Foderauktion i Burs.

ONSDAGEN DEN 26 JUNI kl. 3 e. m. låter handl. Fagerberg genom offentlig auktion försälja växande höskörden å c:a 20 tnl. å s. k. Smörslätt i Rone myr. Utrop i mindre lotter.
Betalningsanstånd till den 1 november 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Skytte

Gotlands skytteförbunds fältskjutningar
om kretspokalerna gick på söndagen av stapel å respektive platser.
Norra kretspokalen gick till Fårö.

I Lärbro började tävlingen vid halv nio-tiden, då den första 15-mannapatrullen utsändes, varefter de övriga med korta mellanrum följde. I tävlingen deltog 211 skyttar, bland deltagarna även en dam från Fårö, som med precision uppnådde det resultat som i denna tävling utgör kompetens för guldmedalj, ehuru hon är I-klass skytt. (Bra gjort, Inga.) Målen var tre med sex skott på varje, det första: 1/3-fig. på 315 m., det andra 1/4-fig. på 210 m. och tredje 1/1-fig. på 330 m., skjuttiden växlade mellan 30 sek.-1 min. på varje mål.
Norra kretspokalen erövrades av Fårö skyttegilles grupp med 52 tr. Repr.: G. Broström, G. Olsson, E. Broman, E. Brogren och E. Hammarström. Närmast kom Fårö Ö. grupp med 49 tr. Medelpoäng för medalj = 7.

Om Östra kretspokalen
tävlades i Ardre och i tävlingen där deltogo 152 skyttar, fördelade på 8-mannapatruller. Målen utgjordes av liten 1/3-fig. 240 m., 1/4-fig. på 135 m., skjuttid 45 sek. på varje, och tredje Målet- 1/1-fig., synlig 5 sek. varje gång, avstånd 275 meter.
Pokalen erövrades av Gothems skyttegilles grupp med 59 tr. Repr.: Ture Andersson, Manfred Jansson, Alrik Johansson, Tage Andersson och Arne Eriksson. Närmast kom Ånga skyttegilles grupp med 52 tr. Medelpoäng för medalj = 8.

Visborgarna vunno stort i västra kretsen.
Om västra kretspokalen tävlades i Tofta, här var samlingsplatsen Nasume. Pokalen erövrades av Visborgs skyttegilles grupp med 71 tr. Repr. voro J. Gårdman, K. Norman, G. Tallqvist, G. Holm-strand och O. V. Andersson. Närmast kom Klinte skyttegilles grupp med 58 tr. Antalet deltagande skyttar var 113 Målen voro kg. 225 321., stor 1/3-fig. 325 m. och 1/6-fig. på 125 m. Medelpoäng för medalj = 7. Här noterades en fullträff av löjtnant J. Gårdman, som nådde högsta möjliga resultat, medan i Lärbro och Ardre högsta resultatet blev 17 tr. på varje.
På samtliga platser hade vederbörande arrangörer ordnat efter bästa förmåga och allt fungerade perfekt. Lottorna skötte serveringen som vanligt och kunder saknades inte. Vi ge vår honnör!

Prislist
över fältskjutningen i Grötlingbo den 9 juni 1940.
Mästarklassen:
V. Persson, Stånga, 15 5: —
A. Larsson, Hemse, 14 4: —
K. J. Johansson, Havdhem, 14 4: —
A. Rohnander, Hablingbo, 14 4: —
G. Persson, Stånga, 11 2: —
I. Hallgren, Hablingbo, 11 2: —
K. M. Hanson, Havdhem, 11 2: —
Äldre klassen:
H. Pettersson, Grötlingbo, 15 5: —
H. Larsson, Lau, 13 4: —
J. O. Johansson, Visborgs, 13 4: —
O. Olsson, Linde, 13 4: —
R. Holmberg, Fide, 13 4: —
H. Pettersson, Linde, 12 3: 50
K. J. Nilsson, Linde, 12 3: 50
H. Mårtensson, Hoburgs, 12 3: 50
K. Johansson, Levide-Gerum 12 3: 50
A. Uddin, Grötlingbo, 12 3: 50
J. Hägg, Stånga, 12 3: 50
D. Persson, Stånga, 11 2: 50
H. Bergvall, Havdhem, 11 2: 50
B. Olsson, Linde, 11 2: 50
S. Olsson, Grötlingbo, 11 2: 50
I. Larsson, Hemse, 11 2: 50
H. Nilsson, Burs, 11 2: 50
S. Kraft, Havdhem, 11 2: 50
V. Andersson, Stånga, 11 2: 50
E. Jakobsson, Hoburgs, 11 2: 50
G. Persson, Lau, 11 2: 50
O. Larsson, Fide, 11 2: 50
L. Filipsson, Visborgs, 10 2: —
K. Hallgren, Grötlingbo, 10 2: —
108 78/30 Nilsson, När, 10 2: —
I. Kviberg, Hemse, 10 2: —
H. Thomsson, Hablingbo, 10 2: —
O. Larsson, Hablingbo, 10 2: —
R. Lindbom, Grötlingbo, 10 2: —
Helge Jakobsson, Fide, 10 2: —
Yngre klassen:
A. Olofsson, Hamra, 13 5: —
G. Olofsson, lloburgs, 12 4: 50
H. Jakobsson, Havdhem, 12 4: 50
Torsten Lindbom, Fardhem, 11 4: —
E. Hedergren, Havdhem, 11 4: —
K. G. Rohnström, Rone, 11 4: —
G. Hansson, När, 10 3: 50
H. Södergren, Grötlingbo, 10 3: 50
H. Karlsson, Lau, 10 3: 50
S. Johansson, Visby, 10 3: 50
K. Cederlund, Havdhem, 10 3: 50
G. Nylund, Havdhem, 10 3: 50
63 Johansson, Fide, 10 3: 50
L. Mattsson, Burs, 10 3: 50
S. Mårtensson, Hoburgs, 10 3: 50
H. Johansson, Levide-Gerum 9 3: —
A. Tellström, Hoburgs, 9 3: —
J. Pettersson, Havdhem, 9 3: —
E. Karlsson, Fide, 9 3: —
H. Pettersson, Grötlingbo, 9 3: —
I. Larsson, Fide, 9 3: —
S. Jakobsson, Grötlingbo, 9 3: —
H. Lindqvist, Havdhem, 9 3: —
H. Pettersson, Lokrume, 9 3: —
S. österholm, Havdhem, 8 2: —
K. Hagström, Havdhem, 8 2: —
N. Hansson, Grötlingbo, 8 2: —
A. Johansson, Grötlingbo, 8 2: —
G. Nilsson, Fide, 8 2: —
S. Boberg, Hablingbo, 8 2: —
L Karlsson, Lau, 8 2: —
N. Lindström, Lau, 8 2: —
R. Larsson, Lau, 8 2: —
S. Nilsson, Grötlingbo, 8 2: —
G. Jakobsson, Hoburgs, 8 2: —
S. Jönsson, Havdhem, 8 2: —
B. Snöbohm, Hablingbo, 8 2: —
S. Vastesson, Stånga, 7 2: —
G. Pettersson, Rone, 7 2: —
S. Jakobsson, Grötlingbo, 7 2: —
G. Andersson, Stånga, 7 2:
75 Hansson, Fide, 7 2:
K. Johansson, Stånga, 7 2: —
H. Johansson, Lau, 7 2: 50

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Skogsbranden i Stånga.

Eftersläckningen besvärlig. Nya eldhärdar blossa upp.
Som meddelades i gårdagens tidning vare skogsbranden i Stånga begränsad Vid 2-tiden på middagen då elden bränt av ett område på 15 å 20 tunnland delvis ganska värdefull skog. Det mesta av det eldhärjade torde ha utgjorts av ungskog. Ursprungligen var det två eldhärdar ,mellan järnvägen och landsvägen, .men den bästa och värdefullaste skogen befann sig mellan dessa härdar och kunde därför räddas.
Den avbrända skogen ägdes av W. Cedergren, Flors i Burs, Nils Duse, Vestlaus, Josef Jacobsson, Bosarve, Stånga, och Gust. Nilsson, Gumbalde.
Eftersläckning har pågått under den gångna natten med brandmanskap från Stånga och Burs. I dag svarar Linde, Hemse och Rone för eftersläckningen och natten till onsdagen blir det Lye och Etelhem som får stå för eftersläckningen. Denna har f. ö. visat sig synnerligen besvärlig. Elden har nämligen på flera håll bitit sig hårt fast och såväl igår eftermiddag som i morse upptäcktes nya brandhärdar, från vilka elden åter blossade upp.
Ännu i morse brann det friskt i stubbar och ljungtuvor och vid ett tillfälle började det brinna även på andra sidan landsvägen dit elden nått genom flygande gnistor. Brandmanskapet var dock påpassligt och kunde i tid släcka branden. Vattentillgången är emellertid ganska knapp. Ett lok går dock fortfarande med vatten till brandplatsen och i dag har man därjämte uppbådat nio vattenbingar.
Man har nu gott hopp om att kunna hindra eldens vidare spridning. Skulle det blåsa upp och nya brandhärdar uppstå har man goda möjligheter att på ett tidigt stadium upptäcka detta då man har folk tillhands runt om hela brandområdet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Landsbygden. Burs.

BURS.
En högtidlig missionsgudstjänst hölls häromkvällen i kyrkan, varvid biskop Sandegren på ett fängslande sätt talade om förhållandena på missionsfälten i Indien. Gudstjänsten avslutades med altartjänst av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. En missionskollekt insamlades.
Omedelbart därefter samlades menigheten i folkskolan, där Burs kyrkliga syförening anordnat försäljning av handarbeten och skänkta gåvor. Försäljningen gick raskt undan och inbringade 435 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Folkfest i Hemse.

Nationaldagen värdigt firad.
Man har ju varit van att se folkhögskolan som centrum för det traditionella sjättejunifirandet i Hemse, men i år hade rådande förhållanden lagt hinder i vägen härför. I stället hade kommunen åtagit sig nödvändigt arrangemang, och programmet var lika förnämligt som tillförne, om det också var något enklare.
I övrigt tog sig sjätte juni i år ungefär likadan ut som sjätte juni alla andra år. Vackert väder, flaggorna i topp överallt och så småningom gator fyllda med sommarklädd ungdom, som svalkade sig med en glasspinne i hettan. Ty varmt var det såvitt man kunde förstå på kronans karlar åtminstone…
Det officiella programmet tog sin början kl. 13 med de vanliga tävlingarna i gotländsk idrott. I varpa ställde 23 lag upp, i bakpärk 6 och i frampärk 5 lag. Och när de tävlande väl kommit igång såg man varpstenar och pärkbollar i luften intill sena kvällen, då prisutdelningen ägde rum nere på Bollklubbens festplats. Den förrättades av lantbr. Emil Hoffman, som även utbragte ett leve för den gotländska idrotten, kraftigt besvarat av den talrika publiken. Festen var arrangerad av Bollklubben och Varpklubben gemensamt, men hela nettobehållningen skulle gå till Föreningen Sudervallen som ett bidrag till idrottsplatsens iordningställande.
Den fosterländska festen denna dag nådde emellertid sin kulmen med fältgudstjänsten mellan kl. 4 och 5 på e. m., då biskop Ysander talade.

Fältgudstjänsten
inleddes av Dalströmska kvartetten med ett par sånger, Land, du välsignade… och Du, som världar har till rike…, varefter biskop Y sancler trädde upp på den flaggdekorerade talarstolen och höll ett allvarligt, manande och fosterländskt tal till den tusenhövdade skara, som hade slagit sig ned i gräset framför.
Tal. utgick från Jes. 40: 30-31, där det heter: ”Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas och unga män kunna falla; men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna”. Dessa ord sades till ett litet folk, trängt mellan stormakter, som kämpade inbördes. De gälla även oss, som i denna fagra tid fira vår nationaldag. Att vi ha en nationaldag att fira men till skillnad från så många andra folk ingen frihetsdag är en dyrbar Guds gåva till oss, det är lika underbart som om vårt folk skulle bli det enda utanför stormaktskrigets förbannelse. Det finns nog av karaktärens äkta guld i vårt svenska folk för att vandra den rätta vägen, blott Gud får makten. Vägen går utmed branta stup, men med Gud till ögonmärke går jag alltid i Fadrens ljusa rike, ty den som bidar efter Herren får ny kraft, en kraft som icke tröttas eller uppgives såsom sommarens fägring, vilken bär förgängelsens märke i samma stund som kulmen nås. Landet behöver män, som i Guds kraft förvalta det arv Herren givit oss. Flaggan är symbolen för allt vi fått att hålla kärt, den är symbolen för brödrasinne och gemenskap, och hur mycket som eljest skiljer oss, så samlas vi i enighet kring vår fana. Vi vill i trohet mot vad Gud givit oss bedja, att vi må stå samfällt som bröder och att Han må visa den rätta om ock trånga vägen. Om ej småsinnets och partisinnets skyttegravar grävas mellan oss skall vi också mogna till än större uppgifter, som Gud håller redo filr oss som enskilda och som folk.
Efter biskopens tal sjöngs unisont psalmen Härlig är jorden…, varunder en kollekt upptogs till förmån för soldathemmet i Hemse. Den inbragte något över 160 kronor,
Dalströmska kvartetten sjöng Sköna ö i östervågor… samt Sveriges flagga, varefter kapten Carleson i spetsen för sitt förband avslöt den enkla, värdiga fältgudstjänsten på krigarvis med ett ”Gud bevare Konungen och Fosterlandet!”
Vid fältgudstjänsten, som hölls på veterinärtomten, voro ungefär 1,500 personer närvarande, militären inräknad. Sist sjöngs unisont Du gamla, de fria…

Prislistan
för tävlingarna i gotländsk idrott fick följande utseende:
Varpa: Klass I: 1) Ture Pettersson, Rone: 2) Verner Eriksson, Hemse, 3) J. Wennerström, Fide. Tröstpris: 1) E. Olofsson, Hemse, 2) Knut Johansson, Hemse, 3) Runo Leander, När. Klass II: 1) Martin Molin, Havdhem, 2) J. E. Boberg, Burs, 3) Edvin Pettersson, Hemse. Tröstpris: 1) H. Johansson, När, 2) E. Alvin, Roma.
Bakpärk: 1) När II, pärkkarl H. Gardell, 2) Alva, pärkkarl Otto Siggelin, 3) Näs, pärkkarl Gunnar Jacobsson.
Frampärk: 1) Alva, pärkkarl L. Kristoffersson, 2) Näs, pärkkarl Gunnar Jacobsson, 3) När I, pärkkarl Arne Lindvall.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

Skogsauktion.

Auktion å c:a 136 kbm. blandad ved- och timmerskog i de eckl. skogarna i Burs pastorat hålles i kommunalrummet i Burs tisd. den 29 nov. 1938 kl. 12 midd., då till försäljning utbjudes: i Burs fem poster å 16, 13, 12, 11,5 och 18,5 kbm., i Stånga sex poster å 17, 10,5, 8, 10, 12 och 8 kbm. Närmare meddelanden vid auktionen.
Stämplingslängder finnas hos boställsvärdarna Osc. Olsson, Västerlaus, och Ivar Hagman, Österlings.
Burs den 16 nov. 1938.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 November 1938
N:r 275

Dödsfall Jakob Jakobsson.

Härmed tillkännagives att vår käre fader f. d. Hemmansägaren Jakob Jakobsson stilla avled den 22 november 1938 i sitt 85:e år, sörjd av barn, barnbarn och barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Allmunde i Burs den 22 nov. 1938.
Axelina o. Ferdinand Jakobsson.
Helny o. Helmuth Åkerbäck. f. Jakobsson.

Sv. ps. 541, v. 3.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 November 1938
N:r 272

Södra häradsrätten.

Hösttingets 4:de sammanträde. Rättens ordf. assessor Henning Nilsson och förste notarie Gunnar Hjertén.
Dagens uppropslista upptog 52 mål, därav 34 instämda av allmänna åklagaren.

Förskingring av förmyndarmedel.
Såsom förut meddelats i denna tidning har en person i Hemse gjort sig skyldig till förskingring av förmyndarmedel, och han hade nu att stånda till ansvar härför inför häradsrätten. Som åkl. uppträdde t. f. landsfiskal E. Jonsson och som ombud för målsägaren advokat G. Kjällman.
Sammanlagt utgör det förskingrade beloppet kr. 6,208: 89. Det var efter en fastighetsaffär i början av 1934 svar. fick hand om myndlingarnas pengar, sammanlagt 8,007 kr. Pengarna insatte svar. omedelbart på sin egen checkräkning samt meddelade därefter överförmyndaren om det förvaltningsuppdrag han fått, men erhöll av denne uppgift, att han icke hade att lämna någon redovisning förrän påföljande år. Dagen efter det han erhöll detta besked överflyttade svar. beloppet från checkräkningen till kapitalräkning i banken, som han sade, ”för att erhålla högre ränta”, men tog redan då undan 1,000 kr. för egen del. Sedan plockade svar. bort från kontot i täta uttag poster på 200 och 250 kr., så att vid årets slut detsamma sjunkit till ungefär hälvten av vad det borde vara eller cirka 4,000 kr. Detta fortsattes under 1935 och 1936, så att vid sistnämnda års slut återstod endast 128 kr., vilket togs i april 1937 så när som på 27: 80, som överfördes på sparkasseräkning. Av uttagen hade dock något lämnats till myndlingarna. Varje år hade emellertid redovisning lämnats till överförmyndaren på det belopp det rätteligen borde vara, utan att denne fordrat bankbesked.
Svar. sade sig icke på något sätt levat överdåligt men haft en hel del motgångar. Målsägareombudet ansåg också att överförmyndaren i detta fall varit för släpphänt. Målet överlämnades och den åtalade dömdes till 10 månaders straffarbete samt att återgälda det förskingrade beloppet och dessutom utge 82 kr. till boet.

Dödskörningen i Levede
midsommardagen behandlades nu åter av rätten. Denna gång hade motorcyklisten inställt sig. Han har vid tidigare rättegångstillfällen vårdats på lasarettet för skadorna han åsamkats vid kollisionen. Svar. ansåg sig ej ensam skuld till olyckan, och menade att om bilisten hållit sig på sin vänstra sida skulle olyckan kunnat undvikas trots det att svar. med viss oförsiktighet körde upp på allmänna vägen från avtagsväg. Målet överlämnades. Bilisten frikändes från ansvar för vållande till annans död, för vilket motorcyklisten ådömdes 40 dagsböter á 1 kr., men gemensamt sköta de utgiva skadestånd till den avlidnes dödsbo med kr. 846: 93. Bilisten tillerkändes dessutom ersättning för skadorna på sin bil med 289: 68, som den andre skall gälda.

För utevaro
dömdes en person från Stockholm, instämd för att han vid anordnandet av en nöjestillställning ej efterkommit landsfiskalens föreskrifter, till 10 kr. böter, och skall den 9 jan. vid 25 kr. vite inställa sig.
— En annan person, som också glömt komma tillstädes, fick böta 10 kr. och kommer han inte nästa gång heller blir det ytterligare 25 kr.

Bröllopssalut
med dynamit är lagbrott. Ett par ynglingar från Vamlingbo voro instämda för den saken. Det kostade dem respektive 25 dagsböter á 1: 50 och 20 á 2 kr.

Lång rad rattfyllerister.
Målet mot E. J. H. Lindström i Visby åtalad för fortkörning och kullbyttering med bil på Viblevägen förevar ånyo. Nu kom förhöret att röra sig om spritförtäring före olyckan. Svar. påstod sig icke ha förtärt ”mera” än 1/3 dricksglas brännvin tillsamman med sockerdricka den dagen, vilket dock skett strax före körningen, och han bestred bestämt att han varit ”påverkad”. Blodprovet utvisade dock 1,29 promille. Åkl. begärde uppskov för hörande av vittnen. Reperationskostnaden för den sönderkörda bilen belöpte sig på kr. 873: 46. Målet förekommer åter den 9 jan., då svar. vid 50 kr:s vite skall inställa sig personligen.
Handl. W. Nilsson i Västergarn, nyss av Svea hovrätt ådömd 2 månaders fängelse för rattfylleri, vilket han dock överklagat i Högsta domstolen, är nu åter instämd för liknande förseelse. Den 3 okt. skulle han sålunda åter ha suttit vid ratten åtskilligt omtöcknad. Han inställde sig genom ombud. Åkl. framhöll, att han vägrat lämna dags-botuppgifter och vägrat till polisman utlämna indraget körkort, vilket dock senare lämnats direkt till landsfogden.
Svar. bestred, att han varit påverkad, att han var olämplig föra bil. Ett vittne hördes, som dock påstod sig ingenting märkt. Det blev uppskov till den 9 jan., då svar. vid 50 kr. vite ålades personlig inställelse.
— Fiskaren K. J. Olsson i När, alias Liven-Johan, har också i påverkat tillstånd kört bil bl. a. den 17 sept. Han inställde sig personligen. ”Jag var inget vidare drucken, vad jag kunde märka själv”, tyckte han. Annars var han nog drucken ibland, men inte den dagen. Hade endast fått lite dricka och ett par ”kakbullar” den dagen. Emellertid hade han varit hos landsfiskalens fru med fisk, och då väldigt gärna velat hälsa även på landsfiskalen och tacka honom för att ”han hållar ettar mi”, och sån’t låter ju misstänkt, och sedan visade det sig att han hade 1,90 promille alkohol i blodet, och det talar sitt allvarliga språk. Så ”det är väl inte lönt att neka”, menade Johan. Det blev en månads fängelse.
— Den fjärde bilfylleristen inför rätta var Gösta Larsson från Etelhem. Han hade natten till den 6 nov. efter en ”festlig” samvaro i goda vänners lag tagit sig till att bjuda dessa på bilskjuts. För att fullfölja denna tanke hade han ”lånat” en bil, i vilken förresten dess rätte förare låg stupfull och sov. Man startade från en danstillställning vid idrottspaviljongen i Etelhem och gav sig iväg mot Stånga. Komna till vägskälet vid Mannegårda i Lye kunde han emellertid inte hålla vägen, utan välte fullständigt i det djupa diket. Detta Nkedde vid 3-tiden på morgonen. Bilens rätte förare, som fortfarande låg i bilen och sov vaknade dock ej ens av detta, utan först 3 timmar senare fick man liv i honom, där han låg bland glasskärvorna i den vältade och svårt ramponerade bilen.
Larsson, som den 24 okt. dömdes av Visby rådhusrätt till 2 månaders fängelse för rattfylleri, vilket straff han i denna vecka skall börja avtjäna, var nu åtalad för fylleri vid ratten, för att han olovligen brukat annans bil och för att han kört bil trots det att körkortet var indraget. Svar. ville emellertid inte erkänna mer än det sista, han begärde uppskov för att styrka sin nykterhet vid tillfället, och han hade erbjudits att låna bilen innan dess chaufför somnat. Rättens ordf. framhöll att det var intet hopp för honom att slippa straff, men han kunde ej nekas uppskov och målet förekommer åter den 6 febr.

Parkeringsljuset
hade tvänne bilister icke haft tänt en kväll vid parkering i Havdhems samhälle. De dömdes till resp. 10 dagsböter á 1:50 och 10 á 4: —.

Olaga jakt
äro en visbybo och en närbo åtalade för. Närbon hade dessutom olovligen brukat annans jaktgevär. Han fick 20 dagsböter á 2 kr. för jakten och 15 á 2: — för geväret, medan stadsbon fick 35 kr. böter för jakten.
— Den som lånat ut förutnämnda gevär fick 15 dagsböter á 2 kr.

Bilmål.
En trafikbilägare är åtalad för det han brukat för trafikkörning en bil innan han fått länsstyrelsens tillstånd därtill, samt fortsatt att använda sin gamla bil även sedan den avförts ur trafik. Vad beträffar det sista sade sig svar. ha missförstått lagens bestämmelser om undantag för transport av jordbruksprodukter, han hade nämligen kört betor, hö och halm. Det kostade 10 dagsböter á 3 kr.
— En annan bilägare dömdes för det han i trafik använt en icke godkänd bil till It dagsböter á 2 kr.
— En handlande i Eskelhem påstås också ha idkat yrkesmässig trafik. Han har bl. a. transporterat betor, betmassa, ved och mycket annat. Tre vittnen hördes. Det ena kunde berätta om mycken körning för andra, vilket säkerligen icke skett gratis, även om vittnet ej sett honom ta betalt, men somliga hade knotat över, att han var dyr med sina skjutsar. Andra vittnet tillhörde svar:s vänner och visste naturligtvis ingenting, och det tredje hade anlitat svar. med många körslor, men ”ännu ej klarat upp”. Det blev nytt uppskov till den 9 jan. för ytterligare bevisning.
— Diverse brister på bilen kostade en visbybo 20 dagsböter á 1: 50.
— Icke registrerad trafikförare kostade en bilägare 15 dagsböter á 2: —kronor.
— Den ifrågavarande bilföraren fick också böta 10 dagsböter á 2: — kr. samt för att han icke regelbundet fört bilen tillbaka till stationsorten 15 dagsböter á 2: — kr.
— För att ej visat nödig försiktighet vid passerandet av en kurva i Eksta —han hade bl. a. kört på en vägvisare, vilket vederbörande skyllde på dimma samt sladdning vid bromsning — dömdes en visbybo till 15 dagsböter á 3: —kronor.
— En krock har inträffat i hörnan vid Svahns järnhandel i Hemse mellan en personbil från Visby, som kom Storgatan fram, och en lastbil från Ronehamn, som kom från Järnvägsgatan. Rätten ansåg att lastbilschauffören var skuld till olyckan och dömde honom att erlägga 20 dagsböter á 3: — kr.
— Ej nödig försiktighet vid uppkörning på allmän väg har en lastbilschaufför i Stånga visat, vilket orsakade kollision med en personbil. Det blev 10 dagsböter á 3: — kr.
— En hemsebo har kört i diket i den skarpa kurvan vid Ganne i Burs. Han luktade sprit men verkade ej påverkad. För oförsiktigheten fick han 25 dagsböter á 3: — kr.

Senaste kollisionen i Vall.
En kväll i oktober kolliderade en motorcykel med en traktor som kördes upp från en gård i Vall, varvid cyklisten skadade sig. Traktorföraren var nu instämd för det han icke haft tänd lykta på traktorn och icke lämnat förkörsrätt åt från vänster kommande fordon. Svar-framhöll att det icke är vanligt att ha lyse på traktor, och han hade kört upp på vägen så försiktigt, han kunde samt varit över på sin vänstra kant när olyckan inträffade. Svar. hade förut iklätt sig ersättningsskyldighet för den skadades läkarevård, vilket torde komma att gå på cirka 400 kr. Målet överlämnades och svar.-traktorföraren dömdes till 10 dagsböter á 2: — kr. för bristande lyse samt 20 á 2: — för oförsiktighet.

Utan cykellykta
efter mörkrets inbrott kostade en person 10 kr.

Hundskatten.
En person i Burs har icke på 2 år anmält hund för beskattning. Det blev sammanlagt 20 kr. böter, varjämte han skall betala dubbel hundskatt för 2 år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Skogsauktion.

Auktion å c:a 136 kbm. blandad ved- och timmerskog i de eckl. skogarna i Burs pastorat hålles i kommunalrummet i Burs tisd. den 29 nov. 1938 kl. 12 midd., då till försäljning utbjudes i Burs fem poster å 16, 13, 12, 11,5 och 18,5 kbm., i Stånga sex poster å 17, 10,5, 8, 10, 12 och 8 kbm. Närmare meddelanden vid auktionen.
Stämplingslängder finnas hos boställsvärdarna Osc. Olsson, Västerlaus, och Ivar Hagman, Österlings.
Burs den 16 nov. 1938.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Idrott och sport.

Fyra nya rekord i folkskolornas tävlingar.
Jämna och goda resultat.

För någon tid sedan publicerade vi en stor del av resultaten från höstens skoltävlingar. Beträffande folkskolornas tävling angavs dock endast den för varje deltagare uträknade medelpoängen. Tävlingsledningen har senare sammanställt de bästa resultaten i de tre grenarna, löpning 60 m., längdhopp och kast med liten boll och delat upp dem i fem årsklasser för pojkarna och fyra för flickorna.
Nya rekord ha satts av Inge Karlsson, Slite, som sprang 60 m. på 9 sek.
blankt, och Bengt Johansson, Visby, som kastade bollen 55,50 m. Båda dessa tillhöra 11-årsklassen. I flickornas 12-årsklass sattes också två rekord, nämligen av Barbro Svensson, Slite, som längdhoppade 405 cm. och Birgit Pettersson, Visby, som kastade 42 m.
med liten boll.
I övrigt blevo resultaten följande:

Gossar.
14-åringar:
Löpning 60 m.: 1) John Karlsson, Vamlingbo, 8,6 sek., 2) Helge Fält, Visby, 8,8, 3) Tage Jakobsson, Lye, 9,0.
Längdhopp: 1) Axel Larsson, Vamlingbo, 429 cm., 2)Tore Lundgren, Lye, och Tage Jakobsson, Lye, 419, 3) John Karlsson, Vamlingbo, 379.
Kast m. 1. boll: 1) Tage Jakobsson, Lye, 55,40 m., 2) Tore Lundgren, Lye, ög 3) John Karlsson, Vamlingbo, 49,92.

13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Bertil Fernström, Visby, 88 sek., 2) Sten Jakobsson, Vänge, Rune Qviström, Visby, och Nils-Bertil Olsson, Visby, 9,2.
Längdhopp: 1) Rune Qviström, Visby, 414 cm., 2) Göte Sonnell, Levede, och Sten Jakobsson, Vänge, 400, 3) Lars-Erik Jakobsson, Visby, 391.
Kast m. 1. boll: 1) Allan Håkansson, Visby, 53,00 m., 2) Rune Qviström, Visby, 52,00, 3) Bertil Fernström, Visby, 50,50.

12-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Gösta Brodin, Visby, 8,8 sek., 2) Nils-Ture Gardelin, Visby, 9,0, 3) Ernst Pettersson, Hejdeby, Torsten Jakobsson, Slite, och Per-Olof Arensson, Visby, 9,1.
Längdhopp: 1) Folke Martell, Grötlingbo, 421 cm., 2) Teddy Lundin, Hellvi, 413, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 407.- Kast m. 1. boll: I) Erik Lind, Visby, 57,00 m., 2) Sture Johansson, Slite, 56,90, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 55,80.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Inge Karlsson, Slite, 9,0 sek., rekord, 2) Lars-Erik Ohlin, Visby, 9,1, 3) Olle Uhr, Visby, Knut Pettersson, Vamlingbo, och Bertil Lindstedt, Slite, 9,3.
Längdhopp: 1) Inge Karlsson, Slite, 379 cm., 2) Adolf Mutas, Staplebacke, 377, 3) Villy Jönsson, Hellvi, 375.
Kast m. 1. boll: 1) Bengt Johansson, Visby, 55,50 m., rekord, 2) Bertil Lindstedt, Slite, 52,80, 3) Ivan Vallin, Visby, 51,40.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lennart Siltberg, Visby, och Karl-Axel Grund, Visby, 9,2 sek., 2) Åke Olofsson, Visby, och Per Sandahl, Visby, 9,5.
Längdhopp: 1) Bo Mattsson, Havdhem, 391 cm., 2) Ivan Ronström, Havdhem, 365, 3) Åke Jönsson, Vänge, 364.
Kast m. 1 boll: 1) Gösta Martell, Visby, 48,70 m., 2) Sylve Hansson, Grötlingbo, 46,50, 3) Gösta Karlsson, Staplebacke, 44,90.

Flickor.
13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Stina Pettersson, Slite, och Barbro Söderström, Visby, 9,4. sek., 2) Maja Nilsson, Burs, och Elsy Gustavsson, Visby, 9,9.
Längdhopp: 1) Marja Lerberg, Staplebacke, 367 cm., 2) Stina Pettersson, Slite, 352, 3) Barbro Söderström, Visby, 337.
Kast m. 1. boll: 1) Stina Pettersson, Slite, 40,20 m., 3) Birgit Nordgren, Visby, 33,35 m., 3) Barbro Söderström, Visby, 31,30.

12-åringar:
Löpning 606 m.: 1) Irja Cedergren, Vamlingbo, 9,0 sek., 2) Birgit Pettersson, Visby, och Eva Sedelius, Visby, 9,4.
Längdhopp: 1) Barbro Svensson, Slite, 405 cm., rekord, 2) Karin Larsson, Slite, 364, 3) Aina Sandelin, Visby, 361.
Kast m. 1. boll: 1) Birgit Pettersson, Visby, 42,00 m., rekord, 2) Elly Lindqvist, Öja, 38,40, 3) Maja Pettersson, Slite, 37,70.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Svea Dahlström, Hejdeby, Sissi Nilsson, Hemse, Signe Lindqvist, Slite, och Marianne Larsson, Visby, alla 9,6 sek.
Längdhopp: 1) Solveig Vallin, Slite, 366 cm., 2) Svea Dahlström, Hejdeby, 360, 3) Margit Lagergren, Klinte, 356.
Kast m. 1. boll: 1) Solveig Vallin, Slite, 39,40 m., 2) Anna Josefsson, Guldrupe, 35,40, 3) Lisa Dahlström, Etelhem; 34,32.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lisbet Pettersson, Visby, 9,2 sek., 2) Vera Qviström, Visby, 9,4, 3) Brita Lönnberg, Hejdeby, och Allis Fahlström, Visby, 9,6.
Längdhopp: 1) Irene Björklund, Slite, 350 cm., 2) Lysbeth Stenström, Guldrupe, 331, 3) Maria Buskas, Guldrupe, och Lisbet Pettersson, Visby, 327.
Kast m. 1. boll: 1) Maria Buskas, Guldrupe, 30,72, 2) Irene Björklund, IG 28,60, 3) Vilna Olofsson, Burs, 27,18.

Varpkastning i Fardhem.
A. Persson tog första inteckningen i centimeterspokalen.

Fardhems IF hade i söndags anordnat den förut omtalade centimeterskastningen om den ståtliga vandringspokalen, som är skänkt av f. d. charkuteristen Hage, Hemse. Pokalen skall erövras tre gånger utan ordningsföljd och tävlingen hölls på det sedvanliga stället på idrottsplatsen. Ett stort antal varpkastare från sockfien hade mött upp och tävlade med sten utan tag. Under tävlingstiden rådde vackert väder, men den våta och fuktigå sanden gjorde att stenarna blevo hala och våta, varför en hel del överraskningar inträffade. Sålunda blevo de tappade segrarna slagna, och allmän överraskning rådde då Albert Persson, Stenstu, erövrade sin och även den första inteckningen i den ståtliga pokalen med 239 cm på tolv kast.
Efter centimeterskastningen anordnade man en insatskastning, där de olika kastarna lottades samman i tvåmannalag. Första pris här erhöll Harald Tungqvist och Erik Jacobsson, andra pris Gustav Olofsson och Arvid Siltberg. Tröstpriset erhöll Hilmer Pettersson och Albert Persson.
Pege.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254