Fastighets- och lösöreauktion i Hamra.

MÅNDAGEN DEN 1 JULI kl. 12,30 e. m. låter arvingarna efter avlidne hemmansägaren Herman Olsson, Rofinds, till försäljning utbjuda: dels dödsboets bebyggda fastighet 1/32 mantal Rofinds 13, dels och all boets lösa egendom, varav må nämnas: nysilver, koppar, järn- och blecksaker, glas och porslin, sängkläder och linne, mansgångkläder, mattor och gardiner, möbler såsom byrå, skänk, mat-, skriv- och andra bord, stolar, sekretär, soffa, sängställ.
Kreatur: 2 st. kor och 15 höns.
Diverse handredskap, mangel, motorcykel, trampcykel, lampor samt en del fiskredskap m. m.
Villkoren för fastighetens försäljning meddelas före utropet. För lösöret lämnas betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 nov. 1940 eller vid anfordran.
Burgsvik den 20 juni 1940.
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Idrott och sport.

Stora militärtävlingar i Burgsvik.
Gotländsk idrott, fri idrott och fotboll.

På fredag komma stora militära idrottstävlingar att hållas i Burgsvik och dessa tävlingar omfatta skilda slag av både gamla och moderna idrotter. Det blir tävlingar i pärk, varpa, stångstörtning m. m. i gotländsk stil och vid sidan om detta hållas tävlingar i fri idrott samt spelas fotbollmatcher.
Ledare för hela arrangemanget blir major Råberg och vid hans sida står ”general” Dahlgren, som väl här träffar på en hel del av det folk han annars skulle ha dirigerat till årets Stångaspel.

AIK slog laget från Flottan.
I går kväll möttes på Gutavallen AIK samt ett lag från Flottan i en entimmes vänskapsmatch. Hemmalaget, som hade 3-4 av sina B-lagsspelare med, tog initiativet till att börja med och ledde snart med 2-0. Det första målet tillkom på straff och det andra gjorde Bror Nilsson sedan flottisterna missuppfattat situationen. Gästerna spelade emellertid upp sig och kommo med allt farligare anfall, av vilka ett under andra kvarten ledde till resultat; vi. fick en boll från högerkanten alldeles inne vid mål och hade bara att slå till. Någon minut efter kom den mest storslagna chans till utjämning som kunde tänkas men spelaren blev nervös, där han stod ensam med målvakten, och lade bollen utanför.
I andra halvlek var spelet omväxlande och jämnt fördelat, de sanabba anfall som flottisternas högerving drog upp voro dock de farligaste. I denna halvlek ökade AIK på sin seger med ett mål som sköts av ”Alma” Lindström, center för dageni AIK:s lag. Målsiffrorna kunde nog ha blivit större men turen var niånga gånger Flottans målman behjälplig och det stannade alltså vid 3-1.

En film från fjolårets korp.-orientering
kommer att visas av dr Nils Bolin vid AIK:s kvartalsmöte på Folkets hus över sal fredag kl. 19,30.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Lotsverket.

Lotsstyrelsen avstyrker hos regeringen klagomålen från extralotsen vid Burgsviks lotsplats O. H. Fjällman över att styrelsen med förbigående av honom konstituerat extralotsen vid Järnäs lostplats. P. E. R. Lindvall, till lots vid sistnämnda lotsplats. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Distriktsföreståndare K. Karlsson

från Stockholm besöker vår ö under nästa vecka och leder metodistförsamlingarnas årsmöten.
Söndagen den 16 talar pastor Karlsson vid sommarmötet i Visby. Hoppet är, att även i år öns metodister och andra intresserade skola möta upp. Det blir gudstjänst i Metodistkyrkan kl. 11 f. m. och en högtidsstund i tältet vid Söderport kl. 3 e. m. under medverkan av öns metodistpastorer och sångare. På kvällen kl. 8 har församlingen i Roma och Follingbo sitt årsmöte i Roma. Vidare leder pastor Karlsson årsmöten i Slite måndag, Östergarn tisdag, Burgsvik onsdag, Buttle torsdag, Klintehamn fredag och slutligen i Visby lördag kl. 7 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Den sedvanliga Levedekonferensen

hålles i år den 7 juli med tre offentliga sammankomster i Ebeneserkapellet, Levede. Som talare har man lyckats erhålla pastor Johannes Hedin från Åkersberga, samt pastor Otto Wilhelmsson från Burgsvik. Vidare kommer gotlandspredikanterna i de fria församlingarna att deltaga, jämte övriga tillresande predikanter. Lördagskvällens möte är ämnat att hållas i Klintehamn.
Ebeneserförsamlingens söndagsskola avslutar vårterminen med en söndagsskolans högtid på midsommardagen vid Boxarve i Levede.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Idrott och sport.

Burgsviks IF
hade i söndags förmiddag anordnat tävling om klubbmästerskap i terränglöpning 3,500 meter för seniorer och juniorer. Klubbmästerskapet i seniorklassen vanns av Nils Danielsson, som erhöll Victor Hansen & C:is vandringspris samt en silverpokal. Andre man blev Bert Edlund. Klubbmästare i juniorklassen blev Nils Karlsson. De två sistnämnda mottogo i pris var sin pokal.
På eftermiddagen hade skolbarn från Havdhem, Vamlingbo, Hamra och öja samlats till stafettlöpning. Sammanlagt elva lag ställde upp i tävlingen. Prislistan fick följande utseende: 1) Vamlingbo lag I, 46,2, 2:a inteckningen i grosshandl. Hansens vandringspris, kyrkoherde TeriAus hederspris och G. E. Wessmans h.-pris. 2) Hamra lag I, 46,9, lärarnas h.-pris samt en bronsplakett till varje man i laget. 3) Havdhems lag II (flicklag) 47,0, Hanséns h-pris. 45 Öja kyrkskola, 47,5, Hoffman & Stenströms h.-pris. 5) Havdhems lag I, 48,2, Axel Petterssons h.-pris. 6) Vamlingbo lag II, 49,0, L. A. Petterssons h.-pris. 7) Burgsviks folkskola lag I, 51,2, A. Österbergs h.-pris. 8) Hamra lag II, 51,9, ”En snäll okänd givarinnas” h.-pris. 9) Vamlingbo lag IV, 52,1, Burgsviks IF:s h.-pris. 10) Vamlingbo lag III, 55,0, C. A. Wessmans h.-pris. 11) Burgsviks folkskola lag II, 56,1, G. E. Wessmans h.-pris. Dessutom utdelades till de två bästa lagen vardera ett extra pris. En silverplakett tilldelades Britta Pettersson, Burgsvik, för bästa prestation under tävlingen.
Efter stafettlöpningen spelades en fotbollsmatch mellan Burgsviks unga damer och äldre herrar. Matchen slutade till damernas fördel med 5-1.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Fastighets- och lösöreauktion i Grötlingbo.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid SÄLSHAGE i GRÖTLINGBO onsdagen d. 12 innev. juni kl. 3 e. m., kommer att till försäljning utbjudas filjande Malkolm Anderssons dödsbo tillhöriga egendom: dels bebyggda fastigheten 1/64 mtl. Bälshage 15 och dels inre lösöre såsom bl. a. möbler och husgeråd, glas och porslin, sängkläder och linne, gångkläder, symaskin, cykel m. m.
Villkoren för fastighetens försäljning meddelas före utropet. Betalningsanstånd för lösöret med vanligt äganderättsförbehåll lämnas till den 1 oktober 1940 eller vid anfordran.
Burgsvik den 3 juni 1940.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Fastighetsauktion i Fide.

Fredagen den 14 innev. juni kl. 11 f. m. låter hemmansäg. GUNNAR PETTERSSON, ODVALLS, genom offentlig auktion försälja sina fastigheter 1/2294 mtl. Odvalls 1/29 jämte lägenheten Odvalls 145, Västergårda L:a 18 i Fide socken samt 25/1024 mtl. Botvede 1/23 i Öja socken, av vilka den förstnämnda fastigheten är bebyggd med i gott stånd befintliga åbyggnader. Fastigheterna komma att utbjudas dels i lotter och dels i helhet. Försäljningsvillkoren meddelas före utropet.
Spekulanter torde samlas vid Odvalls.
Burgsvik den 3 juni 1940.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK.
Församlingsafton med syföreningsauktion var i fredags kväll anordnad i härvårande folkskola. Som inledning av programmet sjöngs psalm 118, varefter talarstolen bestegs av kyrkoherde Havren från Fardhem, som höll ett gediget och tankeväckande föredrag om missionen och världshändelserna. Talaren betonade att kristendomens kärleksbudskap behövs för själars frälsning. I kamp står kristendomen där ute i hednavärlden, i kamp skall ock kristendomen segra i Kristi namn; med dessa ord avslöt talaren sitt föredrag.
Efter föredraget sjöngs psalmen 102: 4 v., varefter man övergick till försäljning av syföreningsarbeten. Den som för kvällen skötte klubban med van hand var hr Svante Bering, och försäljningen gick raskt undan. Därefter sjöngs ”Så går en dag än från vår tid”, varpå kyrkoherde Terneus avtackade de tjänstgörande och de församlade. Därefter läste han några ord och nedkallade välsignelsen. Som avslutning sjöngs ”Oss välsigna och bevara”.
Håbe.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Trollkarlen Rani

gör fortfarande stor lycka på sin turné runt den gotländska landsbygden, som väl efter hand blir allt mer och mer införd i den högre magien. Som av annons framgår fortsätter turnén nu närmast i Hörsne, Stenkyrka, Kappelshamn, Lärbro och Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254