Buskas, Gustav Andreasson, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Bjärges, Ala, Kräklingbo. Född den 28 februari 1907 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Buskas o. h. h. Anna Buskas. Gift 1928 med Maria Buskas. Medlem i föreningen sedan 1932. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Buskas Andreasson, Simon, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Bjärges, Ala, Kräklingbo. Född den 30 januari 1916 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Buskas o. h. h. Anna Buskas. Medlem i föreningen sedan 1931. Hv. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Andersson, Karl Aron Julius, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 12 april 1914 i Gurfiles, Kräklingbo församling. Föräldrar: Viktor Andersson o. h. h. Tyra Andersson. Medlem i föreningen sedan 1929, revisor ett flertal år. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Andersson, Gustav Uno Robert, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 16 februari 1920 i Gurfiles, Kräklingbo församling. Föräldrar: Viktor Andersson o. h. h. Thyra Andersson. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Andersson Willy Thure Leonard, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Kräklingbo. Född den 17 oktober 1911 i Gurfiles, Kräklingbo församling. Föräldrar: Viktor Andersson o. h. h. Thyra Andersson. Medlem i föreningen sedan 1927, v. ordförande i åtta år. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Alfvengren, Helge Jacob Nicklas, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Gyle, Ala, Kräklingbo. Född den 26 augusti 1914 i Ala församling, Gotlands län. Föräldrar: Alfred Alfvengren o. h. h. Alma Alfvengren. Gift 1938 med Stina Medvall. Medlem i föreningen sedan 1928, styrelsesuppleant ett par år, dess nuvarande v. sekreterare. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening