Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
På sin 50-årsdag i lördags blev herr Elof Olsson, Orleivs i Alskog, hjärtligt hyllad av släkt och vänner. Av släktingar fick jubilaren bl. a. mottaga en korgstol, av vänner ett dussin knivar och dito gafflar i rostfritt stål. På kvällen var ett angenämt samkväm anordnat i hemmet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Ett trevligt samkväm var på söndagskvällen av Alskogs ungdomsförening anordnat i Alskogs för ändamålet vackert dekorerade missionshus. Till samkvämet hade inbjudits Garda och Alskogs S. L. U.-avdelningar, varvid ett 60-tal medlemmar infunnit sig.
Det alltigenom gedigna programmet upptog ett föredrag av pastor Sandberg från Linde över ämnet ”Ungdomen av idag och kristendomen”. Vidare talade ungdomssekreteraren Brånäs från Hemse, varjämte en damtrio samt en manskvartett medverkade. Dessutom förhöjde allsång stämningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Jordfästning förrättades i söndags på Alskogs kyrkogård, då stoftet efter den så hastigt bortgångne byggmästaren A. O. Ahlström från Orleivs i Alskog vigdes till gravens ro. Akten övervars av en stor skara släktingar och vänner.
Bland den rika blomstergärden, som ägnats den bortgångne, märktes bl. a. kransar från Anställda arbetare, blågula band; Medlemmar i Alskogs Röda-korskrets, en krans i rött och vitt, samt från Alskogs skolråd och lärarkår (Tack och farväl; lila band).

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Dödsfall Albin Ahlström

Att min älskade make Albin Ahlström avled i dag i en ålder av 50 år, lämnande mig, åldrig moder, syster, släkt och vänner i namnlös sorg o. saknad, tillkännagives härmed.
Orleifs i Alskog den 7 sept. 1938.
FANNY AHLSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Hastigt dödsfall.

Vid 6-tiden i morse anträffades byggmästaren Albin Ahlström, Orleifs i Alskog, liggande död i sin snickarebod med ett skottsår i huvudet. Han hade tydligen själv tillfogat sig det dödande skottet.
Den bortgångne var född i Sanda 1887 men har i många år varit bosatt i Alskog, först vid Sixarve och nu sedan många år vid Orleifs. Han har drivit en rätt omfattande rörelse som byggmästare och har även varit anlitad för allmänna uppdrag, har varit ledamot i skolrådet samt revisor i sparbanken m. m. I Garda pastorats boställsnämnd har han varit ordförande och kassör, Likaledes har han varit ordförande i sin kommuns arhbetslöshetskommitté.
Meddelandet om hans sorgliga bortgång har väckt stor förstämning i bygden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 September 1938
N:r 206

Den politiska agitationen.

I går afton hölls ett högerpolitiskt möte i Alskogs skyttepaviljong, som var till trängsel fullsatt av åhörare, åtskilligt över 100 personer, både från Alskog och Garda. Högerns filmer visades och föredrag hölls av ombudsman Nils Hellström, vilken redogjorde för det politiska läget och därvid polemiserade mot såväl bondeförbundet som socialdemokraterna. Han gav även en sammanfattning av högerns principer.
Publiken, som intresserat följde med, vad som förekom, applåderade både föredraget och de utomordentligt vackra filmerna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

En dikeskörnings,

varvid dock ingen skadades, inträffade på söndagsmorgonen vid Mannegårda i Lye. En personbil från Alskog, kom söderifrån och råkade köra av vägen ned i det djupa diket på vänstra sidan, där den törnade emot :en telefonstolpe, som bröts av. Föraren, som var ensam, blev icke skadad men bilen, en Ford V 8, ramponerades åtskilligt och vindrutan splittrades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Högerns Valfilmer visas i Skyttepaviljongen, Alskog, på måndag kväll kl. 8. Samtidigt hålles ett kort föredrag av ombudsman Nils Hellström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Skytte och varpkastning i Alskog.

I lördags och söndags hade Alskog skyttegille anordnat basar i samband med skyttetävling och varptävling. Båda dagarna kunde uppvisa talrikt besök, särskilt vad söndagen beträffar, då antalet besökare var uppe till över 700 personer. Antagligen var det ÖstarnaArturs som var det stora dragnumret, och de som gått dit för att höra och dansa efter deras musik blev ej besviken.
På söndagen började dagens tävlingar redan kl. 9, då ett 100-tal skyttar samlade sig på Svajde till tävlan under ledning av gillets ordf., hr Ville Johansson. Det var skyttar från Alskog, Garda, Etelhem, Stånga, Linde, Fardhem, Hemse, Rone, Burs, När och Lau som siktade, lade an och sköt. Målen och avstånden voro:
1/4-figur, 150 meter, 1/2-figur, 430 m., 1/4-figur, 290 m., 1/4-figur, 210 m.
Under det skyttet pågick samlade sig varpkastarna på basarplatsen i Prästängen, och tävlingen tog sin början efter klockan 11. Det var 18 lag som drabbade samman och tävlingen pågick till långt fram på eftermiddagen. Under tiden hade det samlat sig en hel del intresserade för att se hur striden gick.
När musikanterna anlände till platsen och dansen började, tätnade skarorna av besökare, de olika stånden och serveringarna belägrades av folk och affärerna gingo livligt. Dagen var finfin från festsynpunkt sett med strålande sol, platsen är den mest idealiska, och fliekorna i stånden voro rara — och vad kan man då mer begära.
Prisutdelningen förrättades av hr Johansson och prislistorna följa här nedan:

Varpa:
Första priset gick till Knut Petterssons, Högbro, lag, andra priset till. Ax. Nilssons, Garda, lag, tredje priset till Aron Gahréns, Garda, lag, och fjärde priset till Henning Nilssons, Garda, lag. Första tröstpris tillföll Runo Lyanders, Stånga, lag, och andra gick även till Stånga till Emrik Petterssons lag.

Skjutning:
Gruppskjutning:
1:a pris, Svenska Metallverkens hederspris samt 10 kronor vanns av Stånga 1, H., G., V. och D. Pehrsson, 87 träffar; 2:a pris, Stånga 2, 83 träffar; 3:e pris, Etelhem 2, 78 träffar.

Individuell skjutning:
Klass 1:
1) G. Medbom, Fardhem, 21 träffar, 3 kronor; 2) V. Lundgren, Stånga, 20, 2: 50; 3) G. Pehrsson, Stånga, 18, 2: —; 4) E. Hansson, När, 17, 1: —; 5) J. Jacobsson, Etelhem, 17, 1: —; 6) V. Pehrsson, Stånga 17, 1: —.
Klass 3: 1) T. Vastesson, Stånga, 18 träffar, 4: —; -2) P. Bandelin, Rone, 18, 4:—; 3) D. Pehrsson, Stånga, 18, 4: —; 4) H. Vinberg, Alskog, 16, 3: —; 5) J. Gahnström, Etelhem, 16, 3: —; 6) V.- Andersson, Stånga, 16, 3: —; 7) K.
Hallbom, Etelhem, 15, 2: —; 8) E. Lindgren, Alskog, 14, 1: —; 9) H. Pettersson, Linde, 14, 1: —; 10) V. Hallkvist, När, 14, 1: —; 11) H. Larsson, Lau, 14, 1: —; 12) M. Ödahl, Lau, 14, 1: —; 13) T. Johansson, Etelhem, 14, 1: —.
Klass 2: 1) E. Jacobsson, Fardhem, 20 träffar, 4: —; 2) K. J. Nilsson, Linde, 17,:3:—;..3) B- Klint, Stånga, 17, 3:-—; 4) H. Nilsson, Garda, 17, 3: —; 5) 8. Hallbom, Etelhem, 17, 3: —; 6) H. Pehrsson, Stånga, 17, 3: —; 7) E. Karlsson, Stånga, 16, 2: —; 8) B. Johansson, Etelhem, 15, 1: 50; 9) E. Persson, Lau, 15, 1: 50.
Klass 1: 1) Y. Enekvist, Garda, 13 träffar, 3: —; 2) E. Larsson, Garda, 12, 2:50; 3) L.; Matson, Burs, 11, 2: —; 4) I; Karlsson, Lau, 9, 1:50; 65). N. Lindström, Lau, 8, 1: —.

Insatsskjutningar:
Klass 4: 1) V. Lundgren, Stånga, 6 träffar, 43 poäng, 3: —; 2): J. Jacobsson, Etelhem, 6, 42, 2:50; 3) G. Medbom, Fardhem, 6, 39, 2: 50; 4) V. Pehrsson, Stånga, 6, 29, 2: 50.
Klass 3: 1) T. Johansson, Etelhem, 6 träffar, 46 poäng, 3:—; 2) G. Cedergren, Alskog, 6, 36, 3: —; 3) D. Pehrsson, Stånga, 6, 24, 3: —; 4) H. Vinberg, Alskog, 5, 35, 2:—; 5) P. Bandelin, Rone, 5, 25, 2:—, 6) J. Gahnström, Etelhem, 5, 25, 2:—; 7) J. Hansson, Alskog, 4, 26, 1:—; 8) E. Lindgren, Alskog, 4, 25, 1:—; 9) K. Hallbom, Etelhem, 4, 25, 1: —; 10) H. Larsson, Lau, 4, 24, 1: —; 11) A. Eklund, Etelhem, 4, 19, 1: —; 12) V. Dahlby, Garda, 4, 19, 1: —; 13) S. Jakobsson, Burs, 4, 19, 1: —; 14) G. Pettersson, Stånga, 4, 16, 1: —; 15) G. Larsson, Alskog, 4, 16, 1:—.
Klass 2: 1) E. Jacobsson, Fardhem, 6 träffar, 32 poäng, 3: 50; 2) H. Pehrsson, Stånga, 6, 32, 3: 50; 3) B. Johansson, Etelhem, 6, 26, 3: 50; 4) E. Larsson, Rone, 5, 36, 2: 50, 5) H. Höglund, Fardhem, 5, 29, 2:50, 6) B. Klint, Stånga, 5, 28, 2:50; 7) E. Karlsson, Stånga, 5, 27, 2:50; 8) E. Pettersson, När, 4, 26, 1:50; 9) S. Hallbom, Etelhem; 4, 23,1: 50.
Klass 1: 1) H. Nilsson, Burs, 6 träffar, 38 poäng, 3: —; 2) N. Lindström, Lau, 3, 17, 2: —; 3) I. Karlsson, Lau, 3, 16, 2:—; 4) L. Matsson, Burs, 2, 18, 1: —.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188