Gotland Runt. Dalhem.

DALHEM
Riksevangelist Carl Anderson, som under sommaren 1945 ledde tältmöten i Dalhem, besökte i måndags kväll Dalhems missionsförsamling vid ett offentligt möte i missionshuset. Församlingens ordf. läste ett bibelord samt hälsade kvällens talare välkommen. Efter gemensam sång och en solosång predikade pastor Anderson över ämnet »Jesu, livets bröd». Efter predikan sjöngs gemensamt sången »Upp till Gud från jordens vimmel» samt insamlades en kollekt till SMU:s tältmission i Hemse. En duettsång sjöngs och sångarna medverkade med en sång innan mötet avslöts med bön och sång.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Riksförsäkringsanstaltens ortsombud.

Riksförsäkringsanstalten har till ortsombud för Dalhems storkommun med undantag av Ala, Anga, Gammelgarns, Kräklingbo och Östergarns församlingar förordnat lantbrukaren Albert Johansson, Larsarve, Gotlands Karby.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Vigsel

har ägt rum i Dalhems prästgård mellan snickeriarbetaren Fritz Ahlström och fröken Ulla Klingvall, dotter till lantbrukare Gustav Klingvall och hans maka, Prästgården i Dalhem. Efteråt gavs middag av brudens föräldrar, varvid tal hölls av bl. a. vigselförrättaren kyrkoh. Björck.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller förre hemmansägaren och kyrkvärden Hugo Olsson, Båtels i Ganthem, på söndag. Han är född i Akebäck och blev 1917 ägare till Godrings gård i Ganthem, vilken han innehade i åtskilliga år tills han överlämnade den till en släkting och flyttade till en dotter vid Båtels. Jubilaren har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag och bl. a. varit ledamot av kyrko- och skolråden, kommunalrevisor m. m.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag förra småskollärarinnan Anna Rosvall, Krokstäde i Tofta. Jubilaren, som i 38 år tjänstgjort i skolan i Eskelhem, avgick med pension för ett tiotal år sedan.

SEXTIO ÅR fyller handlanden Gustaf Helling, Hemse, på söndag.

På söndag fyller sömmerskan Vendla Klafver, Simunde i Hejde, sextio år. Fröken Klafver, som är född i Hejde, är känd i vilda kretsar som en duktig sömmerska.

Sextio år fyller på söndag fru Anna Pettersson, Vidunge-Stenstu i Dalhem. Hon är maka till hr Gunnar Pettersson.

FEMTIO ÅR fyller tisdagen elen 22 juli hemmansägaren och kyrkvärden Elof Olsson, Gervalds i Vamlingbo.
Det är födelsegården han innehar och som han övertog efter faderns död 1924. Med sin arbetsamhet och duglighet har han med framgång än mera förbättrat gården .och med rationell skötsel kunnat skapa ett förnämligt jordbruk. Jubilarens vakenhet och livliga intresse för sin bygd och dess jordbruksekonomiska frågor samt dess förvaltning i övrigt har gjort att han tidigt kom med i sin -hemsockens styrelser och nämnder o. anförtrotts flera förtroendeuppdrag. Bland annat har han under många år varit ledamot av gamla kommunalnämnden samt skolråd och är nu ledamot av Hoburgs kommunalfullmäktige och skolstyrelse. Vidare är han sedan lång tid tillbaka kyrkvärd. Han är varmt intresserad för sin kyrka och församling och är även ordförande i Vamlingbo kyrkobrödrakår. Inom SLU-rörelsen har han tagit livlig del, ävenså inom RLF. Ett glatt sinnelag har tillsammans med rättrådighet och duglighet varit kännetecknande för hans väsen, och därför har han också vunnit allmän vänskap och uppskattning.

Femtio år fyller på lördag fru Elsa Tingström, Nors i Väskinde. Hon är född i Tingstäde och maka till lantbrukaren Magnus Tingström. Makarna T. har tidigare varit bosatta vid Brucebo, där maken på sin tid var anställd.
Nu har de en gård vid Nors i Väskinde.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Lysning

mellan löjtnanten vid Kungl. Gotl. Art.-kår Åke Holmdahl och fröken Ulla-Britt Wallander, dotter till lantbrukaren Martin Wallander och hans maka, född Olaison, Dune, Dalhem.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Sportspalterna.

Stadsfullmäktige har blivit idrottsbitna, med i Gutavallsgala.
IF Gutes Gutavallengala på söndag verkar av laguppställningar att döma gå i samma muntra men på samma gång »fighting»-tecken som i söndags, då det blev nytt publikrekord för året i samma veva. Stadsfullmäktiges präktiga gamla gossar har blivit idrotts-bitna, och de kommer att möta ett slagkraftigt damlag från Gute i fotboll. Gutelaget är ännu hemligstämplat, men stadsfullmäktige är klart
6/11-delar. De sex är: Gust. J. G. Pettersson, »Charmis» Pettersson, Valter Jansson, Knut Johansson, Fred Henningson och Alvar Bergström. Det ryktas om att Stadsfullmäktigeordf. har åkt till Östergarn för att där i lugn och ro kunna överblicka läget. Han har förmodligen följande namn i kikaren: Sam. Tingström, John Bergström, Erik Nilsson, Åke Palmgren, Hans Pettersson och K. G. Nilsson.
Det var meningen att publiken skulle få se Brandkåren och Polisen i ädel kamp om pushbollen, men förmodligen har polisen varnats, då detta spel är synnerligen hårt, det såg vi ju sist. 30 m gasbinda gick åt? Polisens enda vapen sabeln får inte vara med och det antas bero på detta som inte Polisen vill ställa upp. Visby brandkår — absolut den snabbaste i Europa — kommer att spela mot Ångbåtsbolaget och förmodligen blir det även en laddad uppgörelse Järnvägen och Andelsslakteriet emellan. Det lär bli växelspel mellan tarmrensare och sköljare.
Evenemanget sätter i gång kl. 18.30.

Bro SK:s orientering
hade samlat ett 30-tal orienterare. Resultat:
Seniorer: 1) Nils Lövgren, Bro, 57.00, 2) Torsten Blomer, Bro, 1.00,40, 3) Allan Blomer, Bro, 1.01.00, 4) 011e Hammarström, Bro, 1.07.17, 5) Karl Erik Hammarström, 1.07.31, 6) E. Dahlin, AIK, 1.08.22, 7) A. Jolby, AIK, 1.10.45.
Damer: 1) Ingegerd Lövgren, Bro, 54,45, 2) Gunnel Wickman, Bro, 1.00,40, 3) Solveig Lindberg, Bro, 1.29.40, 4) Vivi Lönngren, Bro, 1.56.40.
Juniorer: 1) P. O. Andersson, Bro, 47.11, 2) Erik Andersson, Bro, 49,17, 3) Ove Lindell, Bro, 58.30.

Pojkfotbollen
Visbygruppen
nr 1 är nu slutspelad för sommaren och tabellen har följande utseende:
VIF I 5 5 0 0 28— 3 10
Gute I 5 4 0 1 22— 5 8
VAIK I 5 3 0 2 17— 6 6
VIF II 5 1 0 4 4-15 2
Gute II 5 1 0 4 6-24 2
VAIK II 5 1 0 4 2-26 2

Sydöstra gruppen
har följande matcher spelats:
Lye—Stånga 7-1
Garda—Burs 0-1
När—Lye 3-2
Stånga—Garda 1-2

När 3 2 1 0 8-3 5
Lye 3 2 0 1 13-4 4
Burs 3 1 2 0 3-2 4
Garda 4 1 0 3 2-10 2
Stånga 3 0 1 2 3=10 1
På tisdag spelas de sista matcherna, Stånga—När och Burs—Lye.

Södra serien
Levide—Alva 6-1 Rone—Havdhem 0-9
I kväll spelar Rone—Levide och Alva—Havdhem.

I pojkfotbollen
har följande matcher spelats inom centralgruppen:
Vall—Dalhem 2-5 Klintehamn—Hörsne 2-1 Dalhem—Vänge 3-1

Klintetävlingarna
Vid friidrottstävlingar i Klintehamn som hölls på onsdagskvällen uppnåddes medelmåttiga resultat. Här följer resultatlistan:
Damer, 80 meter: 1) Ebba-Lisa Ottoson, Bro SK, 11,2, 2) Ingrid Josefsson, Roma, IF, 11,8, 3) Ulla Wallin, Bro, 12,0, 4) Sylvia Glifberg, Bro, 12,1, 5) Elisabeth Jakobsson, Roma, 12,6, 6) Ingegärd Löfgren, Bro, 12,8.
Längdhopp: 1) Elisabeth Jakobsson, Roma, 4,06, 2) Ebba-Lisa Ottosson, Bro, 3,96, 3) Ingrid Josefsson, Roma, 3,93, 4) Kerstin Samuelsson, Bro, 3,84, 5) Ingegärd Lönngren, Bro, 3,73, 6) Sylvia Glifberg, Bro, 3,71.
Slungboll: 1) Ulla Wallin, Bro, 43,45, 2) Kerstin Samuelsson, Bro, 37,38, 3) Ingrid Josefsson, Roma, och Ingegärd Löfgren, Bro, 37,04, 5) Sylvia Glifberg, Bro, 35,90, 6) Elisabeth Jakobsson, Roma, 35,74.
Seniorer, 100 meter: 1) Lasse Broander, Lidingö, 11,6, 2) Sture Kristoffersson, KIK, 11,8, 3) Eve Jansson, KIK, 11,9, 4) Börje Sellin, Gute, 12,2, 5) Ove Pettersson Gute, 12,3.
400 meter: 1) Gunnar Johansson, I 18; 54,2, 2) John Bäckman, FIK, 55,2, 3) Eve Jansson, KIK, 56,0, 4) Ture Johansson, Bro, 56,1.
1.500 meter: 1) Gustaf Söderlund, Eksta, 4.14,8, 2) John Bäckman, FIK, 4.16,0, 3) Nisse Löfgren, Bro, 4.26,0, 4) M. Olsson, I 18, 4.28,0, 5) Thorulf Berg, Roma, 4.40,8.
Höjdhopp: 1) Hans Nyberg, KIK, 1,60, 2) Sven Blomkvist, Havdhem, 1,60, 3) Allan Karlsson, Gute, 1,60, 4) Lasse Broander, Lidingö, 1,60. 5) Ole- Gadd, Gute, 1,55.
Längdhopp: 1) Sture Kristoffersson, KIK, 5,82, 2) M. Nygren, I 18, 5,75, 3) Rune Karlsson, Gute, 5,73, 4) Ole Gadd Gute, 5,56, 5) Ingvar Nyström, KIK, 5,54 6) Ove Pettersson, Gute, 5,36.
Diskus: 1) B. Nordberg, Bro, 35,09, 2) Leif Åbom, FIK, 34,98, 3) Evert Krusell, Fardhem, 34,90, 4) Hans Nyberg, KIK, 34,18.
Kula: 1) Leif Åbom, FIK, 12,78, 2) Evert Krusell, Fardhem, 11,39, 3) M. Nygren, I 18, 10,81, 4) B. Nordberg, Bro, 10,30.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller fru Hulda Jakobsson, Roes i Grötlingbo, på lördag. Jubilaren, som är maka till förre lantbrukaren Anders Jakobsson, har tilhört kyrkliga syföreningen i hemsocknen.

SEXTIO ÅR fyller på lördag hemmansägaren Axner Gardell, Grinder i Dalhem. Han är född i Dalhem, där han nu sedan åtskilliga år tillbaka innehar och brukar fädernegården. Jubilaren, som gjort sig känd som en driftig och duktig jordbrukare, är även intresserad jägare och friluftsmänniska. Också de, gotländska idrotterna pärk och varpa har han med framgång ägnat sig åt.

På lördag fyller lagerarbetaren Ernst Ahlstedt, Södra Kyrkogatan 20, Visby, sextio år. Han var i många år anställd vid Häggs möbelaffär och är numera verksam hos möbelfirman Hellström & Sandberg i Visby.

FEMTIO ÅR fyller fru Svea Björk, maka till frisör Eric Björk, Norra Murgatan 26, Visby, på lördag.

Konditoriarbetaren Anton Sedvall, Slite, fyller på lördag femtio år. Han är norrlänning till börden och kom till Gotland 1932, då han fick anställning i G. A. Olofssons bageri i Slite, där han ännu är verksam på konditoriavdelningen. Han har gjort sig känd som en duktig yrkesman.

Gotlänningen
Torsdagen 3 Juli 1952
Nr 150

Dikningsföretagen.

Lantbruksstyrelsen har tilldelat Ekes dikningsföretag i Tingstäde kommun statsbidrag med 6.000 kr, Kauparve d:o i Klintehamns kommun statsbidrag med 4.400 kr och statslån med 2.780 kr samt Loggarve d:o i samma kommun resp. 3.030 och 4.080 kronor.
— Dikningsföretagen. Lantbruksstyrelsen har beviljat Butede—Line dikningsföretag i Dalhems kommun statsbidrag med 3.990 kronor.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Födelsedagar

NITTIOFEM ÅR fyller änkefru Anna Berglund, Suderbys i Dalhem, på torsdag. Hon har i många år tillhört Dalhems missionsförsamling.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på torsdag f. hemmansägaren Johannes Niklas Johansson, Mårtens i Garda. Han har tidigare innehaft en gård i Burs, men sålde den för något år sedan då han flyttade till sin son, lantbrukaren Edvin Johansson, Mårtens, där han nu åtnjuter omvårdnad.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag hemmansägaren. Arvid Hansson, Ringvide i Lärbro. Jubilaren, som är född i Lye, har gjort sig känd som en rejäl och präktig man och är allmänt uppskattad och omtyckt av sin omgivning.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag vägarbetaren John Andersson, Stenstugu i Stånga.

Fru Julia Lindahl, maka till lantbrukaren Edvin Lindahl, Kärna i Burs, fyller på torsdag femtio år. Femtioåringen, som är född i Burs, tillhör bl. a. lutherska syföreningen.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Jordfästningar

Stoftet efter hemmansägaren August Enström, Siggur i Dalhem, vigdes i går till den sista vilan. Samling skedde i sorgehuset, där en andaktsstund under kyrkoherde Ingemar Björcks ledning hölls före avfärden till kyrkan. Kistan inbars i templet under det att sorgemusik utfördes av kantor Ivar Stenqvist. Efter ps. 577 höll officianten griftetalet med utgångspunkt från Lukas 2: 29 och 30, och efter jordfästningen sjöngs ps. 424: 6-8, varefter begravningsmässan utfördes. Till slut sjöngs ps. 600: 4 och 5.
Ute vid graven nedlades många och vackra kransar. Tal hölls av bl. a. lantbrukare Gustaf Björkqvist, vilken nedlade en krans från Slitegårds kvarnförening. Psalmen »Lär mig min dag fullända» sjöngs, varpå officianten lyste frid över griften. Efteråt samlades man till en minnesstund i Dalhems bygdegård.

I Linköpings nya gravkapell jordfästes på lördagen fru Annie Westman. Under samlingen spelade musikdirektör Gösta Myrold Preludium av Bach. Konsertmastare Fritz Moreau spelade därefter på violin Air av Bach. Domkvrkokomminister Torsten Borggård förrättade jordfästningen och höll griftetal med utgång från Matt. 5: 16. Hr Moreau spelade därefter på violin Ave verum av Mozart. Då kistan fördes ut spelades på orgeln Sonatina av Bach.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148