Gotlands Konstförening har utlottat årets vinster.

Gotlands Konstförening utlottade i går de under året för detta ändamål inköpta konstverken. Dragningen av vinstnumren verkställdes av notarius publicus, rådman H. Ullman, och vinnare blevo i nummerföljd:

1) Målarmästare Einar Lundgren, 2) häradshövding K. F. Pfeiffer, 3) kammarskrivare G. Winbladh, 4) fältläkare Vitalis Roosmark, 5) stadsarkitekt K. Schollin, 6) bildhuggare E. Frisk, 7) ingenjör Hj. Rydén, 8) arkitekt Arne Pettersson, 9) fru Inez Löfgren, 10) bokbindare Stig Samuelsson, 11) fröken Marg. Smitterberg, 12) artisten Erik Skårman, 13) kapten Rolf Löfgren, 14) stud. Staffan Rosvall, 15) socialvårdsassistent G. Pettersson, 16) fotograf Ivar Tyrsén, 17) yrkeslärare A. Rydberg, 18) konstnären C. Wiberg.

Enligt föreningens stadgar få nu vinnarna i tur och ordning utvälja sin vinst bland de 18. Denna vinstuttagning kommer att äga rum på Gotlands Fornsal på söndag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *