Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom

har tillsvidare beviljats kyrkoherde Ernst Berglund i Östergarn. T. f. kyrkoherde Knut Sundahl i Ardre har förordnats att jämte innehafvande befattningar uppehålla pastoralvården inom Östergarns pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 6 febr.
Ett trefligt slädparti hade i går anordnats för härvarande skolbarn med deras lärare samt för skolrådsledamöterna med fruar. Vid 1-tiden skedde affärden i 10 fullsatta slädar från småskolan, och resan företogs under strålande väder genom Alskog förbi Guffride och genom Ljugarn tillbaka till utgångspunkten. Vid hemkomsten väntade ett trefligt dukadt kaffebord, och där inmundigades flitigt det varma goda kaffet, och glädjen stod högt i tak. Efter en stunds samkväm, hvarunder barnen fingo sjunga några fosterländska sånger, utbringades hurrarop för skolrådet och alla papporna, som gjort dagen till en högtidsdag för de små.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Dödsfall. Jacob Otto Jacobsson

Att Herren Gud i sitt anvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade make och fader Hemmansegaren Jacob Otto Jacobsson vid Bringsarfve, Ardre Fredagen den 1 januari 1915 kl. 9 1. m., efter en lefnad af 69 år, 6 mån., 21 dagar, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af maka, barn och barnbarn samt syskon, släkt och en talrik vänkrets, halva vi den sorgliga plikten tillkännagifva.
Regina Jacobsson.
Elin, f.Jacobsson och Hjalmar Hansson.
Emma Jacobsson.
Sv. Ps. 344, v. 2.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Offentlig auktion.

Lördagen den 15 inst. mars från kl. 1 e. m. låter hemmansägaren Hj. Pettersson, Vesterby i Ardre, medelst offentlig auktion försälja omkring 200 tunnor faderrofvor (Bortfelder), 500 kg. midsommarråg, 1,000 kg. myrkorn, ett parti råg- och kornhalm; en dragtam tjur; ett parti torr björk- och furuved samt ett stycke skog till rothuggning m. m.
Godkände inropare erhålla betalnringsanstånd till 1 oktober d. å.
Alskog den 15 februari 1913.
H. Myren.
Obs.! Ändrad dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Auktion i Ardre.

Lördagen den 1 inst. mas från kl. 1 e. m. låter hemmansägaren Pettersson, Västerby i Ardre, medelst offentlig auktion försälja omkring 200 tunnor foderrofvor (Bortfelder), 500 kg. midsommarråg, 1,000 kg. myrkorn, ett parti råg och kornhalm, en dragtam, tjur, ett parti torr björk- och furuved samt ett stycke skog till rothuggning m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 oktober d. å.
Alskog den 15 februari 1913.
Hj. Myrén.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

All jakt

å äger under Mullvalds i Ardre är vid laga ansvar förbjuder.
Jakträttsinnehafvaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Auktion

Lördagen den 18 dennes från kl. 12 midd. försäljes medelst offentlig auktion för vederbörandes räkning å Mullvaldsheden i Ardre omkring 40 kuster kvistved och floved.
Vid samma tillfälle försäljes till bortflyttning handelsfirman J. G. Claudelin & C:os gamla handelsbod vid Orleifs i Alskog.
Betalningsanstånd till den 1 nästa oktober.
Alskog den 10 jan. 1913.
Hj. Myrén.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7

Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 6 jan.
Barnfest var i lördags anordnad i härvarande småskola, som för tillfället var rikt upplyst. Framme i salen tronade en ståtlig julgran, hvilken dignade ned under bördan af allt godt. För öfrigt var salen dekorerad mad flaggor. Festen, som var arrangerad af några vänner till barnen, öppnades med afsjungandet af ps. 500 v. 6, hyarefter kyrkoherden K. Sundahl talade varmt om betlehemsstjärnan, hur den ledde de vise männen rätt till den nyfödde judakonungen. Sedan föredrogs det stämningsfulla poemet »Granen» af Z. Topelius. Efter omväxlande sång följde så samtal med barnen af lärarinnan Ada Gardell om julens betydelse. Dessutom upptog festen på sitt program deklamation, berättelseläsning, sång och musik, det senare förtjänstfullt skött af hr Otto Olsson.
Barnen undfägnades med kaffe och dopp, godt af granen samt trefliga julböcker. Till sist frambar lärarinnan barnens tack till dem som bidragit till att festen kommit till stånd.
Så många människor hade samlats, att icke salen kunde rymma dem alla, utan en del måste taga plats i angränsande rum. Festen afslöts med bön och afsjungandet af ps, 500: 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Till självständigt apotek

förealår apotekskomitém att medikamentsförrådet i Klintehamn må förändras.
Komitén förordar vidare anordnandet av läkemedelsförråd å följande platser inom länet, nämligen Stenkyrka, Hangvar, Rute – Bungen (vid Rute), Fårö, Norrlanda – Sjonhem (i Norrlanda), Östergran, Ardre (vid Ljugarn), Sproge och Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1920
N:r 74