Dödsfall

Pastor Simon Themnér, Tofta, har avlidit i en ålder av 67 år.
Han var född i Tierp i Uppland, genomgick 1906 en evangelistkurs i Örebro och Svenska missionsförbundets missionsskola 1909-1912. De första åren därefter fick han sin arbetsuppgift som pastor inom missionsförsamlingarna i Harmånger och Norrala i Hälsingland samt i Floda i Södermanland. Under åren 1921-1927 verkade han som föreståndare och pastor inom missionsförsamlingen i Rådmansö samt därefter till 1939 i Klintedistriktet på Gotland. På Gotland togs pastor Themners kunnighet och begåvning i anspråk för många olika uppgifter utom den ordinarie. Sålunda var han under ett 10-tal år ledamot av Gotl. missionsförbundet, en tid som dess sekr. och under samma tid ledamot av Gotlands predikantförbunds styrelse samt ledamot, och under senare delen av arbetsperioden, ordf. i Gotl. frikyrkliga samarbetskommitte. I Klintehamn var han bl. a. ordf. i Klinte allmänna nykterhetskommitte. Från Gotland flyttade pastor Themner till Dannemora södra m. fl. missionsförsamlingar, och verkade sedan inom Tortuna predikantdistrikt i Västmanland.

Överste Henrik Tillberg, Göteborg, avled på måndagen 72 år gammal.
Han var född på Totebo i Kalmar län, blev student i Norrköping 1898 samt tre år senare underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet. Han genomgick Gymnastiska centralinstitutet och Krigshögskolan och blev 1926 major vid Svea livgarde. Fyra år senare blev han överstelöjtnant vid Gotlands infanterikår och 1934 överste i reserven.
Han sörjes närmast av maka, två söner, en dotter, sonhustrur, svärson och barnbarn.

Efter en tids sjukdom har fru Jenny Melin, Hemmungs i Sanda, avlidit. Hon var född 1878 i Konga församling i Småland. Närmast sörjes hon av make, f. skepparen Anders Melin, en son, Gottfrid, linjeförman i Klintehamn, tre döttrar, Sara, maka linjemästare Albert Eriksson, Klinte-hamn, Signe maka till köpman Alfred Persson, Klintehamn, och Ruth, maka till avdelningschefen vid GLC i Visby Bengt Lundgren, syskon och sonhustrur samt barnbarn.

I en ålder av 71 år har byggnadssnickaren Severin Andersson, Visby, avlidit. Han hade i sin ungdom varit sjöman och farit vida omkring. På äldre dagar har han haft olika yrken i land och senast prövat på byggnadssnickarens. En god och glad människa och en stor humorist var han och var därför omtyckt, och uppskattad både inom och utom arbetarkretsar.
Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Under ett besök hos sin dotter och måg i Hablingbo avled natten till i dag fru Hanna Blom, född Wahlström, Gävle, i en ålder av 75 år. Hon var född i Östervåla, Västmanlands län, och har under många år varit en verksam och intresserad medlem av Gävle första baptistförsamling. Närmast sörjes hon av make, slöjdläraren Johan Axel Blom, och dottern Ragnhild, maka till folkskollärare Lennart Kjellberg, Hablingbo.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Dödsfall Hulda Kristoffersson.

Vår kära mor, mormor och farmor Hulda Kristoffersson har lämnat oss, 70 år gammal. Sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.
Tofta den 26 juli 1952.
RUTH och GEORG
Vivi-Anne. Inga-Maj
ERNST och ESTER
Rolf Lisbeth

Far har räckt ut handen,
Mor har tagit den.
På den andra stranden
Mötas de igen.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Dödsfall

Änkefru Hulda Kristoffersson, född Toftén, Sallmunds i Tofta, har avlidit i en ålder av 70 år. Hon var född vid Dyple i Tofta och var sedan 1942 änka efter lantbrukaren Axel Kristoffersson. Den bortgångna, som efterlämnar minnet av arbetsam och omtyckt hemmets kvinna, sörjes närmast av en son, Ernst, vägarbetare och bosatt vid Ansarve i Tofta, och en dotter, Ruth, maka till lantbrukaren Georg Karlsson, Sallmunds, en broder och en syster samt barnbarn.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Dödsfall Hugo Hedström.

Vår älskade fader Hugo Hedström, född 28/8 1868, insomnade stilla idag. Djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Eriks, Bro, den 24/7 1952.
SIGNE och JOHAN
Lars Gunvot Barbro
BIRGER och BOJAN
Mona Lena

Sv. Ps. 558.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Dödsfall Karl Pettersson.

Min älskade make vår käre far och morfar Karl Pettersson insomnade lugnt och stilla idag i sitt 56:e levnadsår. Innerligt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt ogh vänner.
Visby den 25/7 1952.
LYDIA PETTERSSON
Karin och Gunnar
Lars-Gunnar Birgitta
Inga och Karl-Erik
Jan-Erik
Allan och Astrid

Hur underlig är Du i allt vad Du gör,
vem kan Dina vägar förstå.
Men ett är dock säkert att allt vad Du gör
för mig är det bästa ändå.
Tack för allt.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Dödsfall Ellen Södergren.

Vår kära mor och mormor Ellen Södergren född 6/10 1905, har i dag stilla och fridfullt insomnat efter en lång och svär sjukdom. Djupt och innerligt sörjd och saknad av oss, föräldrar, syskon, övrig släkt och vänner.
Visby och Väte den 25/7 1952.
GRETA och EGON
Monika

Dröm, vackraste dröm du drömt.
Uppståndelsens dröm i evighetsljus
efter lidandekalken du tömt.
Drömfärd i sol till Gud Faders hus
bort från marfyllda pinans famn,
Sov evighetssömnen frid,
och sov med händerna knäppta,
till tack och lov i Gud Faders
och Sons namn.
För dem, som önska följda den avlidna på hennes sista färd, meddelas att jordfästningen äger rum i Östra gravkapellet onsd. den 30 juli kl. 2. em. där samling sker kl. 1.50.
I stället för blommor tänk på kräftforskningens bekämpande, som låg den avlidna varmt om hjärtat. Lista finnes utlagd i Stranges begravningsbyrå. Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Dödsfall

F. lantbrukaren Gustav Bjärman, Flors i Burs, har avlidit, 78 år gammal. Har var född på Öland men har under många år varit bosatt vid Flors och brukat en gård där. Den senaste tiden har han varit bosatt hos en dotter i När, där han också avled. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

I en ålder av 55 år har f. byggmästaren Karl Pettersson, Visby, avlidit. Sedan han en del år varit byggmästare i Visby fortsatte han i samma bransch i Stockholm, men när sjukdom tillstötte återvände han till Visby, där han nu avlidit. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn samt syskon.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Dödsfall

F. hemmansägaren Hugo Hedström, Eriks i Bro, avled i går, 84 år gammal. Han var född vid Ekes och brukade under många år fädernegården. Sedan han sålt denna har han varit bosatt hos dotter och måg. I sin kraft dagar innehade han ett flertal förtroendeuppdrag och var bl. a. under en lång följd av år ordförande i kommunalnämnden. Han efterlämnar minnet av en ovanligt arbetsam och präktig man. Närmast sörjes han av sonen Birger, ingenjör vid Bofors, och dottern Signe, maka till lantbrukaren Johan Weinman, Eriks, samt sonhustru och barnbarn.

Fröken Maria Nilsson, Visby, avled i går på Gotlands sjukhem i den höga åldern av 89 år. Den bortgångna, som under de senaste elva åren vistats på blindhemmet i Visby, sörjes närmast av en systerdotter, fru Märta Berglund, Visby.

I en ålder av 47 år har fr. Ellen Augusta Södergren, Visby, avlidit. Hon sörjes närmast av dotter och måg.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Dödsfall Theodor Hansson.

Tillkännagives att vår käre, gode fader f. d. Hemmansägaren Theodor Hansson har idag ingått i den eviga sabbatsvilan i en ålder av nära 87 år. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, släkt och många vänner samt Linde missionsförsamling.
Kodings i Hemse den 22 juli 1952.
AXEL och GURLI
GURLI och OLOF
INGEMUND och MARGARETA

O, sköna land,
där anden fram till Herren
sig sin stjärna fri skall svinga opp.
O, sköna land,
i obegränsat fjärran
du är mitt mål, du är mitt sista hopp.
För dem som önska följa den avlidne till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Linde Missionskyrka tisdagen den 29 juli. Samling vid Odvalds kl. 2 em.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Dödsfall

F. direktören i Visby silicattegelfabrik Theodor Hansson, Kodings i Hemse, har avlidit i en ålder av 86 år. Han var född vid Petes i Linde och övertog år 1898 svärfaderns gård vid Odvalls. Åren 1882-87 drev han jämte ett par bröder speceriaffär i Stockholm men övergick därefter åter till jordbruket. 1939 blev han verkställande direktör i Visbys silicattegelfabrik, en befattning som han lämnade för några år sedan, då han bosatte sig i Hemse. Under sin tid i Linde innehade jubilaren ett flertal kommunala förtroendeuppdrag och var bl. a. ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet samt av valnämnd och pensionsnämnd. Religiöst intresserad var han ansluten till Linde missionsförsamling.
Närmast sörjes den gamle hedersmannen av två söner, Axel, vaktmästare i Stockholm, och Ingemund, bosatt i Laholm, en dotter, Gurli, maka till lantbrukaren Olof Ahlin, Kodings i Hemse, samt sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

I en ålder av 82 år har f. cementarbetaren Per August Olsson, Bolarve i Hejdeby, avlidit. Han var tidigare under många år bosatt i Lärbro och har under de senaste åren vistats bl. a. i Roma. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.

F. cementarbetaren Karl Söderholm, Vibble i Västerhejde, avled i går i en ålder av 82 år. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168