Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter änkefru Selma Pettersson, Dackers i Bro. Under sorgemusik inbars kistan i kyrkan, där jordfästningsakten inleddes med ps. 579: 1-2, varpå kyrkoherde K. A. Widegren höll griftetalet med ledning av Ps. 121 samt förrättade jordfästningen. Efter den högtidliga akten sjöngs ps. 592: 5-6, samt utbars kistan och sänktes i griften på kyrkogården. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Militärambulans på vådligt äventyr.

På söndagskvällen gjorde en av kronans ambulanser en halsbrytande kullerbytta ute i Bro – dessbättre utan att vare sig förare eller patient skadades.
Olyckan skedde i en svag och genomskinlig kurva, där ambulansen framfördes med icke mindre än 80 km hastighet. Just i kurvan kom en cyklist, och då föraren skulle väja för denna kom bilen i våldsam sladdning samt hamnade i diket efter att ha rullat runt. Då åkande klarade sig som nämnts och ej heller ambulansbilen blev svårare skadad. Den kunde sålunda med egen maskin ta sig ifrån platsen.
Föraren torde icke undgå efterräkningar, då bilens fart uppenbarligen varit för hög. Det rörde sig nämligen icke om något brådskande sjukdomsfall, då patienten endast skulle till krigssjukhus för att vårdas för påssjuka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Dödsfall.

Fru Helga Ahlqvist, Bringsarvei Ardre avled igår eften en längre tids sjukdom. Hon var 81 år gammal. Med henne har en god moder c hjärtegod kvinna av gammalt svenskt kynne gått över gränsen. Hon var även varmt religiös och ansluten till baptistsamfundet. Hennes stora intresse var hemmet och familjen. Den hänsovna sörjes närmast av maken, lantbrukaren Emil Ahlqvist, en son, konstnären David Ahlqvist, samt en gift dotter. I sonens konst var den nu bortgångna en centralpunkt. Ömt och vördnadsfullt har David Ahlqvist ett flertal målningar och etsningar tecknat hennes gestalt.

— Fru Selma Pettersson, Dackers i Bro, har avlidit i en ålder av 72 år. Hon har gjort sig känd som en duktig, arbetsam och sparsam människa, som efter makens död för många år. sedan hade att ensam dra försorg om sina tre barn. Hon var också hjälpsam mot andra och intresserade sig särskilt för ungdom, som hon gärna vägledde med råd och dåd. Den bortgångna sörjes närmast av tre döttrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Hur voro de gamla Gotlandskyrkorna målade?

Färgrekonstruktioner i tempera av S :t Nikolai och S :ta Katarina medeltida interiörer samt av Bro kyrkas huvudportal, utförda av fil. lie. Nils P. Tidmark och konstnären Curt Viberg, finnas utställda hos Firma Inredning vid Stora torget från lördagen den 27 dennes under några dagar framåt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Idrott och sport.

Tyngdlyftarna bli allt bättre och bättre.
Fina resultat i Tingstäde i söndags. TTK vann knappt över Fårösund.

I söndags gick återigen en match i tyngdlyftningserien, nämligen melllan Tingstäde TK Fårösund, och det blev en spännande tävling med mycket goda resultat. Det märks att den ökade träningen ġivit resultat och det bli ju också nȧgot helt annat med 10 tävlingar pr säsong än de 3 4 matcher, som förekommit tidigare år. Tingstäde vann med endast 12,5 kg:s övervikt.
Det blev era person1iga rekord i Tingstäde i söndags och mellanviktarna presterade därvid en fin serie, Ödfjäll nådde utom tävlan 285 kg., Nordström, Fårösund, nȧdde 272,5 och Schüberg, som tävlade i denna klass trots att han med sina 64 kg. är lättar än mången lättviktare fick upp sammanlagt 250, samtliga pesonliga rekord. I tvåarmsstöt hade de 115 resp. 112,5 och 107,5 kg., vilket minsann inte är dåligt. Bland resultaten i övrigt märktes Dahlströms 312,5 kg., Hellström i lättvikt nådde 250 och Malmkvist i fjäder 237,5 kg.
Fårösund hade goda chanse att vinna denna gång men det bar sig inte bättre än att fjäderviktaren Gunnar Pettersson vägde över och fick gå upp i lättvikt. Reserven i fjäder kunde inte hålla jämna steg med Malmkvist och efter de två första klasserna ledde TTK med hela 107,5 kg. Fårösundslyftarna gingo dock pȧ allvar in för att ta igen försprånget och det var inte långt ifrån att de hade lyckats. Nordström tog in 15 kg. och Dahlström bidrog med inte mindre än 77,5 kg. Det återstod 15 kg. av TTK:s försprång när tungvikten började men lyftarna där visade sig vara Jämna och Fårösund tog in endast 2,5 kg. Slutsiffrorna bleo för Tingstäde 1,220 kg. och för Fårösund 1,207,5 kg.

Fjädervikt: 1) H. Malmkvist, TTK, 67,5 72,5 ,97,5 = 237,5, avdag för övervikt 7,5 kg., s:a 230 kg., 2) Åke Johansson, F., 50 52,5 70 = 172,5, avdrag 7,5 kg., s:a 165 kg.

Lättvikt: 1) G. Hellström, TTK., 70, 80, 100 = 250 kg., 2) G. Pettersson, F., 62,5, 62,5, 82,5 = 207,5 kg.

Mellanvikt: 1) N. Nordström, F., 77,5, 82,5, 112,5 = 272,5, avdrag 7,5 kg., s:a 265 kg., 2) E. Schüberg, TTK. , 65, 77,5 , 107,5 = 250 kg. Utom tävlan: L. Ödfjäll, VIF,82,5, 87,5, 115 = 285 kg.

Lätt tungvikt: 1) G. Dahlström, F., 92,f, 100, 120 = 312,5 kg., 2) S. Söderström, TTK., 70, 72,5, 92,5 = 235 kg.

Tungvikt: 1) Tage Pettersson, F., 77,5, 75, 105 = 257,5 kg., 2) Allan LilJegren, TTK., 72,5, 77,5, 105 = 255 kg.

Nästa evenemang inom tyngdlyftningen blir en uppvisning i Bro på söndag kväll kl. 8 och därnäst följer den 14 mars stora DM i Visby. Den 28 mars går sista seriematchen, som står mellan TTK och VIF i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Stor lösöreauktion å Halner gård Bro.

TISDAGEN DEN 2 och ONSDAGEN DEN 3 MARS med början första dagen kl. 10,30 f. m. och andra dagen kl. 11 f. m., varvid Med anledning av gårdens försäljning och arrendets upphörande försäljes det välvårdade och värdefulla lösöret, varav nämnes:
HÄSTAR: 15 st. hästar, därav: ardenner: 2 vallacker, 4 o. 7 år, 2 avelsston, 8 o. 6 år; ett original, ett 6-gen., båda dräktiga, 2 st. 2-åriga unghästar, därav en hingst, 1 st. 2-års sto, 7-gen., 2 st. 1-åriga unghingstar. Varmblod: 1 vallack, 15 år, 1 avelssto, ”Solweig” (2:dra pris vid Norrköpingsutställningen i fölstogruppen), betäckt, 1 sto, 4 år, (moder det förstklassiga stoet ”Joama”) betäckt efter ”Neroux”, 1 remont, 3 år, vallack, 1 2-årigt ungsto, 1 1-årigt sto efter ”Hamlet x Solweig”. Hingstar: ”Jason”, 5 år, stambokf.-nr. 8298 (på möd. Gorwistammen), ”Exist”, 3 år, prem. 1943.
NÖTKREATUR: 1 avelstjur ”34 Väsby-Hero” 83 poäng, 7 år, 30 st. goda mjölkkor, de flesta nykalvade eller i kalvställning, ett 30-tal vackra kvigor och kalvar. Besättningen S. R. B. av god härstamning, kontrollbokförd, reaktionsfri och fri från kastning.
SVIN: Ett 100-tal svin, varav märkes: 1 galt, 1 unggalt, 5 betäckta ungsuggor, ett 15-tal ungsuggor lämpliga till betäckning, gödsvin i alla storlekar samt ett 20-tal smågrisar. Ett 60-tal höns, 2 gäss, 12 kaninhonor o. 1 hanne.
MASKINER och REDSKAP: Fordson traktor med gengas, prima skick, traktorplog, d:o tallriksharv, självbindare med gummihjul, 6 fot, 2 såningsmaskiner, en 24- och en 19-bill., 2 slåttermaskiner, betfrösåningsmaskin, 2 konstgödningsspridare, ”Ideal” och ”Mc Cormic”, 2 svenskharvar, 2 lättharvu, 100- och 160-pinn., fjäder- och andra harvar, 3 cambridgevälta, 3-delad, betongvält, hästhacka, 3-rad., vänd- och spetsplogar, fastdragare, åkvagn, 2 gummihjuls vagnar, 5 arbetsvagnar med skrov, enbetsvagn, 3 kälkrack, 4 par arbetskälkar, mjölkkärra, hackelsemaskin, skjuthackor m. m. 1 mjölkmotor 1 1/2-2 hkr. 1 lastbil ”Dodge” 3 ton, mod. 3’7-38, med vedaggregat, i gott skick. (Skatten betald för 1943).
DIVERSE: Veå lågtryckspanna, vattenpump med slang, 4 Alfa Laval mjölkmaskiner, decimalvåg med vikter, slipstenar, säckkärra, mjölkkylare, transportflaskor, skottkärror på gummihjul, nötklippningsmaskin, betningsmaskiner, taggtrådsspännare, gripklo för lastning av hö och säd, domkrafter, 1 parti krakstör, drivbänksfönster, 10 par prima selar, travsele, komplett uppsättning handredskap, div. stall-och ladugårdsinventarier m. m. Halm och hö, utsädespotatis, ”Puritan” o. ”Majestic”.
INRE: Matsalsmöbel i ek, gästrumsmöbel, skrivbord, bokskåp, bord och stolar, sängar, trädgårdsmöbler, laggkärl m. m.
Första dagen säljas hästar, maskiper och redskap samt diverse. Andra dagen nötkreatur, svin, inre lösöre samt resterande inventarier.
Kaffeservering ordnas.
Betalningsanstånd lämnas kända vederhäftiga köpare till den 1 sept. 1943, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Visby den 17 februari 1943.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

Bilvolt på Broväg.

Vid 6-tiden i går eftermiddag inträffade en olyckshändelse på Broväg i kurvan vid Tors i Bro, där en kronans personbil råkade sladda och kom på sidan av vägen. Därvid bar det sig inte bättre än att en av passagerarna, som var redaktör Gustaf Näsström, ådrog sig ett benbrott och i efterskickad ambulans måste föras till lasarettet. Såväl chauffören som den andra passageraren i bilen klarade sig utan skador. Bilen var på väg till staden från Lärbro, där red. Näsström hållit föredrag. Enligt vad dr Nordqvist upplyser på vår förfrågan i dag på middagen torde hr Näsström icke behöva kvarstanna längre än ett par dagar sedan hans skada undergått behandling.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under december månad 1942:
För hästar: Gösta Hult, Suderbys i Västerhejde 950 kr., Heinz von Kern, Halner i Bro, 600 kr., Nils Franzén, Anglarve i Träkumla, 350 kr., V. Berglund, Vestringe i Lärbro, 1,200 kr., G. Nyström, Stenstugu i Kräklingbo, 125 kr., Elis Kellström, Broungs i Bunge,
För föl: L. O. Larsson, Ungbåtels i 520 kr., Stånga, 70 kr., Skäggs A.-B., Väskinde, 80 kr., Axel Johansson, Myrsjö i Stenkumla, 120 kr., Adolf Andersson, Oppegårds i Vallstena, 100 kr., Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, 50 kr.
För nötkreatur: Karl J. Pettersson, Sigers i Havdhem, 300 kr.
För svin: Sally Wiik, Prästgården i Havdhem, 200 kr., Konrad Hertz, Bläsungs i Väskinde, 45 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20

Halner gård i nya händer.

Godsägare Gunnar Halner sålde för en tid sedan Halner i Bro med Lokrume utgård i Lokrume till fru Signe Tjerrström och fabrikör Sixten Hermansson, Stockholm. De nya ägarna ha sedan sålt egendomen till lantbrukaren Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, samt i stället övertagit denna gård. Båda parter ha tillträtt egendomarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 januari 1943
N:r 14

Västgötagrisar

säljas måndag 18/1: Bro 10, Väskinde k:a 10,20, Lummelunds Bruk 10,40, Lummelunda 11, Martebo 11,15, Moos 11,30, Stenkyrka 11,45, Hangvar affär 12,15, Hall k:a 12,40, Kappelshamn 1, Fleringe k:a 1,20, Fårösund br. 1,45, Bunge k:a 2, Rute 2,15, Vallaviken 2,30, Hellvi sk. 2,45, Lärbro m. 3,10, Othem v. k. 3,30, Tingstäde 3,50 v. m. Visby.
Tisdag 19/1: Endre k:a 9, Dalhem 9,20, Ganthem v. k. 9,40, Kräklingbo 10, Anga 10,15, Norrlanda k:a 10,35, Gothem aff. 11, Vallstena k:a 11,15, Bäl 11,30, Boge 11,50, Slite m. 12, Othem k:a 12,20, Tingstäde 12,40, Hejnum k:a 1, Fole k:a 1,20, Lokrume k:a 1,40.
Onsdag 20/1: Follingbo 9, Roma k:a 9,20, Sjonhem k:a 9,40, Ala 10, Kräklingbo 10,15, Katt.-vik 10,40, Gammelgarn 11, Ardre 11,20, Ljugarn 11,40, Alskog 12, Garda 12,15, Lau k:a 12,30, När 12,45, Burs aff. 1,10, Stånga m. 1,30, Etelhem k:a 1,50, Buttle 2,15, Vänge 2,30, Bjärges 2,40, Guldrupe k:a 3, Väte k:a 3,15, Isums stn 3,35, Vall k:a 3,50.
Torsdag 21/1: Västerhejde 8,40, Tofta 9, Västergarn 9,25, Klintehamn 9,45, Fröjel 10, Eksta k:a 10,20, Sproge 10,40, Hablingbo 11, Näs aff. 11,20, Fidenäs 111,35, Burgsvik 12, Öja 12,15, Fide 12,30, Grötlingbo 12,45, Havdhem 1, Eke k:a 1,15, Rone k:a 1,30, Alva 1,50, Hemse 2, Fardhem k:a 2,15, Levide aff. 2,35, Klintebys 3 Sanda 3,15, Eskelhem 3,40, Stenkumla 4,10.
OBS.! Stora prima grisar denna tur till konkurrensfria priser. Vanliga försäkrings- o. betalningsvillkor. Om möjligt ring o. beställ.
H. AUGUSTSSON, Visby. Tel. 2324.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 januari 1943
N:r 11