Födelsedagar

NITTIOTRE ÅR fyller på torsdag änkefru Amanda Törner, Södra Hansegatan 20 B, Visby. Hon är änka efter hamnmästaren Kasper Törner.

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Rudolf Strömbäck, Petsarve i Ardre. Han är född vid Petsarve och har i många år innehaft fädernegården, vilken han nu överlämnat till dotter och måg.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på onsdag fru Elin Cederwall, maka till framlidne snickaren Jakob Cederwall, Fardhem. Hon är född i Rone och anslöt sig till Baptistsamfundet och har sedan dess varit en verksam medlem inom flera församlingar. Hon bodde ett 40-tal år i Fardhem, men har de sista 10, åren varit bosatt på en del platser på fastlandet. Numera bor hon hos sin son, f. baptistpastor Elias Cederwall i Våmhus.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Elin Veström, Kyslings i Vall. Hon är ansluten till baptistförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Magda Gadd, maka till arkivtjänsteman David Gadd, Linnegatan 6, Visby

Fru Lilly Johansson, maka till lantbrukaren Allan Johansson, Lilla Bjärs i Lärbro, fyller på torsdag femtio år. Jubilaren tillhör SLKF och syföreningen.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Vid av Stockholm stad

anordnad kurs för utbildning av kvinnlig sjukvårdspersonal har bland andra antagits som elev Margareta Samelius, Ardre.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Vigsel

förrättas i morgon i Brunnsbergs kyrka i Skåne mellan försäljaren Folke Gottberg, Ardre, och postexpeditör Guje Nilsson, Visby. Efter vigseln ges middag i brudens hem i Skätteskärr, Nyhamnsläge.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Fem i o. folkskolläraretjänster

i Ljugarns skoldistrikt har fått följande innehavare: Ardre: Kajsa Nerbo, Flen, Garde: Börje Johansson, Falkenberg, Lye: Eivor Nohlen, Hablingbo, Lau: Alberta Bolin, Eskelhem, och Etelhem: Inga Cederbom, Vessingebro.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Ovarsamhet med tändstickor vållade markbrand i Ardre.

Ardrebor tyckte i går eftermiddag att det var ett märkvärdigt soldis på vallen vid Torsburgen. Vid en närmare titt var det inget soldis, utan det brann i stället rätt friskt i gräset på marken. Kräklingbo brandkår tillkallades. Med vatten och förenade kraftansträngningar släcktes elden rätt snart. Då hade ett område av närmare 1/4 tunnland härjats av elden.
Polisman Herman Larsson i Garda som kallats till brandplatsen för undersökning, uppmanar alla turister — och gotlänningar med för den delen — att vara försiktiga med eld ute i markerna. Branden har med all sannolikhet orsakats genom ovarsamhet med tändstickor.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Gotlandshästar till Olympiaden.

Av de 11 hästar, som nu uttagits för deltagande i Olympiadens ridtävlingar, är ej mindre än tre födda på Gotland, nämligen INDIAN och HALALI i hoppning och BRILLIANT i fälttävlan.
Äldst är Halali, mibr. vall. f. 1938 hos A. Strömbäck, Botvalds i Ardre, och fallen efter Boheme xx-Pikör Coriamus. Den har under sin ryttare, kaptenen greve C. J. Hamilton, I 4, varit en flitig deltagare i de sista årens tävlingar av medelsvår och svår klass och torde nog få räknas som en av våra säkraste och mest pålitiligaste hästar. Modern, Alette, är född hos O. Johansson, Niksdjups i När, och belönades som treåring med ryttmästare Cassels hederspris som bästa på Gotland födda treårssto.
Indian, br. vall. f. 1942 hos A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, är efter Boheme xx-Tåby II xx-Corvettino och tillhör en säker stam, som redan förut lämnat utmärkta tävlingshästar, däribland Mint, mbr. sto f. 1938 och f. ö. helsyster till Indian. Fyra andra helsyskon har varit uppställda på ridskolan. Ryttare på Indian är sergeant J. Abrahamsson, A 4, vars deltagande f. ö. vållat en hel del skriverier, då underofficerare hittills ej tillåtits starta i olympiska spel.
Brilliant är fallen efter Boheme xx-Pikör och sannolikt född hos S. Duse, Kodings i Hemse. Den har ej deltagit i offentliga tävlingar förrän i år. Ryttare är löjtnant Ch. Uggla, T 2, vilken även med framgång rider den gotlandsfödde Zenith e. Bohéme xx-Svante från Kvie i Stånga.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Gotland Runt. Ardre.

ARDRE
EFS:s missionstält har sedan midsommar varit uppsatt i Ardre. Mötena har varit talrikt besökta. Flera talare har medverkat, såsom pastor Rydlander, stud. Arthur Eriksson, Stångakretsens predikant samt vid olika tillfällen ett flertal av Gotlands missionsförenings predikanter. Vid olika tillfällen har även en grupp sångare höjt stämningen med vacker sång. Söndagen var höjdpunkten i tältmötesserien. Först samlades man till högmässan i kyrkan där altartjänst hölls av pred. Eriksson och predikan hölls av distr.-förest. Lindh. Efter högmässan hade den Luth. syföreningen anordnat kyrkkaffe vid missionstältet. Efter kaffet hölls avslutningsmöte med tal av Rydiander och Axel Andersson.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Söndagens oväder

förorsakade, enligt hvad som meddelats, mässfall äfven i Gammelgarn, Ardre och Lummelunda kyrkor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Auktion å spannmål m. m.

Torsdagen den 27 dennes kl. 11 f. m. låter handl. A. Olsson, Ardre, gendm öppen och frivillig auktion försälja: omkring 1,000 kg. prima råg, 14,000 kg. korn, passande såväl till utsäde som till utfodring, ett mindre parti hö, en nästan ny giggkärra (Arvika), samt i brist af utrymme en del handelsvaror, Båsom färdigsydda kläder, såväl af kamgarn som ylle och bomull, regnkappor, herr och dam, dofflar och bomullstyger, fickur m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 sept. detta år, andra betala vid anfordran.
Kräklinbo den 13 mars 1913.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 Mars 1913
N:r 66

Auktion å spannmål m. m.

Torsdagen den 27 dennes kl 11 f. m. låter handl. A. Olsson, Ardre, genom öppen och frivillig auktion försälia: omkring 1,000 kg. prima råg, 14,000 kg. korn, passande såväl till utsäde som till utfodring, ett mindre parti hö, en nästan my giggkärra (Arvika), samt i brist af utrymme en del handelsvaror, såsom färdigsydda kläder, såväl af kamgarn som ylle och bomull, regnkappor, herr och dam, dofflar och bomullstyger, fickur m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 sept. detta år, andra betala vid anfordran.
Kräklingbo den 18 mars 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Mars 1913
N:r 63