell, som stilla avled idag i en ålder av 83 år, sörjd och saknad av oss samt släktingar och vänner.
Rosenlund, Levede 25 juni 1940.
BARN och BARNBARN

Sälla äro de som sova,
De som slutat vandringen,
Salig frid är dödens gåva
Åt en Guds och Jesu vän.
Efter mödor, kval och strid
Väntar oss en salig frid
Hos vår Gud till evig tid.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Dödsfall Emma Maria Edstrand.

Vår innerligt älskade Mor Emma Maria Edstrand, född Rydell, död 1851.
Mästerby den 24 juni 1940.
BARNEN

Mycket blev oss givet, mången skatt så stor. Blott en gång i livet skänkte Gud åt oss en Mor. Men när detta varma hjärta inte mera klappar här, O, då märka vi med smärta att det bästa borta är.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Dödsfall Johan Oskar Jakobsson.

Härmed tillkännagives att Gud till sig hemkallat f. Hemmansägaren Johan Oskar Jakobsson född den 14/11 1852.
Sörjd av oss samt släkt och vänner.
Haltarve, Väte den 25 juni 1940.
Anna o. Christoffer Pettersson
Sv. Ps. 297, v. 3.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Dödsfall.

Den 20 d:s avled helt hastigt hr Carl Fernqvist i Molinders konservfabrik i Stockholm, här på Gotland i vida kretsar, bland affärsmän och ärtodlare i synnerhet, mera och väl känd som Molinders Fernqvist. I omkr. ett 30-tal år har den bortgångne arbetat i sin bransch här på Gotland och därunder gjort sig känd som en glad, vänsäll och redbar man. Han sörjes närmast av maka och två söner.

I en ålder av 80 år avled igår änkefru Edla Augusta Katarina Söderberg, Klintehamn. Den gamla har under en längre tid lidit av ohälsa och vårdades hos en ogift dotter, där hon nu fick lägga sitt gamla huvud till ro. Under en lång följd av år, omkring femtio, har den nu bortgångna tillhört Klintehamns metodistförsamling. Hon sörjes närmast förutom av den nämnda dottern av en gift dotter i Eskelhern.

F. hemmansägaren Johan Oskar Jakobsson, Haltarve i Väte, har avlidit i en ålder av 87 år. Han innehade i sin krafts dagar en gård Vid Mölner men har nu på senare år bott och vårdats hos en svåger vid Haltarve. Tidigare innehade han också flera kommunala uppdrag, bl. a. var han ledamot av kyrkorådet i församlingen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144