Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under november månad 1941.
För hästar till: Anselm Thulin, Mickelgårds i Västkinde, 650 kr., Svante Svensson, Bondarve i Levede, 350 kr.
För föl till: Joel Herlitz, Nygranne I Halla, 65 kr., Ernst Stenberg, Ekes i Bro, 70 kr.
För nötkreatur till: Gunnar Pettersson, Nygårds i Etelhem, 60 kr., Josef Pettersson, Stadsäga 797, Visby, 400 kr., Gunnar Larsson, Nygårds i Buttle, 300 kr., E. T. Olofsson. Klints i Lojsta, 100 kr., Axel Nilsson, Hallbjenne i När, 200 kr., Gustaf Nilsson, Opphuse i Bäl, 300 kr., Herman Pettersson, Binge i Alva, 350 kr., Wilhelm Larsson, Maldes i När, 100 kr.
För svin till: Hjalmar Engström, Båtels i Ganthem, 600 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

Gotlands folkmängd.

var enligt pastorsämbetenas preliminära uppgifter vid årsskiftet i de olika socknarna följande:
Hablingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 2 (0 m. 2 k.), inflyttade 18 (11 m. 7 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 533. Minskning 10.
Sproge socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 6 (2 m. 4 k.), utflyttade 8 (5 m. 3 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 271. Minskning 4.
Silte socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 4 (4 m. 0 k.), utflyttade 7 (4 m. 3 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 298. Minskning 4.
Dalhem socken: Födda 11 (6 m. 5 k.), döda 10 (8 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (9 m. 8 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 618. Minskning 3.
Ganthem socken: Födda 5 (1 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 12 (7 m. 5 k.), utflyttade 13 (7 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 265. Minskning 1.
Halla socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.) , vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 381. Ökning 6.
Vall socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (5 m. 1 k.), inflyttade 15 (6 m. 9 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 294. Minskning 2.
Hogrän socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 27 (13 m. 14 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31 dec. 329. ökning 10. Äldste förs.-medlemmen född 1843.
Atlingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 13 (9 m. 4 k.), utflyttade 12 (8 ni. 4 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 236. Ökning 3.
Klinte socken: Födda 20 (9 m. 11 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 89 (42 m. 47 k.), utflyttade 83 (41 m. 42 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,328. Ökning 11.
Fröjels socken: Födda 7 (5 in. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 503.
Fårö socken: Födda 19 (10 m. 9 k.), döda 21 (12 m. 9 k.), inflyttade 41 (18 in. 23 k.), utflyttade 47 (21 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,036. Minskning 8.
Källunge socken: Födda 8 (4 in. 4 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 20 (11 in. 9 k.), utflyttade 15 (4 in. 11 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 307. Ökning 11.
Vallstens socken: Födda 1 (1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 12 (4 m. 8 k.), utflyttade 28 (10 m. 18 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 351. Minskning 18.
Hejnums socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 11 (7 m. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 248. Minskning 7.
Bäls socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 1 ( 1 m.), inflyttade 12 (3 m. 9 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 196. Ökning 1.
Lärbro socken: Födda 31 (12 m. 19 k.) , döda 23 (11 m. 12 k.) , inflyttade 117 (55 m. 62 k. ), utflyttade 82 (34 m. 48 k.), vigde 23 par. Folkmängd 31 dec. 1,423. Ökning 43.
Hellvi socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 48 (21 m. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 706. Minskning 18.
Hangvars socken: Fädda 16 (9 m. 7 k.), döda 14 (8 in. 6 k.), inflyttade 461 (20 m. 26 k.), utflyttade 74 (35 m. 39 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 789. Minskning 28.
Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), 1 döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 7 (4 m. 3 k.), utflyttade 10 (6 m. 4 k.), Vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 219. Minskning 4.
Roma socken: Födda 19 (7 m. 12 k.), döda 13 (10 m. 3 k.), inflyttade 68 (27 m. 41 k.), utflyttade 73 (32 m. 41 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31 dec. 836. Ökning 1.
Björke socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 58 (30 m. 28 k.), utflyttade 45 (21 m. 24 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 411. Ökning 18.
Sjonhem socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 34 (15 m. 19 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 279. Minskning 13.
Viklau socken: Födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 210. Minskning 15.
Rute socken: Födda 4 (3 m. 1 k.) , döda 9 (1 m. 8 k.), inflyttade 43 (16 m. 27 k.), utflyttade 74 (38 m. 36 k.), vigde 8 par. Folkmängd 31 dec. 831. Minskning 36.
Fleringe socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 395. Minskning 1.
Sanda socken: Födda 18 (12 m. 6 k.) , döda 6 (4 m. 2 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 57 (26 m. 31 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 818 Minskning 7.
Västergarn socken: Födda 4 (4 k.), döda 13 (9 in. 4 k.), inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 14 (5 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 233. Minskning 9.
Mästerby socken: Födda 8 (2 m. 6 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 33 (17 m. 16 k.), utflyttade 36 (21 m. 15 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 396. Minskning 5.
Othem socken: Födda 51 (26 m. 25 k.), döda 21 (13 m. 8 k.), inflyttade 136 (51 m, 85 k.), utflyttade 131 (51 m. 80 k.), vigde 18 par. Folkmängd 31 dec. 2,073. Ökning 35.
Boge socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 34 (12 m. 22 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 487. Ökning 12.
Rone socken: Födda 19 (9 m. 10 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 47 (25 m. 22 k.), utflyttade 26 (18 m. 8 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 905. Ökning 25.
Eke socken: Födda 1 (1 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 7 (.8 m. 4 k.). Folkmängd 31 dec. 208. Ökning 5.
Barlingbo socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 41 (17 m. 24 k.), utflyttade 41 (19 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 398. Ökning 2.
Endre socken: Födda 11 (4 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 40 (21 m. 19 k.) , utflyttade 48 (24 m. 24 k.) , vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 365. Minskning 2.
Ekeby socken: Födda 4 (4 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 308. Minskning 7.
Hejdeby socken: Födda 1 (1 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (7 m. 7 k.), utflyttade 20 (10 m. 10 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 207. Minskning 7.
Vänge socken: Födda 11 (7 m. 4 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 37 (18 m. 19 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 687. Minskning 3.
Buttle socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 m. 0 k.), inflyttade 14 (9 m. 5 k.), utflyttade 32 (14 m. 18 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 287. Minskning 18.
Guldrupe socken: Födda 2 (2 m.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 13 (8 m. 5 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 230. Ökning 1
Bunge socken: Födda 28 (14 m. 14 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 326 (219 m. 107 k.), utflyttade 106 (58 m. 48 k.), vigde 20 par. Folkmängd 31 dec. 1,526. ökning 239. Äldste församlingsmedlem 92 år.
Västkinde socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 64 (36 m. 28 k.), utflyttade 63 (37 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 791. ökning 14.
Fole socken: Födda 11 (5 m. 6 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 26 (9 m. 17 k.), utflyttade 30 (15 m. 15 k.), vigde
2 par. Folkmängd 31 dec. 456. Minskning 1.
Bro socken: Födda 6 (1 m. 5 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 33 (21 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 315. Minskning 16.
Lokrume socken: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 451. Minskning 1.
Kräklingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 16 (7 rn. 9 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 385. Minskning 3.
Ala socken: Födda 2 (1 m. 1 k.) , döda
3 (1 m. 2 k.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 9 (3 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 302. Minskning 5.
Anga socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 1 (1 ni.), inflyttade 11 (7 m. 4 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 253. Minskning 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

Över 9,000 ej elektrifierade gotlandsfastigheter.

Årliga fotogenbehovet över en miljon liter.
Enligt rapport till bränslekommissionen från Gotlands läns kristidsstyrelse utgöra antalet icke elektrifierade fastigheter inom nämnda styrelseområde 9,115. Den normala årliga förbrukningen av fotogen för belysningsändamål beräknas utgöra 1,050,047 liter. De olika kristidsnämnderna rapportera följande . antal fastigheter sakna elektrisk installation (fotogenbehovet pr år inom parentes):
Visby stads 175 (5,000), Fårö 235 (20,500), Bunge 125 (15,000), Rute 117 (15,000), Fleringe 110 (5,300), Hangvars pastorat 217 (20,000), Lärbro 350 (35,000), Hellvi 1381 (18,900), Slite 170 (29,000), Boge 145 (11,500), Källunge och Vallstena 126 (20,000), Bäl och Hejnum 97 (9,555), Tingstäde 60 .(6,000), Stenkyrka m. fl. socknars 346 (45,000), Västkinde pastorats 492 (33,800), Barlingbo pastorats 248 (10,920), Roma och Björke 103 (8,000), Follingbo och Akebäck 108 (5,720), Vesterhejde m. fl. socknars 265 (20,000), Vall m. fl. socknar 173 (17,300), Sanda pastorat 366 (54,000), Eskelhems pastorat 270 (27,000), Dalhems 214 (20,000), Hörsne och Norrlanda 147 (12,000), Gothem 159 (26,100), Kräklingbo pastorats 205 (25,000), Katthammarsvik 246 (24,600), Ardre 65 (5,000), Vänge m. fl. socknars 367 (42,300), Hejde pastorats 224 (35,000), Klintehamn 249 (41,792), Eksta och Sproge 192 (20,000), Linde m. fl. socknar 230 (34,500), Levede och Gerum 162 (20,000), Hablingbo pastorats 195 (19,500), Garda gille 308 (52,260), Hemse m. fl. socknars 383 (38,500), Närs pastorat 284 (46,800), Burs 170 (30,000), Stånga 112 (14,820), Havdhem m. fl. socknar 224 (43,680), Grötlingbo och Fide 194 (27,400), Burgsvik 138 (2,500), och Vamlingbo m. fl. socknars 218 (35,000).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Idrott och Sport.

100 man i seniorernas orientering.
Även Roma kommer med. — 12,5 km:s bana, 7,1 för damer och juniorer.
Antalet startande i årets orienterings-DM har nu ytterligare ökats i och med att Roma definitivt anmält två man och hela siffran kommer därigenom att stiga till 122, därav 100 i stora klassen. Det är inte långt ifrån att fjolårets siffra fördubblas, därute vid stationen i Bäl var det 66 startande allt som allt.
Årets bana blir 12,5 km. för seniorerna och 7,1 km. för damer och juniorer.
I går kväll verkställdes lottningen och vi kunna i korta drag nämna var en del av de mera kända namnen finnas. Redan i början av deltagarlistan återfinnes en stark kvartett och h- r kommer det säkert att krigas på skarpen, det är 7 R. Ahrling, AIK, 8 A. Dahlin, Gute, 12 Gösta Löfqvist, AIK, 15 Gösta Lövqvist, VIF. För att fortsätta med AIK finns Hilding Nygren som 22:a, Booberg, som mest brukar höra till arrangörerna, ställer nu upp som nr 27,
M. Malmberg har nr 32, Harry Nygren nr 44, B. Pettersson 50, Strandberg 57, K. A. Pettersson 67 och Sture Johansson 97. Bland VIF:arna återfinnas efter Lövqvist Gösta Falck som nr 35, A. Roos som 59, I. Christiansson nr 70, John Eklund 75, Gust. Carlsson 80, Erik Olsson 90 och som slutman med nr 100 Harry Olofsson. Jan Silven i Gute ligger som nr 18 och K. G. Stålhandske har nr 46, vidare starta några från studentkompaniet för denna klubb. Slite har Henry Karlsson som nr 4, B. Andersson som 9, Hasse Nordin nr 14, K. H. Engström nr 19, Åke Nilsson 24, Håkansson 29, H. Olsson 89, Tillander 94 och Tellman 99. Klintehamn har B. Lundgren som nr 58, Clas Endre som 69, Arne Johnsson som nr 74, Sven Endre 79 och Flemming nr 84.
Det militära inslaget utgör cirka 40 procent och det kan mycket väl tänkas att segraren döljes bland dessa i många fall okända förmågor. Vi plocka några namn ur högen. Från I 18: nr I N. Rehnberg, 11 B. Lundell, 30 G. Fondelius, 42 G. Tallqvist, 71 E. Fällman, 86 K. Fondelius. Från A 7: 45 löjtn. Linderoth, 51 fänrik Creutzer, 57 Benekert, 63 styckj. Ingmansson. Från KA 3: löjtn. Beckman nr 21, fl. korpr. Kronlund nr 49, kapten Stagh nr 61.
I flamklassen blir det åtta startande, tre från VIF, två från Gute och AIK samt en från SGU. Juniorerna bli inalles 14, fem från AIK, fyra från I 18, tre från VIF samt en från vardera A 7 och Gute.
Avresan sker från Södertorg kl. 8,00 söndagsmorgonen och för funktionärer och kontrollanter från samma plats kl. 5,30.
Ombytespersedlar bör som vanligt medtagas. Vid målet utdelas varm mjölk.
Kartor (Romabladet) kunna få köpas vid startplatsen.
Avgiften för resan kommer att röra sig mellan 2-2: 50 och betalas av resp. deltagare till bussföraren.
De ombedda kontrollanterna samlas i kväll kl. 8,00 på Rådhusplan för instruktioner.

I 18 möter I 4 på söndag.
Man slapp Dalregementet (Brage) som motståndare, fick i stället I 4 (Norrköping).
Nu är det klart beträffande I 18:s match i armémästerskapet och motståndaren har blivit Livgrenadjärerna, I 4, i Linköping. I 4 blev nämligen kretsmästare i går genom att besegra I 12 Jönköping-Kalmar regemente och dess nästa match blir mot I 18 på lördag kl. 3. Förut var det meningen att man skulle möta Dalregementet, som innehöll nio Bragespelare, men nu kommer man i stället upp mot ett lag som innehåller åtta spelare från Norrköpingskamraterna.
Laget från Gotlands infanteriregemente innehåller sju av regementets egna spelare samt fyra från I 15. Hasse Lundh är given som målvakt och på högeryttern återfinnes Glyn Persson. Samuelsson har flyttats ned till högerhalvbacksplatsen o. innertrion blir sålunda Elg, Nilsson, Kvist.

Laget får följande utseende:
Lundh, I 18,
Håkansson I 18,
Norell I 18,
Samuelsson I 15,
Eriksson I 15,
Johansson I 15,
Kvist I 18,
Elg I 15,
G. Persson I 18,
Johansson I 18,
Nilsson I 18.

AIK möter A 7 på söndag.
Fotbollsprogrammet börjar.

Fotbollförbundet har nu fastställt programmet för de kommande serierna, söndagens omgång är uppgjord. Tyvärr blir föret en smula trögt i portgången genom att DM-orienteringen sammanfaller med seriestarten och matchen Slite—VIF får därför uppskjutas t. v.
I norra serien blir det fem lag sedan Boge nu anmält sig definitivt och söndagens matcher bli Martebo—Fårösund och Bro—Stenkyrka. Södra serien får inte mindre än nio lag sedan Rone och Vänge nu också tillkommit och matcherna för söndagen bli här Hemse—Klintehamn, Hablingbo—Burgsvik, Fardhem—Alva och Ljugarn—Vänge.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229

Idrott och Sport.

120 anmälda till DM i orientering.
97 i huvudklassen, därav ett par 50-åringar.

Årets distriktsmästerskap i orientering, som skall avgöras nu om söndag kommer att bjuda på ett nytt ståtligt deltagarrekord; det stod klart när man i går tog en överblick på de inkomna anmälningarna.
Det bådar gott för friluftsintresset att så många komma med till tävlingen och det får tas som ett tecken på att orienteringssäsongen måste bli särskilt livlig. I år ha både de inkallade och yrkesmilitärerna tillfälle att delta i större omfattning än vad det kunde bli i fjol och det höjer givetvis tävlingens intresse. KA 3 kommer nu också med för första gången i DM och därmed bli åtta gotländska idrottsföreningar representerade. I seniorklassen starta 97 man, i juniorklassen 16 och i damklassen 7 deltagare. För damer och juniorer existera ännu inga DM utan det blir i stället en allmän tävling. Åldersstrecket för juniorerna är 17-19 år. Vidare ha oldboys individuell tävling och åldersgränsen nedåt är från och med i år fyllda 35. Bland äldre oldboys märkas kapten Stagh, KA 3, som är 53 år, samt fanjunkare Fondelius, I 18, 50 år. Ledande yngre oldboys bli väl som vanligt Gustaf Carlsson, VIF, och Hilla Nygren, AIK. Den sistnämnda klubben har anmält 26 tävlande, VIF 23, I 18 21, Gute 14, A 7 10, Slite och KA 3 vardera 9 och Klintehamn 7.
VIF blir för första gången arrangör av denna tävling men där finns ju erfaret och kunnigt folk som säkert kan skapa en fin tävling. För det är den värd att bli när nu intresset visat sig vara så stort.
Vi återkomma snart till tävlingen men kunna för dagen ytterligare meddela att Romabladet skall användas samt att avfärden sker från Södertorg söndag morgon kl. 8 med gengasbussar.

Ingen tolva på tipset.
1,600 på 11 rätt.

Stryktips: 45 med 11 rätt få vardera 1,613 kr., 768 med 10 rätt få 94 kr. och 7,245 med 9 rätt få 10 kr.
Siffertips: 8 vinnare med 4 rätt få 1,096 kr. och 249 med 3 rätt få 17 kr.

Den manliga kvällskursen i Visby
för utbildning av spänstledare för Gotlandspressens f olkspänstpropagan da, vilken kurs pågått tre kvällar i veckan under september månad i A 7:s gymnastiksal med löjtnant E. Källström som ledare avslutades i går, varvid red. K. G. Andersson framförde arrangörernas tack till ledare och deltagare och uttalade en förhoppning om att man snart skulle få se många spänstavdelningar i arbete.
Av de sexton deltagarna i denna kurs är det tyvärr endast sex som fullföljt kursen och erhålla diplom. De övriga — huvudsakligen militär — ha av olika anledningar inte fullgjort kursen. De sex diplomerade spänstledarna äro Bertil Melin, Åke Fohlin, Otto Jacobsson, Martin Lindström, Bengt Persson och G. Lassbo.

Den första nya spänstavdelningen i Visby
sätter i gång i morgon. Det blir ett dussintal flickor från drätselkammaren och andra stadens verk som komma att ha två timmars spänstgymnastik i veckan med fröken Doris Harrysson som ledare.

Även spänstledarekursen i Slite
avslutades i går. Den har pågått under samma tid som kvällskurserna i Visby och letts av fänrik Egon Ed-berg. De 10 kursdeltagarna som erhålla Gymnastikförbundets diplom äro Gustaf Månsson, Martin Folihn, Nils Arvidsson, Herbert Nord, Erik Blomberg, Thure Paulsson, Hans Nordin, Lave Olsson, Gunnar Johansson och Einar Linderoth.

Över 8,000 riksmarscherande på Gotland.
KA 3 ökar siffran med 600-700.

Fullständiga rapporter ha ännu inte inkommit beträffande deltagande i Riksmarschen. Den 5 oktober skall emellertid alla rapporter vara avlämnade. Redan nu kan emellertid sägas att siffran för Gotlands del kommer att betydligt överstiga 8,000 riksmarscherande. Den stora ökningen beror på att KA 3 tillkommit. Här kan man räkna med mellan 600 och 700 riksmarscherande, och dessutom har siffran från A 7 ökats till 931, varjämte I 18 torde komma med en del utöver tidigare rapporterade. Vidare kan nämnas att Boge även var med i söndagens marsch med gott resultat. Hejnum och Bäl rapporterar ett 50-tal deltagare, men dessa äro redan räknade då de ingå i Tingstädes siffra för i söndags, beroende på att det var Tingstäde TK som arrangerade.
Från Ala rapporteras ett 60-tal deltagare i söndags.
Någon inverkan på distriktstävlingen kommer dock inte detta stora tillskott att få, då Blekinges stora försprång innebär att Gotland skulle ha mönstrat upp över 1,600 deltagare utöver de i söndags rapporterade 7,428.

Marschmärkena till Visby
ha nu kommit och kunna hämtas hos Victor Pettersson, Tranhusgatan 47.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under juli månad 1940.
För hästar till: godsäg. Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, 350 kr.; lantbrukarna Nils Kellgren, Vägome i Lärbro, 356 kr., Oscar Björkander, Pajse i Martebo, 200 kr., Tyko Malmqvist, Bottnunds i Vesterhejde, 420 kr., Olof Fröström, Smiss i Sanda, 220 kr., major Fredrik Nyström, Villa Västanbo, Visby, 275 kr., Skäggs AB, Västkinde, 420 kr., lantbr. Karl J. Johansson, Thomsarve i Hogrän, 420 kr. och Gustaf Lindgren, Hejdes i Fole, 420 kr.
För föl till: lantbrukarna Gustav Olofsson, Boters i Hejnum, 99 kr., Axel Jacobsson, Halvards i Garda, 99 kr., G. Nylander, Binge i Martebo, 99 kr., Gustav Andersson, Lingsarve i Eskelhem, 60 kr., Hjalmar Friberg, Runne i Sanda, 42 kr.
För nötkreatur till: fru Olga Pettersson, Koparve i Lärbro, 100 kr., lantbrukarna Em. Malmström, Ringome i Alva, 133: 33 kr., Orion H. J. Thomsson, Stenstu i Stenkyrka, 100 kr., Thord Laurin, Haralds i Alva, 100 kr., Carl Gardell, Björnungs i Lokrume, 150 kr., A. Jonasson, Sojdeby i Fole, 100 kr., John Klasson, Närs i Othem, 250 kr., Albin Fridlund, Bara i Etelhem, 200 kr., Petter Pettersson Annas, Gannarve i Källunge, 300 kr., Tage Andersson, Lina i Hörsne, 200 kr., Algot Jakobsson, Hammars i Lokrume, 250 kr., Arvid Rudberg, St. Banna i Lärbro, 230 kr., Birger Cederlund, Nickarve i Havdhem, 200 kr., Sven Johansson, Kakuse i Väte, 100 kr., Lars H. Mattsson, Mattsarve i Sproge, 133: 33 kr., Joh:s Jakobsson, Oppuse i Bäl, 250 kr., fru Agnes Johansson, Kallings i Follingbo, 450 kr., handl. Sune Lindahl, Gutenviks i Östergarn, 250 kr., lantbr. Johan Höglund, Hallbjenne i När, 150 kr.
För svin till: lantbr. O. A. J. Nilsson, Kärna i Burs, 193: 70 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Landsbygden. Bäl.

BÄL.
En trevlig friluftsfest hade under gårdagen anordnats av Hejnum och Bäls kvinnliga gymnastikavdelning, som väl närmast är ansluten till J. U. F.-avdelningen på platsen.
Söndagens festprogram, som inleddes med ett utmärkt hälsningsanförande av truppens ledarinna, fröken Eva Hultberg, Stenstu, upptog förutom en del övriga förströelsearrangemang — ett föredrag av kandidat Gunnar Dyren, Gymnastikuppvisning av flickorna, allsång under kantor Blomers ledning, samt vidare en del skämttävlingar.
Drygt ett par hundra personer hade trots det hotande vädret på förmiddagen infunnit sig till festen, vars nettobehållning kommer att tecknas i försvarslåndet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Höstväder

har det varit på Gotland det senaste dygnet. För Visbys del började redan i går kväll ett fint duggregn falla, och mot morgonsidan kommo verkliga skyfall, som gåvo 11,5 mm. nederbörd. Även i dag på förmiddagen har det regnat kraftigt, vartill kommit ganska hård vind — åtminstone i byarna. Det uppges även, att åskan skulle gjort sig hörd i natt med ett par knallar.
I övrigt synes hela ön ha blivit begåvad med regn. Från Vamlingbo i söder till Fårö i norr rapporteras skurar av större eller mindre intensitet, och bland annoterade nederbördssiffror kan nämnas 4 mm. i morse på Fårö, 4,3 vid Östergarns fyr, 18 mm. i Bäl, 13 i Roma samt 20 i Eskelhem. På den sistnämnda platsen kom det inte mindre än 17 mm. på en halvtimme.
Nederbörden har säkerligen varit till stor välsignelse för jordbruket, speciellt för rotfrukterna och vallarna, vilka senare kanske nu komma att ge ”ansenskörd”. På en del platser kanske man dock ännu inte fått in rågen och i sådant fall var regnet nog inte så välkommet. I det stora hela torde dock rågen redan vara under tak.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Gotländska Gårdar.

Stenstu i Bäl socken.

Mangårdsbyggnaden vid Stenstu.

Det var en strålande grann högsommardag, som vi hade förlagt vår upptäcktsfärd efter mer eller mindre intressanta gotländska gårdar ut till le nordöstra socknarna och efter åtskilliga irrfärder här och var emellan olika bebyggelsecentra intill eller bortom de större stråkvägarna, ham nade vi slutligen. i Bäl socken son, belägen ett par tre kilometer från den nordöstra kusten, genomkorsas av bl. a. stora landsvägen Visby-Slite.
Vägen som fört oss dit ut hade lett västerifrån genom Hejdeby och Fole, förbi gårdarna Larsarve, Skällhorns och lakeskogs i Källunge socken. Landsvägen hade härefter följt den forna Ancylusgränsvallen, som markeras av en högt belägen skogsås fram till vägskälet vid Gute i Bäl. Något nordost om kyrkan skulle den enligt kartan åter förgrena sig. Stora stråkvägen till Slite skulle fortsätta över de s. k. ”Boge-alvrarna”, ett större skogsområde, som sträcker sig ända upp till Othemgränsen, under det att en mindre bygdeväg vek av mera norrut och ledde förbi de vidsträckta Hejnumhällarna bort mot Tingstäde, Alldeles intill Gute gård vek emellertid en annan väg av söderut. Den skulle föra oss fram genom odlade och bebyggda trakter och det var utmed denna väg vi efter en tämligen kort resa hunno fram till den, i en ganska bördig jordbrukstrakt belägna gården Stenstugu i Bäl.
Det nämdes att Bäl socken är belägen med sin östra sockengräns ej långt från kusten och liksom fallet är beträffande den intill liggande Vallstena socken, synes det huvudsakliga bebyggelseområdet ha blivit koncentrerat till socknens mellersta och västra del. Stenstu gård, som endast synes omfatta en part, ligger sålunda inom den södra delen, och jordarna som ligga alldeles intill gården uppvisa en efter omständigheterna ganska god växtlighet. Ett par flickor gick och hackade på ett bönfält. Ägaren, lantbrukare Algot Hultberg, var hemma och vi försöka att av honom inhämta upplysningar angående egendomen.

Präktiga åbyggnader vid, Stenstu.
Det har i föregående gårdsartiklar vanligen berättats något om de olika gårdarnas byggnader och vad beträffar hr Hultbergs gård vid Stenstu kan nämnas, att manbyggnaden därstädes utgöres av ett vackert stenhus, ursprungligen uppfört år 1794, men omändrat och försett med brutet tak något tiotal år senare, och sista gången omändrat år 1901, då det gamla tegeltaket tyvärr blev utbytt mot ett målat plåttak. Byggnaden är emellertid till sin såväl yttre som inre form eljest mycket väl bevarad, och i rummens väggar fanns ännu en del äldre skåp med ålderdomliga dörrar, som sannolikt voro av samma ålder som de gamla grundmurarna. Flygelbyggnaden med sin ännu bevarade klockstapel, som står sydväst om manbyggnaden och likaledes utgöres av ett stenhus, skulle däremot ha tillkommit år 1888, efter det den äldre flygeln, som funnits därstädes, blivit ödelagd genom eldsvåda.
Även ekonomibyggnaderna voro i gott skick och ladugårdsbyggnaden som uppförts 1884, hade under den nuvarande ägarens husbondetid förbättrats och moderniserats. Den gamla ladan hade sålunda blivit omändrad till ett modernt och präktigt svinstall. Koladugården var för tillfället raider ombyggnad. Och ägaren hade dessutom under de år han styrt och ställt med egendomen. låtit uppföra, en stor rymlig lada; magasin, vedbod o. s. v. Ladugården stod nu visserligen, vad beträffar nötkreatur och hästarna, – alldeles tom, men enligt uppgift utgjordes djurbesättningen därstädes i vanliga fall av fyra hästar, 8-10 kor, 25-30 grisar samt en del andra smådjur.

Bruna bönor under hackning…

Goda och välskötta åkerjordar.
När ”Stainstu” gård, som den på ortens språk kallas, för några tiotal år sedan övertogs av den nuvarande ägaren, utgjorde den enligt mantalsräkning sju sextondels hemman, och åkerjorden bestod då av omkring 60 tunnland fastmarksåker varav 42 tunnland ligga i ett skifte alldeles intill gårdsplanen. Vissa grödor, som funnos här – exempelvis de bruna bönorna som såtts på en areal av inte mindre än 14 tunnland, sågo både livskraftiga och välskötta ut, och det framgick att åkerjorden i detta åkerskifte var av en ganska god beskaffenhet.
Det andra åkerskiftet, som kallades ”Gute-skiftet”, omfattade däremot endast omkring 18 tunnland. Även denna åker var täckdikad och jordmånen utgjordes här, liksom i det större åkerskiftet, av mylla på lerbotten. Förutom dessa 60 tunnland fastmarksåker fanns dessutom ett myrskifte tillhörigt gården ute i den nära intill liggande Bälmyr. Detta utgjordes av 13 tunnland odlad och dikad myrjord, varav 5 tunnland, som var belägen på själva strandmarken torde kunna räknas till fastmarksjord. Myrskiftet användes huvudsakligen för odling av hö och rotfrukter. Och ängsmarken på cirka 2 tunnland som var belägen intill det större hemmaskiftet, användes uteslutande till betesmark.
Att ägaren till Stenstu är en synnerligen ordningsfull och driftig jordbrukare, framgick tydligt vid vårt besök _ därute på de välskö åkerfälten. Av stort intresse val också att här ta del av åkerjordens användning för odling av vissa ovanliga slags grödor. Förutom de mera vanliga sädesslagen och rotfrukterna odlades här nämligen en hel del handelsväxter, varav de bruna bönorna som nämnts givits ett utrymme på cirka 14 tunnland. Bönorna, som vanligen levererades till en firma i Stockholm, måste tröskas på specialbyggt tröskverk, berättade ägaren. Och under verkligt gynnsamma förhållanden, när torkan inte gjorde någon skada under blomningen, kunde de ge skördar på ända upp till 10 säckar pr tunnland. Av lök hade man detta år endast satt 4 tunnland, under det man andra år haft ännu större arealer besådda, och av sockerbetor funnos 2 tunnland. Även löken brukade levereras till en handelsfirma i Stockholm.
Skogsmarken, som hör till gården, omfattar tillsammans 182 tunnland, fördelade på tvenne skiften. Det ena som fanns intill Vallstenagränsen, utgjorde cirka 60 tunnland och hade bra skogsbestånd, som delvis voro blandade med lövskog. Det andra var beläget i skogsområdet österut intill en gammal skogsväg kallad ”Spinnbergsgatu ”. Skogstillgången var här visserligen icke så riklig som i det mindre skogsskiftet, men skogstillgången på egendomen ifråga måste dock anses kunna lämna åtskilligt med virke och ved till avsalu.

Gården i släktens ägo sedan1600-talet.
Det nämndes i det föregående att manbyggnaden vid Stenstu blivit uppförd år 1794 och en bonde vid namn Hans Hansson skulle då ha levt och verkat därstädes.
Av gamla ägohandlingar som ännu funnos bevarade, framgick emellertid, att gården varit i släktens ägo långt tidigare eller i varje fall ända sedan slutet på 1600-talet. Efter Hans Hanssons husbondetid hade efter ingifte flera olika ägare verkat där, utan att därför gården gått ur släkten, och i ägohandlingarna finna vi namn sådana som Anders Andersson, gift med Hans Hanssons dotter, därefter Paul Gutenberg, sedan Jacob Jacobsson och slutligen O. A. Johansson som alltjämt är i livet och i sin tur är svärfar till den nuvarande ägaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1940
N:r 171

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under juni månad 1940.
För hästar till: lantbrukarna Herman Jakobsson, Lilla Velinge i Buttle, 400 kr., Alvin Hjelm, Kodings i Hemse, 350 kr., Anshelm Carlsson, Nors i Fleringe, 250 kr., Josef Björklund, Larsarve i Roma, 240 kr., Klas Magnusson, Forsa i Hejde, 160 kr., A. Resare, Klintebys, 2 st., 680 kr., Arvid Gardell, Bäcks i Hangvar, 200 kr., E. Göransson, Dals i Grötlingbo, 250 kr.
För föl till: lantbrukarna Herman Larsson, Lingvede i Havdhem, 42 kr., Axel Carlsson, Kube i Stenkumla, 70 kr., nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena, 119 kr., lantbrukarna Aug. Håkansson, Vible i Västerhejde, 90 kr., Alb. Strömbeck, Botvalds i Ardre, 120 kr., Gustaf Olsson, ösarve i Bäl, 180 kr., Frida Ahlqvist, Roma, 60 kr., Gustaf Cedersten, Granskogs i Dalhem, 64 kr., Elof Nilsson, Lilla Hästnäs, 89 kr., Karl Nilsson, Hallbjens i När, 58 kr., Carl I. Sandqvist, Myrungs i Linde, 69 kr., Axner Smedberg, Prästbåtels i Vänge, 95 kr., godsägare Gösta Hult, Suderbys i Västerhejde, 70 kr., lantbrukarna Albin Pettersson, By i Hablingbo, 70 kr., Anselm Pettersson, Esarve i Levede, 70 kr., Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr., Aug. Olofsson, Lilla Åkra i Barlingbo, 89 kr., köpman Harry Angelöw, Rågåkra i Hejde, 99 kr., lantbrukarna Axel Olsson, Homa i Stenkumla, 79 kr., Gottfrid Pettersson, Sigvalda i Etelhem, 70 kr., Henning Jacobsson, Fackla i Östergarn, 90 kr., Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke, 60 kr.
För nöt till: lantbrukarna Nils Pettersson, Gisslauser i Lärbro, 150 kr., Knut Stenström, Moos i Stenkyrka, 250 kr., Per Olof Ählander, St. Ihre i Hellvi, 125 kr., Bengt Bengtsson, Lan-gens hage, 100 kr., Enelius Fredin, Nygårds i Garda, 250 kr., Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 107 kr., Gustav Johansson, Liffride i Lärbro, 240 kr., Gustav Olofsson, Botvide i Sanda, 250 kr., Knut Thomasson, Västkinde, 300 kr., fjärdingsman Lennart Yttergren, Thuna i Stenkyrka, 300 kr., godsägare Harald Cramér, Smiss i Eke, 300 kr., lantbrukaren Selma Nyberg, Kyrkebys i Hangvar, 200 kr.
För svin till: lantbrukaren N. A. Lindgren, Likmunds i Gerum, 56 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168