Skolbygget i Burgsvik.

Regeringen har tilldelat Hoburgs skoldistrikt ytterligare statsbidrag med 10.600 kr till den nya skolanläggningen i Burgsvik.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Endast sex sökande

till fem lärartjänster. Vid Visby folkskolor har ledigförklarats 2 i. o. folkskollärartjänster för läsåret 1952-53 och tre vikariat för höstterminen, och samtliga dessa tjänster har lockat endast sex sökande. Till två småskollärarinnetjänster i Hoburgs skoldistrikt (Vamlingbo och Burgsvik) har anmält sig 9 sökande.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Gatlysepremiär i Burgsvik om lördag.

Arbetet med gatubelysningen i Burgsvik har nu slutförts och på lördag blir det premiär för lyset då strömmen släpps på. Föreningen Ljuspunkterna som sedan ett par år arbetat för gatubelysningen anordnar med anledning av lysepremiären fest i dagarna två. En upplysning som man gärna vill se spridd på Sudret.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Gotlandsfartygens positioner.

Onsdagen den 23 juli
VISBYFARTYG
Visby rederi AB, Nils Friberg: M/s Baltica lossar i Visby. M/s Bardia lastar i Lybeck.

SLITEFARTYG
Myrstensrederierna: M/f Dalhem lastar i Jucaro. M/f Othem lastar i Iznir.
Rederi Sven Mattsson: M/f Solklint på resa Hamina—Struer.
Slite Cement AB: M/s Meteor på resa Slite—Norrköping.
Rederi AB Ankaret: M/f Gullö på resa Slite—Köping. M/s Rune på varv i Fårösund. M/f Dirken lastar i Stockholm.

BURGSVIKSFARTYG
Rederi Victor Hansen: M/f Vale på resa Sundsvall—Ar.

RONEHAMNSFARTYG
Rederi W. Claesson: M/s Mercur lossar i Ronehamn. M/s Fortuna II på resa Norrköping—Visby.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Bröllop

På lördagen vigdes i Stora Tuna kyrka fil. stud. Lars-Erik Lingström, Visby, och sjuksköterskan Britta Jansson, Borlänge. Vigselförrättare var prosten Otto Bolling.

I Vamlingbo kyrka vigdes i lördags byggnadsarbetaren Gervid Laurin, Burgsvik, och fröken Kerstin Munkhammar, dotter till lantbr. Erik Munkhammar och hans maka, Vestergårda i Sundre. Vigselförrättare var pastor Thure Åberg.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Havstrut härjar i Burgsvik.

Några hamnarbetare i Burgsvik har flera dagar i rad observerat en havstrut som härjar småfåglarnas bon. Den blodtörstiga fågeln brukar ta 2 å 3 fågelungar om dagen, uppges det. Man har försökt skjuta den men har ännu inte lyckats därmed. En vacker dag lider den väl emellertid sina gärningars lön. Det är tydligen inte bara på Karlsöarna man behöver hålla efter truten, om man vill skydda mindre fåglar.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Ett missöde,

som dessbättre slutade lyckligt inträffade i morse vid 7.30-tiden i Burgsvik. En militär ambulans som var på väg till Visby skulle köra om en traktor vid pensionat Björklunda, kom för nära den lösa dikeskanten och körde ned i diket. Ambulansen hamnade i en stenhög och lade sig på vänster sida med några bucklor i stänkskärmen som följd. Lyckligtvis hade ambulansen inga passagerare och ingen människa skadades.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Gotlandsfartygens positioner.

Onsdagen den 9 juli
VISBYFARTYG:
Visby rederi AB, Nils Friberg: M/s Baltica på resa Sundsvall—Kappelshamn. M/s Bardia lossar i Visby.

SLITEFARTYG:
Myrstensrederierna: M/f Dalhem på resa London-Cuba. M/f Othem lossar i Istambul.
Rederi Sven Mattsson: M/f Solklint lastar i Stettin.
Slite Cement AB: M/s Meteor i fart Stora Vika-Södertälje.
Rederi AB Ankaret: M/f Gullö lossar i Köping. M/s Rune på resa Köping-Oaxen. M/f Dirken lossar i Stockholm.

BURGSVIKSFARTYG:
Rederi Victor Hansen: M/f Vale lastar i Bungenäs.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Folkskolorna.

En icke ordinarie folkskolläratjänst i Näs skola söks av sju personer, medan två i. o. småskollärarinnetjänster i Havdhem och Hablingbo söks av sjutton och en i. o. skolkökslärarinnetjänst vid Havdhems och Burgsviks fortsättningsskolor söks av en person.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Även befälhavaren på ”Erik”

av Nexö funnen vid Fårö.
Bara 300 m från det ställe på Fårö, där man häromdagen fann ett lik efter en av besättningsmännen på den i vintras förlista »Erik» av Nexö, fann man i går ett annat lik flytande i vattnet. Vid närmare undersökning fann man att detta kunde identifieras som befälhavaren på samma båt.

De båda liken har nu lagts i kistor, för att sedan med bil transporteras till Burgsvik. där en dansk trålare tar kistorna ombord och för den till hemorten ”Bornholm. Gotlands fiskareförbund har skänkt två kransar till de bortgångnas minne.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151