Förlovade

Sven Svensson
Ingrid (Inga) Wessman.
Markaryd. Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Roxy

Stjärnsmällar
med GEORGE FORMBY.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Röda Kvarn

Den roliga och spirituella
filmen av Clare Booth om
KVINNORNA

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Hansa

Dubbelliv
med Raimu och Vivian Romance.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

En skeningsolycka

inträffade vid halvtiotiden i förmiddags vid Bjers i Guldrupe.
Lantbrukaren Anders Utas skulle då nämligen bege sig ut på körslor med en häck, då hästarna av någon anledning blevo skrämda och satte av i fullt sken. Hr Utas ramlade under den vådliga färden av fordonet samt kom under detsamma. Olyckan såg rätt otäck ut, och då körsvennen tycktes ha blivit ganska svårt skadad, rekvirerades ambulans, som förde honom till lasarettet. Dessbättre tyckas dock blessyrerna ha inskränkt sig till revbensbrott samt ett sår på ena benet, varför det icke är någon fara för livet.
Hästarna kunde efter en stund fasttagas och synas icke ha erhållit svårare men av skeningsfärden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Dödsfall Gustav Svensson.

Härmed tillkännagives att Smeden Gustav Svensson hastigt avled å Visby lasarett onsdagen den 28 aug. i en ålder av 51 år.
Sörjd av oss barn, barnbarn, syskon, åldrig moder, släkt och vänner.
Klintehamn den 31 aug. 1940.
FRIDA

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

REGINA

En natt på Smygeholm.
Adolf JAHR — Anna-Lisa ERICSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Strömavbrott

blev det här i staden igår afton omkring 8,10 och de första nätslingor, som fingo ström fingo vänta omkring 20 min. Det var strömbrytaren på Slitesidan av transformatorn vid Länna, som på grund av överbelastning på 33,000 voltsledningen slog ifrån. Vad orsaken varit är i skrivande stund icke bekant, möjligen har det varit någon bättre kortslutning någonstans.
På grund av rådande förhållanden kan Visbyverket icke ha något aggregat igång om kvällarna — överenskommelse har i stället träffats med kraftverket i Slite om ökad strömleverans — och detta är anledningen till att det tar längre tid än Visbyborna äro vana vid innan strömleveransen -vid ett avbrott kan återupptagas, d. v. s. innan man hinner starta Visbyverkets motorer. En del av abonnenterna i staden fingo igår afton vänta ända till 3/4 timme innan ljuset, som försvann, återkom. På biograferna och kyrkan tog man emellertid det hela lugnt — telefonstationen kunde annars intyga att allmänheten har svårt att taga ett strömavbrott lugnt, den var fullkomligt belägrad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Strömavbrott i Fårösund

blir det på söndag morgon mellan kl. 3 och 8 — alltså icke som det stod i annonsen kl. 3-8 e. m. Ev. blir det också avbrott mellan kl. 10 och 12 på dagen. Det är sålunda ingen risk för att man skall gå förlustig om radioutsändningen på söndagskvällen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Läkarna.

Medicinalstyrelsen har förordnat e. o. andre läkaren vid S:t Olof sjukhus Elsa Hallén att under tiden 1 sept. i år-30 juni 1941 uppehålla en andre läkartjänst Ulleråkers sjukhus. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201